Організація роботи з обдарованими та здібними дітьми в загальноосвітній школі

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Залізо ржавіє, не знаходячи собі застосування, стояча вода гниє або на

Залізо ржавіє, не знаходячи
собі застосування, стояча вода гниє
або на

холоді замерзає,
розум людини, не знаходячи
собі застосування, хиріє
Леонардо да Вінчі

«Школа майбутнього — це в першу
чергу творча школа. Завдання її полягають в тому, щоб розвивати творчі сили молоді, виховувати з неї творців куль­турних цінностей».
Григорій Ващенко

Слайд 4

ОБДАРОВАНІСТЬ це якісно своєрідне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів,

ОБДАРОВАНІСТЬ
це якісно своєрідне поєднання здібностей високого рівня, а також інтересів, потреб,

яке дозволяє виконувати певну роботу на якісно високому рівні, відмінному від умовного “середнього рівня”
Слайд 5

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ Здібності Геніальність Талант Обдарованість З а д

ЕТАПИ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ

Здібності

Геніальність

Талант

Обдарованість

З а д а т к и

Усі діти

народжуються геніями,
однак упродовж перших шести років
їхнього життя, ми допомагаємо їм
позбутися цієї геніальності.
Б.Фулле
Слайд 6

Компоненти обдарованості: анатомо-фізіологічні задатки; сенсорно-перспективний блок, який характеризується підвищеною чутливістю; інтелектуальні

Компоненти обдарованості:

анатомо-фізіологічні задатки;
сенсорно-перспективний блок, який характеризується підвищеною чутливістю;
інтелектуальні та розумові можливості,

які до­зволяють оцінювати нові ситуації й вирішувати нові проблеми;
емоційно-вольові структури, які зумовлюють тривалі домінантні орієнтації та їх штучне підтримання;
високий рівень продукування нових образів, фантазія, уява тощо.
Слайд 7

Основними параметрами обдарованості є: сфера п реалізації та домінуючий вид; вияв

Основними параметрами обдарованості є:

сфера п реалізації та домінуючий вид;
вияв творчості;
вияв інтелекту;
динаміка

діяльності;
рівні досягнень;
емоційне забарвлення.
Слайд 8

Основними видами творчої діяльності є: науково-логічний; техноінструктивний; образно-художній; вербально-поетичний; музично-руховий; практико-технологічний; ситуативний (спонтанний, розсудливий).

Основними видами творчої діяльності є:

науково-логічний;
техноінструктивний;
образно-художній;
вербально-поетичний;
музично-руховий;
практико-технологічний;
ситуативний (спонтанний, розсудливий).

Слайд 9

Види обдарованості: Особлива (виняткова) обдарованість Інтелектуальна обдарованість Потенційна обдарованість Явна обдарованість

Види обдарованості:

Особлива (виняткова) обдарованість
Інтелектуальна обдарованість
Потенційна обдарованість
Явна обдарованість
Прихована обдарованість
Загальна (розумова ) обдарованість
Спеціальна

обдарованість
Рання (або ж пізня) обдарованість
Слайд 10

ОБДАРОВАНА ДИТИНА це така дитина, яка виділяється яскравими очевидними, іноді видатними

ОБДАРОВАНА ДИТИНА

це така дитина, яка виділяється яскравими очевидними, іноді видатними досягненнями

(або має внутрішні передумови для таких досягнень) у тому чи іншому виді діяльності
Слайд 11

Слайд 12

Діагностика та виявлення індивідуальних особливостей учнів Результативність письмових робіт Учнівські олімпіади,

Діагностика та виявлення індивідуальних особливостей учнів

Результативність
письмових робіт

Учнівські олімпіади,
конкурси

Анкетування,
тестування

Рівень творчості,

пізнавального інтересу,
нестандартності мислення

Інтелектуальні здібності, нестандартне мислення,
Неординарність підходів

Лідерські риси, оригінальність, ерудиція,
об’єктивністьсамоаналізу

Вивчення запитів, інтересів, допитливості

Рівень активності, ініціативності,

Бібліотека

Виховна робота

Урок

Інтелект, ерудиція, лексика, природні задатки

Слайд 13

Нормативно-правову основу в роботі з обдарованими дітьми становлять документи: Конвенція ООН

