Фізіологічні аспекти рухової активності людини

Содержание

Слайд 2

ПИТАННЯ ДО РОЗГЛЯДУ: Рухова активність, її фізіологічний зміст. Фізіологічні класифікації рухів

ПИТАННЯ ДО РОЗГЛЯДУ:

Рухова активність, її фізіологічний зміст. Фізіологічні класифікації рухів і

фізичних вправ.
Рухова система людини – система забезпечення рухової активності.
Рівні організації скелетного м’язу:
окремий м’яз;
рухові (нейромоторні) одиниці;
м'язові клітини;
міофібріли і саркомір.

ЛІТЕРАТУРА:
Для вивчення цієї теми Ви можете використовувати будь-які джерела (книжки, Інтернет) з фізіології скелетних м'язів.

Слайд 3

Фізіологія рухової активності – розділ загальної фізіології, що вивчає фізіологічні механізми

Фізіологія рухової активності – розділ загальної фізіології, що вивчає фізіологічні механізми

забезпечення м’язової діяльності та її вплив на фізичні можливості людини.

Об'єктом вивчення фізіології рухової активності є рухова (м'язова) діяльність (довільні рухи) людини
Рухова активність потребує збільшення фізіологічної активність м’язів і систем, які забезпечують їх потреби у харчових речовинах, кисні, і виведенні продуктів обміну.
Систематична рухова активність є важливим фактором для оптимального росту і розвитку організму, адаптації до умов навколишнього середовища, здоров’я, тощо. Ці ключові питання і досліджує наша дисципліна.
Тому предметом вивчення фізіології рухової активності є фізіологічне забезпечення і вплив м’язової діяльності на адаптаційні зміни в організмі людини.

Слайд 4

Рухова активність (діяльність) людини: рухи та фізичні вправи Рухова діяльність об'єднує

Рухова активність (діяльність) людини: рухи та фізичні вправи

Рухова діяльність об'єднує різноманітні

рухи людини, що складають основу поведінки
Рух – це результат скорочення скелетних м'язів, які забезпечують переміщення окремих частин і всього тіла у просторі і часі. Під час скорочення м'язи розвивають необхідне напруження.
Рух – це головний прояв адаптаційної реакції організму на зміни навколишнього середовища.
Слайд 5

Рухова активність (діяльність) людини: рухи та фізичні вправи Окрему категорію рухів

Рухова активність (діяльність) людини: рухи та фізичні вправи

Окрему категорію рухів складають

фізичні вправи.
Фізичні вправи – рухові дії та їх комплекси, систематизовані у цілях фізичного розвитку, спортивної або прикладної підготовки, оздоровлення і розвитку організму.
Характеристиками фізичних вправ є:
об'єм
інтенсивність
тривалість
періодичність
Слайд 6

ФІЗІОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ РУХІВ І ФІЗИЧНИХ ВПРАВ В чому полягає необхідність класифікації

ФІЗІОЛОГІЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ РУХІВ І ФІЗИЧНИХ ВПРАВ

В чому полягає необхідність класифікації

рухів і фізичних вправ?
Вирішення загальних завдань пізнання –
виділення вправ, тотожність яких створює умови для узагальнення їх впливу на організм людини.
Вирішення прикладних завдань фізичного виховання, спорту, фітнесу, фізичної реабілітації –
виявлення вправ, тотожних за принципами впливу на організм з метою коректного використання при побудові тренувальних або реабілітаційних програм.
Слайд 7

Загальнобіологічні класифікації фізичних вправ: Кількість м’язів при виконанні вправи суттєво впливає

Загальнобіологічні класифікації фізичних вправ:

Кількість м’язів при виконанні вправи суттєво впливає на

енергетичний запит та визначає напругу на організм людини під час виконання руху.
Слайд 8

Загальнобіологічні класифікації фізичних вправ: Режим роботи м’язів при виконанні вправи суттєво

Загальнобіологічні класифікації фізичних вправ:

Режим роботи м’язів при виконанні вправи суттєво впливає

реакцію кардіореспіраторної системи та метаболічні реакції організму.
Слайд 9

Загальнобіологічні класифікації фізичних вправ: Такі вправи мають велику кількість розбіжностей. Класифікація

Загальнобіологічні класифікації фізичних вправ:

Такі вправи мають велику кількість розбіжностей. Класифікація визначає

їх використання при побудові тренувального процесу.
Слайд 10

Вказана класифікація об'єднує всі види спорту в групи за ключовими характеристиками

Вказана класифікація об'єднує всі види спорту в групи за ключовими характеристиками

змагальної діяльності, а також дає можливість раціонально використовувати різні тренувальні вправи при побудові системи підготовки у фітнесі.

