Температура повітря

Слайд 2

0 3 6 9 12 15 18 21 24 tºmax =

0

3

6

9

12

15

18

21

24

tºmax =

+4º

-7º

-4º

-6º

-7º

-5º


+4º

+2º


-2º

Час спостереження (год)

Температура
(tºC)

За даними таблиці визначимо найвищу

(max) температуру повітря за минулу добу

За даними таблиці визначимо найнижчу (min) температуру повітря за минулу добу

tºmin =

На метеостанціях на основі спостережень за зміною температури
повітря на протязі доби складають таблицю

Слайд 3

0 3 6 9 12 15 18 21 24 = -2º

0

3

6

9

12

15

18

21

24

= -2º

-4º

-6º

-7º

-5º


+4º

+2º


-2º

Час спостереження (год)

Температура
(tºC)

tºсер. =

За даними таблиці визначимо

амплітуду (Аº) температури повітря за минулу добу

Амплітуда – це різниця між найвищим (max) і найнижчим (min) значенням температури

Аº =

tºmax - tºmin

= (+4º) – (-7º)

= 4º + 7º = 11º

За даними таблиці визначимо середньодобову температуру повітря за минулу добу

Середня температура повітря – це середнє арифметичне всіх значень температури за час спостереження

(-4)+(-6)+(-7)+(-5)+0+(+4)+(+2)+0+(-2)
9

Слайд 4

За даними таблиці побудуйте графік добового ходу температур 0 +1 +2

За даними таблиці побудуйте графік добового ходу температур

0

+1

+2

+3

+4

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

3

6

9

12

15

18

21

24

Час

По горизонталі відкладаємо час

По

вертикалі відкладаємо температуру

Від позначки 0 вверх відкладаємо додатні значення

Від позначки 0 вниз відкладаємо від‘ємні значення

Слайд 5

За даними таблиці побудуйте графік добового ходу температур 0 +1 +2

За даними таблиці побудуйте графік добового ходу температур

0

+1

+2

+3

+4

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

3

6

9

12

15

18

21

24

Час

Відкладаємо точки. Для цього

проводимо перпендикуляр з осі часу до перетину з перпендикуляром з осі температур

З'єднуємо отримані точки плавною кривою

Принято від‘ємні температури позначати графіком синього кольору, а додатні - червоного