Психологія трудового колективу

Содержание

Слайд 2

Управлять – значит приводить к успеху другого! Если начальник пытается произвести

Управлять – значит приводить к успеху другого!
Если начальник пытается произвести

впечатление на подчиненных знанием деталей, то он теряет из виду конечную цель.

Правило Готлиба
Кто производит – не управляет,
кто управляет – не производит
Управлять – это делать что-либо руками других.

Слайд 3

1. Організаційні особливості структури трудового колективу 2. Соціально-психологічний клімат в організації.

1. Організаційні особливості структури трудового колективу
2. Соціально-психологічний клімат в організації.
3. Груповий

потенціал: пошук синергії.

Навчальні питання:

Слайд 4

Навчальне питання 1: Організаційні особливості структури трудового колективу

Навчальне питання 1:

Організаційні особливості структури трудового колективу

Слайд 5

Трудовий колектив є особливою соціальною групою людей, для якої характерні наступні

Трудовий колектив є особливою соціальною групою людей, для якої характерні наступні

чинники:

загальна мета,
спільна праця,
наявність органів самоврядування.

Слайд 6

Формальні групи в організації утворюються штучно. Це означає, що людей об’єднують:

Формальні групи в організації утворюються штучно.

Це означає, що людей об’єднують:
за

зовнішніми,
професійно-кваліфікаційними характеристиками,
за принципом функціонально-цільового призначення.
Слайд 7

Найбільш ефективною серед різних соціальних груп, що існують в організаціях, є

Найбільш ефективною серед різних соціальних груп, що існують в організаціях, є

робота команди, що створюється для розв’язання конкретних завдань.
Слайд 8

Психологічним механізмом об’єднання людей у неформальні групи є наявність симпатій та

Психологічним механізмом об’єднання людей у неформальні групи є наявність симпатій та

антипатій, які виникають у процесах ділового спілкування.
Слайд 9

Психологічним центром є «зірки» - люди, які користуються найбільшою популярністю та

Психологічним центром є «зірки» - люди, які користуються найбільшою популярністю та

симпатіями в групі.

Другий структурний рівень утворюють члени групи, які зорієнтовані на «зірок», але не на стільки популярні.
Третій рівень утворюють члени групи, які самі популярністю не користуються, але у своїх вчинках зорієнтовані на думку та поведінку людей, що займають більш високе становище.
І, нарешті, четвертий рівень займають люди, стосовно яких члени групи виражають неприязнь та антипатію, але які самі хочуть бути «прийнятими» в цю групу.

Слайд 10

Соціально-психологічний клімат в організації. Навчальне питання 2:

Соціально-психологічний клімат в організації.

Навчальне питання 2:

Слайд 11

Соціально-психологічний клімат в організації – сукупності взаємопов’язаних, сталих соціально-психологічних особливостей групи,

Соціально-психологічний клімат в організації

– сукупності взаємопов’язаних, сталих соціально-психологічних особливостей групи, організації

(домінуючі характеристики у ставленні до цілей та мотивів спільної діяльності, у стосунках між людьми, у моральних та інтелектуальних установках, а також переважаючому настрої).
Слайд 12

Складові соціально-психологічного клімату: стосунки між працівниками по вертикалі (стиль керівництва, ступінь

Складові соціально-психологічного клімату:

стосунки між працівниками по вертикалі (стиль керівництва, ступінь участі

в прийнятті рішень і т. ін.);
взаємини між працівниками по горизонталі (згуртованість колективу, характер міжособистісних стосунків та ін.);
ставлення до праці.
Слайд 13

Морально-психологічний клімат в колективах різних організацій, а також особливості їх поведінки:

Морально-психологічний клімат в колективах різних організацій, а також особливості їх поведінки:

драматична

(демонстративна) організація — певною мірою «показушна» поведінка, демонстрація бурхливої діяльності, турбота про враження, яке про них складається. Зазвичай такі організації знаходяться на стадії активного зростання, що пов`язується з «експансією» на ринку. Стиль керівництва – кооперативний;
Слайд 14

депресивна організація — консервативна, бюрократизована, «зарегульована», що намагається зберегти на ринку

депресивна організація — консервативна, бюрократизована, «зарегульована», що намагається зберегти на ринку

«статус-кво»; за своєю суттю, бюрократична організація. Така організація здатна вижити лише в умовах стабільності на ринку, слабкої конкуренції. Стиль управління, що переважає, — авторитарно-бюрократичний;

Морально-психологічний клімат в колективах різних організацій, а також особливості їх поведінки:

Слайд 15

шизоїдна організація — низька зовнішня активність, переважає внутрішнє життя («розщеплення розуму»);

шизоїдна організація — низька зовнішня активність, переважає внутрішнє життя («розщеплення розуму»);

вплив вищого керівництва не відчувається, цілі та стратегія розвитку незрозумілі, середня ланка управління орієнтована на власний добробут. Кар`єру роблять опортуністи, „улюбленці керівництва”. Стиль управління — потурання;

