Мiжнароднi стандарти всесвiтньої органiзацiї охорони здоров’я та всесвiтньої федерацiї анестезiологiчних спiлок з безпечної

Содержание

Слайд 2

WFSA – World Federation of Societies of Anaesthesiologists (Всесвiтня федерацiя анестезiологiчних

WFSA – World Federation of Societies of Anaesthesiologists (Всесвiтня федерацiя анестезiологiчних

спiлок).
LCoGS - The Lancet Commission on Global Surgery (Комісія Ланцета з загальної хірургії).
DCP-3 - Disease Control Priorities (Приорітет Контроля Захворювань).
WHO – World Health Organiation (Всесвітня Організація Охорони Здоров’я).
Слайд 3

1992 – WFSA вперше опублікувала подібні стандарти у рамках програми «Безпечна

1992 – WFSA вперше опублікувала подібні стандарти у рамках програми «Безпечна

хірургія рятує життя».
2008 – ЦРФ оновила та покращила ці стандарти.
2010 – Було опубліковано покращені стандарти.
2018 – LCoGS та WHA опублікували нову редакцію даного документу.

1: Merry AF, Cooper JB, Soyannwo O, Wilson IH, Eichhorn JH. An iterative process of global quality improvement: the International Standards for a Safe Practice of Anesthesia 2010. Can J Anesth 2010; 57: 1021-6. 4. Merry AF, Cooper JB, Soyannwo O, Wilson IH, Eichhorn JH.International Standards for a Safe Practice of Anesthesia 2010. Can J Anesth 2010; 57: 1027-34.

1

2: Pain, anaesthesia and intensive care #2 -2018.

2

Слайд 4

Майже третина хвороб людства є такими, якi можливо скоригувати хiрургiчним шляхом

Майже третина хвороб людства є такими, якi можливо скоригувати хiрургiчним

шляхом i це є бiльшою проблемою, нiж туберкульоз, вiрус iмунодефiциту людини та малярiя. Збiльшення доступностi хiрургiчних втручань залежить вiд паралельного збiльшення доступностi безпечної анестезiї.
Слайд 5

ВИСОКО РЕКОМЕНДОВАНI стандарти – це мiнiмальнi очiкуванi стандарти. Вони є функцiональним

ВИСОКО РЕКОМЕНДОВАНI стандарти – це мiнiмальнi очiкуванi стандарти. Вони є функцiональним

еквiвалентом обов'язкових стандартiв.

РЕКОМЕНДОВАНI стандарти та ЗАПРОПОНОВАНI стандарти слiд застосовувати для надання медичної допомоги тодi, коли дозволяють ресурси, та якщо це доцiльно.

Існують стандартизовані критерії WHO для позначення трьох рівнів стандартів.
ВИСОКО РЕКОМЕНДОВАНI
РЕКОМЕНДОВАНI
ЗАПРОПОНОВАНI

Слайд 6

Слайд 7

Слайд 8

Сфера застосування стандартів. Цi стандарти вiдносяться до будь-якого медичного закладу в

Сфера застосування стандартів.

Цi стандарти вiдносяться до будь-якого медичного закладу в будь-якiй

точцi свiту, незалежно вiд їх рiвня, в яких використовується загальна анестезiя, глибока або помiрна седацiя, або регiональна анестезiя (спiнальна, епiдуральна, великi блокади кiнцiвок).
Оцiнка та титрування точного рiвня седацiї може бути складним, тому однi й тi ж самi стандарти застосовуються для помiрної та глибокої седацiї, як частини загального знеболення. Наприклад, застосування кетамiну для хiрургiчних втручань зазвичай призводить до загального знеболення або глибокої седацiї, тому тут застосовуються ВИСОКО РЕКОМЕНДОВАНI стандарти.
Стандарти не застосовуються вiдносно закладiв, де проводяться лише поверхневi процедури, що включають мiсцеву анестезiю (тобто iнфiльтрацiю мiсцевими анестетиками) та/або мiнiмальну седацiю. Мiнiмальна седацiя характеризується нормальною реакцiєю на словесну стимуляцiю
Цi мiжнароднi стандарти повиннi регулярно переглядатися та оновлюватися, згiдно розвитку анестезiологiчних практик та технологiй.
Слайд 9

Слайд 10

Міжнародні стандарти Професійні аспекти Засоби та обладнання Моніторинг Препарати та внутрішньовенні розчини Проведення анестезії

Міжнародні стандарти

Професійні аспекти

Засоби та обладнання

Моніторинг

Препарати та внутрішньовенні розчини

Проведення анестезії

Слайд 11

Професійні аспекти Професійний статус Професійна підготовка Кількість провайдерів анестезії Професійні організації Гарантія якості Робоче навантаження

Професійні аспекти

Професійний статус
Професійна підготовка
Кількість провайдерів анестезії
Професійні організації
Гарантія якості
Робоче навантаження

Слайд 12

Засоби та обладнання. Передопераційна підготовка. Операційна. Кімната відновлення після анестезії.

Засоби та обладнання.

Передопераційна підготовка.

Операційна.

Кімната відновлення після анестезії.

Слайд 13

Слайд 14

Моніторинг. Інтраопераційний. Післяопераційний.

Моніторинг.

Інтраопераційний.

Післяопераційний.

Слайд 15

Слайд 16

Проведення анестезії. Персонал. Переданестезіологічна оцінка та згода. Переданестезіологічні перевірки. Облік. Післяанестезіологічний

Проведення анестезії.

Персонал.
Переданестезіологічна оцінка та згода.
Переданестезіологічні перевірки.
Облік.
Післяанестезіологічний догляд.
Делегування догляду за пацієнтом.
Знеболення.
Чекліст безпечних

оперативних втручань.