Поняття електронної таблиці. (11 клас)

Содержание

Слайд 2

Є великий клас документів у вигляді таблиць, у яких, на відміну

Є великий клас документів у вигляді таблиць, у яких, на відміну

від таблиць, створених текстовим редактором Word, проводяться різноманітні обчислення над вмістом комірок.

Електронна таблиця (ЕТ) – це файл-документ, в якому в закодованому вигляді містяться таблиці, які крім даних можуть містити формули автоматичного розрахунку результатів.

Це - відомості на заробітну плату, табелі робочого часу, інвентаризаційні описи, квартальні звіти, складський облік матеріалів тощо.

Що таке електронна таблиця?

Слайд 3

Досить часто дані, які необхідно опрацювати, подають у вигляді таблиць. При

Досить часто дані, які необхідно опрацювати, подають у вигляді таблиць. При

цьому в деякій частині клітинок таблиці містяться вихідні дані, а в іншій частині — результати обчислень за формулами, що виконуються над вихідними даними.
Електронна таблиця — це комп'ютерний еквівалент звичайної прямокутної таблиці. Вона складається з рядків і стовпців, на перетині яких розташовуються клітинки. У клітинках електронної таблиці можуть зберігатись текстові, числові дані (зокрема дата і час, відсоткові, грошові тощо) та формули, за допомогою яких виконуються розрахунки. Електронна таблиця може містити також зображення та інші мультимедійні об'єкти.
Особливістю електронних таблиць є автоматизація обчислень: дані опрацьовуються за допомогою формул, які можна застосувати до цілої групи розрахунків, що повторюються, незалежно від кількості однотипних даних. При зміні вихідних даних автоматично оновлюються всі дані клітинок, що містять на них посилання у формулах.
Тобто електронна таблиця є не статичною, а динамічною. Крім того, в електронних таблицях можна швидко знаходити необхідні дані за заданими критеріями, будувати діаграми для наочного подання даних таблиці тощо.

Чим електронні таблиці відрізняються від текстових?

Слайд 4

Існує ряд програм, за допомогою яких можна створювати та редагувати документи

Існує ряд програм, за допомогою яких можна створювати та редагувати документи

електронних таблиць. Їх називають табличними процесорами.
На сьогодні найпопулярнішим табличним процесором є MS Excel.

Що таке табличний процесор?

Слайд 5

Табличний процесор Початок створення електронних таблиць було покладено в 1979 році,

Табличний процесор

Початок створення електронних таблиць було покладено в 1979 році, коли

два випускники Массачусетського технологічного інституту Ден Бріклін та Боб Френкстон створили першу програму електронних таблиць, яка отримала назву VisiCalc (від Visible і Calculator — наочний калькулятор). Основна ідея програми полягала в тому, щоб в одні клітинки таблиці вводити числа, а в інших задавати формули для математичних обчислень над ними.
Слайд 6

Можливості сучасних табличних процесорів За допомогою сучасних табличних процесорів можна створювати

Можливості сучасних табличних процесорів

За допомогою сучасних табличних процесорів можна створювати таблиці

на кілька сотень стовпців і кілька тисяч рядків, загальна кількість клітинок такої таблиці сягає мільйонів.
У робочому полі вікна програми відображається лише частина клітинок електронної таблиці. Решта зберігається в оперативній пам'яті комп'ютера, і побачити їх можна за допомогою горизонтальної або вертикальної смуг прокручування.
Слайд 7

У чому полягають особливості сучасних табличних процесорів? Одним із найбільш поширених

У чому полягають особливості сучасних табличних процесорів?

Одним із найбільш поширених табличних

процесорів є Microsoft Excel, що належить до програм пакета Microsoft Office.
Існують різні версії зазначеного пакета, зокрема Microsoft Office 2003, Microsoft Office 2007 або Microsoft Office 2010. Вони схожі між собою, але мають і особливості. Далі будемо розглядати програми пакета Microsoft Office 2007.
Назві електронна таблиця відповідає англійський термін spread­sheet. Паперовий його варіант — це аркуш, розкреслений на рядки та стовпці, що містять змінні, значення різних типів та формули.
Слайд 8

Приклад електронної таблиці Для прикладу наведемо таку відомість на заробітну плату:

Приклад електронної таблиці

Для прикладу наведемо таку відомість на заробітну плату:

У цій

таблиці числа у комірках останнього стовпчика є добутком відповідних чисел двох попередніх стовпчиків.
В звичайному режимі відображення комірки містять формули, а відображають результати.

