Київська Русь. Суспільно-політичний устрій. Соціально-економічний розвиток. Культура. Тема 4

Содержание

Слайд 2

ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ За політичним устроєм Київська Русь була ранньофеодальною державою з

ПОЛІТИЧНИЙ УСТРІЙ

За політичним устроєм Київська Русь була ранньофеодальною державою з МОНАРХІЧНОЮ

формою правління.
На ЕТАПІ ФОРМУВАННЯ держави зберігалися риси військової демократії .
У ДОБУ ПІДНЕСЕННЯ Київської Русі формується ЦЕНТРАЛІЗОВАНА МОНАРХІЯ.
У ПЕРІОД ФЕОДАЛЬНОЇ РОЗДРІБНЕНОСТІ відбулася ще одна зміна форми державного устрою: одноосібна монархія поступилася місцем ФЕДЕРАТИВНІЙ МОНАРХІЇ. Цю форму правління історики називають «колективним сюзеренітетом».
Слайд 3

ЕЛЕМЕНТИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ КНЯЗЬ – виступав носієм верховної державної влади на

ЕЛЕМЕНТИ ПОЛІТИЧНОЇ ВЛАДИ

КНЯЗЬ – виступав носієм верховної державної влади на Русі

(зосереджував всю повноту законодавчої, виконавчої, судової та військової влади.).
БОЯРСЬКА РАДА – виконувала функції дорадчого органу.
ВІЧЕ – народні збори дорослого чоловічого населення, що вирішували важливі громадські та державні справи.
ДРУЖИНА – основна військова сила і одночасно примітивний апарат державного управління.
Слайд 4

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА Князі Дружинники Бояри (панівний прошарок людності Київської Русі)

СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА

Князі
Дружинники
Бояри (панівний прошарок людності Київської Русі)
Духовенство (з кінця Х

ст.)
Селяни
Міщани
Слайд 5

КАТЕГОРІЇ ЗАЛЕЖНОГО НАСЕЛЕННЯ СМЕРДИ – найчисельніша група населення, вільні селяни, селяни,

КАТЕГОРІЇ ЗАЛЕЖНОГО НАСЕЛЕННЯ

СМЕРДИ – найчисельніша група населення, вільні селяни, селяни, що

мали приватне господарство, житло, земельні наділи, платили данину князю.
ЗАКУПИ – категорія феодально-залежних селян, які до повернення боргу (позики) зобов’язані були виконувати на користь землевласника феодальні повинності (борг – «купа»).
РЯДОВИЧІ – селяни, що укладали з феодалом «ряд» - договір про найм і відповідно до нього працювали в його господарстві.
ХОЛОПИ – населення, що перебувало у повній власності феодала (за своїм правовим становищем було близьким до рабів)
ІЗГОЇ – неповноправні особи, які з тих чи інших причин вибули зі свого соціального середовища.
Слайд 6

ВИДИ ПОДАТКІВ ТА ПОВИННОСТЕЙ: «ДИМ»: податок з окремого господарства. ПОЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК:

ВИДИ ПОДАТКІВ ТА ПОВИННОСТЕЙ:

«ДИМ»: податок з окремого господарства.
ПОЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК: від плуга

чи рала.
«ПОВОЗ»: надання коней чи транспорту для потреб князя чи його адміністрації.
ВІДРОБІТКИ залежних селян на користь власників феодів (земля, що надавалася королем чи сеньйором васалу в спадкове володіння як плата за службу – як правило, військову).
Слайд 7

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Основне заняття – рільництво; поширення дво- і трипільної системи

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

Основне заняття – рільництво; поширення дво- і трипільної системи землекористування,

з ХІ ст. – поширюється плуг з череслом.
Розвиваються городництво, садівництво, тваринництво.
ВЕРВ – назва селянської общини (громади) на Русі.
Слайд 8

ТОРГІВЛЯ Найбільш активні торгівельні стосунки з Візантією (шлях «з варяг у

ТОРГІВЛЯ

Найбільш активні торгівельні стосунки з Візантією (шлях «з варяг у греки»).
Залозний

шлях – до Кавказу й арабського Сходу;
Соляний – торгівля з країнами Центральної і Західної Європи.
Русь поставляла на міжнародні ринки: рабів, хутра, зброю, прикраси із золота і срібла, мед, віск, шкурки.
Слайд 9

КУЛЬТУРА ПИСЕМНІСТЬ,ЛІТЕРАТУРА «ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» (1113 р.) – найдавніший літопис, що

КУЛЬТУРА ПИСЕМНІСТЬ,ЛІТЕРАТУРА

«ПОВІСТЬ МИНУЛИХ ЛІТ» (1113 р.) – найдавніший літопис, що дійшов до

нас. Автором вважають Нестора літописця. Зображено історію Русі на фоні всесвітньої історії.
ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКИЙ ЛІТОПИС створено в середині ХІІІ ст. Складається з двох частин: Літописець Данила Галицького й Волинський літопис.
ГАЛИЦЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ – 1144 р.
«СЛОВО ПРО ЗАКОН І БЛАГОДАТЬ» (30 – 40-ві рр. ХІ ст.) – перший твір оригінальної літератури. Автор – митрополит Іларіон. Твір присвячений Володимиру Великому.
Слайд 10

