Організація радіаційної, хімічної, біологічної розвідки в підрозділі. (Тема 1.1)

Содержание

Слайд 2

Організація виявлення та оцінювання РХБ обстановки в підрозділі. Тема № 1:

Організація виявлення та оцінювання РХБ обстановки в підрозділі.

Тема № 1:

Організація радіаційної,

хімічної, біологічної розвідки в підрозділі.
(групове заняття)

Заняття № 1:

Слайд 3

Навчальне питання № 1 Організація радіаційної, хімічної, біологічної розвідки в підрозділі .

Навчальне питання № 1
Організація радіаційної, хімічної, біологічної розвідки в підрозділі .

Слайд 4

ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РХБ ОБСТАНОВКИ

ВИЯВЛЕННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ РХБ ОБСТАНОВКИ

Слайд 5

У результаті РХБ розвідки (спостереження) здійснюється своєчасне виявлення радіоактивного і хімічного

У результаті РХБ розвідки (спостереження) здійснюється своєчасне виявлення радіоактивного і хімічного

зараження, визначення його ступеню і характеру в районі дії (розташування) підрозділу.
РХБ розвідка (спостереження) проводиться безупинно в кожній роті (батареї) спеціально підготовленими відділеннями (екіпажами, обслугами) табельними приладами радіаційної і хімічної розвідки.
Радіаційний та хімічний контроль в підрозділах організуеться з метою - отримання даних для оцінки боєздатності військ та визначення обсягу їх спеціальної обробки

Радіаційна, хімічна, біологічна розвідка та РХ контроль.

Слайд 6

На радіаційний та хімічний контроль покладено наступні завдання: 1. Визначення доз

На радіаційний та хімічний контроль покладено наступні завдання:
1. Визначення доз опромінення

особового складу.
2. Визначення ступеня зараженості особового складу. ОВТ радіоактивними речовинами.
3. Визначення наявності ОР на обмундируванні, спорядженні, ОВТ, матеріальних засобах з метою прийняття рішення про подачу команди на зняття ЗІЗ.
4. Визначення зараженості води і продуктів та придатність їх для вживання в їжу.
5. Визначення повноти СО і санітарної обробки особового складу.

Радіаційна, хімічна, біологічна розвідка та РХ контроль.

Слайд 7

Радіаційний контроль Радіаційний контроль поділяється на два види: -контроль радіоактивного опромінення;

Радіаційний контроль
Радіаційний контроль поділяється на два види:
-контроль радіоактивного опромінення;
-контроль радіоактивного зараження.
В

свою чергу контроль радіоактивного опромінення умовно розподіляють на: військовий; медичний.
Військовий контроль проводиться з метою отримання даних, які дають можливість оцінити боєздатність підрозділу в радіаційному відношенні.
Медичний ( індивідуальний ) контроль проводиться з метою отримання даних про дозу опромінення кожного військовослужбовця для оцінки його боєздатності по радіаційному показнику та первинної діагностики ступеня тяжкості променевої хвороби.
Слайд 8

Хімічний контроль Хімічний контроль проводиться з метою : -ідентифікація отруйних речовин

Хімічний контроль
Хімічний контроль проводиться з метою :
-ідентифікація отруйних речовин і основних

небезпечних СДОР;
-виявлення та визначення зараження ОР ОВТ і табельних матеріальних засобів підрозділу;
-визначення зараження ОР, небезпечними СДОР (повітря, місцевості, інженерних споруд) в районі бойових дій, на маршруті руху підрозділу.
Слайд 9

Пост РХБ спостереження здійснює безперервне РХБ спостереження у визначеному районі та

Пост РХБ спостереження здійснює безперервне РХБ спостереження у визначеному районі та

у встановлений час, і при кожному артилерійському та авіаційному нальоті противника вмикає бортові прилади радіаційної, хімічної і біологічної розвідки і стежить за їхніми показниками.

Пост радіаційного, хімічного, біологічного спостереження (пост РХБс).

Слайд 10

Основні завдання постів РХБ спостереження (спостерігачів)є: 1. Своєчасне виявлення факту застосування

Основні завдання постів РХБ спостереження (спостерігачів)є:
1. Своєчасне виявлення факту застосування противником

ЗМУ і виявлення наявності РХБ зараження;
2. Визначення рівня потужності випромінювання і типу отруйних речовин(ОР) в районі розташування посту;
3. Подача сигналів оповіщення про РХБ зараження;
4. Контроль зміни РХБ зараження у місцях спостереження.
5. Взяття проб повітря, води, грунту, рослинності і відправка їх в лабораторію.
Слайд 11

Обладнання поста радіаційного, хімічного, біологічного спостереження (пост РХБс). Прилади радіаційної та

Обладнання поста радіаційного, хімічного, біологічного спостереження (пост РХБс).

