Робота командира підрозділу з підтримання живучості підрозділу в умовах РХБ зараження. (Тема 2.1)

Содержание

Слайд 2

Організація підтримання живучості підрозділу в умовах РХБ зараження в підрозділі Тема

Організація підтримання живучості підрозділу в умовах
РХБ зараження в підрозділі

Тема

№ 2:

Робота командира підрозділу з підтримання живучості підрозділу в умовах
РХБ зараження
(групове заняття)

Заняття № 1:

Слайд 3

Навчальне питання № 1 Оповіщення підрозділу про РХБ зараження. Застосування засобів

Навчальне питання № 1
Оповіщення підрозділу про РХБ зараження. Застосування засобів індивідуального

та колективного захисту. Режимно-обмежувальні заходи на зараженій території
Слайд 4

ПІДТРИМАННЯ ЖИВУЧОСТІ ВІЙСЬК В УМОВАХ РХБ ЗАРАЖЕННЯ

ПІДТРИМАННЯ ЖИВУЧОСТІ ВІЙСЬК В УМОВАХ РХБ ЗАРАЖЕННЯ

Слайд 5

. Оповіщення про РХБ обстановку здійснюється єдиними і постійно діючими сигналами,

.
Оповіщення про РХБ обстановку здійснюється єдиними і постійно діючими сигналами,

які доводяться до всього особового складу та встановлені старшим командиром.
Слайд 6

Дії за сигналами оповіщення про РХБ зараження За сигналами оповіщення про


Дії за сигналами оповіщення про РХБ зараження
За сигналами оповіщення про радіоактивне,

хімічне, біологічне зараження особовий склад, який діє в пішому порядку або на відкритих машинах, не припиняючи виконання поставлених завдань, негайно одягає засоби індивідуального захисту, при знаходженні в закритих рухомих об’єктах, які не обладнані системою захисту від ЗМУ, – тільки респіратори (протигази), а в об’єктах, які обладнані даною системою, закриває люки, двері, бійниці, жалюзі і включає цю систему. Особовий склад, який знаходиться в сховищах, включає систему колективного захисту.
Слайд 7

Виконання режимно-обмежувальних заходів Для локалізації та ліквідації осередків інфекційної хвороби можуть

Виконання режимно-обмежувальних заходів

Для локалізації та ліквідації осередків інфекційної хвороби можуть запроваджуватись

режимні й обмежувальні заходи - карантин і обсервація.
Карантин - це комплекс режимно-обмежувальних заходів у системі протиепідемічного забезпечення військ, спрямованих на повну ізоляцію частини або з'єднання і ліквідацію в них інфекційної захворюваності.
Обсервація - система ізоляційно-обмежувальних і лікувально-профілактичних заходів, які попереджають розповсюдження інфекції в інші райони.
Слайд 8

При карантине частина (з'єднання) виводиться у спеціально призначений район. Введення карантину

При карантине частина (з'єднання) виводиться у спеціально
призначений район. Введення карантину

на певній території (осередку) передбачає:
озброєну охорону осередку;
заборону в'їзду і виїзду (входу чи виходу) без спеціального дозволу;
заборону вивезення з осередку будь-якого майна без попереднього його знезараження;
розподіл військовослужбовців (населення) на дрібні групи (по 10-15 осіб) і обмеження контактів між ними;
повну ізоляцію приміщень з інфекційними хворими; створення комендантської служби для забезпечення виконання режимних правил карантину;
повна санітарна обробка після проведення спеціальної обробки в осередку;
строге дотримання населенням у зоні карантину правил особистої і колективної гігієни, за необхідності застосування індивідуальних засобів захисту (ватно-марлеві пов'язки, респіратори), своєчасне сповіщення про членів сім'ї, які захворіли, і дотримування запобіжних заходів при контакті з хворими особами;
здійснення медичними працівниками комплексу заходів з екстреної неспецифічної, а згодом і специфічної профілактики захворювань серед військових (населення);
продовження посиленого медичного спостереження за особовим складом з метою раннього й активного виявлення інфекційних хворих.
Карантин знімають за відсутності захворювань після закінчення інкубаційного періоду хвороби, збудник якої був застосований у ролі біологічної зброї, з моменту ізоляції останнього хворого і завершення дезінфекційних заходів.
Слайд 9

Режим обсервації передбачає : обмеження виїзду і в'їзду, транзитного проїзду через

Режим обсервації передбачає :
обмеження виїзду і в'їзду, транзитного проїзду через

