Основні характеристики систем, що можна обрахувати в комп’ютерних симуляціях

Содержание

Слайд 2

Розрахунок функцій розподілу Робиться цикл по N частинках : I=1,N Розраховуються

Розрахунок функцій розподілу

Робиться цикл по N частинках : I=1,N
Розраховуються

відстані Rij між I-ю та всіма іншими частинками
Враховуються періодичні граничні умови
При попаданні Rij у проміжок між r і r+Δr сума збільшується на 1
Кінцеву сумарну функцію від r пронормувати на об’єм між r і r+Δr та усереднити на N частинок
Слайд 3

Бінарні системи Біжуче (залежне від відстані) число сусідів i-го сорту навколо

Бінарні системи

Біжуче (залежне від відстані) число сусідів i-го сорту навколо частинок

j-го сорту

Ленард-Джонсівська суміш

Іонний розплав LiF

Слайд 4

Розрахунок інших величин за допомогою функцій розподілу Потенціальна енергія системи з

Розрахунок інших величин за допомогою функцій розподілу

Потенціальна енергія системи з парними

взаємодіями:

парний потенціал взаємодії

Тиск в системі з парними взаємодіями:

Слайд 5

Домішки в бінарних системах Іон Al3+ у воді

Домішки в бінарних системах

Іон Al3+ у воді

Слайд 6

Кутові розподіли Робиться цикл по N частинках : I=1,N Розраховуються відстані

Кутові розподіли

Робиться цикл по N частинках : I=1,N
Розраховуються відстані

Rij між I-ю та всіма іншими частинками, що попадають Rij Враховуються періодичні граничні умови
Розраховуються кути між різними тріадами атомів
При попаданні кута θjik у проміжок між θ і θ+Δθ сума збільшується на 1
Кінцеву сумарну функцію від θ усереднити по N частинках
Слайд 7

Кутові розподіли Вода Границя розділу лід-вода

Кутові розподіли

Вода

Границя розділу лід-вода

Слайд 8

Структурні фактори Однокомпонентні системи: Основні властивості S(k): а) при k прямуючому

Структурні фактори

Однокомпонентні системи:

Основні властивості S(k): а) при k прямуючому до 0

визначається ізотермічною стисливістю системи; б) різкий перший максимум приблизно при k~2π/RmaxRDF; в) при великих хвильових числах прямує до 1.

Бінарні системи: (розрізняють три різні парціальні структурні фактори)

Слайд 9

Структурні фактори В бінарних системах часто зручно оперувати лінійними комбінаціями парціальних

Структурні фактори

В бінарних системах часто зручно оперувати лінійними комбінаціями парціальних структурних

факторів:

Повний структурний фактор

Концентраційний структурний фактор

Слайд 10

Неоднорідні системи Традиційне використання парних функцій розподілу як для об’ємних систем не оправдовує себе

Неоднорідні системи

Традиційне використання парних функцій розподілу як для об’ємних систем не

оправдовує себе
Слайд 11

Неоднорідні системи Профіль густини

Неоднорідні системи

Профіль густини

Слайд 12

Аналіз профілів густини fit (2110) границя розділу лід/вода параметри підгонки

Аналіз профілів густини

fit

(2110) границя розділу лід/вода

параметри підгонки