Прилади радіаційної та

хімічної розвідки

Карта великого масштабу або схема місцевості

Компас

Годинник

Ліхтар

Засоби зв'язку та оповіщення

Слайд 12

Пост радіаційного, хімічного, біологічного спостереження (пост РХБс).

Пост радіаційного, хімічного, біологічного спостереження (пост РХБс).

Слайд 13

При постановці завдання спостережному. посту (спостерігачу), командир вказує: орієнтири, положення противника

При постановці завдання спостережному. посту (спостерігачу), командир вказує:

орієнтири, положення противника та

своїх підрозділів;
місце поста РХБ спостереження (спостерігача), сектор спостереження, на що звернути особливу увагу;
час включення приладів радіаційної і хімічної розвідки;
порядок подачі сигналів оповіщення про радіаційне, хімічне та біологічне зараження;
порядок доповіді результатів спостереження.
Слайд 14

Отримавши завдання, старший спостережного поста зобов’язаний: - встановити порядок безперервного спостереження,

Отримавши завдання, старший спостережного поста зобов’язаний:

 

- встановити порядок безперервного спостереження,
організувати

обладнання місця для спостережного поста і його маскування;
- перевірити справність приладів спостереження,
засобів зв’язку і оповіщення;
- своєчасно доповідати командиру, який виставив пост, про результати спостереження.
Старший поста, крім того, зобов'язаний:
- визначити час включення приладів радіаційної і хімічної розвідки;
- знати сигнали оповіщення про радіаційне, хімічне та біологічне зараження і порядок їх передачі.
Слайд 15

- негайно лягти на дно окопу, - після проходження ударної хвилі

 

- негайно лягти на дно окопу,
- після проходження ударної хвилі включити

прилад радіаційної розвідки, візуально визначити район ядерного вибуху,
- встановити напрямок руху радіоактивної хмари і доповісти командиру.

Помітивши спалах ядерного вибуху, спостерігач повинен:

Слайд 16

При виявленні радіаційного зараження 0,5рад/год і більше, старший спостереженого посту (спостерігач)

 

При виявленні радіаційного зараження 0,5рад/год і більше, старший спостереженого посту

(спостерігач) доповідає командиру, який виставив пост, і за його вказівкою подає сигнал "Радіаційна небезпека".

Дії спостерігача при загрозі або виявленні радіоактивного зараження :

Слайд 17

При виявленні хімічного зараження старший посту (спостерігач) подає сигнал "Хімічна тривога"

 

При виявленні хімічного зараження старший посту (спостерігач) подає сигнал "Хімічна

тривога" і доповідає командиру.

Дії спостерігача при загрозі або виявленні хімічного зараження :

Слайд 18

Результати спостереження заносяться в журнал РХБ спостереження. ЖУРНАЛ Радіаційного та хімічного спостереження (перша половина журналу)

Результати спостереження заносяться в журнал РХБ спостереження.
ЖУРНАЛ
Радіаційного та хімічного спостереження
(перша половина

журналу)
Слайд 19

ЖУРНАЛ Радіаційного та хімічного спостереження (друга половина журналу)

ЖУРНАЛ
Радіаційного та хімічного спостереження
(друга половина журналу)

Слайд 20

Навчальне питання № 2 Прилади радіаційної, хімічної, біологічної розвідки та контролю.

Навчальне питання № 2
Прилади радіаційної, хімічної, біологічної розвідки та контролю. Вимірювач

потужності дози ИМД-5. Комплект індивідуальних дозиметрів ИД-1
Слайд 21

Для виявлення та вимірювання радіоактивних випромінювань, радіоактивного забруднення різноманітних предметів, місцевості,

Для виявлення та вимірювання радіоактивних випромінювань, радіоактивного забруднення різноманітних предметів,

місцевості, продуктів харчування, фуражу, води застосовуються прилади радіаційної розвідки; для вимірювання поглинених доз опромінення — прилади дозиметричного контролю.
Наявність отруйних речовин (ОР) у повітрі, на місцевості, техніці та в інших середовищах визначається за допомогою приладів хімічної розвідки.
Слайд 22

Класифікація військових дозиметричних приладів

Класифікація військових дозиметричних приладів

Слайд 23

Слайд 24

Принципи побудови технічних засобів радіаційної розвідки та контролю Блок живлення Детектор

Принципи побудови технічних засобів радіаційної розвідки та контролю

Блок живлення

Детектор

Схема управління

Схема перетворення

Схема

надання інформації

БЛОК ДЕТЕКТУВАННЯ

ПУЛЬТ ВИМІРЮВАННЯ

Слайд 25

Вимірювач потужності дози ІМД-5 Вимірювач потужності дози ІМД - 5 призначений

Вимірювач потужності дози ІМД-5

Вимірювач потужності дози ІМД - 5 призначений для

виміру поглиненої дози гамма-випромінювання і виявлення бета-випромінювання, а також забезпечує індикацію щільності потоку бета-випромінювання.