епідемічний осередок, обмеження пересування людей;
заборона вивозу майна без попередньої дезінфекції, заборона виїзду особового складу без попереднього проведення повної санітарної обробки й екстреної профілактики;
роз'єднання особового складу на малі групи, заборона колективних (групових) заходів;
посилення контролю за харчуванням і водопостачанням;
медичне спостереження за військовослужбовцями та населенням і негайна ізоляція захворілих в ізоляторах етапів медичної евакуації з подальшою госпіталізацією; проведення дезінфекційних, дезінсекційних, дератизаційних й інших заходів, спрямованих на запобігання поширенню інфекційних хвороб;
часткова і повна спеціальна обробка військ відразу після встановлення факту застосування біологічної зброї і після завершення обсервації;
екстрена неспецифічна профілактика інфекцій серед людей, а надалі й специфічна; встановлення суворого протиепідемічного режиму на етапах медичної евакуації обсервованих частин.
При цьому війська продовжують виконувати бойові завдання. Обсервацію знімають за відсутності інфекційних захворювань після закінчення максимального інкубаційного періоду хвороби, збудники якої застосовані як біологічна зброя, після закінчення спеціальної обробки військ і дезінфекційних робіт.
Слайд 10

Навчальне питання № 2 Засоби індивідуального захисту. Класифікація засобів індивідуального захисту.

Навчальне питання № 2
Засоби індивідуального захисту. Класифікація засобів індивідуального захисту. Підготовка

до використання та зберігання в підрозділі засобів індивідуального захисту
Слайд 11

Засоби індивідуального захисту Засоби індивідуального захисту призначені для збереження боєздатності особового

Засоби індивідуального захисту


Засоби індивідуального захисту призначені для збереження боєздатності особового складу

Збройних Сил і забезпечення виконання бойового завдання в умовах застосування зброї масового ураження, у випадку аварій (зруйнувань) на підприємствах ядерної і хімічної промисловості
Класифікація засобів індивідуального захисту.
Засоби індивідуального захисту поділяються на:
- засоби індивідуального захисту органів дихання;
- засоби індивідуального захисту очей від світлового випромінювання ядерного вибуху;
- засоби індивідуального захисту шкіри.
За принципом захисної дії засоби індивідуального захисту органів дихання і шкіри поділяються на:
- фільтрувальні;
- ізолювальні;
за призначенням на:
- загальновійськові;
- спеціальні.
Слайд 12

Загальновійськовий фільтруючий протигаз Загальновійськові протигази призначені для захисту органів дихання, особи

Загальновійськовий фільтруючий протигаз
Загальновійськові протигази призначені для захисту органів дихання, особи і

очей від 0Р, РР, БЗ.
Принцип дії протигазів заснований на ізоляції органів дихання від зовнішнього середовища і очищенні вдихуваного повітря від токсичних аерозолів і парів у фільтрующе-поглінаючій системі.
Протигази не збагачують вдихуване повітря киснем, тому їх можна використовувати в атмосфері, що містить не менше 17% кисню (за об'ємом).
Протигаз складається(загальний склад): з лицьової частини і фільтруюче - поглінаючої системи (ФПС), які сполучені між собою безпосередньо або за допомогою зʼеднувальної трубки.
Слайд 13

Фільтрувально-поглинаюча коробка протигаза служить для очищення повітря, що вдихається від радіоактивних,

Фільтрувально-поглинаюча коробка протигаза служить для очищення повітря, що вдихається від радіоактивних,

отруйних речовин і бактеріологічних (біологічних) засобів.
Слайд 14

Фільтруючий протигаз ПМГ-2 призначений для захисту від попадання до органів дихання,

Фільтруючий протигаз ПМГ-2 призначений для захисту від попадання до органів дихання,

в очі і на обличчя людини радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів. Принцип захисної дії протигаза заснований на тому, що повітря що вдихується заздалегідь очищується (фільтрується) в фільтруюче поглинаючій системі від всіляких домішок.

1—шолом-маска ШМ-66МУ;
2 – фільтруюче-поглинаюча коробка ЕО-62К в чохлі;
3 – сумка;
4 – шолом-маска ШМ-62;
5 – плівки, що не запотівають;
6 – мембрана переговорного пристрою для ШМ-66МУ;
7 – накладні манжети утеплювачів.

Технічні дані протигаза.
Вага протигаза в комплекті - 0,9 кг.
Вага протигазової коробки - 0,23 кг.
Вага лицьової частини - 0,45 кг.

Слайд 15

Слайд 16

Ростові інтервали для підбору лицьових частин загальновійськових фільтруючих протигазів

Ростові інтервали для підбору лицьових частин
загальновійськових фільтруючих протигазів

Слайд 17

Правила користування протигазом і респіратором (Н-ЗЗМУ 1). Протигази можуть знаходитися в

Правила користування протигазом і респіратором (Н-ЗЗМУ 1).
Протигази можуть знаходитися в

трьох положеннях:
«похідному», «напоготові» і «бойовому».

