Виробнича програма підприємства. (Тема 4)

Содержание

Слайд 2

1.Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства

1.Зміст, завдання та місце виробничої програми в системі господарських планів підприємства

виробнича

програма — це система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни згідно з договорами поставок.
Слайд 3

Виробнича програма включає в себе: план виробництва продукції; план збуту продукції; розрахунок виробничої потужності.

Виробнича програма включає в себе:
план виробництва продукції;
план збуту продукції;

розрахунок виробничої потужності.
Слайд 4

Формування виробничої програми підприємства базується на таких елементах: Ринковий попит державні

Формування виробничої програми підприємства базується на таких елементах:

Ринковий попит
державні контракти
державні

замовлення
портфель замовлень
Власне споживання
Слайд 5

Слайд 6

2.Інформаційне забезпечення та показники виробничої програми підприємства стратегічний і перспективний плани

2.Інформаційне забезпечення та показники виробничої програми підприємства

стратегічний і перспективний плани виробництва;


прогноз потреби в продукції підприємства;
державний контракт і державне замовлення на продукцію;
результати вивчення поточного попиту на продукцію;
договори на виробництво й поставку продукції, які укладають у результаті вільного продажу виробів на оптових ярмарках;
заходи щодо спеціалізації та кооперування виробництва;
заходи щодо збільшення виробничих потужностей;
дані про залишки нереалізованої продукції в попередньому періоді.
Слайд 7

Показники ВП: 1. Товарна продукція: ТП = ГП + НФст +

Показники ВП:

1. Товарна продукція:
ТП = ГП + НФст + Ппх
2.Валова продукція:
ВП

= ТП + НЗВк – НЗВп
ВП = ВО – ВЗО
3. Реалізована продукція:
РП = ТП + Зп - Зк
Слайд 8

4.Чиста продукція: ЧП = ТП – МВ – А 5.Динаміка обсягу

4.Чиста продукція:
ЧП = ТП – МВ – А
5.Динаміка обсягу випуску продукції:
ОВ

= (ТПф / ТПпл) * 100%
ОР = (РПф / РПпл) * 100%
Слайд 9

3.Розробка виробничої програми підприємства. Розподіляючи виробництво продукції, ураховують: кількість робочих днів

3.Розробка виробничої програми підприємства.

Розподіляючи виробництво продукції, ураховують:
кількість робочих днів у плановому

періоді;
змінність роботи підприємства та його підрозділів;
планову зупинку устаткування на ремонт;
стан технічної підготовки виробництва тощо.
Слайд 10

Слайд 11

До методів проектування виробничої програми слід віднести: структуризація цілей, аналогій, організаційного

До методів проектування виробничої програми слід віднести:

структуризація цілей,
аналогій,
організаційного моделювання,


блоковий,
експертно-аналітичний,
нормативний,
параметричний,
Аналітично-розрахунковий,
графоаналітичний,
математико-статистичний.
Слайд 12

Оптимальна виробнича програма (річний план виробництва) – це програма, яка відповідає

Оптимальна виробнича програма (річний план виробництва) – це програма, яка відповідає

структурі ресурсів підприємства та забезпечує найкращі результати його діяльності за визначеними критеріями.
Слайд 13

Слайд 14

4. Резерви зростання обсягів виробництва та реалізації продукції Резерви науково обґрунтований

4. Резерви зростання обсягів виробництва та реалізації продукції

Резерви
науково обґрунтований

запас виробництва та продажу для забезпечення гарантії виконання договорів поставки та фінансового плану;
невикористані можливості виробництва продукції та збільшення
Слайд 15

Оцінка зовнішніх і внутрішніх резервів Аналіз інтеснивних та екстенсивних резервів Оцінка

Оцінка зовнішніх і внутрішніх резервів
Аналіз інтеснивних та екстенсивних резервів
Оцінка резервів організації

виробничого процесу
Виявлення можливостей збільшення обсягу продажу