Ағылшын тілінде тіл дамытуда қолданылатын көрнекі құралдар

Содержание

Слайд 2

Қазіргі таңда мектептерде ағылшын тілі пәніне көңіл де, ықылас та жылдан

Қазіргі таңда мектептерде ағылшын тілі пәніне көңіл де, ықылас та жылдан

жылға артып, оны оқытудың тиімді әдіс-тәсілдері, технологиялары бойынша зерттеу жұмыстары, оларды тәжірибеге енгізу шаралары қолға алынды. Осыған орай білім беру саласында түрлі технологиялар енгізілуде, бірақ олардың ішінен қажеттісін таңдап, сабақтың әр кезеңінде тиімді қолдану басты талап. Мәселе технологияларды кеңінен пайдалану емес, мәселе – тұлғаны нәтижеге бағыттай білім беруде. Міне сондықтан, ағылшын тілін оқытудың әдісін жаңғыртудың мақсатында ең тиімді болып саналатын әдістердің бірі көрнекілік әдісін қолдану оқушылардың білім деңгейін арттырып қана қоймай, олардың кейіннен де ағылшын тілін меңгеруге мотивациясын оятатыны анық.

Дипломдық жұмыстың өзектілігі

Слайд 3

Дипломық жұмыстың мақсаты – ағылшын тілінде тіл дамытуда көрнекі құралдар қолданудың

Дипломық жұмыстың мақсаты – ағылшын тілінде тіл дамытуда көрнекі құралдар қолданудың

тиімділігін анықтау.
Дипломдық жұмыстың міндеттері:
Көрнекі құралдардың оқу процесінде қолданылуының ерекшеліктерін, түрлерін қарастыру;
Ағылшын тілін оқытуда көрнекі құралдарды пайдаланудың теориялық негіздерін айқындау;
Ағылшын тілі сабақтарында көрнекі құралдарды тәжірибелік жағынан қолдану және олардың көмегімен сабақтарды өткізудің тиімділігіне сараптама жүргізу.
Жұмыстың құрылымы: дипломдық жұмыс кіріспеден, екі бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
Слайд 4

Педагогикада оқытудың көрнекілік принципін теориялық негіздеуді алғаш рет ұлы дидакт және

Педагогикада оқытудың көрнекілік принципін теориялық негіздеуді алғаш рет ұлы дидакт және

ойшыл Я.А. Коменский ұсынды (1592-1670). Ол XVII ғасырдың өзінде айқындаушы дидактикалық қағидалар ретінде ізгілік, табиғатпен тектестік және сенсуализм қағидаларын атады.
Слайд 5

Ағылшын тілі сабағында көрнекі құралдарды қолданудың тиімділігі 1) көрнекілік материалды дұрыс

Ағылшын тілі сабағында көрнекі құралдарды
қолданудың тиімділігі

1) көрнекілік материалды дұрыс түсінуді

қамтамасыз етеді;
2) материалды түсінуге тірек болады;
3) меңгерілетін материалды практикада қолдану үшін жағдай жасайды;
4) қажетті дағдылар мен біліктерді меңгеруге көмектеседі;
5) сабаққа қызығушылық тудырады;
6) оқушылардың назарын сабаққа аудару мүмкіндігі артады;
7) шаршауды азайтады;
8) оқытудың барлық процесін қамтамасыз етеді.
Слайд 6

Оқушылардың мотивациясын көтеруге, оқу процесіне қызығушылық туғызуға және танымдық іс-әрекетпен әуестенуге

Оқушылардың мотивациясын көтеруге, оқу процесіне қызығушылық туғызуға және танымдық іс-әрекетпен

әуестенуге бағытталған болуы тиіс.
Берілген ақпараттың оқушыларға қолжетімділігі маңызды, яғни оқушылардың жас ерекшеліктеріне сай болуы шарт.
Заманауи ғылым тұрғысынан және теориялық материалдың мағынасын толық беру үшін ақпарат мазмұнды болуы тиіс.
Көрнекілік коммуникативтік жағдайларды ұйымдастыруға қабілетті интерактивті болуы шарт. Бұл интерактивтілік, яғни кері байланыс принципіне негізделген компьютерлік оқыту құралдарында іске асады.
) Мазмұны қиын мәтіндерді түсіну үшін қолданылатын материалдардың иллюстративтілігі аса маңызды рөл атқарады.
Ақпаратты беру барысында көрнекілікті оңтайлы қолдану маңызды.