(режим відображення – звичайний)

Слайд 9

Приклад електронної таблиці (режим відображення – формули) Наведена електронна таблиця містить

Приклад електронної таблиці (режим відображення – формули)

Наведена електронна таблиця містить математичні

формули розрахунку нарахувань, які відображаються, бо включено режим відображення формул. Людині, що раніше не мала справу з ЕТ, на перший погляд формули можуть здатися незрозумілими.
Слайд 10

Документ робочої книги електронної таблиці Excel створюють, переглядають та редагують засобами

Документ робочої книги електронної таблиці Excel створюють, переглядають та редагують засобами

спеціальної програми – табличного процесору Excel.

Значок документа Excel

Ярлик програми Excel

Завантаження електронної таблиці

Слайд 11

Запуск програми Microsoft Excel Запустити програму Microsoft Excel, як і інші

Запуск програми Microsoft Excel

Запустити програму Microsoft Excel, як і інші програми

пакета Microsoft Office, можна різними способами, наприклад:
за допомогою вказівки Пуск/Усі програми Microsoft Office/ Microsoft Excel.
ярлика на робочому столі (якщо він є)
Двічі клацнувши мишкою на файлі з розширенням, яке є одним з розширень табличного процесора (xls, xlsx, xlsm тощо)
Слайд 12

Основні об'єкти табличного процесора Документ, створений за допомогою табличного процесора Microsoft

Основні об'єкти табличного процесора

Документ, створений за допомогою табличного процесора Microsoft Excel,

називається книгою. Книга може складатися з кількох аркушів, кожен з яких поділений на рядки і стовпці.
На перетині рядків і стовпців розташовані клітинки, до яких можна вводити дані.
Деяка сукупність клітинок називається діапазоном.
Слайд 13

Основні об'єкти табличного процесора У книзі об'єднують аркуші зі спорідненими даними.

Основні об'єкти табличного процесора

У книзі об'єднують аркуші зі спорідненими даними. На

кожному аркуші може розміщуватися кілька різних таблиць, пов'язаних між собою за змістом даних. Такі таблиці можуть існувати і самостійно, без зв’язків між собою, але при цьому на диску вони завжди зберігаються в одному файлі.
Поруч з таблицями на аркуші можуть розміщуватися діаграми, зображення або інші об'єкти.
Кожен об'єкт електронної таблиці має ім'я та набір властивостей. Перелік усіх операцій, які передбачено виконувати з об'єктами, міститься в його контекстному меню, як і при роботі з іншими програмами.
Слайд 14

Основні об'єкти табличного процесора

Основні об'єкти табличного процесора

Слайд 15

Слайд 16

Для зберігання нового документа Excel створює файл, який називається робочою книгою.

Для зберігання нового документа Excel створює файл, який називається робочою книгою.

Робоча

книга складається із елементів, що мають назву робочі листи.
Книга може містити до 255 робочих листів. Їх вкладки містяться унизу вікна ЕТ.
Слайд 17

Робочий листів робочої книги являє собою вікно, що містить таблицю. (Крім

Робочий листів робочої книги являє собою вікно, що містить таблицю.

(Крім таблиць робочі листи можуть містити деякі інші об'єкти).
Книга може містити до 255 листів, але на певний момент часу відображуватися може тільки один із них.

Відобразити інший лист можна за допомогою кліка мишею по його вкладці (ярлику).

Слайд 18

Стовпці є вертикальними об'єктами таблиці, що нумеруються латинськими літерами від А

Стовпці є вертикальними об'єктами таблиці, що нумеруються латинськими літерами від А

до Z, далі від АА до AZ, від ВА до BZ і, на кінець, від ІА до IV. Всього їх 256.

Позначення стовпців

Позначення стовпців

Слайд 19

Рядки є горизонтальними елементами таблиці, що нумеруються числами, наприклад, 2-й рядок,

Рядки є горизонтальними елементами таблиці, що нумеруються числами, наприклад, 2-й рядок,

17-й рядок, 28-й рядок. Максимально можливий номер 65536.

