Zaburzenia rytmu - leczenie i rehabilitacja

Содержание

Слайд 2

Leczenie zaburzeń rytmu Stymulator (rozrusznik) serca jest niedużym, zasilanym bateriami urządzeniem,

Leczenie zaburzeń rytmu

Stymulator (rozrusznik) serca jest niedużym, zasilanym bateriami urządzeniem,

które pozwala na utrzymanie stałej liczby impulsów elektrycznych przez naśla-dowanie prawidłowego rytmu serca, powstającego u zdrowych osób w węźle zatokowym.

1. Stymulator (rozrusznik) serca

Слайд 3

Leczenie zaburzeń rytmu Wskazania do wszczepienia stymulatora (wywołuje u chorego męczliwość

Leczenie zaburzeń rytmu

Wskazania do wszczepienia stymulatora

(wywołuje u chorego męczliwość

lub duszność albo incydenty przyspieszonego rytmu serca na zmianę z bradykardią. Obraz taki jest charakterystyczny dla zespołu chorego węzła zatokowego. Przyspieszony rytm wymaga farmakologicznego zwolnienia, co z kolei nasila bradykardię)

bradykardia wynikła z przymusowego leczenia lekami b-adrenolitycznymi
uszkodzenia węzła p-k powstałe w trakcie ablacji.

nawracający lub utrwalony całkowity blok p-k
zastępczy szybki rytm komorowy

Слайд 4

Leczenie zaburzeń rytmu Istnieje wiele typów stymulatorów, do wszczepiania których są

Leczenie zaburzeń rytmu

Istnieje wiele typów stymulatorów, do wszczepiania których są

różne wskazania. Do najprostszych i najtańszych należą stymulatory jednojamowe (VVI i AAI), wykorzystywane przeważnie do stymulacji komór.
W zaawansowanej niewydolności krążenia, gdy dostępne leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne, wszczepianie są stymulatory dwukomorowe (DDD). Stymulują one w sposób skoordynowany zarówno prawą jak i lewą komorę serca poprawiając czynność serca jako pompy.

Rodzaje stymulatorów

Слайд 5

Leczenie zaburzeń rytmu Rodzaje stymulatorów jednojamowe dwujamowe VVI AAI DDD elektrody stymulator

Leczenie zaburzeń rytmu

Rodzaje stymulatorów

jednojamowe

dwujamowe

VVI

AAI

DDD

elektrody

stymulator

Слайд 6

Leczenie zaburzeń rytmu Elektrodę wprowadza się przez żyłę podobojczykową w kierunku

Leczenie zaburzeń rytmu

Elektrodę wprowadza się przez żyłę podobojczykową w kierunku

PK, pod kontrolą aparatu rentgenowskiego.
Końcówka elektrody jest tak skonstru-owana (silikonowe ząbki lub haczyki), by stabilnie wklinować się w mięsień wierz-chołka PK.

Stymulator (rozrusznik) serca

Lokalizacja
stymulatora

Znieczulenie
i nacięcie
skóry

elektrody

Слайд 7

Leczenie zaburzeń rytmu Wszystkie nowoczesne stymulatory działają „na żądanie” tzn. stymulacja

Leczenie zaburzeń rytmu

Wszystkie nowoczesne stymulatory działają „na żądanie” tzn. stymulacja

jest podejmowana tylko wtedy, gdy częstotliwość serca pacjenta zmniejszy się poniżej określonej wartości. Częstotliwość stymulacji (i wielu innych parametrów) można regulować w miarę potrzeby już po wszczepieniu stymulatora
Stosowane są również urządzenia z tzw. adaptacyjną zmianą częstości rytmu, dostosowujące rytm swojej pracy do aktywności chorego w danym momencie.

Stymulacja

Слайд 8

Stymulacja

Stymulacja

Слайд 9

Leczenie zaburzeń rytmu W związku z tym, że farmakologiczne leczenie złośliwych

Leczenie zaburzeń rytmu

W związku z tym, że farmakologiczne leczenie złośliwych

zaburzeń rytmu serca okazało się niezadowalające, podjęto próbę wynalezienia metody wykorzystującej energię elektryczną. Kardiowertery – defibrylatory wszczepiane są już ponad 10 lat. Pierwsze modele były duże, zakładane do jamy brzusznej w kształcie łat, co wymagało wykonania torakotomii Elektrodę wprowadza się przez żyłę podobojczykową w kierunku PK, pod kontrolą aparatu rentgenowskiego.
Końcówka elektrody jest tak skonstruowana (siliko-nowe ząbki lub haczyki), by stabilnie wklinować się w mięsień wierzchołka PK.

