Зовнішнє середовище бізнесу та роль держави у розбудові підприємництва. (Тема 5.1)

Содержание

Слайд 2

План лекції: 1.Поняття, сутність та складові середовища суб’єкта підприємницької діяльності. 2.

План лекції:
1.Поняття, сутність та складові середовища суб’єкта підприємницької діяльності.
2. Функції держави

по відношенню до бізнесу.
3. Політико-правове середовище підприємництва.
Слайд 3

1.Поняття, сутність та складові середовища суб’єкта підприємницької діяльності. Успішний розвиток підприємництва

1.Поняття, сутність та складові середовища суб’єкта підприємницької діяльності.

Успішний розвиток підприємництва можливий

при наявності в країні певних внутрішніх та зовнішніх факторів (умов), які в сукупності забезпечують сприятливі умови для розвитку цивілізованого прогресивного підприємництва, тобто, формують певне підприємницьке середовище.
Слайд 4

Слайд 5

Термін "підприємницьке середовище" або "підприємницький простір" відноситься до сфери теорії, точніше

Термін "підприємницьке середовище" або "підприємницький простір" відноситься до сфери теорії, точніше

– соціології підприємництва.
Оскільки підприємницька діяльність містить три основні взаємозв'язані компоненти - правову, соціальну і економічну, то підприємницький простір – це по суті, ці три чинники у відношенні до самого підприємництва.
Слайд 6

Перша компонента - правова, визначає "правила" гри, які встановлені в даному

Перша компонента - правова, визначає "правила" гри, які встановлені в даному

суспільстві для взаємодії суб'єктів підприємницької діяльності: підприємців, споживачів, найнятих працівників і держави.
Друга компонента - соціальна, відображає домінуюче відношення суспільного оточення і владних структур до підприємництва (підтримка - розуміння - терпимість - неприйняття - ненависть) і визначає соціально-психологічні умови діяльності підприємців.
Третя компонента – економічна, задає перш за все економічні умови конкурентної боротьби (особливості конкурентного середовища, ціноутворення, розмір ставок позикового відсотка, оподаткування тощо).
Слайд 7

Слайд 8

Фактори прямої дії Державні органи реєструють та ліцензують підприємницьку діяльність, стягують

Фактори прямої дії

Державні органи реєструють та ліцензують підприємницьку діяльність, стягують податки

та інші обов’язкові платежі на підставі дії законів, розпоряджень, указів, що видаються Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, міністерствами та відомствами до галузевої належності суб’єктів підприємництва.
Інституції силового тиску – це, з одного боку, державні органи, які контролюють, регулюють та вирішують проблеми, пов’язані з порушенням фінансової та іншої дисципліни у підприємницькій діяльності; з іншого, - протиправні дії з боку незаконних формувань (рекет, шантаж, залякування та інші), які заважають, а в деяких випадках, унеможливлюють здійснення підприємницької діяльності, призводять до збитків та втрат підприємця.
Слайд 9

Імідж фірми (гудвіл) – це стале враження, думка про фірму, її

Імідж фірми (гудвіл) – це стале враження, думка про фірму, її

надійність, рівень обслуговування, виконання договорів тощо серед споживачів, конкурентів, державних органів. Є нематеріальною складовою, яка перетворюється в матеріальну (грошову) складову при продажу фірми, заохоченні кредитів, укладанні контрактів, налагодженні партнерських зв’язків тощо

Конкуренти – це "стимулятори" розвитку підприємництва: пошуку нових ідей, поліпшення якості, зниження ціни. Виступають рушійною силою підприємницької діяльності та природнім регулятором ринкових відносин.

Слайд 10

Постачальники матеріалів, трудових ресурсів та капіталу створюють відповідні ресурсні передумови для

Постачальники матеріалів, трудових ресурсів та капіталу створюють відповідні ресурсні передумови для

здійснення сталої безперебійної підприємницької діяльності, визначають її ефективність з точки зору впливу на фінансовий результат господарювання цін закупівлі (формування) відповідних видів ресурсів.
Споживачі "оцінюють гаманцем" пропозицію товарів, робіт та послуг, яка створена суб’єктом підприємництва за критеріями асортимент, ціна, якість, безпечність, що обумовлює кінцевий фінансовий результат та ефективність господарювання .
Партнери дозволяють досягати ефект синергії (2+2=5) – за рахунок налагодження співпраці, яка дозволяє обом сторонам - суб’єкту підприємництва та його господарським партнерам - підвищити та закріпити свій господарський успіх.
Слайд 11

Слайд 12

Всі три сектори (вся економічна система) знаходяться в єдиному природно-кліматичному середовищі,

Всі три сектори (вся економічна система) знаходяться в єдиному природно-кліматичному середовищі,

макрорівнева схема оточення підприємництва представлена у складі:
Держави
Домогосподарств
Природно-кліматичних факторів.
Найважливішим фактором зовнішнього середовища є держава, яка формує політико-правове середовище підприємництва.
Слайд 13

2. Функції держави по відношенню до бізнесу. Загалом держава у суспільстві

2. Функції держави по відношенню до бізнесу.

Загалом держава у суспільстві виконує

такі функції:
створює правові основи підприємницької діяльності;
забезпечує належний правопорядок у країні і національну безпеку;
стабілізує економіку;
прискорює економічне зростання;
забезпечує соціальний захист і соціальні гарантії;
захищає права споживачів;
захищає конкуренцію.
Слайд 14

Слайд 15

Слайд 16

3. Політико-правове середовище підприємництва Політико-правове середовище складається зі встановлення державою основних

3. Політико-правове середовище підприємництва
Політико-правове середовище складається зі встановлення державою основних правових

засад на підставі прийняття законів, указів, розпоряджень органами державної влади відповідно до політики, що проводить держава у визначений період часу.
Слайд 17

Слайд 18