Koncepcje zarządzania a systemy informatyczne ”Systemy informacyjne w zarządzaniu”

Содержание

Слайд 2

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Nowe koncepcje zarządzania

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Nowe koncepcje zarządzania wspierające zarządzanie

zintegrowane i kładące główny nacisk na organizacyjne przygotowanie przedsiębiorstwa do wprowadzenia nowoczesnych technologii informacyjnych:
a) reinżynieria procesów w przedsiębiorstwie
b) „odchudzone zarządzanie”
c) kompleksowe zarządzanie jakością
Слайд 3

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Trudno pokazać bezpośrednie

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Trudno pokazać bezpośrednie odzwierciedlenie tych

koncepcji w metodach informatycznych. Konkretne systemy informatyczne wykorzystują techniki zaczerpnięte z różnych koncepcji.
Z drugiej strony technologie informatyczne powodują powstawanie nowych technik zarządzania.
Слайд 4

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Najważniejsze obecnie sposoby

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Najważniejsze obecnie sposoby informatycznego wspomagania

zarządzania to:
a) technologia optymalnej produkcji
b) strategia „dokładnie na czas”
c) planowanie produkcji i dystrybucji
d) zarządzanie przepływem zadań i dokumentów
Слайд 5

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Technologia optymalnej produkcji

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Technologia optymalnej produkcji
(Optimized Production Technology

- OPT)

Koncentruje uwagę na zasobach krytycznych
(„wąskich gardłach”) (wydziały, stanowiska, operacje). Ma za zadanie identyfikację zasobów krytycznych
i optymalne wykorzystanie.

Слайд 6

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Technologia optymalnej produkcji

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Technologia optymalnej produkcji
(Optimized Production Technology

- OPT)

System OPT działa dwuetapowo:
Moduł BUILDNET na podstawie wprowadzonych
danych technologicznych dotyczących wyrobu i sposobu
jego wytwarzania (sieć wyrobu) tworzy model produkcji
w postaci sieci przepływu

Слайд 7

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Technologia optymalnej produkcji

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Technologia optymalnej produkcji
(Optimized Production Technology

- OPT)

Moduły SPLIT, OPT i SERVE analizują sieć
przepływu wychwytując wąskie gardła i eliminują
je przez odpowiednie zmiany w organizacji procesu
produkcyjnego (harmonogramowaniu procesów
produkcyjnych).

Слайд 8

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Technologia optymalnej produkcji

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Technologia optymalnej produkcji
(Optimized Production Technology

- OPT)

OPT zwiększa tempo sprzedaży i przepływu materiałów, redukuje zapasy i koszty operacyjne. Jest najskuteczniejsza w produkcji seryjnej (linie i gniazda produkcyjne).

Слайд 9

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Dokładnie na czas

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Dokładnie na czas (just-in-time –

JIT)

„Produkcja potrzebnych wyrobów w potrzebnym czasie i potrzebnych ilościach”.
Dąży do minimalizacji kosztów przy maksymalizacji jakości, elastyczności, niezawodności, szybkości.

Слайд 10

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Dokładnie na czas

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Dokładnie na czas (just-in-time –

JIT)

Zasady strategii:
redukcja (eliminacja) wszelkich zapasów
minimalizacja czasu realizacji zamówień
Wymaga to skrócenia serii i maksymalnego uproszczenia i optymalizacji procesów produkcyjnych.

Слайд 11

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Dokładnie na czas

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Dokładnie na czas (just-in-time –

JIT)

KANBAN – system opracowany i wdrożony przez Toyotę (oparty na kartach – m.in. przepływu i zlecenia)
Do zastosowania w produkcji masowej.
Wielka rola EDI (Electronic Data Interchange) w tej strategii.

Слайд 12

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Planowanie produkcji i

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Planowanie produkcji i dystrybucji
(Manufacturing Resources

Planning –MRPII)

Opracowany w latach 80-tych.
Obecnie najbardziej rozpowszechniony system zarządzania produkcją - stosowany w zinforma- tyzowanych przedsiębiorstwach.

Слайд 13

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Planowanie produkcji i

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Planowanie produkcji i dystrybucji
(Manufacturing Resources

Planning –MRPII)

Jest rozwinięciem metody planowania potrzeb materiałowych (Material Requirements Planning
– MRP).

Слайд 14

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Planowanie produkcji i

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Planowanie produkcji i dystrybucji
(Manufacturing Resources

Planning –MRPII)

Rozróżnia dwa typy zapasów:
∙ zapasy produkcyjne
(nabywane surowce, inne elementy potrzebne do
wytwarzania wyrobów, „produkcja w toku”)
Popyt na nie jest popytem zależnym.
Może on zostać ściśle wyliczony przez system informatyczny.

Слайд 15

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Planowanie produkcji i

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Planowanie produkcji i dystrybucji
(Manufacturing Resources

Planning –MRPII)

∙ zapasy handlowe
(wyroby gotowe i części zamienne)
Popyt na nie jest popytem niezależnym.
Wynika z zamówień klientów, które maja charakter stochastyczny i może być tylko prognozowany.

Слайд 16

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Planowanie produkcji i

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Planowanie produkcji i dystrybucji
(Manufacturing Resources

Planning –MRPII)

Systemy informatyczne oparte na metodzie MRP/MRPII integrują wiele obszarów działalności przedsiębiorstwa (planowanie sprzedaży, analiza popytu, planowanie i harmonogramowanie produkcji i zaopatrzenia, itp.).
Znane systemy: R3 (SAP), System 21 (JBA), ASW(IBS), TETRA CS/3(Tetra), JDEdwards.

Слайд 17

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Planowanie produkcji i

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Planowanie produkcji i dystrybucji
(Manufacturing Resources

Planning –MRPII)

ERP – Enterprise Resource Planning
Jest rozszerzeniem MRPII obejmującym powiązania producenta z dostawcami i odbiorcami oraz zawierającym zaawansowane procedury symulacyjne.

Слайд 18

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU Koncepcje zarządzania a systemy... Zarządzanie przepływem zadań

© Tadeusz Kuzak WSB-NLU

Koncepcje zarządzania a systemy...

Zarządzanie przepływem zadań i dokumentów

(Workflow Management)

Metoda koncentrująca się na obsłudze szeroko pojętych procesów biurowych.
Realizuje się m. in. poprzez:
ścisły i formalny opis wszystkich procedur związanych
z przyjmowaniem i wysyłaniem dokumentów
∙ określenie obiegu dokumentów
określenie terminów realizacji zadań
Opiera się na użytkowaniu pakietu do pracy grupowej .