Тема 10. Торговий капітал і торговий прибуток. Лекція 1. Торговий капітал як відокремлена частина промислового капіталу

Содержание

Слайд 2

Питання лекції: 1. Сутність торгового капіталу та механізм утворення торгового прибутку

Питання лекції:

1. Сутність торгового капіталу та механізм утворення торгового прибутку
2. Додаткові

і чисті витрати обігу
3. Сучасні форми торгівлі, товарні біржи

10.03.2015

Слайд 3

Мета заняття: з’ясувати сутність торгового капіталу, його особливості, роль і місце

Мета заняття:

з’ясувати сутність торгового капіталу, його особливості, роль і місце в

економічній структурі капіталізму
скласти чітке уявлення про джерело торгового прибутку і механізм його утворення.

10.03.2015

Слайд 4

1 питання Сутність торгового капіталу та механізм утворення торгового прибутку 10.03.2015

1 питання

Сутність торгового капіталу та механізм утворення торгового прибутку

10.03.2015

Слайд 5

Формування торгового капіталу Торговий капітал був історичним попередником промислового капіталу Існував

Формування торгового капіталу
Торговий капітал був історичним попередником промислового капіталу
Існував задовго до виникнення

капіталізму в рабовласницькому і феодальному суспільствах у формі лихварського капіталу
Виступав як незалежна і самостійна форма капіталу

10.03.2015

Слайд 6

Особливості лихварського капіталу Формування великих прибутків (виступає одним із джерел утворення

Особливості лихварського капіталу

Формування великих прибутків (виступає одним із джерел утворення промислових підприємств

та формування промислового капіталу)
Розорення дрібних виробників (призводить до формування класу найманих робітників)
Лихварський капітал сприяв первісному нагромадженню капіталу

10.03.2015

Слайд 7

Особливості первісного нагромадження капіталу в Україні роздержавлення і приватизація майна державних

Особливості первісного нагромадження капіталу в Україні

роздержавлення і приватизація майна державних

підприємств
розкрадання державного майна
створення фіктивних підприємницьких структур
хабарництво державних чиновників
податкові пільги для «своїх»
формування тіньового капіталу

10.03.2015

Слайд 8

Кругооборот промислового капіталу . Г‘ Г …в… Т‘ Т РС ЗВ

Кругооборот промислового капіталу

.

Г‘ Г

…в…

Т‘

Т

РС

ЗВ

1 стадія
авансування

2 стадія
виробництва

3 стадія
реалізації

ПП

ЗП

10.03.2015

Слайд 9

Важливо!!! Кожна з функціональних форм капіталу здійснює свій кругообіг і виконує

Важливо!!!

Кожна з функціональних форм капіталу здійснює свій кругообіг і виконує особливі

функції. Це і визначає можливість відокремлення їх у відносно самостійні форми капіталу.

10.03.2015

Слайд 10

Поступово з економічним розвитком відбувається відокремлення частки промислового капіталу у формі

Поступово з економічним розвитком відбувається

відокремлення частки промислового капіталу у формі

товарного капіталу (Т'–Г')
перетворення товарного капіталу в особливий торговий капітал
перетворення функції товарного капіталу у функцію особливої групи – торгових капіталістів

10.03.2015

Слайд 11

В чому полягає відокремлення товарного капіталу у товарно-торговий? товарний капітал Т´–Г´

В чому полягає відокремлення товарного капіталу у товарно-торговий?

товарний капітал Т´–Г´ здійснює

самостійний кругообіг Г–Т–Г´;
зі всього класу капіталістів виділяється особлива група, яка робить перетворення товарного капіталу на грошовий своєю спеціальністю;
грошовий капітал розподіляється між торговцями і промисловцями.

10.03.2015

Слайд 12

Товарний і торговий капітал різні!!! - одна з функціональних форм промислового

Товарний і торговий капітал різні!!!

- одна з функціональних форм промислового

капіталу.
Виступає у вигляді певної суми товарів і втіленої в них вартості та додаткової вартості

ТОРГОВИЙ КАПІТАЛ

ТОВАРНИЙ КАПІТАЛ

- капітал, який обслуговує процес перетворення товарної вартості у грошову в сфері обігу

10.03.2015

Слайд 13

Чому необхідне відокремлення торгового капіталу? для функціонування промислового капіталу потрібна єдність

Чому необхідне відокремлення торгового капіталу?

