Зброя Київської Русі

Содержание

Слайд 2

Поширення того чи іншого виду зброї, способи її використання багато в

Поширення того чи іншого виду зброї, способи її використання багато в

чому визначались соціальним складом армій, суспільним становищем людей, які володіють засобами боротьби. Іншими словами, зброю можна розглядати у відриві від соціального середовища, не торкаючись тих верств і груп, з яких складається військо. Вивчаючи зброю як складову частину ремесла, можна прослідкувати господарську, торгову і соціальну сторони життя давньоруського суспільства.
Слайд 3

Бойова техніка і насамперед наступальне озброєння мали велике значення в житті

Бойова техніка і насамперед наступальне озброєння мали велике значення в житті

давньоруського суспільства. Зброю ближнього бою часто-густо можна назвати вирішальною у системі засобів тодішньої боротьби, вона найбільше впливала на результат бою і багато в чому визначала рівень давньоруської військової техніки. Велика роль зброї в житті середньовічних держав пов’язана з частими війнами. Для ранньосередньовічної Русі війна, за словами Б. Д. Грекова, була «головним засобом вирішення поставлених перед нею завдань».  Дійсно, для Київської Русі X – ХІІІ ст. війна була типовим і майже постійним явищем. Так, за приблизними підрахунками, з 1060 по 1237 роки письмові джерела відзначають 265 великих і дрібних походів, битв і боїв. З цих військових походів тільки 55 пов’язані з облогою і обороною міст, у всіх інших випадках йдеться про польові війни.
Слайд 4

Військові винаходи середньовіччя поширювались і запозичувалися з дивовижною швидкістю. На відміну,

Військові винаходи середньовіччя поширювались і запозичувалися з дивовижною швидкістю. На відміну,

наприклад, від побутового і господарського інвентарю, прикрас, форма зброї багатьох європейських країн характеризувалася вражаючою схожістю. Для визначення змін у розвитку середньовічної давньоруської зброї та з’ясування причин цього необхідно простежити її еволюцію на досить тривалому відрізку часі – від до-монгольського періоду до часів Київської Русі XIII ст. Цей період об’єднаний послідовністю розвитку культурно-історичних процесів.
Слайд 5

За минулі більш ніж 150 років археологія зібрала величезний речовий матеріал,

За минулі більш ніж 150 років археологія зібрала величезний речовий матеріал,

який є основним для вивчення військового спорядження русичів. Варто взяти до уваги той факт, що більшість мечів, списів, сокир, шабель, були знайдені 50 – 100 років тому. Розрив між часом знахідки речі і її вивченням часто налічує десятки років. Природно, що настільки тривалі терміни не кращим чином позначилися на збереженні матеріалу.
Слайд 6

Знаходження зброї в давньоруських поселеннях пов’язано часто з усякого роду випадковостями,

Знаходження зброї в давньоруських поселеннях пов’язано часто з усякого роду випадковостями,

і в першу чергу – з пожежами, катастрофами, ворожими завоюваннями. Закономірно, що найбільша кількість зброї XII – XIII ст. знайдено в південноруських містах, що стали жертвою монгольського погрому. Жителі міст і сіл високо цінували мечі, списи, сокири, шоломи, щити і в мирний час рідко їх втрачали.
Слайд 7

Основними «сховищами» військових давностей є поховання. Це типово для X –

Основними «сховищами» військових давностей є поховання. Це типово для X –

XI ст. Наші язичницькі пращури вірили в існування «того світу», в якому «садять, сіють і збирають урожай, б’ються і борються». Тому похорон людей супроводжувався всім необхідним, у тому числі й зброєю. Так, за повідомленням Ібн Фадлана, при спаленні руса «принесли всі його зброю і поклали поряд з ним». Ще докладніше пізніше свідчення про русів: «Коли помирав один з них, ховали його, а разом з ним його зброя, плаття і знаряддя, і дружину або кого-небудь іншого з жінок, і слугу його, якщо він любив його, згідно їх звичаям».
Слайд 8

У другій чверті XI – XII ст. у зв’язку з християнізацією

У другій чверті XI – XII ст. у зв’язку з християнізацією

населення все менше проявлялись залишки язичництва у похованнях. В XI – XII ст. поховання середніх і бідних верств населення не дають повного уявлення про рівень озброєння суспільства. Частіше всього неслов’янські кочові племена мали поховання у повному бойовому оснащенні. Печеніги, берендеї, торки, що жили в XI – XIII ст. поруч із Києвом, ховали своїх одноплемінників з такою великою кількістю військового начиння, яке нагадувало розкіш курганних обрядів язичницької Русі X ст. Велика кількість зброї в неслов’янські похованнях XI – XII ст. все більшою мірою починає означати відставання соціального і політичного розвитку суспільства в цих районах.