Нормативно-правову основу в роботі з обдарованими дітьми становлять документи:
Конвенція ООН «Про

права дитини»;
Програма Національного фонду «Україна — дітям»;
Програма Національного фонду «Обдаровані діти »;
Концепція модернізації української освіти до 2011 року.
Слайд 14

До розуму ведуть три шляхи: шлях міркувань — найблагородніший, шлях наслідування

До розуму ведуть три шляхи:
шлях міркувань — найблагородніший,
шлях наслідування

— найлегший,
шлях особистого досвіду — найважчий.
Конфуцій

СИСТЕМА РОБОТИ З ОБДАРОВАНИМИ УЧНЯМИ В ШКОЛІ

Слайд 15

Етапи VII етап стимулювання, свято “Через терни до зірок” I етап

Етапи

VII етап
стимулювання, свято
“Через терни до зірок”

I етап
Діагностика та виявлення
індивідуальних
особливостей
обдарованих

дітей

III етап
Індивідуалізація
навчання на
основі диференціації
та особистісно-орієнтованого
підходу

V етап
Аналіз, корекція

VI етап
зміцнення
матеріально-технічної
бази

II етап
Створення банку даних,
закріплення за учнями
педагогів-наставників
банк даних.doc

IV етап
проектно-технологічна
діяльність вчителя
та учня

Система роботи з обдарованими учнями школи

Слайд 16

ВИЯВЛЕННЯ ОБДАРОВАНОСТІ ДІТЕЙ діагностика створення банку даних з урахуванням типів обдарованості

ВИЯВЛЕННЯ
ОБДАРОВАНОСТІ
ДІТЕЙ

діагностика
створення банку даних з урахуванням типів обдарованості

СТВОРЕННЯ УМОВ
ДЛЯ РОЗКРИТТЯ ПОТЕНЦІАЛЬНИХ

МОЖЛИВОСТЕЙ

навчальні плани школи
залучення сім’ї
робота психолога
факультативи, гуртки, індивідуальні консультації, конкурси, олімпіади, вечори творчості
інтелектуальні ігри

Слайд 17

МОРАЛЬНЕ МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ САМОРОЗВИТКУ відзначення в “ День науки ” похвальними

МОРАЛЬНЕ МАТЕРІАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ САМОРОЗВИТКУ

відзначення в “ День науки ” похвальними грамотами
висловлення

подяки учням та батькам в шкільній та міській газеті
занесення на шкільну дошку пошани

МАКСИМАЛЬНЕ РОЗКРИТТЯ ОБДАРОВАНОСТІ ТА ЯКНАЙПОВНІША РЕАЛІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ

індивідуальні та групові консультації
предметні тижні
традиційні свята
ман
фестиваль “таланти, твої, школо”
“грайлива веселка”

Слайд 18

КРИТЕРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ УЧАСТЬ В ОЛІМПІАДАХ, МАН ВСТУП ДО ВНЗ УКРАЇНИ

КРИТЕРІЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ
УЧАСТЬ В ОЛІМПІАДАХ, МАН
ВСТУП ДО ВНЗ УКРАЇНИ

Слайд 19

БЕРЕЖІМО ДАР ПОРАДИ ТОМУ, ХТО ВИХОВУЄ ОБДАРОВАНУ ДИТИНУ

БЕРЕЖІМО ДАР

ПОРАДИ ТОМУ, ХТО ВИХОВУЄ ОБДАРОВАНУ ДИТИНУ

Слайд 20

Етапи роботи з обдарованими учнями: Виявлення обдарованих учнів; Складання діагностичних карт;

Етапи роботи з обдарованими учнями:

Виявлення обдарованих учнів;
Складання діагностичних карт;
Розроблення нормативних документів,

робочих програм роботи з обдарованими учнями.

Упровадження інтерактивних методів навчання (проблемно-дослідницьких, проектних, модульних), що розвивають в учнів творче й дослідницьке мислення.
Активна участь в інтелектуальних і творчих конкурсах різних рівнів.