Позначення рядків

Слайд 20

Комірка – елемент, що утворився перетином стовпця і рядка. Кожна комірка

Комірка – елемент, що утворився перетином стовпця і рядка.
Кожна комірка має

своє ім'я (адресу), складене із позначень стовпчика і рядка, на перетині яких вона знаходиться.

Приклад комірки
Комірка з адресою C3

Слайд 21

Вікно табличного процесора Робоче поле вікна табличного процесора містить у верхній

Вікно табличного процесора

Робоче поле вікна табличного процесора містить у верхній частині

заголовки стовпців, які позначаються латинськими літерами А, В, С…, та зліва - заголовки рядків, що позначаються цифрами 1, 2, 3… У нижній частині робочого поля розміщено вкладинки з назвами аркушів, за допомогою яких можна переходити від одного аркуша до іншого та кнопки, за допомогою яких можна відображати аркуші, якщо не всі вони можуть розміститися у відведеній області.
Слайд 22

Вікно табличного процесора Основи, часина робочого поля поділена на клітинки, межі

Вікно табличного процесора

Основи, часина робочого поля поділена на клітинки, межі яких

відображаються за допомогою сітки. Сітка за замовчуванням не друкується, однак за необхідності її можна роздрукувати.
У будь-який момент роботи з електронною таблицею одна з клітинок є виділеною, або активною. Навколо виділеної клітинки чи діапазону клітинок з'являється рамка, яка відрізняється від обрамлення клітинки. Щоб виділити необхідну клітинку, досить клацнути на ній лівою кнопкою мишки або за допомогою клавіш управління курсором перейти до потрібної клітинки.
Вікно табличного процесора Microsoft Excel, крім вже відомих елементів, містить панель адреси, в якій відображається адреса виділеної клітинки, та рядок формул, в якому відтворюється вміст виділеної клітинки - текст, число або формула.
Адреса клітинки формується з назви стовпця та номера рядка, на перетині яких вона знаходиться, наприклад А3, G5, AD8.
Слайд 23

Як зробити, щоб дані, довжина яких більша від розмірів клітинки, були

Як зробити, щоб дані, довжина яких більша від розмірів клітинки, були

повністю в ній відображені?

На підміну під таблиць у програмах MS PowerPoint та MS Word дані в клітинках табличного процесора MS Excel за замовчуванням розміщуються в один рядок і не переносяться на кілька рядків.
Іноді довжина тексту або числа більша, ніж ширина стовпця, в якому розташована клітинка.
Якщо сусідні справа клітинки порожні, вміст клітинки буде відображено повністю з поширенням його на вільні клітинки. Якщо ж сусідня справа клітинка містить дані, то текстові дані будуть відображені частково - стільки символів, скільки вміститься в клітинку поточної ширини, а дані деяких числових форматів (наприклад, типу дата і час) відображаються як послідовність знаків фунта (######), тобто число занадто довге для поточної ширини стовпця. Це не означає, що дані втрачено - вони зберігаються в нам'яті і при збільшенні ширини стовпця будуть відображені повністю.
За замовчуванням ширина стовпця становить 8,43 символу.

Слайд 24

Змінити ширину стовпця можна різними способами: В контекстному меню заголовка певного

Змінити ширину стовпця можна різними способами:

В контекстному меню заголовка певного стовпця

вибрати вказівку Ширина стовпця, у вікні, що відкриється вказати необхідне значення ширини та кликнути кнопку ОК.

В контекстному меню заголовка певного рядка вибрати вказівку Висота рядка, у вікні, що відкриється вказати необхідне значення висоти та кликнути кнопку ОК.

