Клітинний цикл. Регуляція клітинного циклу

Содержание

Слайд 2

ПЛАН Організація клітини в часі Інтерфаза. Етапи інтерфази Мітоз. Етапи мітозу

ПЛАН

Організація клітини в часі
Інтерфаза. Етапи інтерфази
Мітоз. Етапи мітозу
Регуляція клітинного циклу
Типи поділу

соматичних клітин
Слайд 3

Клітинний цикл – це період житя клітини з моменту її появи

Клітинний цикл – це період житя клітини з моменту її появи

до зникнення. Супроводжується ростом, диференціюванням, функціонуванням.
Багатоклітинний організм для того, щоб існувати тривалий час, повинен створювати нові клітини з тією ж швидкістю, з якою гинуть старі. Тому поділ клітин – ключове явище в житті усіх організмів.

КЛІТИННИЙ ЦИКЛ

2

1

1

G0

Слайд 4

СТРУКТУРА КЛІТИННОГО ЦИКЛУ (G1) (G1) (G2)

СТРУКТУРА КЛІТИННОГО ЦИКЛУ

(G1)

(G1)

(G2)

Слайд 5

ІНТЕРФАЗА частина клітинного циклу між двома послідовними мітозами (для клітин, що

ІНТЕРФАЗА
частина клітинного циклу між двома послідовними мітозами
(для клітин, що діляться);
період

від останнього мітозу до загибелі клітини
(для клітин, що втратили здатність до поділу)
Слайд 6

ПРЕСИНТЕТИЧНИЙ ПЕРІОД ІНТЕРФАЗИ

ПРЕСИНТЕТИЧНИЙ ПЕРІОД ІНТЕРФАЗИ

Слайд 7

СИНТЕТИЧНИЙ ПЕРІОД ІНТЕРФАЗИ

СИНТЕТИЧНИЙ ПЕРІОД ІНТЕРФАЗИ

Слайд 8

ПОСТСИНТЕТИЧНИЙ ПЕРІОД ІНТЕРФАЗИ

ПОСТСИНТЕТИЧНИЙ ПЕРІОД ІНТЕРФАЗИ

Слайд 9

МІТОЗ – це непрямий поділ ядра клітини, який забезпечує точну передачу

МІТОЗ – це непрямий поділ ядра клітини, який забезпечує точну передачу

інформації від материнської клітини до дочірньої
Слайд 10

МІТОЗ У ТВАРИННІЙ КЛІТИНІ 1 – клітинний центр; 2 – хроматин;

МІТОЗ У ТВАРИННІЙ КЛІТИНІ

1 – клітинний центр;
2 – хроматин;
3 –

ядерце;
4 – ядро;
5 – клітинна мембрана;
6 – формування веретена поділу;
7 – центріолі;
8 – хромосоми;
9 – хроматиди;
10 – фрагменти ядерної оболонки;
11 – центромера;
12 – веретено поділу;
13 – мікротрубочки;
14 – метафазна пластинка;
15 – веретено поділу;
16 – однохроматидні хромосоми;
17 – перетяжка;
18 – формування ядерець;
19 – формування ядерної оболонки
Слайд 11

ПРОФАЗА МІТОЗУ конденсація хромосом; початок утворення веретена поділу; міграція центріолей до

ПРОФАЗА МІТОЗУ

конденсація хромосом;
початок утворення веретена поділу;
міграція центріолей до протилежних полюсів;
зникнення ядерця;
кількість

хромосом та хроматид = 2n4c
Слайд 12

ПРОМЕТАФАЗА МІТОЗУ фрагментація ядерної оболонки; утворення кінетохорів; завершення формування веретена поділу;

ПРОМЕТАФАЗА МІТОЗУ

фрагментація ядерної оболонки;
утворення кінетохорів;
завершення формування веретена поділу;
кількість хромосом та

хроматид = 2n4c
Слайд 13

МЕТАФАЗА МІТОЗУ максимальна конденсація хромосом; розміщення центромер хромосом у екваторіальній площині;

МЕТАФАЗА МІТОЗУ

максимальна конденсація хромосом;
розміщення центромер хромосом у екваторіальній площині;
формування метафазної пластинки;
хромосоми

залишаються з'єднаними лише у ділянці центромери;
кількість хромосом та хроматид = 2n4c
Слайд 14

Слайд 15

МЕТАФАЗНІ ХРОМОСОМИ

МЕТАФАЗНІ ХРОМОСОМИ

Слайд 16

АНАФАЗА МІТОЗУ роз’єднання сестринських хроматид та утворення однохроматидних хромосом; рух хромосом

АНАФАЗА МІТОЗУ

роз’єднання сестринських хроматид та утворення однохроматидних хромосом;
рух хромосом до протилежних

