Правила знаходження похідних

Слайд 2

Правила знаходження похідних (u+v)/=u/+v/ Похідна суми дорівнює сумі похідних Знайти похідну

Правила знаходження похідних

(u+v)/=u/+v/

Похідна суми дорівнює сумі похідних

Знайти похідну функції:

 

 

 

(Сv)/=Сv/

Поcтійний множник можно

виносити за знак похідної

Знайти похідну функції:

 

 

1) Д. з. опрацювати № 45.2

Слайд 3

Правила знаходження похідних Знайти похідну функції: (uv)/=u/v +u v/ Похідна добутку

Правила знаходження похідних

Знайти похідну функції:

 

 

 

(uv)/=u/v +u v/

Похідна добутку дорівнює
похідна «1» множника

на «2» + похідна «2» множника на «1»

Знайти похідну функції:

1) Д. з. опрацювати № 45.4

 

 

 

В 1 і 2 завданнях номеру можно спочатку розкрити дужки і шукати похідну суми.

Слайд 4

Правила знаходження похідних Знайти похідну функції: Похідна дробу дорівнює В знаменнику

Правила знаходження похідних

Знайти похідну функції:

 

 

 

Похідна дробу дорівнює
В знаменнику квадрат знаменника, в

чисельнику похідна «чис.» на «знам.» - похідна «знам.» на «чис.»

Знайти похідну функції:

3) Д. з. опрацювати № 45.5