Основи біохімії. (Лекція 1)

Содержание

Слайд 2

Лекція 1. ОСНОВИ БІОХІМІЇ

Лекція 1.
ОСНОВИ БІОХІМІЇ

Слайд 3

Слайд 4

Біогенні атоми – основа живих систем О, С,Н,N – 98% макроелементи.

Біогенні атоми – основа живих систем
О, С,Н,N – 98% макроелементи.
На

атомарному рівні живі системи не відрізняються від неживих – вони складаються із тих же атомів – це говорить про єдність неживої і живої природи.

РЕЧОВИНИ

Органічні
1.Білки
2.Жири (ліпіди)
3.Вуглеводи
4.Нуклеїнові кислоти

Неорганічні
1.Вода
2.Солі

Слайд 5

Вода в клітині виконує важливі функції: 1) структурна - вода складає

Вода в клітині виконує важливі функції:
1) структурна - вода складає основну

частину цитоплазми , підтримує об’єм клітини (тургор);
2) транспортна – транспорт речовин в клітину та із неї через мембрану здійснюється з током води.
3) є розчинником. Розчинені речовини - гідрофільні, полярні (глюкоза), а нерозчинні – гідрофобні (жири);
4) метаболічна - вода бере участь в хімічних реакціях - гідроліз (розщеплення), а також є середовищем, де відбуваються хімічні реакції;
5) терморегуляція – вода завдяки високій теплоємності (повільно нагрівається – высока температура кипіння 100°С і повільно віддає тепло, зберігаючи його) і теплопровідності, забезпечує підтримку оптимального теплового режиму клітини і організму. При розриві водневих зв’язків відбувається випаровування води і охолодження організму;
6) вода – джерело кисню при фотосинтезі.

Вода в клітині складає біля 80 %. Важлива роль води в клітині обумовлена її хімічною природою. Дипольний характер (полярність)
будови молекул води пояснює їх здатність активно вступати у взаємодію з різними речовинами.

Водневі зв’язки (слабкі)

ВОДА

Слайд 6

Солі В цитоплазмі солі знаходяться в іонному стані. Найбільш важливі для

Солі


В цитоплазмі солі знаходяться в іонному стані.
Найбільш важливі

для клітини катіони:
K+ и  Na+ - відповідають за електричний потенціал на мембрані клітин, проведення нервового іпульсу по нейронам;
Mg2+ входить до складу хлорофілу (фотосинтез)
Нерозчинні солі Са и Р знаходяться у складі кісток, раковин молюсків. Катіони кальцію беруть участь в скороченні м’язевих волокон, згортанні крові.
 Аніони слабких кислот НРО42-, Н2РО4-, Сl-, НСО3-.
Катіони і аніони беруть участь у підтриманні в клітині кислотно-лужної рівноваги. Аніони слабких кислот (вугільної і фосфатної) складають буферні системи, які підтримують постійне рН внутрішньоклітинного середовища (концентрацію протонів Н⁺).
Кожна реакція в клітині протікає в певних межах рН.
Іони хлору необхідні для синтез соляної кислоти в шлунку.
Атоми заліза входять (Fe) до складу гемоглобіну – белка клетин крові (еритроцитів).
Атоми йоду – в складі гормона тироксина щитовидної залози.
Атомів сірки і азоту (S,N) – багато в білках.
Атоми фосфору в складі АТФ і ДНК (нуклеїнових кислот).
В людини знаходяться всі атоми таблиці Менделєєва. Всі вони беруть участь в біохімічних реакціях в складі ферментів або інших сполук.
Слайд 7

Органічні речовини Основу органічних речовин складає вуглець. Молекули багатьох органічних речовин

Органічні речовини

Основу органічних речовин складає вуглець.
Молекули багатьох органічних речовин є полімерними

речовинами. Полімер - довга молекула з великою молекулярною масою, яка складається із блоків – мономерів, які повторюються.
Слайд 8