полюсів клітини;
кількість хромосом та хроматид = 4n4c
Слайд 17

ТЕЛОФАЗА МІТОЗУ зникнення кінетохорних мікротрубочок; деконденсація хромосом; формування ядерної оболонки; утворення

ТЕЛОФАЗА МІТОЗУ

зникнення кінетохорних мікротрубочок;
деконденсація хромосом;
формування ядерної оболонки;
утворення ядерець;
кількість хромосом та

хроматид у ранній телофазі = 4n4c, у пізній телофазі = 2n2c

рослинна клітина

Слайд 18

Слайд 19

формуванням скоротливого кільця з мікрофіламентів на екваторі клітини; вгинанням плазмалеми; утворенням

формуванням скоротливого кільця з мікрофіламентів на екваторі клітини;
вгинанням плазмалеми;
утворенням двох дочірніх

клітин

ЦИТОКІНЕЗ (ЦИТОТОМІЯ) У ТВАРИННИХ КЛІТИНАХ СУПРОВОДЖУЄТЬСЯ:

Слайд 20

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПОДІЛУ КЛІТИНИ

ОСНОВНІ ФАКТОРИ ПОДІЛУ КЛІТИНИ

Слайд 21

зв’язуються з рецепторами на поверхні клітини і активують процеси клітинного поділу

зв’язуються з рецепторами на поверхні клітини і активують процеси клітинного

поділу та/або диференціювання; зазвичай є білками або стероїдними гормонами

Приклади:
Епідермальний фактор росту
Фактор росту фібробластів

Багато з факторів росту стимулюють поділ у різних типах клітин;
але деякі фактори росту є специфічними до певного типу клітин

ФАКТОРИ РОСТУ

Слайд 22

ЦИКЛІНИ – родина білків; для людини та більшості еукаріотів визначено декілька

ЦИКЛІНИ – родина білків; для людини та більшості еукаріотів визначено декілька

основних класів циклінів.
Цикліни контролюють події клітинного циклу через взаємодію з циклінзалежними протеїнкіназами
Циклінзалежні протеїнкінази – високоспецифічні білки-ферменти, регулюють події клітинного циклу через модифікацію (фосфорилювання) відповідних білків
Слайд 23

КОНТРОЛЬНІ ТОЧКИ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ В контрольних точках відбувається звірка коректності проходження

КОНТРОЛЬНІ ТОЧКИ КЛІТИННОГО ЦИКЛУ

В контрольних точках відбувається звірка коректності проходження клітинами

відповідних стадій клітинного циклу (зокрема завершення важливих процесів, наприклад, реплікації ДНК)
Забезпечують це спеціальні регуляторні білки, які контролюють проходження клітиною певних стадій клітинного циклу
Слайд 24

S - контрольна точка G1- контрольна точка G2- контрольна точка M

S - контрольна точка

G1- контрольна точка

G2- контрольна точка

M - контрольна точка

КОНТРОЛЬНІ

ТОЧКИ У КЛІТИННОМУ ЦИКЛІ

Контроль системи

Слайд 25

4. Точка М – перехід від метафази до анафази мітозу. РОЛЬ

4. Точка М – перехід від метафази до анафази мітозу.

РОЛЬ КОНТРОЛЬНИХ

ТОЧОК У КЛІТИННОМУ ЦИКЛІ

1. Точка виходу з G1-фази; яка у ссавців має назву “Старт” .
Після проходження через цю точку в кінці G1-фази обов′язково відбувається перехід клітини в S-період оскольских в ній запускаються відповідні процеси.

2. Точка S – перевірка точності реплікації.

3. Точка G2/M-переходу – перевірка завершення реплікації.

Слайд 26

КЛІТИННИЙ ЦИКЛ – період існування клітини від моменту її появи до

КЛІТИННИЙ ЦИКЛ – період існування клітини від моменту її появи до моменту

її зникнення

Шляхи
появи
клітини

Поділ

Злиття

Шляхи
зникнення
клітини

Поділ

Загибель

Злиття

Апоптоз

Некроз

Слайд 27

СПОСОБИ ПОДІЛУ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН Мітоз Амітоз Ендоредуплікація Ендомітоз

СПОСОБИ ПОДІЛУ СОМАТИЧНИХ КЛІТИН

Мітоз
Амітоз
Ендоредуплікація
Ендомітоз

Слайд 28

Будова органів АПОПТОЗ vs. НЕКРОЗ Є формою пошкодження клітин, що призводить

Будова органів

АПОПТОЗ vs. НЕКРОЗ

Є формою пошкодження клітин, що призводить до їхньої

передчасної загибелі

Є формою запрограмованої смерті клітин

Некроз тканини
у місці укусу павука

Результат порушення апоптозу у ході органогенезу

Апоптозна клітина