Головна економічна проблема

Содержание

Слайд 2

Політична економія як фундаментальна суспільна наука Політична економія досліджує виробничі відносини

Політична економія як фундаментальна суспільна наука

Політична економія досліджує виробничі відносини між

людьми у процесі спільної трудової діяльності, об’єктивні закони розвитку суспільного виробництва, обґрунтовує вирішення найбільш загальних і важливіших соціально-економічних проблем з метою задоволення зростаючих потреб населення.
Специфічність даної науки полягає в тому, що її курс дає стартовий імпульс майбутнім працівникам у формуванні сучасного економічного мислення, готує стратегічний людський капітал, здатний до творчих звершень у господарстві та активної і патріотичної громадської діяльності.
Слайд 3

Економіка - це будь-яка діяльність людей, пов’язана з забезпеченням матеріальних умов

Економіка - це будь-яка діяльність людей, пов’язана з забезпеченням матеріальних умов

життя.
Традиційна економіка
Інформаційна економіка
Інноваційна економіка
Нова економіка
Економіка знань
Слайд 4

Головна економічна проблема - проблема отримання достатньої кількості благ за мінімуму

Головна економічна проблема

- проблема отримання достатньої кількості благ за мінімуму

виробничих затрат.
В центрі уваги вчених-економістів – пошук шляхів ефективного використання обмежених (рідкісних) ресурсів у виробництві матеріальних благ для максимального задоволення потреб людей.
Слайд 5

Слайд 6

Цінності будь-яке матеріальне або ідеальне явище, яке має значення для людини

Цінності

будь-яке матеріальне або ідеальне явище,
яке має значення для людини чи

суспільства, заради якого вона діє, витрачає сили, час, гроші, здоров'я тощо, заради якого вона живе.
Слайд 7

Потреби - усвідомлена індивідом необхідність в певних духовних, матеріальних благах та послугах — його ідеальне прагнення.

Потреби

- усвідомлена індивідом необхідність в певних духовних, матеріальних благах та послугах

— його ідеальне прагнення.
Слайд 8

Інтереси - вибіркове відношення особистості до певного об'єкта, цілеспрямоване прагнення, викликане

Інтереси

- вибіркове відношення особистості до певного об'єкта, цілеспрямоване прагнення, викликане сукупністю

соціально-економічних умов життя людини, колективу, суспільства.