Слайд 25

Форматування розміру клітинки Попередні дії по зміні розміру клітинки можна виконати

Форматування розміру клітинки

Попередні дії по зміні розміру клітинки можна виконати командою

Формат вкладки Основна:
Висота рядка
Ширина стовпця
Автоматичневстановлення висоти (ширини)
Ширина за замовчуванням
Слайд 26

Змінити ширину стовпця можна різними способами: встановити вказівник мишки на праву

Змінити ширину стовпця можна різними способами:

встановити вказівник мишки на праву межу

заголовка стовпця (коли він набуде вигляду двонапрямленої стрілки) та виконати протягування вправо або вліво відповідно для збільшення або зменшення ширини стовпця
можна також автоматично встанови ширину стовпця так, щоб вона відповідала довжині найдовших даних у цьому стовпці. Для цього необхідно двічі клацнути лівою клавішею мишки на правій межі заголовка стовпця.
Слайд 27

Перенесення по словах Іноді немає потреби збільшувати ширину стовпця, оскільки лише

Перенесення по словах

Іноді немає потреби збільшувати ширину стовпця, оскільки лише в

одній клітинці (наприклад, у заголовку) довжина даних перевищує ширину стовпця. В такому випадку можна дати вказівку переносити текст на кілька рядків усередині клітинки та збільшити висоту рядка. Для цього треба виділити потрібну клітинку (або діапазон клітинок) та з контекстного меню виконати вказівку Формат клітинки, перейти на вкладинку Вирівнювання та встановити прапорець Переносити по словах. Висота рядка в цьому випадку може бути дібрана автоматично, в іншому випадку змінити її можна самостійно.
Слайд 28

Об'єднання клітинок Для того, щоб дані відображалися в кількох клітинках, клітинки

Об'єднання клітинок

Для того, щоб дані відображалися в кількох клітинках, клітинки таблиці

можна об'єднувати. При об'єднуванні кількох суміжних клітинок утворюється одна клітинка.
Для об'єднання клітинок треба їх виділити і натиснути кнопку Об'єднати та розмістити в центрі на панелі інструментів Основна
Слайд 29

Як можна вирівняти вміст клітинки? При форматуванні клітинок на вкладниці Вирівнювання

Як можна вирівняти вміст клітинки?

При форматуванні клітинок на вкладниці Вирівнювання діалогового

вікна Формат клітинок можна змінювати параметри вирівнювання по горизонталі (відносно лівої та правої меж клітинки) та вертикалі (відносно нижньої та верхньої меж клітинки).
Слайд 30

Вирівнювання вмісту клітинок Крім того, вирівнювання можна змінити за допомогою відповідних

Вирівнювання вмісту клітинок

Крім того, вирівнювання можна змінити за допомогою відповідних кнопок

панелі інструментів Форматування.
За замовчуванням текстові й числові дані розташовуються внизу клітинки, тобто безпосередньо над нижньою межею. Вздовж вертикалі клітинки можна також вирівняти за нижньою межею, за верхньою межею і по центру.
Слайд 31

Вирівнювання вмісту клітинок За допомогою параметрів області Орієнтація вікна Формат клітинки

Вирівнювання вмісту клітинок

За допомогою параметрів області Орієнтація вікна Формат клітинки можна

зазначити, як розміщувати дані в клітинці — горизонтально (кут 0°), вертикально знизу догори (кут 90°), вертикально згори донизу (кут -90°) або під будь-яким іншим кутом.
Слайд 32

Як виділяти різні діапазони клітинок таблиці Деякі операції в MS Excel

Як виділяти різні діапазони клітинок таблиці

Деякі операції в MS Excel можна

виконувати не тільки з окремими клітинками, але й з групами клітинок. До таких операцій належать копіювання і переміщення даних, форматування клітинок, виконання обчислень із даними різних клітинок за однією формулою (знаходження суми, максимального чи мінімального значень та ін.), побудова діаграм тощо.
У табличному процесорі, крім клітинки, можна виділити рядок, стовпець, групу суміжних або несуміжних клітинок, всі клітинки аркуша. При виділенні більше ніж однієї клітинки всі клітинки, крім першої, будуть відображені блакитним кольором.
Виділити всі клітинки аркуша можна за допомогою кнопки, яка знаходиться на перетині рядка, що містить заголовки стовпців, та стовпця, що містить заголовки рядків.
Слайд 33

Як виділяти різні діапазони клітинок таблиціта змінювати параметри форматування вмісту клітинок?

Як виділяти різні діапазони клітинок таблиціта змінювати параметри форматування вмісту клітинок?

