Українська культура 20-30 років ХХ століття

Содержание

Слайд 2

план Культура Української РСР 1920-х рр. Культура Української РСР 1930-х рр. Контрольні питання

план

Культура Української РСР 1920-х рр.
Культура Української РСР 1930-х рр.
Контрольні питання

Слайд 3

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ РСР 1920-Х РР. 1

КУЛЬТУРА УКРАЇНСЬКОЇ РСР 1920-Х РР.

1

Слайд 4

Освіта 1919 р. проголошено основні принципи радянської системи освіти і виховання:

Освіта

1919 р. проголошено основні принципи радянської системи освіти і виховання: загальність,

доступність для всіх, безплатність і обов'язковість шкільної освіти.
Раднарком України видав декрети, згідно з якими
церква відокремлювалася від держави і школа від церкви,
скасовувалася плата за навчання в усіх навчальних закладах,
всі приватні школи було передано державі,
запроваджено спільне навчання хлопців і дівчат.
Слайд 5

Освіта Була проведена кампанія з ліквідації неписьменності: 1921 р. – ухвалено

Освіта

Була проведена кампанія з ліквідації неписьменності:
1921 р. – ухвалено декрет

про ліквідацію неписьменності,
1923 р. – засновано добровільне товариство «Геть неписьменність!»
Утворено Всеукраїнську надзвичайну комісію по боротьбі з неписьменністю
В результаті цієї кампанії половина сільського та дві третини міського дорослого населення освоїли грамоту та навчилися читати.
Слайд 6

Освіта Створювалась єдина 10-річна двоступенева школа, На базі 7 класів будувалася

Освіта

Створювалась єдина 10-річна двоступенева школа,
На базі 7 класів будувалася освіта

в ПТУ,
Створювалися навчально-виховні заклади для сиріт і безпритульних,
зростала кількість шкіл з українською мовою навчання.
1922 р. в УСРР було створено єдину комуністичну організацію дітей – піонерську.
Слайд 7

Освіта Ліквідовано університети, перетворено на інститути народної освіти (ІНО). Відхід від

Освіта

Ліквідовано університети, перетворено на інститути народної освіти (ІНО).
Відхід від університетської (науково-дослідної)

схеми до педагогічної.
Народна освіта була підпорядкована засадам «єдиної трудової школи» з глибоким впровадженням професіоналізації.
Розширилася мережа вузів, де готували спеціалістів для всіх галузей народного господарства,
«пролетаризація» студентства,
1921 р. організовано робітничі факультети (робітфаки), де готували робітників і селян до вступу в вузи.
з 1923 р. вузи переводилися на українську мову викладання,
створювалися навчальні заклади для забезпечення партії кваліфікованими кадрами, пропагандистами:
1921 р. – заснування вищої партійної школи у Харкові,
1922 р. – Комуністичний університет ім. Артема.
Слайд 8

Наука 1918 р. було утворено Українську академію наук. Першим її президентом

Наука

1918 р. було утворено Українську академію наук. Першим її президентом став

академік В.Вернадський.
УАН розгорнула діяльність у 3 напрямках: історико-філологічному, фізико-математичному, соціально-економічному.
Плідна діяльність членів УАН, як В.Вернадський (природознавство),
Д. Багалй та М.Грушевський (історія),
Д.Граве, М.Крилов (математика), А.Кримський (філологія), О.Богомолець (медицина), Л.Писаржевський (хімія).
1921 р. – засновано Інститут української наукової мови.
1928 р. – створено у Харкові Український фізико-технічний інститут, де розгорнулися дослідження з ядерної фізики та радіофізики.
Слайд 9

Література У 1920-х рр. в Українській СРР створюються численні літературно-художні об’єднання

Література

У 1920-х рр. в Українській СРР створюються численні літературно-художні об’єднання –

«Гарт», «Плуг», «Ланка», «Молодняк», «Авангард».
Слайд 10

Література «Плуг» - спілка селянських письменників Проводила велику культурну роботу, популяризувала

Література

«Плуг» - спілка селянських письменників
Проводила велику культурну роботу, популяризувала серед широких

селянських і робітничих мас українську літературу й українську мову
С.Пилипенко, А.Головко, Н.Забіла, П.Панч.