Kardiowerter -defibrylator (ICD)

Слайд 10

Leczenie zaburzeń rytmu Kardiowersja polega na zastosowaniu energii elektrycznej, która poprzez

Leczenie zaburzeń rytmu

Kardiowersja polega na zastosowaniu energii elektrycznej, która poprzez

klp porządkuje ładunki elektryczne w sercu, przywracając prawidłowy przebieg impulsów w układzie wytwarzającym i przewodzącym impuls elektryczny w sercu.
Impuls elektryczny wytwarzany przez kardiowerter synchronizowany jest z pracą serca (synchronizacja z zapisem EKG)
Defibrylator nie posiada synchronizacji z rytmem serca pacjenta. (W przypadku MK rytm serca jest bezładny i nie ma możliwości zsynchronizowania energii elektrycznej wyzwalanej z defibrylatora z czynnością serca.)
Często jest to jedno urządzenie:
Kardiowerter=defibrylator+opcja synchronizacji z zap. EKG.

Kardiowersja a defibrylacja

Слайд 11

Leczenie zaburzeń rytmu Kardiowerter - defibrylator (zewnętrzny) Energia podczas kardiowersji mierzona

Leczenie zaburzeń rytmu

Kardiowerter - defibrylator (zewnętrzny)

Energia podczas kardiowersji mierzona

jest w dżulach (J).
Zwykle używa się energii
w zakresie od 100 do 360 J.

elektrody

Слайд 12

Leczenie zaburzeń rytmu Obecnie stosowane elektrody wszczepiane są drogą przezżylną a

Leczenie zaburzeń rytmu

Obecnie stosowane elektrody wszczepiane są drogą przezżylną a

kardiowertery – defibrylatory, podobnie jak stymulatory, można umieszczać pod mięśniem piersiowym, również w znieczuleniu miejscowym. Preferowanym miejscem implantacji jest lewa okolica podobojczykowa. Wprowadzenie elektrody odbywa się najczęściej przy nakłuciu żyły podobojczykowej. Typowym miejscem lokalizacji końcówki elektrody komorowej jest koniuszek prawej komory. W razie jednak złych parametrów stymulacji, sterowania lub wysokiego progu defibrylacji, alternatywnym miejscem jest droga odpływu prawej komory.

Kardiowerter - defibrylator (ICD)

Слайд 13

Leczenie zaburzeń rytmu Zastosowanie wszczepialnych kardio-werterów – defibrylatorów dotyczy prewencji pierwotnej

Leczenie zaburzeń rytmu

Zastosowanie wszczepialnych kardio-werterów – defibrylatorów dotyczy prewencji pierwotnej

i wtórnej nagłego zgonu sercowego.
Profilaktyka wtórna obejmuje chorych, którzy przebyli migotanie komór lub istotny hemodynamicznie częstoskurcz komorowy i wszczepienie ICD jest u nich bezwzględnie wskazane.

Kardiowerter - defibrylator (ICD)

Слайд 14

Leczenie zaburzeń rytmu Jest to nowoczesna metoda leczenia dokuczliwych i często

Leczenie zaburzeń rytmu

Jest to nowoczesna metoda leczenia dokuczliwych i

często niebezpiecznych arytmii. Wykonywana w pracowni elektro-fizjologii jest nierozerwalnie związana z badaniem elektro-fizjologicznym i wykonywana w podobny sposób. Celem ablacji jest usunięcie z serca ogniska będącego źródłem arytmii. Dokonuje się tego za pomocą elektrody ablacyjnej, która poszukuje wewnątrz serca miejsca odpowiedzialnego za arytmię. Uzyskanie na jej końcówce, dzięki prądowi o częstotliwości radiowej, podwyższonej temperatury (do ok. 60 stopni C), pozwala wypalić na obszarze kilku milimetrów komórki będące źródłem arytmii.

Ablacja

Слайд 15

Leczenie zaburzeń rytmu Ryzyko powikłań jest raczej niewielkie. W czasie zabiegu

Leczenie zaburzeń rytmu

Ryzyko powikłań jest raczej niewielkie. W czasie zabiegu

mogą wystąpić czasami dolegliwości bólowe w klatce piersiowej. Leczenie niektórych postaci arytmii może jednak wiązać się z ryzykiem przerwania przewodzenia pomiędzy przedsionkami i komorami, co stwarza potrzebę wszczepienia układu stymulującego serca.
Mimo, iż ablacja jest zabiegiem leczniczym o wysokiej skuteczności, mogą jednak po niej ponownie wystąpić zaburzenia rytmu. Jeśli leczenie farmakologiczne jest nieskuteczne, zabieg ablacji może być powtórzony.

