Грошовий оборот і грошові потоки. (Тема 2)

Содержание

Слайд 2

План: Поняття грошового обороту як процесу руху грошей Основні суб’єкти грошового

План:
Поняття грошового обороту як процесу руху грошей
Основні суб’єкти грошового обороту
Структура

сукупного грошового обороту
Модель сукупного грошового обороту і грошові потоки
Грошова маса та основні форми її існування
Характеристика грошових агрегатів. Грошова база
Закон грошового обігу
Слайд 3

Поняття грошового обороту як процесу руху грошей

Поняття грошового обороту як процесу руху грошей

Слайд 4

Грошовий оборот процес безперервного руху грошей між суб'єктами економічних відносин у суспільному відтворенні.

Грошовий оборот

процес безперервного руху грошей між суб'єктами економічних відносин у

суспільному відтворенні.
Слайд 5

Особливості грошового обороту і грошового обігу Грошовий обіг Рух грошей при

Особливості грошового обороту і грошового обігу

Грошовий обіг
Рух грошей при

виконанні ними усіх притаманних функцій грошей

Грошовий оборот
Рух грошей в якості капіталу

Слайд 6

Види грошового обороту Сукупний грошовий оборот - кругооборот усього сукупного капіталу

Види грошового обороту

Сукупний грошовий оборот - кругооборот усього сукупного капіталу

суспільства на всіх стадіях суспільного відтворення. Це явище макроекономічного характеру
Грошовий оборот в межах індивідуального капіталу - оборот окремого індивідуального капіталу, тобто це явище мікроекономічного рівня
Слайд 7

Характеристика основних видів грошового обороту Сукупний грошовий оборот масу грошей в

Характеристика основних видів грошового обороту

Сукупний грошовий оборот
масу грошей в обороті

не можна вважати частиною багатства країни, тобто вона не збільшує сукупного капіталу суспільства
потреба в поповненні грошової маси задовольняється лише через додаткову емісію

Грошовий оборот в межах індивідуального капіталу
гроші тут слугують капіталом, вони вимагають для себе відповідної норми прибутку (доходу), як і будь-яка інша форма капіталу
додаткові кошти мобілізуються на грошовому ринку.

Слайд 8

Потреби в додатковій емісії можуть бути зумовлені кількома факторами зростанням обсягів

Потреби в додатковій емісії можуть бути зумовлені кількома факторами

зростанням обсягів ВНП
зростанням

чистого імпорту (перевищенням імпорту над експортом);
зниженням перерозподільної функції грошового ринку, внаслідок чого наявна грошова маса буде повільніше обертатися і не зможе забезпечити всі потреби обороту;
іншими чинниками, що можуть уповільнити швидкість руху грошей по каналах обороту
Слайд 9

2. Основні суб’єкти сукупного грошового обороту всі юридичні і фізичні особи,

2. Основні суб’єкти сукупного грошового обороту

всі юридичні і фізичні особи, які

беруть участь у створенні, розподілі, обміні та споживанні валового національного продукту.
Слайд 10

Основні суб’єкти грошового обороту Фірми сукупність суб'єктів, які забезпечують створення та

Основні суб’єкти грошового обороту

Фірми
сукупність суб'єктів, які забезпечують створення та реалізацію

валового національного продукту
Сімейні господарства
сукупність суб'єктів, які забезпечують виробництво національного продукту та є кінцевими його споживачами

Державні структури
сукупність суб'єктів, які забезпечують розподіл та перерозподіл вартості створеного національного доходу та національного продукту
Фінансові посередники
сукупність суб'єктів грошового ринку, які можуть діяти на ринку від свого імені і за свій рахунок

Слайд 11

3. Характеристика основних сфер грошового обороту

3. Характеристика основних сфер грошового обороту      

Слайд 12

Структура сукупного грошового обороту

Структура сукупного грошового обороту

Слайд 13

Обмінний грошовий обіг Концентрує рух грошей від споживача (покупця) до виробника (продавця), обслуговує сферу обміну

Обмінний грошовий обіг

Концентрує рух грошей від споживача (покупця) до виробника (продавця),

обслуговує сферу обміну
Слайд 14

Фіскально-б”юджетний оборот Безеквівалентний, безповоротний. Безкоштовний рух грошей, що виникає в процесі

Фіскально-б”юджетний оборот

Безеквівалентний, безповоротний. Безкоштовний рух грошей, що виникає в процесі розподілу