Учасники IV ювілейного з'їзду Спілки селянських письменників «Плуг». Харків. 

Слайд 11

Література «Гарт» – організація робітничих письменників В. Еллан-Блакитний, В.Сосюра, П.Тичина, М.Хвильовий

Література

«Гарт» – організація робітничих письменників
В. Еллан-Блакитний, В.Сосюра, П.Тичина, М.Хвильовий

Слайд 12

Література 1924 р. «Ланка», З 1926 р. «Марс» - Майстерня революційного

Література

1924 р. «Ланка»,
З 1926 р. «Марс» - Майстерня революційного слова
письменники

Борис Антоненко-Давидович, Григорій  Косинка, Марія Галич, Євген Плужник, Валер’ян Підмогильний, Тодось Осьмачка
Завдання письменників організації — правдиво відбити в художніх формах добу, як вона синтезується в творчій уяві,
мета організації — товариське співробітництво, взаємодопомога, захист авторських прав
Слайд 13

Література «Молодняк» – організація молодих письменників-комсомольців П.Усенко, О.Донченко, М.Шеремет та ін.

Література

«Молодняк» – організація молодих письменників-комсомольців
П.Усенко, О.Донченко, М.Шеремет та ін.
Відстоювали єднання

українських радянських письменників з письменниками братніх народів СРСР, виступали за об'єднання пролетарських та революційних письменників
видавали однойменний журнал.
чимало зробили для активізації літературної творчості молоді, виявлення талантів. 
Негативне: своєю агресивною ортодоксальністю та брутальними наскоками на інакодумців організація сприяла деморалізації українського письменства.
Слайд 14

Література «Авангард» – письменники-конструктивісти Конструктивізм - радянський авангардистський напрямок в образотворчому

Література

«Авангард» – письменники-конструктивісти
Конструктивізм - радянський авангардистський напрямок в образотворчому мистецтві та архітектурі
новатори

проголошували відмову від "мистецтва заради мистецтва". Відтепер мистецтво повинно було служити виробництву
Більшість конструктивістів, були ідеологами "виробничого мистецтва".
Вони закликали художників "свідомо творити корисні речі" і мріяли про нову гармонійну людину, що користується зручними речами і живе в облаштованому місті
Слайд 15

Література літературне угрупування «неокласиків» Неокласицизм (з грецької) – новий і зразковий.

Література

літературне угрупування «неокласиків»
Неокласицизм (з грецької) – новий і зразковий.
Микола Зеров,


Михайло Драй-Хмара,
Павло Филипович,
Максим Рильський,
Юрій Клен.
За прихильність до класики цих поетів називали парнасцями
Використання античних тем і сюжетів, міфологічних образів і мотивів, проголошення гасел «чистого» мистецтва та культу художньої форми, оспівування земних насолод.
Поети відмежовувались від пролетарської культури, прагнули наслідувати мистецтво минулих епох.
Слайд 16

Література 1925 р. Микола Хвильовий заснував Вільну академію пролетарської літератури –

Література

1925 р. Микола Хвильовий заснував Вільну академію пролетарської літератури – ВАПЛІТЕ

– об’єднання письменників і літераторів України.
Розгорталася літературна дискусія про перспективи розвитку української літератури.
Микола Хвильовий пропагував використання досягнень європейського мистецтва, відхід від однобічної орієнтації на російську культуру: «Геть від Москви!».
Радянське керівництво оцінило виступ М.Хвильового як поширення антиросійських настроїв, розгорнуло критику письменника, змусило писати лист з розкаянням.
Слайд 17

Мистецтво В Україні діяло 45 професійних театрів. 1922 р. у Києві

Мистецтво

В Україні діяло 45 професійних театрів.
1922 р. у Києві був

відкритий театр «Березіль» під керівництвом актора та режисера Леся Курбаса.
На його сцені виступали видатні актори Амвросій Бучма, Н.Ужвій, М.Крушельницький, О.Сердюк.
За пропаганду національних ідей театр «Березіль» піддавався критиці з боку комуністичної партії.
Слайд 18

