Заняття з питань організації заходів професійно-психологічного вивчення та відбору громадян на строкову військову службу

Содержание

Слайд 2

ВИСТУП заступника військового комісара з морально-психологічного забезпечення - начальника групи морально-психологічного

ВИСТУП
заступника військового комісара з морально-психологічного забезпечення - начальника групи морально-психологічного забезпечення

та зв’язків з громадськістю Івано-Франківського обласного військового комісаріату підполковника В. СИМОНЧУКА

“організація роботи позаштатної групи професійно-психологічного відбору районного (міського)
військового комісаріату”

Слайд 3

Керівні документи Наказ Міністерства оборони України від 10.12.2014 №883 «Про затвердження

Керівні документи

Наказ Міністерства оборони України від 10.12.2014 №883 «Про затвердження Інструкції

з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України» (зі змінами від 16.01.2017 року №25 «Про затвердження змін до Інструкції з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України»).
Наказ Міністра оборони України від 09.07.2009 року №355 «Про затвердження Інструкції з організації та проведення професійного психологічного відбору кандидатів на навчання у вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів».
Методичні рекомендації з організації професійно-психологічного відбору у Збройних Силах України, затверджені Першим заступником начальника Генерального штабу ЗС України від 06 серпня 2015 року.
Методичні рекомендації з організації психологічного вивчення військовослужбовців строкової військової служби Збройних Силах України, затверджені Першим заступником начальника Генерального штабу ЗС України від 22 вересня 2015 року.
Слайд 4

Керівні документи Методичні рекомендації щодо організації та проведення професійно-психологічного відбору громадян

Керівні документи

Методичні рекомендації щодо організації та проведення професійно-психологічного відбору громадян України,

які приписуються до призовних дільниць, затверджені тимчасово виконуючим обов'язки Першого заступника начальника Генерального штабу ЗС України від 26 січня 2016 року.
Методичні рекомендації з організації психологічного вивчення військовослужбовців, призваних за мобілізацією, у навчальних центрах (частинах) Збройних Сил України, затверджені тимчасово виконуючим обов'язки Першого заступника начальника Генерального штабу ЗС України від 26 січня 2016 року.
Порядок (алгоритм) відбору військовослужбовців для прийняття на військову службу за контрактом, затверджений тимчасово виконуючим обов’язки Першого заступника начальника Генерального штабу ЗС України від 31 січня 2017 року.
Комплекс методик для виявлення осіб з низькими морально-діловими та індивідуально-психологічними якостями, схильних до вживання спиртних напоїв (ТЛГ начальника Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройний Сил України №354/91-тлг від 28 лютого 2017 року).
Вимоги телеграми командира військової частини А0796 від 03 лютого 2017 року №501/18/141 щодо оптимізації професійно-психологічного відбору.
Слайд 5

Організація та порядок роботи позаштатної групи ППВ У обласному, районних (міських)

Організація та порядок роботи
позаштатної групи ППВ

У обласному, районних (міських) військових

комісаріатах, навчальних центрах, військових частинах створюються штатні або позаштатні групи професійно-психологічного відбору.
Склад, розподіл обов’язків особового складу груп професійно-психологічного відбору, строки і порядок їх роботи визначаються відповідним наказом командира (начальника), який видається щороку.
Завданнями цих груп є:
в обласних військових комісаріатах
попереднє вивчення та участь у доборі кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України, а також для навчання у ВВНЗ і ВНП ВНЗ;
у районних (міських) військових комісаріатах
вивчення громадян, які призиваються на строкову військову службу, приймаються на військову службу за контрактом, осіб офіцерського складу за призовом, участь у доборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Слайд 6

Професійно-психологічний відбір кандидата на військову службу групою професійно-психологічного відбору . Загальна

Професійно-психологічний відбір кандидата на військову службу
групою професійно-психологічного відбору

.
Загальна структура організації


професійно-психологічного відбору

Психодіагностичне обстеження

Індивідуальна бесіда

Прийняття рішення щодо придатності кандидата
до проходження військової служби

Аналіз відомостей, які містяться
в документах військового обліку

Слайд 7

Аналіз матеріалів особової справи. Лист вивчення особистих якостей призовника. Додаток 7

Аналіз матеріалів особової справи.
Лист вивчення особистих якостей призовника.

Додаток 7 до Інструкції

про організацію виконання Положення  про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженої наказом Міністра оборони України від 10.04.2009 № 170 (зі змінами)
Слайд 8

Картка професійного відбору. Зразок акту про непридатність до строкової військової служби

Картка професійного відбору.
Зразок акту про непридатність до строкової військової служби

Слайд 9

Організація та порядок роботи позаштатної групи ППВ Документи професійно-психологічного відбору (описи

Організація та порядок роботи
позаштатної групи ППВ

Документи професійно-психологічного відбору (описи методик,

реєстраційні бланки до методик, інший психодіагностичний інструментарій, програмне забезпечення, журнал обліку результатів професійно-психологічного відбору) зберігаються керівником групи професійно-психологічного відбору чи відповідальною посадовою особою за його дорученням в умовах, що забезпечують захист інформації з обмеженим доступом.
Усі носії інформації про результати професійно-психологічного відбору мають забезпечувати конфіденційність її використання.
Особам, задіяним у заходах професійно-психологічного відбору, забороняється обговорювати зміст, процедуру та результати професійно-психологічного відбору з особами, функціональними повноваженнями яких не визначається участь в організації та проведенні заходів із відбору кандидатів.
Відповідальним за збереження інформації про результати професійно-психологічного відбору є керівник групи професійно-психологічного відбору.
За фактами розголошення відомостей про особу, яка проходила відбір, посадові особи, винні у розголошенні, відповідають згідно з чинним законодавством.
Результати соціально-психологічного вивчення обстеження особового складу є підставою для розроблення рекомендацій командирам військової частини і підрозділів щодо раціонального використання військовослужбовців, проведення психокорегувальних заходів, надання фахової допомоги психологами і фахівцями медичної служби.