КУЛЬТУРА ПИСЕМНІСТЬ,ЛІТЕРАТУРА «ПОВЧАННЯ ДІТЯМ» (1117 р.). Автор – Володимир Мономах: «Усього

КУЛЬТУРА ПИСЕМНІСТЬ,ЛІТЕРАТУРА

«ПОВЧАННЯ ДІТЯМ» (1117 р.). Автор – Володимир Мономах: «Усього ж паче

– убогих не забувайте…».
«СЛОВО О ПОЛКУ ІГОРЕВІМ» (1187 р.) – оспіваний похід 1185 р. Новгород-Сіверського князя Ігоря Святославича проти половців.
РЕЙМСЬКЕ ЄВАНГЕЛІЄ – привезла з собою до Франції Анна Ярославна, яка вийшла заміж за французького короля.
«ОСТРОМИРОВЕ ЄВАНГЕЛІЄ» (1056 – 1057 рр.).
ІЗБОРНИК СВЯТОСЛАВА (1073 р.): вперше вміщено груповий портрет реальних людей – Святослава Ярославича та його сім’ї
Слайд 11

ОСВІТА Освіта започатковується з часів князя Володимира Великого, який в 988

ОСВІТА

Освіта започатковується з часів князя Володимира Великого, який в 988 р.

відкрив першу школу для дітей знаті).
Слайд 12

АРХІТЕКТУРА Найпоширенішим в архітектурі Київської Русі був візантійський стиль. ДЕСЯТИННА ЦЕРКВА

АРХІТЕКТУРА

Найпоширенішим в архітектурі Київської Русі був візантійський стиль.
ДЕСЯТИННА ЦЕРКВА в Києві:

996 р.
ДЕСЯТИНА: десята частина від княжих доходів на утримання церкви.
СПАСО-ПРЕОБРАЖЕНСЬКИЙ собор у Чернігові: 1031 – 1036 рр.
СОФІЙСЬКИЙ СОБОР в Києві (1037 р.): побудований на честь перемоги Ярослава мудрого над печенігами; в архітектурі цього храму проступають національні риси; при ньому створено першу бібліотеку.
Слайд 13

ЦЕРКВА МИТРОПОЛИТ ІЛАРІОН – перший руський митрополит, обраний 1051 р. за

ЦЕРКВА

МИТРОПОЛИТ ІЛАРІОН – перший руський митрополит, обраний 1051 р. за часів

правління Ярослава Мудрого.
ПЕЧЕРСЬКИЙ МОНАСТИР – 1051 р.
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ПАТЕРИК: приблизно між 1215 – 1230 рр.
Найвідомішою на Русі була ПЕЧЕРСЬКА ІКОНОПИСНА МАЙСТЕРНЯ.
Слайд 14

ЦЕРКВА Пензлю іконописця АЛІПІЯ приписують відому ікону «Ярославська оранта» та створення

ЦЕРКВА

Пензлю іконописця АЛІПІЯ приписують відому ікону «Ярославська оранта» та створення мозаїк

Михайлівського Золотоверхого монастиря.
Ікона ВИШГОРОДСЬКОЇ БОГОМАТЕРІ була привезена на початку ХІІ ст. з Константинополя.
Окрему ГАЛИЦЬКУ МИТРОПОЛІЮ було засновано за правління Юрія І Львовича у 1303 р.
Слайд 15

Михайлівський Золотоверхий монастирь Ікона ВИШГОРОДСЬКОЇ БОГОМАТЕРІ ЦЕРКВА

Михайлівський Золотоверхий монастирь

Ікона
ВИШГОРОДСЬКОЇ БОГОМАТЕРІ

ЦЕРКВА

Слайд 16

ПЕРСОНАЛІЇ НЕСТОР (близько 1055 - бл. 1113) - видатний український письменник

ПЕРСОНАЛІЇ

НЕСТОР (близько 1055 - бл. 1113) - видатний український письменник і

літописець. Нестор був автором і упорядником «Повісті минулих літ» (бл. 1113 р.).
ІЛАРІОН - київський церковний діяч і письменник ХІ ст., перший митрополит з руських (з 1051). Іларіон – автор видатного церковно-богословського твору «Слово про закон і благодать», написаного між 1037 і 1050. Основним змістом «Слова» було прославлення Володимира Святославича за запровадження християнства на Русі.
АЛІМПІЙ (Аліпій, Олімпій) ПЕЧЕРСЬКИЙ (бл. 1050 – 17.8.1114) - київський мозаїст і живописець, монах Києво-Печерського монастиря. Малював ікони, які до наших часів не збереглися.
АГАПІТ ПЕЧЕРСЬКИЙ (? — 1095) — чернець Києво-Печерського монастиря, відомий як цілитель тяжких захворювань.