Вуглеводи (СН2О)n – цукри (сахариди) в рослинних клітинах - до 70%,

Вуглеводи (СН2О)n – цукри (сахариди) в рослинних клітинах - до 70%, в

тваринних клітинах - 1 – 5%

Моносахариди
1.Глюкоза С6Н12О6
2.Фруктоза
3.Рибоза
4.Дезоксирибоза

Дисахариди
Лактоза – молочний цукор
(глюкоза+галактоза)
Сахароза (глюкоза+фруктоза)

Полісахариди
Не солодкі, не розчинні
Мономерами полісахаридІв є глюкоза, тобто всі полісахариди розщеплюються на глюкозу
Целлюлоза (клітковина) в рослинних клітинах
Глікоген – в клітинах тварин і грибів
Крохмаль в рослинних клітинах
Хітин - опірна структура членістоногих і клітин грибів

Солодкі, розчинні у воді

Слайд 9

Роль вуглеводів в живих організмах 1. Енергетична. При розщепленні 1 г

Роль вуглеводів в живих організмах

1. Енергетична. При розщепленні 1 г виділяється

17,6 кДж енергії. Глюкоза – головне джерело енергії в клітині.
2. Будівельна (структурна) – вуглеводи входять до складу клітинної стінки рослин (целлюлоза).
3.Запасна – крохмаль в клубнях картоплі, глікоген в печінці (разщеплення дає глюкозу).
Слайд 10

Ліпіди Жири, олії, віск, холестерин, фосфоліпіди Гідрофобні до води (не розчинні)

Ліпіди

Жири, олії, віск, холестерин, фосфоліпіди
Гідрофобні до води (не розчинні)

і гідрофільні (розчинні) в органічних розчинниках (ефірах).
Ліпіди розщеплюються на гліцерин і жирні кислоти.

Гліцерин і три жирні кислоти

Слайд 11

Роль ліпідів 1. Енергетична. При розщепленні 1г виділяється 38,9 кДж. В

Роль ліпідів
1. Енергетична. При розщепленні 1г виділяється 38,9 кДж. В насінні,

під шкірою багато жиру .
2. Структурна. В складі мембран клітин - фосфоліпіди.
3. Захисна. Гідроізоляція – проти втрати або проникнення води (восковий наліт на листках, смазка пір’я у птахів). Термоізоляція – проти втрати тепла – під шкірою у ссавців.
4. Регуляторна. Деякі гормони ліпідної природи – тестостерон.
5. Метаболічна – при окисненні виділяється вода. Тому в пустелях тварини запасають жир (верблюд, сурки)
Слайд 12

Білки (протеїны, пептиди) – нерегулярні полімери, мономерами яких є амінокислоти. Амінокислот

Білки (протеїны, пептиди) – нерегулярні полімери, мономерами яких є амінокислоти.

Амінокислот 20

(незамінні 8 - ті, які повинні надходити з їжею і не синтезуються самим організмом).
Нерегулярний полімер – полімер, який складається із різних мономерів. У крохмалю, целлюлози, як полімерів, всі мономери однакові – глюкоза.
Молекулярная маса білків дуже велика. У гемоглобіні – 152000 г/моль. Спирт – 46 г/моль.

Аміногрупа карбоксильна група

радикали

амінокислота

Слайд 13

Аминокислота имеет карбоксильную группу (СООН), аминогруппу (NH2) и радикал. Радикалами отличаются аминокислоты. Радикалы выделены желтым. АМИНОКИСЛОТЫ

Аминокислота
имеет
карбоксильную группу (СООН), аминогруппу (NH2) и радикал.
Радикалами отличаются аминокислоты.
Радикалы выделены желтым.

АМИНОКИСЛОТЫ

Слайд 14

Структура білка 1. Первинна – лінійний ланцюг із амінокислот. Вона визначає

Структура білка

1. Первинна – лінійний ланцюг із амінокислот. Вона визначає унікальні

властивості того чи іншого білка. Утримується міцними пептидними ковалентними зв’язками.
2. Вторинна. Ланцюг ыз амынокислот закручуэться в спыраль, яка утримуэться за рахунок слабких, але численних водневих зв’язків між воднем і киснем.
3. Третинна. Спіраль згортається в глобулу. Зв’язки, які її утримують:
дисульфідні містки між атомами сірки в радикалах амінокислот;
гідрофобні взаємодії між неполярними радикалами (незарядженими);
електростатичні взаємодії (іонні) – між позитивно і негативно зарядженими атомами в радикалах.
4. Четвертинна. Декілька глобул разом. Гемоглобін.
Властивість білка – здатність до денатурації. Денатурація – руйнування природної структури білка. На денатурацію впливає радіація, температура, рН, солі важких металів та інші чинники.