для функціонування промислового капіталу потрібна єдність

виробництва і обігу
фази обігу потребують додаткових витрат капіталу на транспортування, зберігання, упаковку товару
додаткові витрати потрібні для зміни форми вартості (товарної на грошову)

10.03.2015

Слайд 14

Чому не промисловий капітал обслуговує сферу обігу? Обслуговування обігу самим промисловим

Чому не промисловий капітал обслуговує сферу обігу?

Обслуговування обігу самим промисловим капіталом

недоцільно через додаткове відволікання коштів із сфери виробництва
Інакше потрібно буде скоротити масштаби продуктивного капіталу і за цей рахунок забезпечити реалізацію товару

10.03.2015

Слайд 15

Сутність торгового капіталу . Торговий капітал Виступає як відокремлена частина промислового

Сутність торгового капіталу

.

Торговий
капітал

Виступає як
відокремлена
частина промислового
капіталу

Перетворює товарний
капітал у грошовий

10.03.2015

Слайд 16

Торговий капітал - - частина промислового капіталу, що відокремилася, авансується торговими

Торговий капітал -

- частина промислового капіталу, що відокремилася, авансується торговими

капіталістами і функціонує тільки у сфері обігу

10.03.2015

Слайд 17

Чому торговий капітал приймає форму самостійного виду капіталу? торговець авансує гроші

Чому торговий капітал приймає форму самостійного виду капіталу?

торговець авансує гроші (капітал

обігу), вартість якого зростає як капітал
торговий капітал функціонує виключно для перетворення товару у гроші
власники торгового капіталу – особлива група капіталістів, що функціонують тільки у сфері обігу

10.03.2015

Відокремлення торгового капіталу відбувається в інтересах промислового капіталу через те що
не відволікає промисловий капітал на процес обігу
не скорочує виробництво додаткової вартості

Слайд 18

Чому торговий капітал приймає форму самостійного виду капіталу? торговець авансує грошовий

Чому торговий капітал приймає форму самостійного виду капіталу?

торговець авансує грошовий капітал

(капітал обігу), вартість якого зростає як капітал
функціонує торговий капітал виключно для перетворення товару в гроші
власники торгового капіталу – особлива група капіталістів, що функціонують тільки в сфері обігу

10.03.2015

Слайд 19

Переваги для промислового капіталу від функціонування торгового капіталу Зменшення потреби в

Переваги для промислового капіталу від функціонування торгового капіталу

Зменшення потреби в

обсязі капіталу для реалізації товарів за рахунок спеціалізації
Збільшення продуктивного капіталу (за рахунок зменшення часу обігу)
Збільшення продуктивного капіталу через зменшення капіталу обігу

10.03.2015

Слайд 20

Переваги для суспільного капіталу від функціонування торгового капіталу зменшує розміри суспільного

Переваги для суспільного капіталу від функціонування торгового капіталу

зменшує розміри суспільного

капіталу
прискорює обіг суспільного капіталу
сприяє скороченню часу обігу
зменшує ту частину суспільного капіталу, яка має постійно знаходитись у сфері обігу

10.03.2015

Слайд 21

Склад торгового капіталу капітал обігу, авансований на купівлю товару капітал, авансований

Склад торгового капіталу

капітал обігу, авансований на купівлю товару

капітал, авансований на

обслуговування процесу продажу товару

10.03.2015

Слайд 22

Де джерело зростання торгового капіталу? Функціональні форми торгового капіталу - товарна

Де джерело зростання торгового капіталу?

Функціональні форми торгового капіталу
- товарна
- грошова
Стадії руху торгового

капіталу
- купівля товарів Г–Т
- продаж товарів Т–Г´
Специфічні риси руху торгового капіталу створюють видимість його самостійності, незалежності від сфери виробництва, а також те, що джерело його зростання знаходиться в самій сфері обігу

10.03.2015

Слайд 23

Де джерело додаткової вартості торгового капіталу? в кругообігу торгового капіталу Г–Т–Г´

Де джерело додаткової вартості торгового капіталу?

в кругообігу торгового капіталу Г–Т–Г´ реалізується

вартість і додаткова вартість створена в процесі виробництва

10.03.2015

Слайд 24

Торговий прибуток - особлива, перетворена форма додаткової вартості, її джерелом є

Торговий прибуток -

особлива, перетворена форма додаткової вартості, її джерелом є неоплачена

праця найманих робітників, зайнятих у сфері матеріального виробництва

10.03.2015

Слайд 25

Формування середньої норми прибутку як у промисловості, так і в торгівлі

Формування середньої норми прибутку як у промисловості, так і в торгівлі

У

промисловість авансовано 900 грн.
Кав = 900 грн. (720с + 180v)
норма додаткової вартості m’ = 100%
вартість продукту 1080 грн.
720с + 180v + 180m = 1080w
Норма прибутку промислового капіталу
20%
У торгівлю авансовано 100 грн.
Весь авансований капітал 1000 грн. (900+100)
Середня норма прибутку промислового і торгового капіталу 18%