Вимірювальний пульт.
Блок детектування.
Подовжувальна штанга.
4. Головний телефон.
5. Подільник напруги.
6. Колодка живлення.
Кабель.
Ремінь – 2 шт.
Комплект ЗІП.
10. Технічна документація і інструкція з експлуатації.
11. Футляр.
12. Укладальний ящик.

Слайд 26

Технічні характеристики приладів дозиметри ІМД-5: 1. Прилад забезпечує вимір потужності поглиненої

Технічні характеристики приладів дозиметри ІМД-5:
1. Прилад забезпечує вимір потужності поглиненої дози

гамма-випромінювання від 0,05 до 200 рад/год. Весь діапазон розбитий на шість піддіапазонів.
Режими роботи вимірювача потужності дози ИМД - 5
Слайд 27

2 .Діапазон індикації бета-випромінювання розбитий на три піддіапазони . 3. Прилад

2 .Діапазон індикації бета-випромінювання розбитий на три піддіапазони .

3. Прилад забезпечує

звукову індикацію головним на 2 - 6 піддіапазонах.
5. Прилад забезпечує вимір потужності поглиненої дози гамма - випромінювання в інтервалі температур від - 50 до +50 С.
7. Живлення приладу здійснюється від 2-х елементів живлення А343 напругою не більше 3В.
8. Маса приладу з футляром, ременями і телефоном не перевищує 3,5кг, а з ящиком укладання -9кг.
Слайд 28

Підготовка приладу до роботи і перевірка його працездатності проводиться в наступній

Підготовка приладу до роботи і перевірка його працездатності проводиться в наступній

послідовності:
1. Витягти прилад з ящика, приєднати штангу до блоку детектування.
2. Пристебнути до футляра поясний і плечовий ремні.
3. Установити ручку перемикача піддіапазонів в положення «0» ВИМКНЕНО і підключити джерело живлення.
4. Поставити ручку перемикача в положення ▲ (контрол. режиму). Стрілка повинна знаходитися в режимному секторі.
5. Перевірити освітленість шкали.
6. Підключити телефон.
7. Встановити ручку перемикача піддіапазонів послідовно з 1 по 6-й. Перевірити роботу приладу на 2,3,4,5 поддиапизонах з допомогою контрольного джерела,
8. Перевірити роботу за клацанням в телефоні. При цьому стрілка мікроамперметра должна зашкалювати на 6 і 5 піддіапазонах. Відхилитися на 4-му, а на 3-2-му може не відхилятися через недостатню активність контрольного джерела. 9. Порівняти показання приладу на 4-му поддиапазоне з показанням, записаному у формуляре розділ 13.
10. Повернути поворотний екран блоку детектування в положення γ.
11. Поставити ручку перемикача в положення «0». Прилад до роботи готовий.
Слайд 29

Порядок роботи: 1. Вимірювання потужності гамма-випромінювання. До положення γ поставити екран

Порядок роботи:
1. Вимірювання потужності гамма-випромінювання.
До положення γ поставити екран блоку детектування.

Прилад вимірює потужність дози гамма-випромінювання на 1 поддиапазоне по шкалі 0-200, на інших – за шкалою 0-5 і множаться на коефіцієнт відповідного піддіапазону: х1000, х100, х10, х1, х0,1.
Визначення зараженості радіоактивними речовинами поверхні різних об'єктів проводиться шляхом вимірювання потужності дози гамма-випромінювання цих об'єктів на відстані 1-1,5 см від поверхні.
2. Індикація бета - випромінювання.
При повороті екрану блоку детектування в положення β. Піднести блок детектування до поверхні на 1-1,5 см. Встановити ручку перемикача в положення ´104, ´103, ´102 до відхилення стрілки мікроамперметра в межах шкали.
У положенні β екрані блока детектування вимірюється потужність дози сумарного бета-гамма випромінювання. Збільшення показань приладу в положенні β екрану в порівнянні з показаннями в положенні γ свідчать про наявність примірної величини щільності потоку бета-випромінювання. Зазначена величина може бути використана для оцінки ступеня зараження різних поверхонь.
5. При індикації бета-випромінювання у випадках розбіжності показань приладу в положення екрану блоку детектування γ і β менш ніж 20% - висновок про наявність бета-випромінювання недостатній.
6. Вимкнути прилад, провести його дезактивацію, дегазацію та дезінфекцію
Слайд 30

