Стандарттау. Әдебиет

Содержание

Слайд 2

Әдебиет “Техникалық реттеу туралы” ҚР заңы. 2004ж. 16 қараша. Мутанов Г.,

Әдебиет

“Техникалық реттеу туралы” ҚР заңы.
2004ж. 16 қараша.
Мутанов Г., Умырзаг

Р. Основы стандартизации, метрологии, сертификации. Менеджмент качества. Учебное пособие для студентов и специалистов. – Астана, 2003. – 169 с.
Основы стандартизации, метрологии, сертификации и менеджмента качества. Учебное пособие. Под ред. Мырзабая М.М. - Алматы: Казахстанская ассоциация маркетинга, 2003. – 564 с.
Слайд 3

Әдебиет (ҚазҰУ кітапханасы) Өзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері жəне техникалық өлшеу.

Әдебиет (ҚазҰУ кітапханасы)

Өзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері жəне техникалық өлшеу. Сапа

менеджменті : оқулық / М. Самсаев [жəне т. б.].- Алматы: Бастау, 2008.- 262 б.
Əубəкіров Г.О. Метрология, стандарттау жəне өнім сапасын басқару / Əубəкіров; ҚР білім м-гі.- Алматы: Респ. бас. каб., 1996.- 139 б.
Метрология, стандарттау жəне сертификаттау негіздері : оқу құралы / Əл-Фараби атын. ҚазҰУ.- Алматы: Қазақ ун-ті, 2002.- 242 б.
Слайд 4

Стандарт (ағылшын тіліннен standart – норма, үлгі) Стандарт: мүдделі жақтардың бір

Стандарт (ағылшын тіліннен standart – норма, үлгі)

Стандарт: мүдделі жақтардың бір

– бірімен бірлесіп, келісімді немесе мақұлданған түрде жасаған, ғылым мен техниканың және практикалық тәжірибелердің нәтижелеріне негізделген, қоғамның пайдасына бағытталған, стандарттау органдарымен қабылданған техникалық құжаттар
Стандарттаудың халықаралық ұйымы (ИСО)
Слайд 5

Техникалық реттеу туралы 2004 жылғы 9 қарашадағы № 603 ҚР заңы

Техникалық реттеу туралы 2004 жылғы 9 қарашадағы № 603 ҚР заңы

стандарт

- уәкілетті орган көздеген тәртіппен бекітілген, көп мәрте және ерікті пайдалану мақсатында техникалық реттеу объектілеріне ережелерді, жалпы принциптер мен сипаттамаларды белгілейтін құжат
Слайд 6

стандарттау - нақты қойылып отырған және ықтимал міндеттерге қатысты көпшілікке ортақ,

стандарттау - нақты қойылып отырған және ықтимал міндеттерге қатысты көпшілікке ортақ,

көп мәрте және ерікті пайдалану үшін ережелер белгілеу арқылы өнімге, көрсетілетін қызметке және процестерге қойылатын талаптарды ретке келтірудің оңтайлы деңгейіне қол жеткізуге бағытталған қызмет

Техникалық реттеу туралы 2004 жылғы 9 қарашадағы № 603 ҚР заңы

Слайд 7

ИСО «стандарттау» - ғылым, техника және экономика салаларында көп рет қайталанылатын

ИСО

«стандарттау» - ғылым, техника және экономика салаларында көп рет қайталанылатын және

осы салалардың мақсаттарын тиімді дәрежеде ретке келтіретін мәселелерді шешу жолындағы әрекет
Слайд 8

Стандарттаудың мақсаттары Өнімге, процестерге (жұмыстарға), қызмет көрсетулерге нормалар, ережелер мен сипаттамалар

Стандарттаудың мақсаттары

Өнімге, процестерге (жұмыстарға), қызмет көрсетулерге нормалар, ережелер мен сипаттамалар белгілеу;
Өнім,

процестер, көрсетілген қызметтердегі адамдар өмірі, денсаулығы, мүліктер үшін қауіпсіздігін, қоршаған ортаның қорғалуын қамтамасыз ету;
Слайд 9

Стандарттаудың мақсаттары Өнімнің техникалық және ақпараттық сыйымдылығын, сондай-ақ өзара ауыстырымдылығын қамтамасыз

Стандарттаудың мақсаттары

Өнімнің техникалық және ақпараттық сыйымдылығын, сондай-ақ өзара ауыстырымдылығын қамтамасыз ету;
Өнімнің,

процестердің, көрсетілген қызметтердің сапасын ғылыми-техникалық даму деңгейімен сәйкестендіру және сапа мәселелерінде тұтынушылардың мүдделерін қорғау;
Слайд 10

Өлшемдер бірлігін қамтамасыз ету; Ресурстардың барлық түрін сақтау және ұтымды пайдалану;

Өлшемдер бірлігін қамтамасыз ету;
Ресурстардың барлық түрін сақтау және ұтымды пайдалану;
Елдің қорғаныс

қабілеті мен жұмылдырушылық әзірлігін қамтамасыз ету;
Табиғи және техногенді апаттар мен басқа да төтенше жағдайлардың туындау қаупін ескере отырып, шаруашылық объектілердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

Стандарттаудың мақсаттары

Слайд 11

Стандарттаудың негізгі мақсаты іс-әрекеттегі, жоспарланған және болашақ міндеттерді шешу үшін орнатылған

Стандарттаудың негізгі мақсаты

іс-әрекеттегі, жоспарланған және болашақ міндеттерді шешу үшін орнатылған

ережелерді, талаптарды кең және көпмәрте қолдану арқылы бір немесе бірнеше салада тәртіптілікті қолайлы деңгейіге қол жеткізу
Слайд 12

Стандарттау объектілері

Стандарттау объектілері

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Стандарттаудың негізгі принциптері: келісушілік; ашықтық; еркінділік; стандарттау саласындағы отандық және шетелдік

Стандарттаудың негізгі принциптері:

келісушілік;
ашықтық;
еркінділік;
стандарттау саласындағы отандық және шетелдік өндірушілер үшін тең талаптар;
экономикалық

мақсатқа сәйкестілік.
Слайд 17

Техникалық регламент Техникалық регламент нормативті-құқықтық құжат болып саналады. Мұнда адам өмірі

Техникалық регламент

Техникалық регламент нормативті-құқықтық құжат болып саналады. Мұнда адам өмірі мен

денсаулығы үшін өнімнің, процесстің және қызметтің қауіпсіздігіне мемлекеттің міндетті талаптары көрсетілген.
Техникалық регламент (ТР) – бұл орындалуға міндетті ережеден тұратын құжат.
Регламентті стандарттау органдары емес, билік органдары қабылдайды, мысалы Үкімет немесе парламент (Қазақстанда Мәжіліс қарастырады, Сенат келісім береді және Презижент бекітеді).
Техникалық регламент – бұл техникалық заң. Регламентте мемлекеттің ауқымындағы шаруашылықпен айналысатын барлық субьектілерге орындауға міндетті талаптар, шарттар беріледі.