Князёўна з трыма імёнамі

Содержание

Слайд 2

ЗАДАЧЫ: — паказаць, як пераплялося трагічнае з гераіч-ным у лёсе сям’і

ЗАДАЧЫ:
— паказаць, як пераплялося трагічнае з гераіч-ным у лёсе сям’і полацкага

князя Рагвалода і яго дачкі Рагнеды;
— даць агульныя ўяўленні пра звычаі таго часу, калі спрэчныя пытанні вырашаліся сілай зброі;
— развіваць цікавасць да мінулага, імкненне па-знаць і зразумець яго;
— на прыкладах жыцця Рагнеды і яе сына Ізяслава выхоўваць любоў да роднага краю, пачуццё чалавечай годнасці, сумленныя адносіны да бацькоў.

МЭТА: пазнаёміць вучняў з жыццём і дзейнасцю князёўны Рагнеды і яе сына — полацкага Ізяслава.

Слайд 3

Праверка дамашняга задання

Праверка дамашняга задання

Слайд 4

Знайдзіце памылкі. 1. Скарына вучыўся ў: Полацку; Мінску; Кракаве; Кіеве; Падуі;

Знайдзіце памылкі.
1. Скарына вучыўся ў:
Полацку;
Мінску;
Кракаве;
Кіеве;
Падуі;
Тураве;
Навагрудку.
2. Скарына выдаваў кніжкі ў:
Полацку;
Празе;
Мінску;
Вільні;
Тураве.

Слайд 5

План 1. Дзяцінства Скарыны. 2. Гады вучобы. 3. Першая друкаваная кніга.

План

1. Дзяцінства Скарыны.
2. Гады вучобы.
3. Першая друкаваная кніга.
4. Вяртанне на Радзіму.
5.

Шанаванне памяці Ска-рыны.
Слайд 6

План урока 1. Князь Рагвалод. 2. Жыццё Рагнеды. 3. Полацкі князь Ізяслаў.

План урока

1. Князь Рагвалод.
2. Жыццё Рагнеды.
3. Полацкі князь Ізяслаў.

Слайд 7

Стужка часу X ст. XI ст. XII ст. XIII ст. XIV

Стужка часу

X ст.

XI ст.

XII ст.

XIII ст.

XIV ст.

XV ст.

XVI ст.

1517 г.

Слайд 8

Полацк

Полацк

Слайд 9

Князь Рагвалод Рагнеда з бацькам Рагвалодам

Князь Рагвалод

Рагнеда з бацькам Рагвалодам

Слайд 10

Слайд 11

Кіеўскі князь Яраполк Наўгародскі князь Уладзімір

Кіеўскі князь Яраполк

Наўгародскі князь
Уладзімір

Слайд 12

Уладзімір сабірае вялікае войска і нападае на Полацк.

Уладзімір сабірае вялікае войска і нападае на Полацк.

Слайд 13

Ізяслаў засланіў маці ад лютасці Уладзіміра.

Ізяслаў засланіў маці ад лютасці Уладзіміра.

Слайд 14

Уладзімір даруе Рагнедзе жыццё.

Уладзімір даруе Рагнедзе жыццё.

Слайд 15

Помнік Рагнедзе і Ізяславу ў Заслаўі

Помнік Рагнедзе і Ізяславу ў Заслаўі

Слайд 16

Курган Рагнеды ў Заслаўі

Курган Рагнеды ў Заслаўі

Слайд 17

Якія імёны былі ў Рагнеды? У якой паслядоўнасці яны змя-нялі адно

Якія імёны былі ў Рагнеды? У якой паслядоўнасці яны змя-нялі адно

другое?

1. Рагнеда

2. Гарыслава

3. Анастасія