Ablacja

Слайд 16

Rehabilitacja pacjentów ze wszczepionym Zgodnie z opracowanymi standardami rehabilitacji kardiologicznej Polskiego

Rehabilitacja pacjentów ze wszczepionym

Zgodnie z opracowanymi standardami rehabilitacji kardiologicznej Polskiego

Towarzystwa Kardiologicznego, prawidłowo działający stymulator serca praktycznie nie powinien wpływać na zasady definiowania i realizacji rehabilitacji ruchowej.
Ze względu na to, iż zaburzenia stymulacji mogą być niebezpieczne, przed rozpoczęciem kinezyterapii musimy być pewni co do sprawności stymulatora.

stymulatorem serca lub kardiowerterem

Слайд 17

U osób z wszczepionym stymulatorem przez pierwsze 2-3 dni po implantacji

U osób z wszczepionym stymulatorem przez pierwsze 2-3 dni po implantacji

konieczne jest ograniczenie ćwiczeń angażujących kończynę górną, po stronie wszczepionego rozrusznika. Istotną sprawą jest zwrócenie uwagi na ułożenie jej w niewielkim odwiedzeniu (wałeczek pod pachą). Chory od początku powinien jednak funkcjonalnie usprawniać tę rękę, np. przenosić szklankę z napojem, odkręcać kran czy zapalać światło. Wszystko to ułatwi szybko uczynnić kończynę i przywrócić jej pełną sprawność.

Rehabilitacja pacjentów ze wszczepionym

stymulatorem serca lub kardiowerterem

Слайд 18

Wszystkie powyższe wskazówki i zalecenia dotyczą również pacjentów z wszczepionym kardiowerterem

Wszystkie powyższe wskazówki i zalecenia dotyczą również pacjentów z wszczepionym kardiowerterem

- defibrylatorem (ICD). Chorzy ci, obawiając się nasilenia arytmii lub wystąpienia wyładowań urządzenia, unikają lub bardzo ograniczają aktywność fizyczną. Tymczasem większość z nich może być bezpiecznie włączona do programu kinezyterapii lub ćwiczeń w warunkach domowych.
Pozytywnym efektem treningów fizycznych u tego rodzaju pacjentów jest nie tylko poprawa wydolności fizycznej, ale także obniżenie poziomu lęku i depresji

Rehabilitacja pacjentów ze wszczepionym

stymulatorem serca lub kardiowerterem

Слайд 19

Rehabilitacja pacjentów ze wszczepionym stymulatorem serca lub kardiowerterem Przed włączeniem pacjentów

Rehabilitacja pacjentów ze wszczepionym

stymulatorem serca lub kardiowerterem

Przed włączeniem pacjentów

z ICD do programu treningów fizycznych, w związku z umiarkowanym i dużym ryzykiem występowania u nich powikłań, należy:

określić (wywiady), jak często dochodzi do wyładowań
ustalić zależność występowania zaburzeń rytmu i wyładowań od wysiłku fizycznego
ocenić subiektywną tolerancję wysiłku pacjenta
wykonać badanie wysiłkowe.

Limit tętna treningowego powinien być o 20 ud./min. mniejszy od zaprogramowanej częstotliwości urządzenia, przy której dochodzi do wyładowania ICD

Слайд 20

Rehabilitacja pacjentów ze wszczepionym stymulatorem serca lub kardiowerterem Problemami, z którymi

Rehabilitacja pacjentów ze wszczepionym

stymulatorem serca lub kardiowerterem

Problemami, z którymi

spotykamy się u chorych z wszczepionym kardiowerterem- defibrylatorem są:

zaburzenia rytmu związane z wysiłkiem i wywołujące wyładowania kardiowertera
nieprawidłowe wyładowania ICD, wynikające z błędnej interpretacji sygnałów wewnątrzsercowych

Ćwiczenia należy natychmiast przerwać, gdy w trakcie ich wykonywania dojdzie do wyładowań ICD

Слайд 21

Rehabilitacja pacjentów ze wszczepionym stymulatorem serca lub kardiowerterem Częstym problemem w

Rehabilitacja pacjentów ze wszczepionym

stymulatorem serca lub kardiowerterem

Częstym problemem w

rehabilitacji pacjentów z ICD jest kwestia zastosowania elektroterapii w leczeniu schorzeń współistniejących, szczególnie narządu ruchu. W związku z tym należy u nich rozważyć możliwość innych alternatywnych do elektroterapii metod leczenia.
Слайд 22

Rehabilitacja pacjentów ze wszczepionym stymulatorem serca lub kardiowerterem Ważne jest poinformowanie

Rehabilitacja pacjentów ze wszczepionym

stymulatorem serca lub kardiowerterem

Ważne jest poinformowanie

pacjentów o możliwych zakłóceniach w pracy stymulatora jak i defibrylatora, które może wywołać:

rezonans magnetyczny,
ablacja prądem o częstotliwości radiowej,
koagulacja chirurgiczna,
diatermia,
defibrylacja zewnętrzna,
urządzenie zapobiegające kradzieżom w sklepach,
niektóre urządzenia stomatologiczne,
linie wysokiego napięcia,
duże kolumny głośnikowe,
urządzenia takie jak np. spawarki elektryczne,
nadajniki radiowe,
generatory przemysłowe