кінематограф Розгортається робота Одеської та Київської кіностудій. Фундатором національного кінематографа був

кінематограф

Розгортається робота Одеської та Київської кіностудій.
Фундатором національного кінематографа був Олександр

Довженко
автор шедеврів світового рівня «Звенигора», «Арсенал», «Земля»
Слайд 19

Музика Українське музичне мистецтво збагачувалося творами Григорія Верьовки, М.Леонтовича, К.Стеценка, Л.Ревуцького.

Музика

Українське музичне мистецтво збагачувалося творами Григорія Верьовки,
М.Леонтовича, К.Стеценка, Л.Ревуцького.

Слайд 20

Релігійне життя На початку ХХ ст. православна церква на українських землях

Релігійне життя

На початку ХХ ст. православна церква на українських землях була

складовою Російської православної церкви.
У 1921 р. – утворення Української автокефальної православної церкви (УАПЦ) на чолі з митрополитом Василем Липківським. Це була поступка радянської влади в процесі українізації.
Радянська влада проводила відверто антицерковну, войовничо-атеїстичну політику: арешти, переслідування та розстріли духовенства та віруючих; вилучення церковних цінностей.
Слайд 21

Висновки Для культурного життя України в 1920-і було характерним: проведення політики

Висновки

Для культурного життя України в 1920-і було характерним:
проведення політики

ліквідації неписьменності дорослого населення,
консолідація літераторів, художників, театральних діячів у творчі об’єднання,
здійснення політики коренізації та її складової – українізації.
Слайд 22

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ 1930-Х РР. 2

КУЛЬТУРА УКРАЇНИ 1930-Х РР.

2

Слайд 23

«Розстріляне відродження» умовна назва літературно-мистецької генерації України 1920 – 1930-х років,

«Розстріляне відродження»

умовна назва літературно-мистецької генерації України 1920 – 1930-х років, репресованої

сталінським режимом.
наступ сталінського режиму на всі сфери культурного життя України, період жорстокого переслідування діячів національної культури.
Жертвами сталінського терору стали представники української національної культурної еліти:
математик М.Кравчук,
історик Д.Яворницький,
прозаїк і драматург М.Яловий,
письменники М.Хвильовий, Г.Косинка, М.Зеров,
режисер Л.Курбас та ін.
Слайд 24

Освіта 1930 р. – запровадження обов’язкової початкової освіти в сільській місцевості

Освіта

1930 р. – запровадження обов’язкової початкової освіти в сільській місцевості та

загального 7-річного навчання у містах. В результаті масову неписьменність дорослих було ліквідовано.
Скорочення кількості українських шкіл, русифікація. Заідеологізованість освіти.
Відновлення діяльності університетів – Харківського, Київського, Одеського, Дніпропетровського
Слайд 25

Наука Відкриття інститутів: у Харкові Українського фізико-технічного (І.Курчатов, Л.Ландау), в Києві

Наука

Відкриття інститутів:
у Харкові Українського фізико-технічного (І.Курчатов, Л.Ландау),
в Києві –

Інституту клінічної фізіології під керівництвом О.Богомольця,
Інституту електрозварювання під керівництвом Є.Патона,
в Одесі – Українського інституту хвороб очей і тканинної терапії з ініціативи В.Філатова.
Дослідження в галузі космонавтики (Ю.Кондратюк), епідеміології (М. Гамалія, Д.Заболотний), суспільних наук (М.Грушевський, Д.Багалій, Д.Яворницький), генетики і селекції (М.Вавилов, О.Богомолець, О.Палладін).
Слайд 26

Література Ліквідація літературно-художніх об'єднань організація Спілки радянських письменників України (1934 р).