Зворотна Незворотна Розкручування третинної структури руйнування пептидних
до вторинної з’язків зі зворотним відновленням
глобули

При 90°С денатурують всі білки. На цьому заснована
стерилізація медінструментів. Білки бактерій руйнуються.

Слайд 15

Зв’язки в третинній структурі білка

Зв’язки в третинній структурі білка

Слайд 16

ферментативная (рецепторная) (белки тела, не пищи) Блл Белки ресничек и жгутиков простейших.

ферментативная

(рецепторная)

(белки тела, не пищи)

Блл

Белки ресничек и жгутиков
простейших.

Слайд 17

Білки забезпечують специфічну індивідуальність організму. Немає двох однакових організмів – вони

Білки забезпечують специфічну індивідуальність організму. Немає двох однакових організмів – вони

відрізняються своїми белками. Чужерідні білки відторгаються. Тому складно пересаджувати чужі органи.

Велике різноманіття білкових молекул залежить від:
1. числа амінокислотних залишків в молекулі (довга або коротка молекула)
2. Якісного складу молекули і послідовності їх сполучення (які амінокислоти є в складі)
3. структури білка.

Слайд 18

Ферменти – білки, що прискорюють хімічні реакції Більшість реакцій в організмі

Ферменти – білки, що прискорюють хімічні реакції

Більшість реакцій в організмі

відбувається за участі ферментів. На кожну реакцію існує свій фермент.

Метал або вітамін

Речовина, яка вступила в реакцію

Слайд 19

Денатурація ферменту призводить до руйнування його активного центру і він перестає

Денатурація ферменту призводить до руйнування його активного центру і він
перестає

прискорювати реакцію – обмін речовин в клітині порушується. Кожний
фермент працює за пеіного рН (кислотності середовища), температурі.
Більшість хвороб пов’язана з порушенням роботи ферментів.
Слайд 20

Зміна амінокислотного складу білка може призвести до зміни його біологічних властивостей,

Зміна амінокислотного складу білка може призвести до зміни його біологічних властивостей,

оскільки зміниться первинна структура білка (послідовність амінокислот), а саме вона визначає подальший характер упаковки молекули білка.
Зміна амінокислотного складу первинного білка може змінити об’ємні структури (конформацію) вторинного, третинного і четвертинного білка. Зміна конформації білкової молекули призводить до втрати біологічних властивостей.
Слайд 21

Нуклеїнові кислоти Полімери, мономерами яких є нуклеотиди. 1.ДНК дезоксирибонуклеїнова кислота. Роль

Нуклеїнові кислоти

Полімери, мономерами яких є нуклеотиди.
1.ДНК дезоксирибонуклеїнова кислота.
Роль – зберігання, відтворення

і передача спадкової інформації. Значодиться в ядрі клітини
( хромосома) або в цитоплазмі у бактерій.
ДНК в комплексі з білками утворюють нуклеопротеїд (хромосоми). ДНК кожного організму унікальна, неповторна.
2. РНК – рибонуклеїнова кислота. Посередник в біосинтезі білка в клітині.

3. ДНК видоспецифічна. У особин одного виду ДНК має більше подібності, ніж між особинами різних видів.

