Нәрсә юк

Слайд 2

Максатлар: Сөйләмне аралашу чарасы буларак камилләштерү, файдалана белү күнекмәләренә өйрәтү. Мөстәкыйль

Максатлар:

Сөйләмне аралашу чарасы буларак камилләштерү, файдалана белү күнекмәләренә өйрәтү.
Мөстәкыйль фикер йөртергә,

җавап бирергә күнектерү, балада үзенең сөйләме белән кызыксыну һәм сизгерлек уяту.
Игътибарлылык сыйфаты тәрбияләү, кагыйдәләрне төгәл үтәргә өйрәтү.
Слайд 3

Нәрсә юк?

Нәрсә юк?

Слайд 4

Нәрсә юк?

Нәрсә юк?

Слайд 5

Нәрсә юк?

Нәрсә юк?

Слайд 6

Нәрсә юк?

Нәрсә юк?

Слайд 7

Нәрсә юк?

Нәрсә юк?

Слайд 8

Нәрсә юк?

Нәрсә юк?