10.03.2015

Слайд 26

Розмір отриманого прибутку маса прибутку промисловців не 180грн., а 162грн. (не

Розмір отриманого прибутку

маса прибутку промисловців не 180грн., а 162грн. (не 20%,

а 18% від 900грн.)
маса прибутку торговців – 18грн. (18% від 100грн.)
Таким чином, суспільна вартість виробництва складається із наступних елементів:
капіталістичні витрати виробництва
промисловий прибуток
торговий прибуток

10.03.2015

Створена в процесі виробництва m (180 грн.) розподіляється між промисловцем та торговцем за законом середньої норми прибутку

Слайд 27

Механізм формування торгового прибутку Торговий капітал приймає участь у міжгалузевій конкуренції

Механізм формування торгового прибутку

Торговий капітал приймає участь у міжгалузевій конкуренції
Торговий прибуток

не може бути ні чим іншим, як частиною додаткової вартості, якою промислові капіталісти “поступаються” торгівцям за реалізацію своїх товарів

10.03.2015

Слайд 28

Ціна виробництва відокремлення товарного капіталу в торговий припускає виникнення двох різних

Ціна виробництва

відокремлення товарного капіталу в торговий припускає виникнення двох різних по

своєму рівню цін виробництва
ціна виробництва роздвоюється на ціну виробництва для промисловців, і дійсну ціну виробництва, яка включає і торговий прибуток

Ц = (С + V) + Рср. пром. + Рср. торг.

10.03.2015

Слайд 29

Висновки по першому питанню Виділення торгового капіталу в самостійну форму капіталу

Висновки по першому питанню

Виділення торгового капіталу в самостійну форму капіталу сприяє прискоренню

обігу промислового капіталу
Виникнення торгового капіталу об’єктивно обумовлене та економічно доцільне
Торговий капітал є відокремленою частиною промислового капіталу, і функціонує тільки у сфері обігу

10.03.2015

Слайд 30

2 питання Додаткові та чисті витрати обігу 10.03.2015

2 питання

Додаткові та чисті витрати обігу

10.03.2015

Слайд 31

Витрати обігу додаткові витрати чисті витрати Витрати обігу – це витрати

Витрати обігу
додаткові витрати
чисті витрати

Витрати обігу – це витрати у грошовій

формі, пов’язані з процесом обігу, реалізацією товарів та послуг

10.03.2015

Слайд 32

Додаткові витрати обігу - витрати, обумовлені продовженням і завершенням процесу виробництва

Додаткові витрати обігу - витрати, обумовлені продовженням і завершенням процесу виробництва

в сфері обігу

витрати на продуктивні операції:
транспортування
зберігання
сортування
фасування
упакування та ін.
Продовжують процес виробництва у сфері обігу

10.03.2015

Слайд 33

Особливість додаткових витрат Праця, затрачена на ці процеси є продуктивною При

Особливість додаткових витрат

Праця, затрачена на ці процеси є продуктивною
При виконанні операцій

створюється як вартість (в т.ч. і додаткова), так і споживна вартість

Відшкодування капіталу, витраченого на додаткові витрати обігу, загалом нічим не відрізняється від відшкодування продуктивного капіталу

10.03.2015

Слайд 34

Чисті витрати на утримання торговельних приміщень оплату праці торгових працівників і

Чисті витрати

на утримання торговельних приміщень
оплату праці торгових працівників і

службовців
утримання апарату інформації
ведення бухгалтерії,
рекламу та ін.
Операції є непродуктивними, працівники, які виконують їх не створюють ні вартості, ні додаткової вартості

10.03.2015

це витрати, що обумовлені самим процесом купівлі-продажу і необхідні для перетворення вартості з товару в гроші або з грошей у товар

Слайд 35

Приклад розподілу прибутку У промисловість авансовано 900 грн. У торгівлю авансовано

Приклад розподілу прибутку

У промисловість авансовано 900 грн.
У торгівлю авансовано 100 грн.
К

ав = 1000 грн. (промисловість 900, торгівля 100)
Середня норма прибутку промислового і торгового капіталу 18%
Чисті витрати обігу 50 грн.
Додаткова вартість, що буде поділена між промисловим і торговим капіталом 130 грн. (180-50)