вартості суспільного продукту, створення і використання грошових фондів цільового призначення
Слайд 15

Кредитний оборот Рух грошей, що обслуговує сферу перерозподільчих відносин, в яких

Кредитний оборот

Рух грошей, що обслуговує сферу перерозподільчих відносин, в яких власність

суб»єктів не відчуджується, а лише передається в тимчасове користування
Слайд 16

Фінансовий оборот Оборот, що пов”язаний з купівлею-продажем акцій

Фінансовий оборот

Оборот, що пов”язаний з купівлею-продажем акцій

Слайд 17

Сфери грошового обороту Готівковий обіг Гроші рухаються поза банками, безпосередньо обслуговуючи

Сфери грошового обороту

Готівковий обіг
Гроші рухаються поза банками, безпосередньо обслуговуючи відносини

економічних суб”єктів. На оборот цих грошей можуть суб'єкти

Безготівковий обіг
Гроші переміщуються не виходячи за межі банківської системи. Є можливість контролювати оборот не тільки економічними суб’ктами, а й третім особам - банкам

Слайд 18

Слайд 19

Принципи безготівкового обороту Грошові кошти господарюючих фірм підлягають обов’язковому зберіганню на

Принципи безготівкового обороту

Грошові кошти господарюючих фірм підлягають обов’язковому зберіганню на рахунках

в установах банку.
Грошові розрахунки і платежі фірм здійснюють, головним чином, через установи банків чи інші кредитні установи в безготівковому порядку по документах, передбачених правилами розрахунків.
Розрахунки з покупцями за товарно-матеріальні цінності та послуги проводяться після відвантаження товарів чи надання послуг, одночасно з ними або в порядку попередньої оплати.
 Розрахунки за товари і послуги проводяться, як правило, за згодою платника після перевірки виконання постачальником договірних зобов’язань.
Платежі здійснюються лише за умови наявності достатніх коштів на рахунку платника. В необхідних випадках банк може надати кредит на оплату рахунків постачальників.
Зарахування коштів на рахунок одержувача проводиться шляхом списання відповідних сум з рахунку платника.
Слайд 20

поточні бюджетні кредитні депозитні

поточні

бюджетні

кредитні

депозитні

Слайд 21

Принципи готівково-грошового обороту всі підприємства й організації повинні зберігати готівкові кошти

Принципи готівково-грошового обороту

всі підприємства й організації повинні зберігати готівкові кошти

(за виключенням частини, що лімітується) в банках;
розрахунки готівкою здійснюються також через установи банків шляхом переказу готівки на користь підприємств (підприємців) та фізичних осіб для сплати будь-яких платежів;
ліміти залишку готівкових грошей для підприємств встановлюють банки; 
готівку підприємства можуть отримувати тільки в обслуговуючих їх банках.
для своєчасного одержання в установі банку потрібної суми готівки підприємства (підприємці) у встановлені банком строки мають попередити (письмово або усно) установу банку про необхідну суму коштів у банкнотах та розмінній монеті.
Слайд 22

Форми розрахунків акредитивна інкасова вексельна розрахунковими чеками

Форми розрахунків

акредитивна
інкасова
вексельна
розрахунковими чеками

Слайд 23

Безготівкові операції в установах банків здійснюються за допомогою платіжних інструментів меморіального

Безготівкові операції в установах банків здійснюються за допомогою платіжних інструментів

меморіального

ордера;
платіжного доручення;
платіжної вимоги-доручення;
платіжної вимоги;
розрахункового чека;
акредитива;
векселя;
платіжної карти
Слайд 24

Електронний грошовий обіг 5 серпня 1993 року запроваджено електронний грошовий обіг в Україні.

Електронний грошовий обіг

5 серпня 1993 року запроваджено електронний грошовий обіг в

Україні.
Слайд 25

СЕП є загальнодержавною системою міжбанківських розрахунків в Україні, що забезпечує проведення

СЕП

є загальнодержавною системою міжбанківських розрахунків в Україні, що забезпечує проведення переказу

коштів через кореспондентські та інші рахунки учасників системи, відкриті в Національному банку України, із застосуванням електронних засобів приймання, оброблення, передавання і захисту інформації.
Слайд 26

Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” Положення

Закон України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”
 Положення

про електронні гроші в Україні, (Постанова Правління Національного банку України від 4 листопада 2010 року № 481
Слайд 27

Таблиця 2 Динаміка змін питомої ваги у грошовій масі та темпи

Таблиця 2

Динаміка змін питомої ваги у грошовій масі

та темпи росту

грошових агрегатів М0, М1, М3

України з 2005 по 2015

рр.

