Lectio secunda. Verbum

Содержание

Слайд 2

§ 1. VERBUM. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ Число (numerus) У латинській мові розрізняють

§ 1. VERBUM. ГРАМАТИЧНІ КАТЕГОРІЇ

Число (numerus)
У латинській мові розрізняють два числа:
numerus

singularis (однина) – sing.
numerus pluralis (множина) – pl.
Особа (persona)
У межах одного часу в латинській мові виділяють три особи. Вказівкою на особу служать особові закінчення дієслів, тому немає потреби у вживанні особових займенників: persona prima; persona secunda; persona tertia.
Стан (genus)
Система латинської мови формально має два стани:
genus activum – активний;
genus passivum – пасивний.
Спосіб (modus)
modus indicatīvus – дійсний;
modus conjunctivus - умовний;
modus imperativus - наказовий.
Слайд 3

Час (tempus) Система латинської мови налічує шість часів у індикативі: praesens

Час (tempus)
Система латинської мови налічує шість часів у індикативі:
praesens - теперішній

час: laudo - я хвалю;
Imperfectum - минулий час недоконаного виду:
laudabam - я хвалив;
perfectum - минулий час доконаного виду:
vici - я переміг.
plusquamperfectum - давноминулий час поєднує поняття про минулу дію та про пізніший її результат у минулому. Українська мова не має спеціальних граматичних форм, які б передавали плюсквамперфектні значення:
viderat, deinde narravit - він (спочатку) побачив, потім розповів;
futurum I (sіmplex) - майбутній час перший означає майбутню завершену або незавершену дію:
dabo - я дам, я даватиму;
futurum II (exactum) – майбутній час другий означає дію, яка здійсниться раніше за іншу майбутню дію:
videro, deinde narrabo - спочатку я побачу, потім розкажу.
Слайд 4

§ 2. СЛОВНИКОВА ФОРМА ДІЄСЛОВА У словнику дієслово записується у чотирьох

§ 2. СЛОВНИКОВА ФОРМА ДІЄСЛОВА

У словнику дієслово записується у чотирьох основних

формах:
1-a особа однини у praesens indicativi activi;
1-a особа однини у perfectum indicativi activi;
supinum;
infinitivus praesentis activi:
nego, āvi, ātum, āre - заперечувати;
ageo, auxi, auctum, ēre - збільшувати;
lego, legi, lectum, ěre - читати;
punio, īvi, ītum, īre - карати.

a b c d

Слайд 5

§ 3. ДІЄВІДМІНА (CONJUGATIO) Дієслова поділяються на чотири дієвідміни. Дієвідміна визначається

§ 3. ДІЄВІДМІНА (CONJUGATIO)

Дієслова поділяються на чотири дієвідміни. Дієвідміна визначається за

закінченням основи інфекта:
І дієвідміна: ā: accūso, accusā -re - звинувачувати;
ІІ дієвідміна: ē: habeo, habē -re - мати;
ІІІ дієвідміна: на приголосний: tego, teg-ě -re - покривати;
на -u: ruo, ru-ě -re - руйнувати;
на -і: capio, cap-ě -re - брати,
IV дієвідміна: на -ī: audio, audī -re - слухати.
Слайд 6

Imperatīvus

Imperatīvus

Слайд 7

Особові закінчення:

Особові закінчення:

Слайд 8

§ 4. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС АКТИВНОГО СТАНУ (PRAESENS ACTIVI) Praesens activi твориться

§ 4. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС АКТИВНОГО СТАНУ (PRAESENS ACTIVI)

Praesens activi твориться шляхом

приєднання особових закінчень до інфектної основи.
indicativus

negāre – відмовляти;
augēre – сприяти;
legĕre – обирати;
punīre – штрафувати.

Визначення основи дієслова:

Слайд 9

§ 5. ПРЕЗЕНС ДІЄСЛОВА SUM, FUI, –, ESSE – БУТИ

§ 5. ПРЕЗЕНС ДІЄСЛОВА SUM, FUI, –, ESSE – БУТИ

Слайд 10

§ 6. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС ПАСИВНОГО СТАНУ (PRAESENS PASSIVI) Таблиця пасивних закінчень

§ 6. ТЕПЕРІШНІЙ ЧАС ПАСИВНОГО СТАНУ (PRAESENS PASSIVI)

Таблиця пасивних закінчень

Інфінітив теперішнього

часу пасивного стану утворюється шляхом додавання до основи інфекта для дієслів І, ІІ, ІV дієвідмін – закінчення -ri, для дієслів ІІІ дієвідміни – -і.
І – ornāri - прикрашати;
ІІ – docēri - навчати;
III – vinci (ĕre) - перемагати;
ІV – punīri - штрафувати.
Слайд 11

Форми praesens passivi утворюються шляхом приєднання пасивних закінчень до інфектної основи.

