Теорії соціальної організації та управління

Содержание

Слайд 2

АДМІНІСТРАЦІЯ – ЯК – ПОЛІТИКА (ЧАРЛЬЗ ЛІНДБЛОМ)

АДМІНІСТРАЦІЯ – ЯК – ПОЛІТИКА (ЧАРЛЬЗ ЛІНДБЛОМ)

Слайд 3

ЧАРЛЬЗ ЛІНДБЛОМ 1917 р. н.; Американський вчений, економіст і політолог; «Політика

ЧАРЛЬЗ ЛІНДБЛОМ

1917 р. н.;
Американський вчений, економіст і політолог;
«Політика та ринки: світові

політико-
економічні системи» (1977 р.); «Процес
формування політики» (1984 р., 1993 р.); «Ринкова система: що це, як вона працює і що з неї можна отримати» (2001 р.);
Механізми соціального контролю:
Односторонні / моноцентричні (unilateral);
Багатосторонні / поліцентричні (multilateral);
Слайд 4

ЧАРЛЬЗ ЛІНДБЛОМ Односторонні / моноцентричні: Тоталітаризм; Бюрократія; Тоталітаризм: У чистому вигляді

ЧАРЛЬЗ ЛІНДБЛОМ

Односторонні / моноцентричні:
Тоталітаризм;
Бюрократія;
Тоталітаризм:
У чистому вигляді неможливий на практиці;
Німецький та італійський

фашизм;
Радянський комунізм;
Базується на ідеології та відданості, а тому несумісний з бюрократією;
Бюрократія:
Перевага – невелика кількість людей може ефективно координувати зусилля великої кількості людей;
Незначний недолік – red tape;
Значні недоліки – монополія на інформацію, закритість, надання переваги добробуту своєї установи перед добробутом суспільства в цілому.
Слайд 5

ЧАРЛЬЗ ЛІНДБЛОМ Багатосторонні / поліцентричні: Ринкова економіка; Демократія / поліархія; Ринок:

ЧАРЛЬЗ ЛІНДБЛОМ

Багатосторонні / поліцентричні:
Ринкова економіка;
Демократія / поліархія;
Ринок:
Децентралізована система прийняття рішень;
Проблема провалів

ринку;
Форми контролю влади за ринком:
Прямий авторитарний контроль;
Непряме маніпулювання;
Принцип суверенітету планувальника.
Слайд 6

ЧАРЛЬЗ ЛІНДБЛОМ Поліархія: Перша проблема політики – як запобігти перетворенню правителів

ЧАРЛЬЗ ЛІНДБЛОМ

Поліархія:
Перша проблема політики – як запобігти перетворенню правителів у тиранів;
Поліархія

як альтернатива демократії;
Передумови поліархії:
Віра суспільства в поліархію та демократію;
Згода щодо базових політичних процесів і правил;
Соціальний та політичних плюралізм;
Високий рівень громадської політичної активності;
Значна міра відчуття безпеки серед громадян;
Невеликі розриви в соціально-майновому стані в суспільстві;
Високий рівень освіченості населення.
Слайд 7

ЧАРЛЬЗ ЛІНДБЛОМ Моделі прийняття рішень: Прогностична (модель раціонального вибору); Інкрементальна (модель

ЧАРЛЬЗ ЛІНДБЛОМ

Моделі прийняття рішень:
Прогностична (модель раціонального вибору);
Інкрементальна (модель торгів і переговорів);
Прогностична:
Науковий,

ціннісно-нейтральний аналіз;
Визначення проблеми, формулювання альтератив, обрання альтернативи, планування, втілення в життя та оцінка;
Інкрементальна:
Нові політичні рішення не повинні вносити радикальні зміни в існуючу політичну систему чи політичний курс;
“Цінність” альтернативи вимірюється з погляду її сприйяння досягненню владою та громадськістю.
Слайд 8

ЧАРЛЬЗ ЛІНДБЛОМ Інкрементальна модель – переваги: Дозволяє уникати беззмістовних спроб охопити

ЧАРЛЬЗ ЛІНДБЛОМ

Інкрементальна модель – переваги:
Дозволяє уникати беззмістовних спроб охопити усе;
Швидке прийняття

рішень, особливо в кризові періоди;
Зберігає стабільність;
Базується на досвіді, а не на «чистій» теорії.
Інкрементальна модель – недоліки:
Не завжди обраний варіант справді найкращий;
Не дозволяє здійснювати радикальні політичні зміни та суттєво реформувати систему.
Протиставлення «теоретиків» і «практиків».
Слайд 9

АДМІНІСТРАЦІЯ – ЯК – ПОЛІТИКА (ДУАЙТ ВАЛЬДО)

АДМІНІСТРАЦІЯ – ЯК – ПОЛІТИКА (ДУАЙТ ВАЛЬДО)

Слайд 10

ДУАЙТ ВАЛЬДО 1913 – 2000 рр.; Американський вчений і практик, вважав,

ДУАЙТ ВАЛЬДО

1913 – 2000 рр.;
Американський вчений і практик, вважав, що без

досвіду в державному управлінні не можна навчати політології;
«Адміністративна держава» (1948 р);
Класична та сучасна теорія соціального управління;
П’ять принципів класичного соціального управління:
Розмежування політики та адміністрації;
Орієнтація на загальний менеджмент;
Пошук науки менеджменту;
Централізація влади та відповідальності;
Відданість демократії.
Критика:
Організація має орієнтуватись на свої цілі, а не на абстрактні універсальні принципи;
Ефективність на противагу «справжній» демократії.
Слайд 11

ДУАЙТ ВАЛЬДО Сучасна теорія соціальної організації: Теорія організації; Порівняльна теорія соціального

ДУАЙТ ВАЛЬДО

Сучасна теорія соціальної організації:
Теорія організації;
Порівняльна теорія соціального управління;
Публічна політика;
Нове публічне

адміністрування
Теорія організації:
Класичний період (Тейлор, Файоль, Гулік) – 30-ті рр. ХХ ст. (розквіт): організація як машина;
Неокласичний період (від Хоторнського експерименту в 20-ті рр.) – наголос на поведінку;
Сучасна теорія організації (від праць Г. Саймона) – організації як живі системи;
Порівняльна теорія соціального управління – врахування культурного різноманіття;
Публічна політика – узагальнення кейсів;
Нове публічне адміністрування – політична участь, децентралізація, представницька бюрократія.
Слайд 12

ДУАЙТ ВАЛЬДО Одна з головних проблем нашого часу – можливий конфлікт

ДУАЙТ ВАЛЬДО

Одна з головних проблем нашого часу – можливий конфлікт між

бюрократією та демократією;
Вирішення:
Справжнє завдання бюрократії – не науковий менеджмент та ефективність, а служіння народу; Протистояння між демократією та бюрократією можуть сприяти захисту бюрократами демократичних цінностей;
Поділ між політиками та чиновниками – хибний;
Чиновники імплементують цінності, визначені політиками, в наявні процедури та процеси;
Державою не можна управліти за прикладом бізнесу. Демократичні цінності та Конституція мають бути більш важливими.