Рік

Питома

вага М0

до М3, %

Питома

вага М1

до М3, %

Темп рос

-

ту М0, %

Темп рос

-

ту М3, %

2005

31

51

22

154

2006

29

47

124

135

2007

28

46

148

152

2008

30

44

139

130

2009

32

48

101

94

2010

31

48

117

123

2011

28

42

105

115

2012

26

42

104

113

2013

26

42

118

118

2014

30

46

119

105

2015

29

47

98

99

Таблиця 2

Динаміка змін питомої ваги у грошовій масі

та темпи росту грошових агрегатів М0, М1, М3

України з 2005 по 2015

рр.

Рік

Питома

вага М0

до М3, %

Питома

вага М1

до М3, %

Темп рос

-

ту М0, %

Темп рос

-

ту М3, %

2005

31

51

22

154

2006

29

47

124

135

2007

28

46

148

152

2008

30

44

139

130

2009

32

48

101

94

2010

31

48

117

123

2011

28

42

105

115

2012

26

42

104

113

2013

26

42

118

118

2014

30

46

119

105

2015

29

47

98

99

Результати 2015р.

грошові агрегати та ВВП зменшились;
збільшився обсяг готівкових грошей в обороті;
недовіра до заощаджень у вигляді банківських депозитів;
низький рівень монетизації економіки;
знизився показник швидкості обігу грошей.

Слайд 28

Необхідно 1) провести перегляд монетарної стратегії країни; 2) подавити панічні настрої

Необхідно

1) провести перегляд монетарної стратегії країни;
2) подавити панічні настрої населення;
3) провести

фінансову підтримку реального сектору економіки;
4) підтримати вітчизняних виробників;
5) зменшити інфляційний та податковий тиск.
Слайд 29

4. Суть, види та структура грошових потоків Для з”ясування особливостей і

4. Суть, види та структура грошових потоків

Для з”ясування особливостей і закономірностей

грошового обороту використовують модель кругообороту доходів та продуктів, яка відображає рух доходів і витрат чотирьох груп суб'єктів грошового обороту: фірм, сімейних господарств, державних структур (уряду) та фінансових посередників.
Слайд 30

Грошові потоки групи доходів та витрат основних суб'єктів грошового обороту сукупність

Грошові потоки

групи доходів та витрат основних суб'єктів грошового обороту
сукупність платежів,

які обслуговують окремий етап (або його частину) процесу розширеного відтворення
Слайд 31

Основні блоки умовної моделі сукупного грошового обороту а) рух продуктів, що

Основні блоки умовної моделі сукупного грошового обороту

а) рух продуктів, що фактично

відображає обсяг ВВП;
б) ринок ресурсів (земля, будівлі, робоча сила та інші засоби виробництва);
в) грошовий ринок, на якому реалізуються тимчасово вивільнені грошові кошти;
г) світовий ринок.
Слайд 32

Сім припущень моделі сукупного грошового обороту всі виробничі ресурси є власністю

Сім припущень моделі сукупного грошового обороту

всі виробничі ресурси є власністю сімейних

господарств, яку вони продають фірмам через ринок ресурсів;
2) весь прибуток фірм надходить сімейним господарствам як дивіденди за ресурси;
3) всі податкові надходження уряд отримує тільки від сімейних господарств;
4) уряд усі свої непокриті податками видатки забезпечує коштами позиченими на внутрішньому грошовому ринку;
5) фірми свої інвестиційні потреби для розширення виробництва покривають мобілізацією коштів на внутрішньому грошовому ринку;
6) у грошових потоках сімейних господарств відображено рух заощаджень і кредитів без зустрічних повернень і відсотків;
7) потоки, що пов´язують внутрішній ринок із зовнішнім, відображають лише платежі, які опосередкують чистий експорт чи чистий імпорт.
Слайд 33

Слайд 34

Основні елементи грошових потоків 1. Придбання фірмами ресурсів, запропонованих на ринок

