Әкімшілік рәсімдер

Содержание

Слайд 2

* Әкімшілік рәсімдер

*


Әкімшілік рәсімдер

Слайд 3

– Әкімшілік рәсімдер туралы Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы N 107 Заңы


Әкімшілік рәсімдер туралы
Қазақстан Республикасының 2000 жылғы 27 қарашадағы N

107 Заңы
Слайд 4

* Әкiмшiлiк рәсiмдер деп-мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың мемлекеттiк функциялар мен

*

Әкiмшiлiк рәсiмдер деп-мемлекеттiк органдар мен лауазымды адамдардың мемлекеттiк функциялар мен

лауазымдық өкiлеттiктердi жүзеге асыру кезiнде шешiмдер қабылдау мен орындау тәртiбi және оларды ресiмдеу, оның ішінде электрондық нысанда ресімдеу
Слайд 5

* МАЗМҰНЫ Осы Заң басқару қызметiн ұйымдастыруды жетiлдiруге, мемлекеттiк органдардың iркiлiссiз

*

МАЗМҰНЫ
      Осы Заң басқару қызметiн ұйымдастыруды жетiлдiруге, мемлекеттiк органдардың iркiлiссiз жұмыс

iстеуiн қамтамасыз етуге, басқарушылық шешiмдердi жедел қабылдауға, азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын сақтауға, мемлекеттік мүдделердi қорғауға, мемлекеттiк қызметшiлердiң лауазымдық өкілеттікті қызметтен тыс мақсаттарда пайдалануына жол бермеуге жәрдемдесетiн әкiмшiлiк рәсiмдердi белгiлеуге бағытталған
Слайд 6

* Заңның қолданылу шектерi

*

Заңның қолданылу шектерi

Слайд 7

* Әкiмшiлiк рәсiмдердi белгілеу қағидаттары

*

Әкiмшiлiк рәсiмдердi белгілеу қағидаттары

Слайд 8

Құқықтық актілерге және олардың ресiмделуiне қойылатын талаптар Мемлекеттiк органдардың құқықтық актiсi

Құқықтық актілерге және олардың ресiмделуiне  қойылатын талаптар

Мемлекеттiк органдардың құқықтық

актiсi мынадай талаптарға сай келуге тиiс:       1) құқықтық акт Қазақстан Республикасының Конституциясына, заңдарға және жоғары тұрған мемлекеттiк органдардың құқықтық актiлерiне қайшы келмеуге тиiс;       2) құқықтық актiнiң құрылымы реттеу нысанасының толық ашылуын қамтамасыз етуге, ал мазмұны дайындалып жатқан құқықтық актiнiң бiркелкi түсiнiлуi мен қолданылуын қамтамасыз етуге тиiс;       3) құқықтық актiде белгiленiп отырған шаралардың мазмұны анық баяндалуға, құқықтық актiнiң күшi қолданылатын және (немесе) оларды белгiленген мерзiмде iске асыру үшiн жауапты адамдар тобы айқын белгiленуге тиiс;
Слайд 9

Құқықтық актiнiң орындалуын ұйымдастыру мен бақылау 1. Құқықтық актiнiң орындалуын ұйымдастыру

Құқықтық актiнiң орындалуын ұйымдастыру мен  бақылау

1. Құқықтық актiнiң орындалуын ұйымдастыру

уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың (лауазымды адамдардың) қабылданған шешiмдi уақтылы және толық орындау жөнiндегi ұйымдастыру шараларын әзiрлеуi мен қабылдауы болып табылады.       2. Қажет болған жағдайда құқықтық актiнiң орындалуын қамтамасыз ету үшiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган (лауазымды адам) оны орындау жөнiндегi ұйымдастыру шараларының жоспарын әзiрлеп, бекiтедi, ол тiкелей орындаушыларға жеткiзiледi.       3. Егер құқықтық актiде оны орындаудың нақты мерзiмдерi мен тiкелей орындаушылары айқындалмаса, оларды орындаушы мемлекеттiк орган немесе жоғары тұрған орган белгiлейдi және дереу тiкелей орындаушылардың назарына жеткiзiледi.       4. Қабылданған шешiмдердi уақтылы және толық орындау мақсатында мемлекеттiк орган немесе лауазымды адам олардың орындалуына бақылауды жүзеге асыруға тиiс.

*

Слайд 10

* Құқықтық актiнiң орындалуын ұйымдастыру мен бақылау Құқықтық актiнiң орындалуын ұйымдастыру

*
Құқықтық актiнiң орындалуын ұйымдастыру мен  бақылау

Құқықтық актiнiң орындалуын ұйымдастыру

Қажет

болған жағдайда құқықтық актiнiң орындалуын қамтамасыз ету

Рәсімделу мерзімі

Шешімді толық және нақты орындау

Слайд 11

* Мерзімдерді есептеу

*


Мерзімдерді есептеу