Література

Ліквідація літературно-художніх об'єднань
організація Спілки радянських письменників України (1934 р).
Державний

контроль над видавництвами.
Панівне становище методу соцреалізму.
Єдиний офіційно дозволений в СРСР «творчий метод» літератури і мистецтва.
«Правдиве» зображення дійсності «в її революційному розвитку» означає, що література і мистецтво мусять бути хвалебною ілюстрацією політики КПРС.
Широке визнання творів Ю.Яновського, А.Головка, Остапа Вишні, П.Тичини, В.Сосюри.
Слайд 27

Розстріляне відродження Хвиля переслідувань українських письменників. Неокласики прагнули впроваджувати в своїй

Розстріляне відродження

Хвиля переслідувань українських письменників.
Неокласики прагнули впроваджувати в своїй творчості форми

та методи грецького й римського мистецтва, це представникам влади здалось невизнанням радянської дійсності.
Тому в 1935р. були заарештовані М. Зеров, Павло Филипович, М. Драй-Хмара, яких звинувачували в шпигунстві на користь чужоземної держави, в підготуванні й спробі вчинити терористичні замахи на представників уряду та партії і в приналежності до таємної контрреволюційної організації, очолюваної професором Миколою Зеровим.
Юрій Клен, скориставшись своїм німецьким походженням, виїхав до Німеччини на лікування і не повернувся.
Микола Зеров був розстріляний 1937 р.,
Павло Филипович загинув на Соловках 1937 р.,
Михайло Драй-Хмара помер у концтаборі на Колимі в 1939 р.
1937 року були розстріляні Валер'ян Підмогильний, Валер'ян Поліщук, Григорій Епік, Лесь Курбас, Микола Куліш, Мирослав Ірчан, Юліан Шпол.
Слайд 28

Мистецтво 1932 р. – створення Спілки радянських композиторів України 1938 р.

Мистецтво

1932 р. – створення Спілки радянських композиторів України
1938 р. –

створення Спілки художників України.
1933 р. – репресії проти Л.Курбаса і театру «Березіль», 1934 р. – розстріл українських кобзарів і лірників.
Слайд 29

Антицерковна політика Курс на формування атеїстичного світогляду, тиск на православну церкву,

Антицерковна політика

Курс на формування атеїстичного світогляду,
тиск на православну церкву,
утиски

УАПЦ, яка у 1930 р. змушена була самоліквідуватися,
кривава розправа над священиками (арешт близько 2000 священників УАПЦ),
масове знищення культових споруд, пам'яток церковної архітектури.
Другу п’ятирічку в СРСР було проголошено «безбожною п’ятирічкою», «п’ятирічкою знищення релігії».
В цей період зруйновано Михайлівський Золотоверхий собор у Києві.
Слайд 30

Живопис Федір Кричевський «Три віки»

Живопис

Федір Кричевський «Три віки»

Слайд 31

Живопис Іван Їжакевич «Кріпаків міняють на собак»

Живопис

Іван Їжакевич «Кріпаків міняють на собак»

Слайд 32

Живопис Іван Їжакевич «Мама йде»

Живопис

Іван Їжакевич «Мама йде»

Слайд 33

Живопис Микола Самокиш «Бій Максима Кривоноса з Яремою Вишневецьким»

Живопис

Микола Самокиш «Бій Максима Кривоноса з Яремою Вишневецьким»

Слайд 34

Живопис Карл Трохименко «Кадри Дніпробуду»

Живопис

Карл Трохименко «Кадри Дніпробуду»

Слайд 35

Живопис Михайло Бойчук, один із засновників монументального мистецтва України. «Дівчина»

Живопис

Михайло Бойчук, один із засновників монументального мистецтва України. «Дівчина»

Слайд 36

Живопис Михайло Бойчук, один із засновників монументального мистецтва України. «Молочниця»

Живопис

Михайло Бойчук, один із засновників монументального мистецтва України. «Молочниця»

Слайд 37

Висновки Для культурного життя України в 1930-ті рр.було характерним: утвердження жорсткого

Висновки

Для культурного життя України в 1930-ті рр.було характерним:
утвердження жорсткого

ідеологічного контролю за діяльністю творчих спілок,
насадження єдиного творчого методу – «соціалістичного реалізму»,
початок русифікації української школи,
масове знищення культових споруд.