Основні елементи грошових потоків

1.      Придбання фірмами ресурсів, запропонованих на ринок

сімейними господарствами.
2.     Формування грошових доходів сімейних господарств – національний доход
3.     Купівля продуктів на внутрішньому ринку
4.     Податки
5.     Заощадження, що надходять на грошовий ринок
6.     Кредити, що одержані фірмами у фінансових посередників
7.     Інвестиції на розширення виробництва (купівля необхідних матеріальних цінностей)
8.     Мобілізація урядом коштів на грошовому ринку 
Слайд 35

9. Держзамовлення 10. Купівля продуктів на світовому ринку 11. Продаж продуктів

9.     Держзамовлення
10. Купівля продуктів на світовому ринку
11. Продаж продуктів через світовий

ринок
12. Продаж матеріальних цінностей через ринок продуктів
13. Надходження тимчасово вільних коштів
14. Розміщення вільних коштів на світовому ринку
15. Емісія додаткової грошової маси
16. Вилучення надлишку грошових коштів
Слайд 36

Види грошових потоків Припливу: Інвестиційні витрати фірм (7) Державні закупівлі уряду

Види грошових потоків

Припливу:
Інвестиційні витрати фірм (7)
Державні закупівлі уряду (9)
Надходження за

експортом (11)

Відпливу:
Чисті податки (4)
Заощадження сімейних господарств (5)
Оплата імпорту (10)

Слайд 37

Механізм балансування грошових потоків система, що урівноважує потоки припливу і відпливу

Механізм балансування грошових потоків

система, що урівноважує потоки припливу і відпливу


Слайд 38

Функції механізму балансування грошових потоків трансформує заощадження сімейних господарств у нові

Функції механізму балансування грошових потоків

трансформує заощадження сімейних господарств у нові види

платоспроможного попиту /фірм та урядових структур;
зумовлює відтік зайвих грошей на світовий ринок або притік їх з світового ринку у випадку дефіциту пропозиції грошей
Слайд 39

Відмінності між грошовими потоками за їх економічним змістом потоки 1,2,3,7,9,10,11,12 належать

Відмінності між грошовими потоками за їх економічним змістом

потоки 1,2,3,7,9,10,11,12 належать до

сектора грошового обороту
потік 4 - фіскально-бюджетний сектор
потоки 5,6,8,13,14,15,16- кредитний сектор
Слайд 40

Приклад балансування грошових потоків у разі перевищення імпорту над експортом додаткова

Приклад балансування грошових потоків у разі перевищення імпорту над експортом

додаткова

кредитна емісія грошей;
зовнішні запозичення (прямі позики в іноземних банках, розміщення цінних паперів)
Слайд 41

Приклад балансування грошових потоків у разі активного сальдо зовнішньоторговельного балансу Стимулювання

Приклад балансування грошових потоків у разі активного сальдо зовнішньоторговельного балансу

Стимулювання

нагромадження грошей суб'єктами господарювання та населенням;
спрямуванням частини грошового капіталу за кордон
Слайд 42

Коефіцієнт ефективності грошових потоків узагальнюючий показник ефективності грошових потоків, відображає рівень

Коефіцієнт ефективності грошових потоків

узагальнюючий показник ефективності грошових потоків, відображає рівень генерування

грошовими видатками чистого грошового потоку
ЧГП : ВГП  
ЧГП – обсяг чистого грошового потоку;
ВГП – обсяг вихідного грошового потоку.
Слайд 43

Ключова особливість го в Україні стагфляїніційна макроекономічна динаміка, тобто процеси зниження

Ключова особливість го в Україні

стагфляїніційна макроекономічна динаміка, тобто процеси зниження виробництва

ВВП поєднуються із значним зростанням цін
необхідність проводити стратегічно і тактично виважену монетарну політику з поступовим переходом до інфляційного таргетування.
Слайд 44

5. Грошова маса та грошова база В умовах ринкової економіки гроші

5. Грошова маса та грошова база

В умовах ринкової економіки гроші функціонують

у різноманітних формах на основі внутрішньої взаємодії, притаманної грошовим функціям.
Слайд 45

Величина грошової маси Сукупність грошей у всіх формах, що перебувають в

Величина грошової маси

Сукупність грошей у всіх формах, що перебувають в

економічному обороті на певний момент часу.
Це один із кількісних показників, що характеризують стан грошового обігу.
Слайд 46

Грошову масу поділяють за такими критеріями: за ступенем «готовності» окремих елементів

Грошову масу поділяють за такими критеріями:

за ступенем «готовності» окремих елементів до

оборотності, тобто за ступенем їх ліквідності;
за формою грошових коштів;
за розміщенням у суб'єктів грошового обороту;
за територіальним розміщенням тощо.
Слайд 47

Форми грошової маси Готівкові знаки (банкноти та монети) Кошти на банківських

Форми грошової маси

Готівкові знаки (банкноти та монети)
Кошти на банківських рахунках (депозитні

гроші)
Деякі види цінних паперів (вексель, чек, облігації державних позик, скарбницькі векселі, комерційні цінні папери тощо. ).
Слайд 48

Агрегатний метод класифікації функціональних форм грошей грунтується на ступені їхньої ліквідності.