Щоб

виділити всі клітинки у стовпці або рядку, треба клацнути мишкою на його заголовку (11).
Можна також виділити діапазон стовпців або рядків — вертикальну чи горизонтальну смугу, що містить кілька стовпців або рядків. Для цього тре­ба клацнути мишкою на заголовку першого стовпця (або рядка) серед тих, які треба виділити, і, не відпускаючи ліву клавішу мишки, перемістити її до останнього стовпця (або рядка) потрібного діапазону. Записують такий діапазон іменами лівого і правого стовпців (верхнього та нижнього рядків), що обмежують смугу, між якими ставиться двокрапка, наприклад A.F чи 1:10.
Найчастіше доводиться працювати з прямокутним діапазоном клітинок, виділити який можна протягуванням при натисненій лівій клавіші мишки від однієї кутової клітинки діапазону до протилежної або клацнувши по черзі протилежні кутові клітинки при натисненій клавіші Shift. Щоб запи­сати такий діапазон, треба зазначити адреси лівої верхньої та правої нижньої клітинок, які розділяються двокрапкою, наприклад А\:ВА або АА7:АС\5.
Слайд 34

Виділення різних діапазонів клітинок таблиці Щоб виділити всі клітинки у стовпці

Виділення різних діапазонів клітинок таблиці

Щоб виділити всі клітинки у стовпці

або рядку, треба клацнути мишкою на його заголовку.
Можна також виділити діапазон стовпців або рядків — вертикальну чи горизонтальну смугу, що містить кілька стовпців або рядків. Для цього треба клацнути мишкою на заголовку першого стовпця (або рядка) серед тих, які треба виділити, і, не відпускаючи ліву клавішу мишки, перемістити її до останнього стовпця (або рядка) потрібного діапазону. Записують такий діапазон іменами лівого і правого стовпців (верхнього та нижнього рядків), що обмежують смугу, між якими ставиться двокрапка, наприклад A:F чи 1:10.
Слайд 35

Виділення різних діапазонів клітинок таблиці Найчастіше доводиться працювати з прямокутним діапазоном

Виділення різних діапазонів клітинок таблиці

Найчастіше доводиться працювати з прямокутним діапазоном

клітинок, виділити який можна протягуванням при натисненій лівій клавіші мишки від однієї кутової клітинки діапазону до протилежної або клацнувши по черзі протилежні кутові клітинки при натисненій клавіші Shift. Щоб записати такий діапазон, треба зазначити адреси лівої верхньої та правої нижньої клітинок, які розділяються двокрапкою, наприклад А1: В4 або АА7 : АС15.
Кілька несуміжних клітинок або діапазонів клітинок виділяють по черзі при натисненій клавіші Ctrl. Записати групу клітинок, що складається з несуміжних діапазонів, можна через кому: А3:А7, D3:D7.
Щоб зняти виділення з діапазону клітинок, треба клацнути мишкою на будь-якій клітинці, що знаходиться за межами цього діапазону.
Слайд 36

Які клавіші використовують для переміщення на початок та в кінець аркуша,

Які клавіші використовують для переміщення на початок та в кінець аркуша,

рядка, стовпця?

Для переміщення на початок та в кінець аркуша, рядка, стовпця використовують такі клавіші:

Слайд 37

У чому полягають особливості сучасних табличних процесорів? Сучасні табличні процесори є

У чому полягають особливості сучасних табличних процесорів?

Сучасні табличні процесори є інтегрованими

системами, тому що вони містять засоби для роботи з текстами, таблицями, графікою, а також різні доповнення для моделювання, аналізу і прогнозування.
За допомогою табличних процесорів можна:
створювати таблиці;
вводити, редагувати, форматувати дані різних типів: текст, числа, формули;
виконувати розрахунки (математичні, статистичні, фінансові й інші);
опрацьовувати табличні дані на допомогою вбудованих функцій;
автоматизувати розрахунки, причому при зміні вихідних значень можна бачити, як змінюються результати обчислень, та аналізувати їх, що дозволяє швидко одержати множину різних розв'язків однієї задачі;
будувати за даними таблиці графіки та діаграми різних типів;
використовувати можливості управління базами даних;
знаходити дані за певними критеріями;
імпортувати дані та здійснювати їх передавання (експорт) до інших програм;
за необхідності створювати текстові документи;
друкувати табличні дані та їх графічне подання;
автоматизувати роботу з таблицями;
проводити аналіз даних різними способами.