«Спортивна» класифікація фізичних вправ:

Слайд 11

Класифікація фізичних вправ у фізичній реабілітації: Дана класифікація об'єднує засоби лікувальної

Класифікація фізичних вправ у фізичній реабілітації:

Дана класифікація об'єднує засоби лікувальної фізичної

культури за ключовими характеристиками діяльності, дає можливість раціонально використовувати різні вправи при побудові реабілітаційних програм.
Слайд 12

Рухова система людини – функціональна система, що забезпечує рухову діяльність людини

Рухова система людини – функціональна система, що забезпечує рухову діяльність людини

відповідно до рухових завдань

В забезпеченні рухової діяльності приймають участь:
скелет – «пасивна» частина, що забезпечує опору та передачу зусилля у якості важелів;
м'язова система – «активна» частина, що виконують рухову діяльність за рахунок перетворення хімічної енергії АТФ у механічну енергію руху;
соматосенсорна система – «керівна» частина», чутливі елементи (пропріорецептори, рецептори шкіри, тощо) та рухові центри ЦНС, що забезпечують координацію рухів;
вегетативні системи (дихання, кровообігу, ендокринна, травлення, виділення, статева) – системи, які «забезпечують» гомеостаз м’язів і компенсацію енерговитрат при м’язовій діяльності.

Слайд 13

Функції рухової системи – забезпечення рухової активності людини, відповідно до наявних

Функції рухової системи – забезпечення рухової активності людини, відповідно до наявних

завдань поведінки

Функції рухової системи:
забезпечення пози (положення тіла);
переміщення тіла в просторі (рухи і локомоції);
переміщення окремих частин тіла відносно одне одного;
терморегуляція

Фізіологічне значення:
досягнення оптимальних умов для діяльності внутрішніх органів в умовах гравітації;
забезпечення усіх біологічних потреб (від пошуку їжі до забезпечення оптимуму росту і розвитку);
«маніпулювання простором» (робота оператора приладів, мова, письмо та ін.)
забезпечення температурного гомеостазу.

Слайд 14

Рівні організації скелетного м’язу 1. Органний – кожний м'яз є окремим

Рівні організації скелетного м’язу

1. Органний – кожний м'яз є окремим органом,

ізольований від інших оболонкою.
2. Тканинний – м'яз складається з рухових одиниць, тобто груп м'язових клітин, поєднаних в пучки.
3. Клітинний – м'яз складається з м'язових клітин, ізольованих одна від одної.
4. Субклітинний – кожна клітина містить скорочувальні білки і органели.
Слайд 15

Скелетний м'яз – окремий орган Кожний скелетний м’яз розглядається як окремий

Скелетний м'яз – окремий орган

Кожний скелетний м’яз розглядається як окремий орган,

що забезпечую рух в окремому суглобі, або групі суглобів.
Особливості органної будови:
м’язи «вміщені» в оболонки, що складають його пластичний скелет, зумовлюють їх форму і ізолюють м'яз від інших. Зовнішня оболонка м’язу – єпімізій.
кінцівки м’язів представлені сухожиллями, якими вони прикріплюються до кісток.
Слайд 16

Рухова одиниця – основна структурно-функціональна одиниця м’язу. Рухова одиниця – група

Рухова одиниця – основна структурно-функціональна одиниця м’язу.

Рухова одиниця – група м'язових

волокон, поєднані загальним нейроном.
Функціональне значення рухових одиниць:
при збудженні загального нейрона, його м’язові волокна одночасно скорочуються, тобто скелетні м'язи працюють руховими одиницями, а не окремими волокнами.
кількість рухових одиниць, що напружені і їх метаболічні особливості (аеробні або анаеробні) визначають ступень навантаження на гомеостаз і організм в цілому.
Слайд 17

Різновиди рухових одиниць Головними ознаками рухових одиниць є поріг збудження і

Різновиди рухових одиниць

Головними ознаками рухових одиниць є поріг збудження і спротив

втомі, за якими їх поділяють на:
FF (fast fatigable) – швидкі, які швидко втомлюються, вміщують м'язові волокна типу ІІб (швидкі, гліколітичні; білі)
FR (fast fatigue resistant) – швидкі, які мало втомлюються, вміщують м’язові волокна типу ІІа (швидкі, окисно-гліколітичні; проміжні)
S (slow) – повільні, вміщують м’язові волокна типу І (повільні, окисні; червоні)
Слайд 18

М'язова волокно – основна структурна одиниця м’язу. М’язові волокна мають певні

М'язова волокно – основна структурна одиниця м’язу.

М’язові волокна мають певні особливості

будови і вміщують:
оболонку (сарколему);
міофібріли (скорочувальні білки);
ядра і рібосоми (зберігають ДНК, синтезують білки);
мітохондрії (відновлення запасів АТФ);
ретикулум і Т-систему (трубочкі в якіх зберігаються і транспортуються речовини);
саркоплазму (рідина із вмістом енергетичних запасів, іонів, ферментів, тощо).
Слайд 19

Міофібріли – скорочувальний апарат скелетних м’язів. Міофібріли – складні білкові «нитки»,

Міофібріли – скорочувальний апарат скелетних м’язів.

Міофібріли – складні білкові «нитки», що

забезпечують функцію скорочення м’язу за рахунок взаємодії міозину і актину.
Міофібріли вміщують:
міозин – важкий білок, що за рахунок енергії АТФ забезпечує скорочення;
актин – легкий глобулярний білок, який приймає участь у скороченні;
тропонин – білок, якій при наявності іонів Са2+ створює умови для скорочення м’язів;
тропоміозин – білок, що блокує можливість взаємодії активна і міозина в стані спокою;
колаген, тітін та ін. – опорні білки.
Взаємодія вказаних білків на молекулярному рівні, при участі АТФ і іонів Са2+ забезпечує скорочення скелетного м’язу і розвиток напруги (сили).