Агрегатний метод класифікації функціональних форм грошей

грунтується на ступені їхньої ліквідності.
Поняття

ліквідності передбачає наявність двох властивостей: можливість використовувати активи в якості платежу та здатності зберігати вартість
Слайд 49

Грошові агрегати формуються на основі таких концепцій 1) грошова маса у

Грошові агрегати формуються на основі таких концепцій

1) грошова маса у вузькому

розумінні включає не тільки гроші готівкою, а й депозитні гроші;
2) сукупна грошова маса включає також банківські вклади, депозити та цінні папери з фіксованим доходом;
3) сукупна грошова маса поділяється на ту, що знаходиться в обігу, і ту, яка нагромаджується, виконує функцію збереження вартості.
Слайд 50

Грошовий агрегат це визначене законодавством відповідно до ступеня ліквідності специфічне угрупування

Грошовий агрегат

це визначене законодавством відповідно до ступеня ліквідності специфічне угрупування ліквідних,

активів, які можуть слугувати альтернативними вимірниками грошової маси.
Слайд 51

Особливості агрегатного вимірювання грошей США - чотири, Німеччина та Японія -

Особливості агрегатного вимірювання грошей

США - чотири,
Німеччина та Японія - три,


Франція - два.
В Україні з 1993 року НБУ - чотири
Слайд 52

Зміст основних грошових агрегатів М1= готівка+банківські вклади до запитання М2= М1+строкові

Зміст основних грошових агрегатів

М1= готівка+банківські вклади до запитання М2= М1+строкові та

заощаджувальні вкалади в банках вклади
М3 = М2+депозитні сертифікати +деякі види фінансових активів +ощадні сертифікати
L = М3 + банківські акцепти+ комерційні папери+ державні цінні папери
Слайд 53

Особливості побудови показників грошової маси в Україні Мо = готівка (гроші

Особливості побудови показників грошової маси в Україні

Мо = готівка (гроші поза

депозитними корпораціями)
М1 = М0 та переказні депозити в національній валюті .
М2 = М1 та переказні депозити в іноземній валюті й інші депозити
М3 = М2 та цінні папери, крім акцій.
Слайд 54

Слайд 55

Грошова база самостійний компонент грошової маси , включає агрегат МО (готівкові

Грошова база

самостійний компонент грошової маси , включає агрегат МО (готівкові

гроші в обігу) + грошові кошти в касах банків + обов'язкові резерви банків.
Слайд 56

Депозитний мультиплікатор показує, у скільки разів комерційні банки збільшують розмір грошової

Депозитний мультиплікатор

показує, у скільки разів комерційні банки збільшують розмір грошової маси

в обігу
обернено пропорційний нормі мінімальних банківських резервів R:
M = 1/R
Слайд 57

Грошовий мультиплікатор ускладнений варіант депозитного мультиплікатора, в якому враховується поведінка як

Грошовий мультиплікатор

ускладнений варіант депозитного мультиплікатора, в якому враховується поведінка як банків,

так і населення:
т‘= МS : Б
відношен­ня грошової маси МS до грошової бази Б (гроші на балансі центрального банку).
показує, у скільки разів зміниться обсяг грошової маси МS в разі зміни грошової бази Б.
Слайд 58

Динаміку мультиплікатора визначають два співвідношення: 1) резерви банківської системи (обов’язкові та

Динаміку мультиплікатора визначають два співвідношення:
1) резерви банківської системи (обов’язкові та надлишкові)

до вкладів до запитання (депозитів банківської системи);
2) готівка до вкладів до запитання.
Слайд 59

нормативи обов’язкового резервування - за коштами вкладів юридичних і фізичних осіб

нормативи обов’язкового резервування

 
- за коштами вкладів юридичних і фізичних осіб у

національній та іноземній валютах на вимогу і коштами на поточних рахунках – 6,5%;
- за строковими коштами і вкладами (депозитами) юридичних і фізичних осіб у національній та іноземній валютах – 3%.
Слайд 60