«похідне» : сумка з протигазом одягнута через праве плече і знаходиться на лівому боці, клапан сумки звернений від себе; верхній край сумки на рівні поясного ременя. При необхідності сумка з протигазом може бути закріплена на тулубі за допомогою тасьми.

«напоготові» : необхідно розстебнути клапан сумки для протигаза, закріпити протигаз на тулубі, послабити підборідний ремінь або розв'язати тасьми головного убору (шоломофона, каски).

«бойове» : за командою «Гази», за сигналами оповіщення, а також самостійно надягається протигаз.

Слайд 18

Респіратор Р-2 призначений для захисту органів дихання від радіоактивного і грунтового

Респіратор Р-2 призначений для захисту органів дихання від
радіоактивного і

грунтового пилу.
Респіратор складається з фільтруючої напівмаски з наголовником. Зовнішня частина виготовлена з пористого пінополіуретану. З внутрішньої сторони знаходиться поліетиленова плівка, у яку вмонтовані 2 клапани вдиху та 1 клапан видих, який має захисний екран. Між зовнішнім і внутрішнім шаром розташований фільтруючий полімерний матеріал.
1 – напівмаска;
2 – клапан видиху;
3 – носовий затиск;
4 – наголовник.
Слайд 19

Респіратор Р-2 призначений для захисту органів дихання від радіоактивного і грунтового

Респіратор Р-2 призначений для захисту органів дихання від радіоактивного і грунтового

пилу. Принцип дії респіратора, що фільтрує, заснований на тому, що органи дихання ізолюються від довкілля напівмаскою, а вдихуване повітря очищається від аерозолів в пакеті матеріалів, що фільтрують. Респіратор не збагачує вдихуване повітря киснем, тому його можна застосовувати в атмосфері, яка містить не менше 17 % кисню за об'ємом). Респіратор не захищає від токсичних газів і парів.
Слайд 20

Загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК) у поєднанні з ЗІЗОД, що фільтрують, призначений

Загальновійськовий захисний комплект (ЗЗК) у поєднанні з ЗІЗОД, що фільтрують, призначений

для захисту шкіряних покривів особового складу від ОР, РР, БЗ, а також для зниження зараження обмундирування, спорядження, взуття і особистої зброї. При завчасному надяганні ЗЗК підвищує рівень захищеності шкіряних покривів від СВЯВ, вогнесумішей і відкритого полум'я, а також послаблює руйнівну дію термічних чинників на розташовані під ним предмети екіпіровки.

1-захисний плащ ОП-1М;
2- затяжник;
3-петля спинки;
4,7-сталеві рамки;
5-петля для великого пальця руки; 6-10-закріпки;
8-центральный шпеник;
9-хлястик;
11-тримачи плаща;
12-чохол для захисного плаща ОП-1М;
13-чохол для захисних панчіх та рукавичок;
14-захисні панчохи;
15-захисні рукавички БЛ-1М;
16-утеплювальні вкладиші до захисних рукавичок БЗ-1М;
17-захисні рукавички БЗ-1М.

Слайд 21

Захисний плащ з рукавами і капюшоном виготовлений зі спеціальної тканини типу

Захисний плащ з рукавами і капюшоном виготовлений зі спеціальної тканини типу

БЦК, БЦ-УТ, Т-15, 780.
Захисні плащі виготовляються п’ятьох розмірів:
перший – для військовослужбовців зростом до 165 см,
другий – від 166 до 170 см,
третій – від 171 до 175 см,
четвертий – від 176 до 180 см,
п’ятий – від 181 і вище.
Захисні панчохи виготовлені зі спеціальної тканини типу БЦК, БЦ-УТ,Т-15, 780, НМФ.
Вони виробляються 3 ростів:
перший – для чобіт розміру 37-40,
другий – 41-42,
третій – 43 розміру і вище.
Для зимового взуття передбачене виготовлення панчіх четвертого росту, що виробляються за заявкою з військ.
Підбір рукавиць БЛ - 1М та БЗ - 1М
Для БЛ - 1М: перший – до 21 см, другий – від 21 до 23 см, третій – більше 23 см.
Для БЗ - 1М: перший – до 22,5 см, другий – більше 22,5 см.
Слайд 22

Загальновійськовий захисний комплект ОЗК використовується у трьох положеннях “похідному”, “напоготові” і

Загальновійськовий захисний комплект ОЗК використовується у трьох положеннях “похідному”, “напоготові” і

“бойовому”.