Морально-психологічний клімат в колективах різних організацій, а також особливості їх поведінки:

Слайд 16

параноїдальна організація — відчуває постійний страх перед контролем, намагається «підстрахуватися» на

параноїдальна організація — відчуває постійний страх перед контролем, намагається «підстрахуватися» на

всі випадки життя. Стратегія орієнтується на захист існуючого становища. Велика увага приділяється обґрунтуванням, регламентам, інструкціям та їх утвердженню «у верхах». Бюрократичний стиль управління;

Морально-психологічний клімат в колективах різних організацій, а також особливості їх поведінки:

Слайд 17

примусова організація — характеризується також прагненням до уникнення помилок, чітким дотриманням

примусова організація — характеризується також прагненням до уникнення помилок, чітким дотриманням

ієрархії, інертністю, зайвою увагою до дрібниць. Стиль управління - патріархальний.

Морально-психологічний клімат в колективах різних організацій, а також особливості їх поведінки:

Слайд 18

Найважливішими ознаками позитивного соціально-психологічного клімату у трудовому колективі є наступні: довіра

Найважливішими ознаками позитивного соціально-психологічного клімату у трудовому колективі є наступні:

довіра

і висока вимогливість членів групи один до одного;
доброзичлива і ділова критика;
плюралізм думок при обговоренні питань, що стосуються всього колективу;
достатня поінформованість членів колективу про його завдання і стан справ при його виконанні;
задоволеність приналежністю до колективу;
відсутність тиску керівників на підлеглих і визнання за ними права приймати значущі для групи рішення;
високий ступінь емоційного включення і взаємодопомоги в ситуаціях, які викликають стан фрустрації у будь-якого з членів колективу тощо.
Слайд 19

Слайд 20

Груповий потенціал: пошук синергії. Навчальне питання 3:

Груповий потенціал: пошук синергії.

Навчальне питання 3:

Слайд 21

Серед елементів групового потенціалу виділяються: Кваліфікаційний (професійні знання, уміння, навички, що

Серед елементів групового потенціалу виділяються:

Кваліфікаційний (професійні знання, уміння, навички, що обумовлюють

професійну компетентність; група може інтегрувати різнобічні знання, уміння, навички у новий більш потужний потенціал);
Психофізіологічний (рівень працездатності);
Творчий (інтелектуальні, пізнавальні здібності);
Комунікативний (здібності до взаємодії з іншими в інтересах спільної мети);
Моральний;
Здатність до розвитку (через розвиток співробітників та елементів групового потенціалу можна вирішувати більш складні завдання.
Слайд 22

Лозунг сучасного менеджменту: «Ми маємо об’єднуватися, щоб зробити те, що без такого об`єднання зробити неможливо».

Лозунг сучасного менеджменту:

«Ми маємо об’єднуватися, щоб зробити те, що без такого

об`єднання зробити неможливо».
Слайд 23

синергії (synergy – від гр. „працювати разом”, співробітництво). Синергія виникає у

синергії (synergy – від гр. „працювати разом”, співробітництво).

Синергія виникає у результаті

такої спільної діяльності, яка дає колективні результати, що перевищують очікувані у результати дій окремих елементів (2+2=5).
Слайд 24

Роль керівника у становленні колективу визначається наступними завданнями: Здійснювати якісний підбір

Роль керівника у становленні колективу визначається наступними завданнями:

Здійснювати якісний підбір персоналу.
Формувати

здоровий морально-психологічний клімат в колективі.
Будувати ефективні міжособистісні стосунки з персоналом.
Виховувати лідерів на всіх рівнях управління. Виявляти потенційних лідерів.
Вміти розрізняти неформальну структуру трудового колективу.
Проводити колективні заходи для демонстрації нових можливостей вирішення проблем, що відкриваються у спільній роботі.
Використовувати груповий потенціал (кваліфікаційний, психо-фізіологічний, творчий, моральний).
Слайд 25

«Менеджер призначається для того, щоб перетворювати неорганізований натовп у ефективно працюючу групу» - П.Друкер, теоретик менеджменту.

«Менеджер призначається для того, щоб перетворювати неорганізований натовп у ефективно працюючу

групу» - П.Друкер, теоретик менеджменту.
Слайд 26

ЛИТЕРАТУРА 1. Генов Ф. Психология управления. — М., 1982. 2. Дизел

ЛИТЕРАТУРА

1. Генов Ф. Психология управления. — М., 1982.
2. Дизел Пол М.,

Мак-Кинли Раньян. Поведение человека в организации. М., 1993.
3. Донцов А. И. Психология коллектива. — М., 1984.
4. Лебедев В. И. Психология и управление. — М., 1990.
5. Петровский А. В. Личность. Деятельность. Коллектив. — М., 1982.
6. Петровский А. В. Психологическая теория коллектива. — М., 1979.
7. Ребер М. А., Шильман Ф. Психология индивида и групп. — М., 1988.
8. Самыгин С. И., Столяренко Л. Д. Психология управления. — Ростов н/Д,1997.