Слайд 22

Вперше модель молекули ДНК була запропонована в 1953 р. американським вченим

Вперше модель молекули ДНК була запропонована в 1953 р. американським вченим

Дж. Уотсоном і англічанином Ф.Кріком.
ДНК — найбільш великі біологічні молекули. Їх доджина складає від 0,25 (у деяких бактерій) до 40 мм (у людини).
Слайд 23

ДНК Двохспіральна молекула 4 види нуклеотидів: Аденіловий тимідиловий Гуаніловий цитидиловий нуклеотид

ДНК

Двохспіральна молекула
4 види нуклеотидів:
Аденіловий
тимідиловий
Гуаніловий
цитидиловий

нуклеотид

Слайд 24

Нуклеотиди ДНК (4 види) Нітратна основа: Аденін, Гуанін, Цитозин, тимін Вуглевод дезоксирибоза Залишок фосфатної кислоти

Нуклеотиди ДНК (4 види)

Нітратна основа:
Аденін,
Гуанін,
Цитозин,
тимін

Вуглевод дезоксирибоза

Залишок фосфатної
кислоти

Слайд 25

Нуклеотиди в двохланцюговій молекулі ДНК з’єднані водневими зв’язками Адениловий завжди з

Нуклеотиди в двохланцюговій молекулі ДНК з’єднані водневими зв’язками
Адениловий завжди з тимідиловим

(2 зв’язки)
Гуаніловий з цитиділовим (3 зв’язки)
Ця взаємодія називається комплементарною (відповідною). Нуклеотиди з’єднані за принципом комплементарності.
В одному ланцюзі фосфатний залишок одного нуклеотиду поєднаний з дезоксирибозою іншого нуклеотиду.
Послідовність нуклеотидів в ланцюзі у кожного організму своя – унікальна.
Слайд 26

Властивість ДНК Здатність до самоподвоєння – реплікації (редуплікації). Фермент ДНК-полімераза розкручує

Властивість ДНК

Здатність до самоподвоєння –
реплікації (редуплікації).
Фермент ДНК-полімераза розкручує ланцюг, розриваючи водневі

зв’язки.
Вільні нуклеотиди за принципом комплементарності знаходять собі відповідну пару і відновлюють другий ланцюг нової молекули ДНК.
Формуються дві копії ДНК. Редуплікація відбувається при поділі клітини.
Слайд 27

Особливості молекули ДНК, які сприяють збереженню і передачі спадкової інформації: складається

Особливості молекули ДНК, які сприяють збереженню і передачі спадкової інформації:
складається

із двох комплементарних ланцюгів,
порядок нуклеотидів в ДНК унікальний для кожного організму,
здатна до самоподвоєння.
Слайд 28

РНК рибонуклеїнова кислота Нуклеотиди РНК (мономери) мають нітратні основи: Аденін ,

РНК рибонуклеїнова кислота

Нуклеотиди РНК (мономери) мають
нітратні основи:
Аденін , Урацил (у

ДНК Тимін), Гуанін , Цитозин;
2. вуглевод – рибозу;
3. залишок фосфатної кислоти.

нуклеотид

іРНК (мРНК)

Слайд 29

1. іРНК інформаційна (матрична – мРНК) 2. тРНК транспортна («листок конюшини»)

1. іРНК інформаційна
(матрична – мРНК)
2. тРНК транспортна
(«листок конюшини»)
3.рРНК рибосомальна
Роль –

посередники в біосинтезі білка.
РНК одноланцюгові молекули (крім деяких вірусів)
Слайд 30

Слайд 31

Слайд 32

АТФ – аденозинтрифосфатна кислота. Нуклеотид, який складається із нітратної основи аденіна,

АТФ – аденозинтрифосфатна кислота. Нуклеотид, який складається із нітратної основи аденіна,

вуглевода рибози і залишка фосфатної кислоти.

вуглевод

АТФ виробляється в будь-якій клітині. Універсальний аккумулятор енергії. При відриві фосфатного залишка виділяється біля 40 кДж енергії (30 скорочень однієї клітини м’язів) і АТФ перетворюється на АДФ (аденозиндифосфатна кислота). Відривається ще фосфатний залишок і утворюється АМФ (аденозинмонофосфат).

Макроергічні зв’язки
(багаті на енергію)

При відриві фосфатних залишків енергія
виділяється і використовується клітиною, при приєднанні запасається (акумулюється).

Слайд 33

Реакції зворотні. Фосфатний залишок може приєднуватись. АМФ →АДФ →АТФ Енергія запасається.

Реакції зворотні. Фосфатний залишок може приєднуватись.
АМФ →АДФ →АТФ Енергія запасається.

Слайд 34