Фінансово-економічні результати діяльності підприємства СФГ Буштрука Є.В, та напрямки їх поліпшення

Слайд 2

Мета дипломної роботи – провести аналіз фінансово-господарської діяльності СФГ Буштрука Є.В.

Мета дипломної роботи – провести аналіз фінансово-господарської діяльності СФГ Буштрука Є.В.

і визначити основні напрями поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства.
Для реалізації поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
1) визначення поняття та сутності аналізу фінансово-економічної діяльності;
2) вивчення загально-організаційної характеристики;
3) розгляд джерел інформації для аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства;
4) розгляд показників, що характеризують фінансово-господарську діяльність підприємства;
5) аналіз фінансового стану підприємства;
6) аналіз виробничо-господарської діяльності;
7) визначення резервів збільшення об'єму виробництва продукції в господарстві;
8) визначення резервів зменшення собівартості продукції в господарстві;
9) визначення резервів збільшення прибутковості та рентабельності.
Об'єкт дипломної роботи – процес формування фінансово-економічних результатів Селянського (фермерського) господарства Буштрука Є.В.
Предметом дослідження є теоретичні та методичні основи здійснення фінансово-господарська діяльність СФГ Буштрука Є.В.
Слайд 3

Таблиця 1 – Основні показники, що визначають фінансово-економічний стан СФГ Буштрука Є.В

Таблиця 1 – Основні показники, що визначають фінансово-економічний стан СФГ Буштрука

Є.В
Слайд 4

Графік 1 – зміна коефіцієнта поточної ліквідності Графік 2 – зміна

Графік 1 – зміна коефіцієнта поточної ліквідності

Графік 2 – зміна коефіцієнта

фінансової автономії

Графік 3 – зміна коефіцієнта фінансової залежності

Графік 3 – зміна коефіцієнта Бівера

Слайд 5

Таблиця 2 – Формування прибутку в СФГ Буштрука Є.В., тис. грн

Таблиця 2 – Формування прибутку в СФГ Буштрука Є.В., тис. грн

Слайд 6

Таблиця 3 – Структура товарної продукції в СФГ Буштрука Є.В КС

Таблиця 3 – Структура товарної продукції в СФГ Буштрука Є.В

КС =

100 : (42,7×1 + 22,7×3 + 18,7×5 + 9,1×7 + 2,3×9 + 1,8×11 + 1,1×13 + 0,8×15 + 0,7×17 + 0,02×19) = 0,28

Значення Кс до 0,20 свідчить про низький рівень спеціалізації господарства; 0,21-0,40 – середній; 0,41-0,60 – високий.

Слайд 7

Таблиця 4 – Динаміка прибутку по СФГ Буштрука Є.В.

Таблиця 4 – Динаміка прибутку по СФГ Буштрука Є.В.

Слайд 8

Таблиця 5 – Остаточні результати заходів з пошуку резервів підприємства

Таблиця 5 – Остаточні результати заходів з пошуку резервів підприємства

Слайд 9

Таблиця 6 – Розрахунок збільшення прибутку за рахунок зміни об’єму реалізації

Таблиця 6 – Розрахунок збільшення прибутку за рахунок зміни об’єму реалізації

у СФГ Буштрука Є.В.

 
Таблиця 7 – Розрахунок збільшення прибутку за рахунок зниження собівартості реалізованої продукції у СФГ Буштрука Є.В.