10.03.2015

Слайд 36

Ціна виробництва Середній прибуток промисловця складе 111,43 грн. (12,38% від 150

Ціна виробництва

Середній прибуток промисловця складе 111,43 грн. (12,38% від 150 грн.)
Ціна,

по якій куплять товари торгівці, буде рівною 1011,43 грн. (900+111,43)
Продажна ж ціна складе 1080 грн. (900+111,43 + 50 + 18,57), тобто буде відповідати дійсній ціні виробництва

10.03.2015

Слайд 37

Висновки по другому питанню торговий капітал не знижує середньої норми прибутку,

Висновки по другому питанню
торговий капітал не знижує середньої норми прибутку, а

сприяє її підвищенню
чисті витрати обігу є прямим відрахуванням із сукупної додаткової вартості
функціонування торгового капіталу посилює процес концентрації капіталу та усуспільнення праці в сфері обігу

10.03.2015

Слайд 38

3 питання Сучасні форми торгівлі, товарні біржі 10.03.2015

3 питання

Сучасні форми торгівлі, товарні біржі

10.03.2015

Слайд 39

Сучасні форми торгівлі . Внутрішня торгівля Зовнішня торгівля Оптова торгівля Форми торгівлі Роздрібна торгівля 10.03.2015

Сучасні форми торгівлі

.

Внутрішня торгівля

Зовнішня торгівля

Оптова торгівля

Форми
торгівлі

Роздрібна торгівля

10.03.2015

Слайд 40

Внутрішня торгівля – реалізація товарів в межах національної митної території 10.03.2015

Внутрішня торгівля

– реалізація товарів в межах національної митної території

10.03.2015

Слайд 41

Зовнішня торгівля – торгівля даної країни, її господарських суб’єктів з другими

Зовнішня торгівля

– торгівля даної країни, її господарських суб’єктів з другими країнами,

базується на міжнародному поділі праці
виступає засобом економічних зв’язків між державами, які входять у світовий економічний простір
є ареною конкурентної боротьби за ринки збуту, джерела сировини і сфери застосування капіталу.

10.03.2015

Слайд 42

Зовнішня торгівля Зовнішня торгівля кожної країни включає експорт (вивіз) та імпорт

Зовнішня торгівля
Зовнішня торгівля кожної країни включає експорт (вивіз) та імпорт (ввіз)

товарів. Співвідношення між ними називається торговим балансом
Потоки експорту та імпорту можна розглядати
у натурально-речовому аспекті
у вартісному аспекті
У натурально-речовинному аспекті велике значення має структура експорту (перевага в експортному потоці сировинної продукції, або наукомісткої)

10.03.2015

Слайд 43

Роздрібна торгівля – реалізація товарів і послуг безпосередньо споживачам. У результаті

Роздрібна торгівля

– реалізація товарів і послуг безпосередньо споживачам.
У результаті

роздрібної торгівлі товари виходять із сфери обігу і надходять до сфери споживання .

10.03.2015

Слайд 44

Оптова торгівля – збут товарів великими партіями . пов’язує між собою

Оптова торгівля – збут товарів великими партіями

.

пов’язує між собою райони виробництва товарів

з районами їх споживання

здійснює посередницькі функції між промисловими і роздрібними торгівцями

організує реалізацію товарів, вироблених у промисловості та сільському господарстві

формує замовлення виробництву і забезпечує постачання товарів роздрібній торгівлі

10.03.2015

Слайд 45

Важливо!!! При оптовій торгівлі продані товари, переходячи від одного підприємця до

Важливо!!!

При оптовій торгівлі продані товари, переходячи від одного підприємця до іншого

та не залишають каналів обігу

10.03.2015

Слайд 46

Біржа – це оптовий ринок, на якому торгують не наявними товарами,

Біржа –

це оптовий ринок, на якому торгують не наявними товарами,

а за зразками й стандартами

10.03.2015

Види бірж

Відкрита біржа

Відкрита біржа змішаного типу

Біржа закритого типу

Ф'ючерсна біржа

«Паперова» строкова товарна біржа

Слайд 47

Висновки по третьому питанню Виділяють наступні сучасні форми торгівлі – внутрішня,

Висновки по третьому питанню

Виділяють наступні сучасні форми торгівлі – внутрішня, зовнішня,

роздрібна та оптова
Важливим інститутом оптової торгівлі є товарна біржа
Торговий капітал, будучи необхідним елементом процесу відтворення виробництва, разом з тим порушує пропорції між складовими частинами суспільного капіталу, сприяє зниженню його ефективності.

10.03.2015