Геодезичне забезпечення виносу на місцевість зовнішніх меж селища Докучаєвське Харківської області

Содержание

Слайд 2

Актуальність роботи: Встановлення і зміна меж населеного пункту розробляється для створення

Актуальність роботи:

Встановлення і зміна меж населеного пункту розробляється для створення

повноцінного життєвого середовища та сприятливих умов їх територіального розвитку, забезпечення ефективного використання потенціалу територій із збереженням їх природних ландшафтів та історико-культурної цінності, з урахуванням інтересів населення проживаючого на території міста та затвердженої містобудівної документації.
Слайд 3

Мета дипломної роботи: геодезичне забезпечення виносу на місцевість зовнішніх меж селища Докучаєвське Харківського району Харківської області.

Мета дипломної роботи:
геодезичне забезпечення виносу на місцевість зовнішніх меж селища

Докучаєвське Харківського району Харківської області.
Слайд 4

Практична значимість роботи: Складається в юридичному закріпленні межі селища Докучаєвське та

Практична значимість роботи:

Складається в юридичному закріпленні межі селища Докучаєвське та створенні

умов для реалізації повноважень органів місцевого самоврядування;
Створення повноцінного життєвого середовища і сприятливих умов для територіального розвитку з урахуванням інтересів територіальних громад;
Встановлення меж населеного пункту сприяє проведенню розмежування земель державної та комунальної власності в межах населених пунктів.
Слайд 5

Об’єкт робіт с. Докучаєвське (з 1944 до 12 травня 2016 –

Об’єкт робіт

с. Докучаєвське (з 1944 до 12 травня 2016 – с.

Комуніст) - селище в Україні, у Харківському районі Харківської області.
Населення становить 7251 осіб.
Орган місцевого самоврядування - Роганська селищна рада.
Слайд 6

Селище Докучаєвське Селище Докучаєвське знаходиться на правому березі річки Роганка, вище

Селище Докучаєвське

Селище Докучаєвське 
знаходиться на правому березі річки Роганка, вище за течією на відстані

1 км розташоване смт Рогань, нижче за течією на відстані 7 км розташоване село Тернова, на протилежному березі - село Світанок (Чугуївський район). Примикає до кордону міста Харків. Поруч проходить залізниця, найближча станція Рогань.
Слайд 7

Для виносу межі селища Докучаєвське в на місцевість виконувалося наступне: Вивчення

Для виносу межі селища Докучаєвське в на місцевість виконувалося наступне:

Вивчення

об‘єкту встановлення межі;
Розгляд та вивчення нормативно-правової бази для встановлення межі та винесення її на місцевість;
Вивчення існуючої геодезичної основи на території населеного пункту;
Вибір методу розмічувальних робіт під час виносу межі міста в натуру (на місцевість);
Розрахунок розмічувальних елементів;
Слайд 8

Врівноваження запроектованих геодезичних мереж та розрахунок точності запроектованих ходів полігонометрії за

Врівноваження запроектованих геодезичних мереж та розрахунок точності запроектованих ходів полігонометрії за

допомогою програми зрівняння маркшредерійських та геодезичних, планово-висотних та лінійно-кутових сітей (МГ Сети);
Проведений контроль виносу в натуру (на місцевість) межі селища та розглянута технологія закріплення межі населеного пункту межовими знаками;
Розрахована вартість запроектованих робіт.
Слайд 9

Для реалізації цих задач використовувалися: топографічна карта масштабу 1:100 000; пункти

Для реалізації цих задач використовувалися:

топографічна карта масштабу 1:100 000;

пункти існуючої державної

геодезичної мережі II та III класів.

Космічний знімок населеного пункту.

Слайд 10

У ході розроблення дипломної роботи був розроблений такий планово-картографічний матеріал Загальна

У ході розроблення дипломної роботи був розроблений такий планово-картографічний матеріал

Загальна схема

розташування земельної ділянки.
2) Схема геодезичної мережі згущення та розмічувальної мережі.
3) Ґрунтові та стінні центри. Межові знаки.
4) Способи винесення в натуру межових знаків.
5) Розрахунок точності геодезичних робіт.
6) Розмічувальні креслення.
Слайд 11

Слайд 12

Слайд 13

Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

Слайд 17

Результат обчислення кошторисної вартості топографо-геодезичних та землевпорядних робіт на території селища

Результат обчислення кошторисної вартості топографо-геодезичних та землевпорядних робіт на території селища

Докучаєвське Харківської області представлено в таблиці.

Загальна сума витрат на встановлення межі селища Докучаєвське
склала - 40794,84 грн.

Слайд 18

Висновки: Роботи по встановленню меж населених пунктів в області йдуть дуже

Висновки:

Роботи по встановленню меж населених пунктів в області йдуть дуже повільно,

тому їх прискорення є актуальним завданням.
Однією з головних причин повільних темпів робіт по встановленню меж населених пунктів є недосконала нормативно-правова та нормативно-технічна база.
Слайд 19

Встановлення межі селища Докучаєвське та закріплення її межовими знаками дає можливість

Встановлення межі селища Докучаєвське та закріплення її межовими знаками дає можливість

коректно провести грошову оцінку земель населеного пункту, а також розмежування земель комунальної та державної власності.