Аналіз досягнутих результатів.
Співвідношення результатів реалізації програми з поставленими метою й завданнями.
Визначення перспектив і шляхів подальшої роботи з обдарованими учнями.

Слайд 21

Форми роботи вчителя – предметника з обдарованими дітьми Мета роботи з

Форми роботи вчителя –
предметника з обдарованими дітьми

Мета роботи з обдарованими

дітьми –
виявлення таких дітей та створення умов для їх оптимального розвитку.
Слайд 22

За якими принципами будується робота з обдарованими дітьми? • Орієнтація на

За якими принципами будується робота з обдарованими дітьми?
• Орієнтація на змагання,

актуалізація лідерських можливостей учнів.
• Орієнтація на потреби дитини.
• Максимальне розширення кола інтересів.
• Домінування розвивальних можливостей над інформаційною насиченістю.
• Ускладнення змісту навчальної діяльності.

Що повинен уміти вчитель для роботи з обдарованими дітьми?
Збагачувати навчальні програми, тобто оновлювати й розширювати зміст навчання.
Працювати диференційовано, здійснювати індивідуальний підхід і консультувати учнів.
Стимулювати пізнавальні здібності учнів.
Приймати зважені психолого-педагогічні рішення.
Аналізувати навчально-виховну діяльність — свою та класу.
Добирати й готувати матеріал для колективних творчих справ.

Завдання педагогів полягає у тому, щоб створити умови, з яких будь-яка дитина могла б просуватися шляхом власної досконалості, уміла мислити самостійно, нестандартно. Цей шлях називається «самовдосконаленням дитини в умовах освітнього процесу».

Слайд 23

Яким повинен бути вчитель у роботі з обдарованими дітьми? • Талановитим,

Яким повинен бути вчитель у роботі з обдарованими дітьми?
• Талановитим, здатним

до експериментальної й творчої діяльності.
• Професійно грамотним.
• Інтелігентним, моральним і ерудованим.
• Володіти сучасними педагогічними технологіями.
• Мати позитивну «Я-концепцію», бути цілеспрямованим, наполегливим, емоційно стабільним.
• Умілим організатором навчально-виховного процесу, психологом.

За якими напрямами здійснюється робота вчителів з обдарованими учнями?
1. На уроках — індивідуальна диференційована робота.
2. Гурткова робота із предмета.
3. Позакласні заходи у межах предметних тижнів.
4. Предметні заходи у класі із запрошенням батьків.
5. Участь учнів 8—11-х класів у ліцейних конференціях із захистом навчальних проектів.
6. Участь в олімпіадах різного рівня.
7. Участь у творчих конкурсах різного рівня
8. Театралізовані свята

«Учень не посудина, яку потрібно наповнювати,
а факел, який потрібно запалити»

Слайд 24

Основні документи “Методичної папки вчителя по роботі з обдарованими учнями”

Основні документи
“Методичної папки вчителя по роботі з обдарованими учнями”

Слайд 25

1. Нормативно-правові документи з питань роботи з обдарованими учнями. Програми роботи

1. Нормативно-правові документи з питань роботи з обдарованими учнями.
Програми роботи з

обдарованими учнями.
Положення про олімпіади, конкурси, МАН з тематики предмету.
2. Література.
Для вчителя - з проблем роботи з обдарованими учнями з даного предмету.
Для учнів - для підвищення рівня знань, кола інтересів.
3. Структура роботи вчителя-предметника з обдарованими учнями.
Діагностична анкета на визначення обдарованості з даного предмету.
Анкети учнів, з якими проводилась діагностика.
Список учнів із виявленою обдарованістю до даного предмету із зазначенням напряму роботи вчителя з таким учнем.
Перелік заходів (олімпіад, конкурсів, МАН тощо) протягом року з даного предмету для залучення обдарованих дітей.
План роботи з обдарованими учнями.
Результативність роботи вчителя з обдарованими учнями протягом року.
4. Самоаналіз роботи вчителя з обдарованими учнями.
Аналіз роботи вчителя за рік, визначення позитивних і негативних сторін системи роботи вчителя з обдарованими учнями.
Складання перспективного плану дій з визначення перспектив і шляхів подальшої роботи з обдарованими учнями.