Оқытудың көрнекі құралдарын келесі шарттарға сәйкес болуы керек:

Слайд 7

Көрнекілік түрлері: Оларды шартты түрде екі топқа бөледі: 1) Табиғилар (нысандар,

Көрнекілік түрлері:

Оларды шартты түрде екі топқа бөледі:
1) Табиғилар (нысандар, заттар, құбылыстар,

үдерістер), олармен оқушылар табиғатта және қоршаған ортада қандай түрде болса, сол түрінде танысады.
2) Бейнелеу (өнер және техника құралдарымен бейнелеуші заттар мен құбылыстар).
Бейнелеу көрнекі құралдары:
1) бейнелік көрнекі құралдар, заттар мен құбылыстарды шынайы, бейнелі түрде көрсететіндер (модельдер, макеттер, муляждар, фотосуреттер, картиналар, суреттер, коллаж, иллюстрацяилық кестелер, магнитофон жазбалары, диапозитивтер, бейнефильмдер т.б.).
2) шартты (схемалық) көрнекі құралдар, шартты графикалық таңбаларды, шартты түстерді және символикаларды (карталар, схемалар, графиктер, диаграммалар т.б.) пайдалану арқылы нәрседегі немесе құбылыстағы тек ең негізгіні белгілі қисынды өңдеумен беретіндер.

3)АКТ қолдану: компьютер, интерактивті тақта, Microsoft PowerPoint бағдарламасы, электрондық пошта, Интернет

Слайд 8

Карточкалар арқылы топта жұмыс істеу

Карточкалар арқылы топта жұмыс істеу

Слайд 9

Жаңа лексикаға арналған карточка

Жаңа лексикаға арналған карточка

Слайд 10

Lyrics Ted talks Сергіту сәтіне арналған видеолар

Lyrics
Ted talks
Сергіту сәтіне арналған видеолар

Слайд 11

Quizlet.com, Liveworksheets.com, Pinterest.com

Quizlet.com, Liveworksheets.com, Pinterest.com

Слайд 12

Коллаж, кесте, плакаттағы сызбалардың көмегімен грамматикалық материалды бекіту және қалыптастыру

Коллаж, кесте, плакаттағы сызбалардың көмегімен грамматикалық материалды бекіту және қалыптастыру

Слайд 13

Графикалық көрнекіліктер: диаграмма The graph shows the fluctuation in the number

Графикалық көрнекіліктер: диаграмма

The graph shows the fluctuation in the number of

people at a London underground station over the course of a day.
The busiest time of the day is in the morning. There is a sharp increase between 6:00 am and 8:00 am, with 400 people using the station at 8:00 am. After this the numbers drop quickly to less than 200 at 10:00 am. Between 11 am and 3 pm the number rises, with a plateau of just under 300 people using the station.
In the afternoon, numbers decline, with less than 100 using the station at 4 pm. There is then a rapid rise to a peak of 380 at 6 pm. After 7 pm. numbers fall significantly, with only slight increase again at 8pm., tailing off after 9 pm.
Overall, the graph shows that the station is most crowded in the early morning and early evening periods.
Слайд 14

Көрнекіліктің көмегімен ағылшын тілін тиімді және табысты меңгерту мүмкін, егер: ағылшын

Көрнекіліктің көмегімен ағылшын тілін тиімді және табысты меңгерту мүмкін, егер:

ағылшын

тілі сабағында қолданылатын сауатты таңдалған көрнекіліктермен қамтамасыз етілсе;
;

егер педагог өзінің педагогикалық шеберлігімен оқушыларды оқу процесіне тарта алса.

Алдыңғы материалды меңгергеннен кейін ғана жаңа материалға көшсе;
көрнекіліктің көмегімен балалардың жас ерекшелігіне сай
тақырып сауатты жеткізілсе және сабақ тақырыбына сай болса;

Слайд 15

Сауалнамаға қатысқан оқушылар саны: 47 Қорытынды нәтижесінде: Мұғалім шет тілі сабағында

Сауалнамаға қатысқан оқушылар саны: 47
Қорытынды нәтижесінде:
Мұғалім шет тілі сабағында

көрнекі құралдарын аптасына 1 рет (62%) немесе сирек (37%) қолданатыны;
Көрнекі құралдар қолданылған сабақтар өте қызықты (80%) өтетіні;
Оқытуда көрнекі құралдарын қолдану оқушылардың ынтасы мен қызығушылығын 100% арттыратыны;
Ағылшын тілі сабағы қызықты өтуі үшін көрнекі құралдарын қолдану оқушылар үшін өте маңызды (63%) екені анықталды.
Слайд 16

Көрнекілік принципі ағылшын тілін оқытуда перспективалы, өйткені көрнекілік құралы ретінде оқушыларға

Көрнекілік принципі ағылшын тілін оқытуда перспективалы, өйткені көрнекілік құралы ретінде оқушыларға

және оқытушыларға шексіз мүмкіндіктер беретін заманауи технологиялар қолданылады. Қазіргі уақытта технологиялардың қарқынды дамуы жүріп жатыр. Демек, көрнекілік принципі үнемі жаңартуды қажет етеді. Бүгінгі күні технологиялардың даму деңгейіне сәйкес көрнекілік құралдарын жетілдіру қажет. Алайда, қарапайым, бірақ өзінің тиімділігін дәлелдеген схемалар, кестелер, коллаждар сияқты көрнекі құралдармен елемеуге болмайды. Зерттеудің практикалық маңыздылығы оның нәтижелерін мектептерде немесе басқа да оқу орындарында ағылшын тілін барлық кезеңдерін оқытуда практикада пайдалану мүмкіндігінен тұрады.

Қорытынды