Абрамцево. Портрет

Слайд 2

И снова усадьба Абрамцево…

И снова усадьба Абрамцево…

Слайд 3

В Абрамцевской гостиной

В Абрамцевской гостиной

Слайд 4

В. М. Васнецов. Портрет Е. Г. Мамонтовой

В. М. Васнецов. Портрет Е. Г. Мамонтовой

Слайд 5

И. Е. Репин. Портрет Е. Г. Мамонтовой.

И. Е. Репин. Портрет Е. Г. Мамонтовой.

Слайд 6

И. Е Репин. Портрет С. И. Мамонтова

И. Е Репин. Портрет С. И. Мамонтова

Слайд 7

И. Е. Репин. Портрет С. И. Мамонтова

И. Е. Репин. Портрет С. И. Мамонтова

Слайд 8

И. Е. Репин. Портрет С. А. Мамонтовой.

И. Е. Репин. Портрет С. А. Мамонтовой.

Слайд 9

Столовая Абрамцевского дома

Столовая Абрамцевского дома

Слайд 10

В. А. Серов. Портрет Веры Мамонтовой.

В. А. Серов. Портрет Веры Мамонтовой.

Слайд 11

В. М. Васнецов. Девушка с кленовой веткой.

В. М. Васнецов. Девушка с кленовой веткой.

Слайд 12

В. М. Васнецов. Боярышня. Портрет В. С. Мамонтовой

В. М. Васнецов. Боярышня. Портрет В. С. Мамонтовой

Слайд 13

В. М. Васнецов. Аленушка.

В. М. Васнецов. Аленушка.

Слайд 14

В.А. Серов. Автопортрет

В.А. Серов. Автопортрет

Слайд 15

И. Е. Репин. Автопортрет.

И. Е. Репин. Автопортрет.

Слайд 16

В. М. Васнецов. Автопортрет.

В. М. Васнецов. Автопортрет.

Слайд 17

Пропорции лица

Пропорции лица