Ефективність використання обсягів грошової маси

Ефективність використання обсягів грошової маси

Слайд 61

частка готівки у структурі грошової маси Коефіцієнт готівки (співвідношення М0 до М3)

частка готівки у структурі грошової маси

Коефіцієнт готівки (співвідношення М0 до

М3)
Слайд 62

Коефіцієнт співвідношення М0 до ВВП визначає безпеку функціонування грошового ринку норматив:

Коефіцієнт співвідношення М0 до ВВП

визначає безпеку функціонування грошового ринку
норматив: не

має перевищувати 4%
в Україні 14,24 %
Слайд 63

Рівень монетизації, %: М2/ВВП 43,75 47,67 54,29 54,06 53,08 55,13 51,78

Рівень монетизації, %:

М2/ВВП

43,75

47,67

54,29

54,06

53,08

55,13

51,78

54,11

62,29

60,98

М3/ВВП

43,96

47,98

54,97

54,40

53,35

55,23

52,07

54,88

62,48

61,07

Показник «фінансової глибини»

– спів

-

відношення обсягів строкових коштів та

ВВП:

(М2-М1)/ВВП, %

21,42

25,02

29,08

30,31

27,48

28,35

28,16

31,24

35,91

33,18

Швидкість обертання грошової маси

5,33

5,60

5,08

5,08

4,68

4,80

5,49

5,52

4,74

4,70

1,37

Рівень монетизації, %:

М2/ВВП

43,75

47,67

54,29

54,06

53,08

55,13

51,78

54,11

62,29

60,98

М3/ВВП

43,96

47,98

54,97

54,40

53,35

55,23

52,07

54,88

62,48

61,07

Показник «фінансової глибини»

– спів

-

відношення обсягів строкових коштів та

ВВП: (М2-М1)/ВВП, %

21,42

25,02

29,08

30,31

27,48

28,35

28,16

31,24

35,91

33,18

Швидкість обертання грошової маси

5,33

5,60

5,08

5,08

4,68

4,80

5,49

5,52

4,74

4,70

1,37

Показники монетизації грошового обороту в Україні у 2005-2015рр

М2/ВВП - 43,75 - 60,98 (Норматив - 70-80%)
М3/ВВП - 43,96 - 61,07
Показник «фінансової глибини»– співвідношення обсягів строкових коштів та ВВП: (М2-М1)/ВВП -21,42 - 31.18

Слайд 64

Коефіцієнт монетизації (згідно монетаристського рівняння обміну Маршалла) k = M :

Коефіцієнт монетизації (згідно монетаристського рівняння обміну Маршалла)

k = M : P

Y
М –обсяг грошової маси в обігу;
P–середній рівень цін на товари;
K – коефіцієнт Маршалла;
Y–обсяг національного доходу або валового національного продукту.
Слайд 65

Показник швидкості обігу грошей Норматив 2 обороти в рік Україна -

Показник швидкості обігу грошей

Норматив 2 обороти в рік
Україна - 1,8-1,9
Швидкість

обертання готівкової грошової маси
5,33
5,60
5,08
5,08
4,68
4,80
5,49
5,52
4,74
4,70
Слайд 66

Показники рівня доларизації економіки рівень доларизації загальний за методикою МВФ (депозити

Показники рівня доларизації економіки
рівень доларизації загальний за методикою МВФ (депозити в

іноземній валюті до грошового агрегату М2)
рівень доларизації загальний (обсяг іноземної валюти до грошового агрегату М3);
рівень доларизації депозитної діяльності (депозити в іноземній валюті до загального обсягу депозитів);
рівень доларизації кредитної діяльності (кредити в іноземній валюті до загального обсягу кредитів).
Слайд 67

Основні чинники доларизації економіки України суспільне напруження фактична девальвація національної валюти

Основні чинники доларизації економіки України

суспільне напруження
фактична девальвація національної валюти
висока волатильність

рівня інфляції у середньостроковому періоді
нерозвиненість фінансових інструментів, номінованих у національній валюті
Слайд 68

нерозвиненість фінансового ринку високий рівень тіньової економіки в Україні (понад 40%

нерозвиненість фінансового ринку
високий рівень тіньової економіки в Україні (понад 40%

