Қалдықпен жазбаша бөлу

Слайд 2

2 4 8 4 9 4 8 8 9 8 1

2

4

8

4

9

4

8

8

9

8

1

1

2

(қалд.)

Жазамын: бөлінгіш – 489, бөлгіш – 4. Бірінші толымсыз бөлінгіш
4

жүздік. Бөліндінің мәні
3 цифрдан тұрады (бірлік, ондық, жүздік).

Жүздіктерді бөлемін: 4:4=1, бөліндіге 1-ді жазамын. Жүздіктердің толық бөлінгендігін тексеремін:
4 – 4 = 0

Ондықтарды бөлемін: 8:4=2, бөліндіге 2-ні жазамын. Неше ондықтың бөлінгенін тексеремін:
8 – 8 = 0.

Бірліктерді бөлемін:
9:4 = 2 (1қалд.) 2-ні бөліндіге жазамын.

Жауабын оқимын: 122 (1 қалд.)

Слайд 3

Тексеру: бөліндінің мәні ⋅ бөлгіш + қалдық = бөлінгіш 1 2

Тексеру:
бөліндінің мәні ⋅ бөлгіш + қалдық = бөлінгіш

1

2

2

4

4

8

8

1

9

8

4

(қалд.)

Слайд 4

5 4 2 1 6 2 0 3 1 6 1

5

4

2

1

6

2

0

3

1

6

1

5

1

(қалд.)

Жазамын: бөлінгіш – 216, бөлгіш – 5. Бірінші толымсыз бөлінгіш –21

ондық. Бөліндіде 2 цифр (бірлік, ондық) болады.

Ондықтарды бөлемін:
21:5=4 (қалд. 1),
4-ті бөліндіге жазамын. Неше ондықтың бөлінгенін, тағы бөлінбеген неше ондықтың қалғанын тексеремін.
21-20=1. 1ондық қалды. 1<5.
Бірліктерді жазамын.

Бірліктерді бөлемін:
16:5=3 (қалд. 1),
3-ті бөліндіге жазамын.

Жауапты оқимын: 43 (1 қалд.)

Слайд 5

4 3 5 2 1 5 1 6 1 2 Тексеру:

4

3

5

2

1

5

1

6

1

2

Тексеру:
Бөліндінің мәні ⋅ бөлгіш + қалдық = бөлінгіш

1

(қалд.)

Слайд 6

0 2 8 2 1 2 8 8 1 0 1

0

2

8

2

1

2

8

8

1

0

1

1

4

(қалд.)

Жазамын: бөлінгіш – 281, бөлгіш – 2. Бірінші толымсыз бөлінгіш –

2 жүздік. Бөліндінің мәні 3 цифрдан тұрады (жүздік, ондық, бірлік).

Жүздіктерді бөлемін: 2:2=1, бөліндіге 1-ді жазамын.

Ондықтарды бөлемін: 8:2=4, бөліндіге
4-ті жазамын.

Бірліктерді бөлемін: 1:2=0, өйткені 1 саны 2 санынан кіші. Неше бірлік бөлінгенін тексеремін:
1 – 0 = 1 (1 қалд.), бөліндіге 0-ді жазамын.

Жауабын оқимын: 140 (1 қалд.)