 
Комплект ОЗК у положенні
“напоготові”

Комплект ОЗК у положенні “похідному”

  Комплект ОЗК у “бойовому” положенні:
а – у вигляді накидки;
б – плащ у рукави;
в – плащ у вигляді комбінезону

Слайд 23

Протигази повинні зберігатись у шафах в спальному приміщенні або іншому місці

Протигази повинні зберігатись у шафах в спальному приміщенні або іншому місці

казарменого приміщення. Для кожного протигазу у шафі повинно бути обладнане окреме місце. Сумка з протигазом встановлюється в окреме місце покажчиком назовні. Лямка від протигазу повинна заправлятися всередину сумки.
Ізолюючі протигази на командних пунктах управління зберігаються в зібраному стані в опечатаних металевих шафах, які повинні знаходитись поблизу робочих місць особового складу.
Респіратор повинен зберігатись разом із протигазом у сумці під його лицьовою частиною. Попередньо він повинен складатися у поліетиленовий пакет, який закривається за допомогою кільця.
Захисні плащі, панчохи та рукавиці зберігаються у спеціальних чохлах у шафі або в іншому місці, встановленому командиром підрозділу.
Місця зберігання засобів індивідуального захисту повинні забезпечувати збереженість засобів захисту та швидкий доступ до них особового складу.
Забороняється зберігати індивідуальні засоби захисту поблизу опалювальних пристроїв, разом із кислотами та вогненебезпечними речовинами. У протигазових сумках забороняється зберігати сторонні предмети.
Слайд 24

Навчальне питання № 3 Виконання нормативів із захисту від зброї масового ураження Н-ЗЗМУ-1, Н-ЗЗМУ-4

Навчальне питання № 3
Виконання нормативів із захисту від зброї масового ураження

Н-ЗЗМУ-1,
Н-ЗЗМУ-4
Слайд 25

Норматив №1 “Одягання протигаза або респіратора ” Умови виконання: ті, хто

Норматив №1 “Одягання протигаза або респіратора ”
Умови виконання: ті, хто навчаються,

у складі підрозділу знаходяться на позиції, у бойовій або спеціальній техніці, ведуть бойові дії, відпочивають на привалі тощо. Протигази і респіратори знаходяться у похідному положенні.
Раптово (несподівано) подається команда: “Гази”

По цій команді необхідно:
⮚ затримати дихання, закрити очі,
⮚ узяти зброю «на ремінь» (покласти на землю, затиснути між ніг …);
⮚ зняти головний убір;
одягти протигаз: вийняти протигаз, узяти шолом-маску обома руками за стовщені краї в нижній частині так, щоб великі пальці були зовні, а інші усередині неї; прикласти нижню частину шолом-маски під підборіддя і різким рухом рук вгору і назад надягти шолом-маску на голову так, щоб не було складок, а скло окулярів довелися проти очей;
⮚ усунути перекоси і складки, якщо вони утворилися при надяганні шолом-маски,
⮚ зробити повний видих, відкрити очі і відновити дихання;

Слайд 26

Помилки, які знижують оцінку на один бал: Під час одягання протигаза

Помилки, які знижують оцінку на один бал:
Під час одягання протигаза

той, хто навчається:
не закрив очі
не затримав дихання
після одягнення протигаза не зробив повний видих
- шолом - маска одягнута з перекосом
Помилки, які визначають оцінку “незадовільно”:
- допущено утворення таких складок чи перекосів, при яких зовнішнє повітря може проникати під шолом-маску
- нещільно закручена протигазова коробка (ФПК)

Час виконання нормативу № 1 за командою “ГАЗИ”

Слайд 27

Ті, хто навчаються у складі підрозділу знаходяться на незараженій місцевості (ведуть

Ті, хто навчаються у складі підрозділу знаходяться на незараженій місцевості (ведуть

бойові дії, знаходяться в районі розташування, в укриттях або закритих машинах).
а) За командою "Плащ в рукава. Гази" ті, хто навчаються одягають захисні панчохи, протигази, плащі в рукави, рукавиці.
б) За командою "Захисний комплект одягнути. Гази" ті, хто навчаються одягають панчохи, плащі у вигляді комбінезону, протигази, підшоломники, рукавиці.

Одягання загально військового захисного комплекту, костюму захисного плівочного і протигаза (Н – ЗЗМУ – 4).
Час виконання нормативу № 4

Слайд 28

Оцінка знижується на один бал, якщо: - не повністю виконані окремі

Оцінка знижується на один бал, якщо:
- не повністю виконані окремі операції при

одягненні засобів захисту;
- допущено помилки, які знижують оцінку на один бал, при одягненні протигаза (норматив №1).
Оцінка визначається "незадовільно", якщо:
- не застебнуто більше двох шпеньків;
- допущено помилки, які визначають оцінку "незадовільно" при одягненні протигаза (норматив №1)
Слайд 29