Комплект військових вимірювачів дози ИД-1 Загальновійськовий комплект вимірювачів дози ИД 1

Комплект військових вимірювачів дози ИД-1

Загальновійськовий комплект вимірювачів дози ИД 1 призначений для

вимірювання поглиненої дози гамма-нейтронного випромінювання.
Технічні характеристики
Діапазон вимірювання доз 20 – 500 рад
Похибка вимірювань + 20%
Маса вимірювача дози 40 г
Маса зарядного пристрою 540 г
Маса комплекту у футлярі не перевищує 2 кг.
Слайд 31

Комплект військових вимірювачів дози ИД-1 – Вимірювач дози ИД-1 4 –

Комплект військових вимірювачів дози ИД-1

– Вимірювач дози ИД-1
4 – Окуляр
5 – Тримач

Захисна оправа
3 – Футляр
2– Місце для зарядного пристрою
7 – Зарядний пристрій ЗД-6
8 – зарядно-контактне гніздо
9 – Ручка зарядно-контактного вузла
10 –Поворотне дзеркало

Визначення доз гамма-нейтронного випромінювання здійснюється по положенню зображення нитки на шкалі дозиметра. Саморозряд вимірювачів дози в нормальних умовах не перевищує одного ділення шкали за добу.

Слайд 32

Навчальне питання № 3 Військовий прилад хімічної розвідки ВПХР

Навчальне питання № 3
Військовий прилад хімічної розвідки ВПХР

Слайд 33

Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) Військовий прилад хімічної розвідки призначений для

Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР)

Військовий прилад хімічної розвідки призначений для виявлення

парів та аерозолів отруйних речовин в повітрі, на поверхні об'єктів та в сипучих матеріалах.
Маса приладу становить 2,2 кг.
Слайд 34

Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР) Загальний устрій ВПХР: 1 - корпус;

Військовий прилад хімічної розвідки (ВПХР)

Загальний устрій ВПХР:
1 - корпус; 2 - кришка;
3

- ручний насос;
4 - касети з індикаторними трубками; 5 - протиаерозольні фільтри;  6 - насадка; 7 - захисні ковпачки;
8 - ліхтар;  9 - грілка;  10 - патрони для грілки;  11 - лопатка;
12 – інструкція-пам’ятка по роботі з приладом; 13 - інструкція по виявленню ФОВ; 14 - плечовий ремінь.
Слайд 35

ПРИНЦИП ДІЇ. Визначення ОР засноване на прокачуванні ручним насосом досліджуваного повітря

ПРИНЦИП ДІЇ.
Визначення ОР засноване на прокачуванні ручним насосом досліджуваного повітря

через попередньо підготовлену індикаторну трубку. За наявності ОР забарвлення наповнювача в ІТ змінюється.
Довжина забарвленого шару і інтенсивність його забарвлення залежать від концентрації ОР.
Слайд 36

Для підготовки ВПХР до роботи необхідно: перевірити наявність предметів укомплектування і

Для підготовки ВПХР до роботи необхідно:
перевірити наявність предметів укомплектування і терміни

їх придатності, згідно паспорта;
перевірити герметичність насоса;
вставити в ліхтарик елемент живлення і перевірити його включенням;
пристебнути до корпуса ВПХР плечовий ремінь.
Прилад необхідно носити на лівому боці і закріпляти шворкою навколо пояса. При роботі прилад переміщують вперед.
Слайд 37

Визначення наявності отруйних речовин індикаторними трубками. Порядок роботи при визначенні отруйних

Визначення наявності отруйних речовин індикаторними трубками.
Порядок роботи при визначенні отруйних речовин
Обстежувати

повітря ІТ треба у такій послідовності:
1 черга – ІТ – 44(одне червоне кільце і крапка)
ІТ - 51(одне червоне кільце і дві червоні крапки) ;
2 черга – ІТ – 45 (три зелених кільця) ;
3 черга – ІТ – 36 (одне жовте кільце) .
Слайд 38

Література: 1. Довідник офіцера військ РХБ захисту: Довідник / За заг.

Література:
1. Довідник офіцера військ РХБ захисту: Довідник / За заг. редакцією

А.І.Баталова. – Харків: ХІТВ, 2005.– 276 с
2. Посібник сержанта військ РХБ захисту: Навчальний посібник / За заг. редакцією А.І.Баталова. – Харків: ХІТВ, 2005.– 304 с.
3. Збірник нормативів з бойової підготовки для з’єднань, частин, підрозділів військ РХБ захисту. – К., 1995.
4. Бойовий статут сухопутних військ. Частина ІІІ. Взвод, відділення, танк. МО України, 1995 . – 235 с.
Слайд 39