Чергування [О]-[А], [Е]-[і], [Е]-[и] в дієслівних коренях

Содержание

Слайд 2

Чергування голосних у дієслівних коренях

Чергування голосних у дієслівних коренях

Слайд 3

Ненаголошені Е та И в корені слова Пишется –Е: 1. У

Ненаголошені Е та И в корені слова

Пишется –Е:
1. У складах із

ненаголошеними е та и пишеться та сама літера, що й під наголосом: зазирнути, бо зиркати.
2. У словах із постійним наголосом невиразний звук рекомендується перевіряти за словниками: минулий.
Слайд 4

Ненаголошені Е та И в корені слова 3. У групі -ере-

Ненаголошені Е та И в корені слова

3. У групі -ере- (повноголосся),

а також у групі -еле-: берег, дерево, серед; зелень, пелена, селезень, шелест.
4. У суфіксах: -еня-, -енк-, -еньк-, -есеньк-, -ечк-, -тель, -ен-,-ер(о): цуценя, Петренко, ніженька, восьмеро, вузесенький, дужечка, учитель, зроблений, п’ятеро.
5.  Якщо -е при зміні слова випадає: червень, бо червня, човен, бо човна.
Слайд 5

Ненаголошені Е та И в корені слова Пишется –И: 1. У

Ненаголошені Е та И в корені слова

Пишется –И:
1. У групах

-ри, -ли: бриніти, глитати.
2. Якщо можна дібрати спільнокореневе слова, де сумнівний и буде під наголосом: кришити - крихта.
Слайд 6

Букви е,и у закінченнях дієслів 1. Е пиши у закінченнях дієслів,

Букви е,и у закінченнях дієслів

1. Е пиши у закінченнях дієслів, які

у множині 3-ї особи (вони) закінчуються на -уть (-ють): вони пишуть – ми пишемо, ти пишеш, ви пишете вони можуть – ми можемо, ти можеш, ви можете
Слайд 7

Букви е,и у закінченнях дієслів 2. И пиши у закінченнях дієслів,

Букви е,и у закінченнях дієслів

2. И пиши у закінченнях дієслів, які у

множині 3-ї особи (вони) закінчуються на -ать(-ять): вони кричать – ми кричимо, ти кричиш, ви кричите вони молотять – ми молотимо, ти молотиш, ви молотите, він молотить
Слайд 8

Е (невипадний), І (невипадний) 1.Це чергування теж відбувається в коренях дієслів,

Е (невипадний), І (невипадний)

1.Це чергування теж відбувається в коренях дієслів, змінюючи

їх значення: е виступає в префіксальних морфемах дієслів доконаного виду, і — в дієсловах недоконаного виду
вигребти — вигрібати, викоренити — викорінювати, випекти — випікати, замести — замітати, зберегти — зберігати, летіти — літати, наректи — нарікати, спостерегти — спостерігати, причепити — чіпляти й чіпати (так само виволокти — виволікати, де о чергується з і)
Слайд 9

Е (невипадний), І (невипадний) 2. Е чергується з і також у

Е (невипадний), І (невипадний)

2. Е чергується з і також у дієсловах із суфіксом -ува- (-юва-),

коли наголос падає на кореневий і, та в похідних від цих дієслів іменниках на –ння
брехати — набріхувати, викоренити — викорінювати, завертіти — завірчувати, тесати — затісувати, чекати — очікувати; викоренення — викорінювання, чекання — очікування; так само виполоскати — виполіскувати (де о чергується з і)
Слайд 10

Е (випадний)-и 1.Випадний е чергується з и перед л, р беру

Е (випадний)-и

1.Випадний е чергується з и перед л, р
беру —  брати — вибирати, вистелю —

вислати — вистилати, завмер — замри — завмирати, запер — запри — запирати, стер — зітри — стирати та ін.
Слайд 11

Чергування о-а 1. Це чергування відбувається в коренях низки дієслів, змінюючи

Чергування о-а

1. Це чергування відбувається в коренях низки дієслів, змінюючи їх

значення. Дієслова з о звичайно позначають тривалу, нерозчленовану дію або одноразову, закінчену, дієслова з а — повторювану, багаторазову дію
гонити — ганяти, котити — качати, кроїти — краяти, ломити — ламати, могти, змогти, допомогти та ін. — вимагати, допомагати; скочити — скакати; схопити — хапати; стояти — стати
Слайд 12

Чергування о-а 2. Однак більшість дієслів має кореневий о, що не

Чергування о-а

2. Однак більшість дієслів має кореневий о, що не чергується з а

вимовити — вимовляти, виростити — вирощувати, простити — прощати, виношувати, відгороджувати, договорювати, заспокоювати, переконувати, установлювати та ін., але випровадити — випроводжати
Слайд 13

При зміні слів та творенні нових слів голосні звуки можуть замінювати

При зміні слів та творенні нових слів голосні звуки можуть замінювати

один одного, тобто чергуватися. Так утворюються різні варіанти одного й того ж кореня.
Буква а пишеться в коренях дієслів перед наголошеним суфіксом -а- (-я-): скочити — скакати. 
Слайд 14

Буква і пишеться в коренях дієслів перед наголошеним суфіксом -а- (-я-):

Буква і пишеться в коренях дієслів перед наголошеним суфіксом -а- (-я-):

вимітати, згрібати.
В окремих словах вимовляється звук [і] і пишеться буква і також перед суфіксом -ува-, -юва-: викоренити — викорінювати. 
Слайд 15

У деяких дієслівних формах звук [е] випадає і чергується зі звуком

У деяких дієслівних формах звук [е] випадає і чергується зі звуком

[и]: терти — тру — витирати.
Буква и пишеться в префіксальних дієсловах після букв, що позначають приголосні звуки перед [р], [л] і наголошеним суфіксом -а- (-я-): беру — збирати, стелити — застилати.