Форми
praesens passivi утворюються шляхом приєднання
пасивних закінчень до інфектної основи.


NB! Форма 1-ї особи однини І дієвідміни ornor виникла із *orna-or.

Слайд 12

§ 7. МИНУЛИЙ ЧАС НЕДОКОНАНОГО ВИДУ (IMPERFECTUM) Imperfectum утворюється від інфектної

§ 7. МИНУЛИЙ ЧАС НЕДОКОНАНОГО ВИДУ (IMPERFECTUM)

Imperfectum утворюється від інфектної основи

за допомогою суфіксів -bā- для І – ІІ дієвідміни, та
-ēbā- для III – IV дієвідміни і особових закінчень презенса: videbat - він бачив, scribebam - я писав.

imperfectum indicativi activi

Слайд 13

imperfectum indicativi passivi Imperfectum indicativi activi від дієслова sum, fui, – , esse - бути

imperfectum indicativi passivi

Imperfectum indicativi activi
від дієслова sum, fui, – ,

esse - бути
Слайд 14

§ 8. МАЙБУТНІЙ ЧАС ПЕРШИЙ (FUTURUM І) Futurum I – майбутній

§ 8. МАЙБУТНІЙ ЧАС ПЕРШИЙ (FUTURUM І)

Futurum I – майбутній час,

який утворюється шляхом додавання до основи інфекта суфікса -b для І – ІІ дієвідміни та
-е- для III – IV дієвідміни (у 1-й особі однини – суфікс -а-) і особових закінчень системи інфекта.
Він може перекладатися дієсловами як доконаного, так і недоконаного виду: faciam - я зроблю/я робитиму, я буду робити.

futurum І activi indicativus

Слайд 15

futurum I passivi indicativus futurum I дієслова esse indicativus

futurum I passivi indicativus

futurum I дієслова esse indicativus

Слайд 16

§ 9. ОСНОВИ ДІЄСЛОВА У латинській мові існує така система основ:

§ 9. ОСНОВИ ДІЄСЛОВА

У латинській мові існує така система основ:
основа інфекта

визначається шляхом відкидання інфінітивного форманта -re (в І, ІІ, IV дієвідмінах) та -ere – в ІІІ дієвідміні:
nega- (negare), auge- (augere), leg- (legere), puni- (punire);
основа перфекта визначається за формою перфекта шляхом відкидання закінчення -і:
negav- (negavi), aux- (auxi), leg- (legi), puniv- (punivi);
основа супіна виокремлюється із форми супіна шляхом відкидання суфікса -um:
negat- (negatum), аuct- (auctum), lect- (lectum), punit- (punitum).
Від основ інфекта, перфекта і супіна утворюються усі особові та неособові форми.
Слайд 17

Система інфекта До системи інфекта належать такі граматичні форми: praesens indicativi

Система інфекта
До системи інфекта належать такі граматичні форми:
praesens indicativi activi: nego


praesens indicativi passivi: negor
praesens conjunctivi activi: negom
praesens conjunctivi passivi: neger
imperfectum indicativi activi: negabam
imperfectum indicativi passivi: negabar
imperfectum conjunctivi activi: negarem
imperfectum conjunctivi passivi: negarer
imperativus praesentis activi et passivi: nega, negare
futurum I indicativi activi: negabo
futurum I indicativi passivi: negabor
imperativus futuri activi et passivi: negato, negator
infinitivus praesentis activi et passivi: negare, negari
gerundium: negandi
gerundivum: negandus
participium praesentis activi: negans
Слайд 18

Система перфекта perfectum indiсativi activi: negavi perfectum conjunctivi activi: negav-erim plusquamperfectum

Система перфекта
perfectum indiсativi activi: negavi
perfectum conjunctivi activi: negav-erim
plusquamperfectum indicativi activi: negav-eram


futurum ІІ іndiсativi aсtivi: negav-ero
plusquamperfectum conjunctivi activi: negav-issem
infinitivus perfecti activi: negav-isse