від ВВП
значні обсяги приватних грошових переказів в Україну в іноземній валюті українцями-трудовими мігрантами;
залишкові ефекти недостатньо зваженої боргової та кредитної політики банків у докризовий період в Україні,
зростання державного зовнішнього боргу та розміщення ОВДП в іноземній валюті;
Слайд 69

висока імпорто-та енергетична залежність країни, непродуктивний попит на іноземну валюту ментальна

висока імпорто-та енергетична залежність країни,
непродуктивний попит на іноземну валюту
ментальна

поведінка населення щодо надання переваг іноземній валюті як засобу заощадження
низька фінансова грамотність населення;
«ефектом гістерезису» (соціальною пам’яттю про періодичні девальвації у минулому та збереженням побоювань щодо девальвації у майбутньому)
Слайд 70

великий процентний спред (різниця) між ставками за кредитами в національній та

великий процентний спред (різниця) між ставками за кредитами в національній та

іноземній валютах
суттєве зниження рівня валютних резервів
спекулятивні валютні операції банків
Відсутність протекціоністської політики щодо національної валюти
зовнішні чинники: світові тенденції глобалізації фінансових ринків, лібералізація руху капіталу, інтеграція країн в єдиний економічний простір, розширення та розвиток міжнародної торгівлі та експансивна політика країн-емітентів світових валют відносно країн із слабкою фінансовою системою.
Слайд 71

Динаміка ключових показників процесу доларизації в Україні у 1996-2015 рр.

Динаміка ключових показників процесу доларизації в Україні
у 1996-2015 рр.

Слайд 72

Шляхи ремонетизації економіки України перейти до політики економічного зростання, яка забезпечить

Шляхи ремонетизації економіки України

перейти до політики економічного зростання, яка забезпечить тривале

збільшення виробництва реального валового внутрішнього продукту;
подолати бартер у відносинах між господарюючими суб’єктами;
підвищити стабільність національних грошей та банківської системи, довіру до них усіх економічних суб’єктів;
підтримувати на належному рівні реальну ставку депозитного процента;
забезпечити високий рівень розвитку ринку цінних паперів і та валютного ринку.
Слайд 73

7. Закон грошового обігу відображає причинно-наслідкові зв»язки грошово-товарних відносин.

7. Закон грошового обігу

відображає причинно-наслідкові зв»язки грошово-товарних відносин.

Слайд 74

Кн(Мн) = (СЦ-К+П-ВП) : О (згідно теорії трудової вартості) Кн(Мн) -

Кн(Мн) = (СЦ-К+П-ВП) : О (згідно теорії трудової вартості)

Кн(Мн) - кількість

грошей необхідних для обігу
СЦ - сума цін товарів, які продаються і купуються
К – товари, які продаютьмя в кредит
П – платежі, по яким настав термін сплати
ВП – платежі, що взаємопогашаються
О – кількість оборотів грошової одиниці
Слайд 75

Р • Q — сума цін товарів, що реалізуються за певний

Р • Q — сума цін товарів, що реалізуються за певний

період;
V — середня кількість оборотів грошової одиниці за цей же період.

(згідно кількісної теорії грошей)

Слайд 76

Мф = Кн(Мн) Мф – фактична маса грошей; Мн – необхідна маса грошей.

Мф = Кн(Мн)

Мф – фактична маса грошей;
Мн – необхідна маса

грошей.
Слайд 77

Встановлення відповідності між Мф і Кн(Мн) В умовах золотого стандарту забезпечувалося

Встановлення відповідності між Мф і Кн(Мн)

В умовах золотого стандарту забезпечувалося автоматично
Зі скасуванням

золотого стандарту
регулюється за допомогою інструментів зовнішнього впливу на обіг грошей, передусім на їх масу
Слайд 78

Швидкість обігу грошей частота переходу грошей від одного суб‘єкта до іншого

Швидкість обігу грошей

частота переходу грошей від одного суб‘єкта до іншого


показник, що відображає інтенсивність руху грошей, як засобів обігу та платежу
Слайд 79

Швидкість обігу грошей згідно рівняння І.Фішера V=P*Q/M, де: P*Q – номінальна

Швидкість обігу грошей згідно рівняння І.Фішера

V=P*Q/M, де:
P*Q – номінальна величина ВВП
М

– грошова маса
V – швидкість обігу грошей
Слайд 80

Основні показники швидкості обігу грошей показник обігу грошей у платіжному обороті

Основні показники швидкості обігу грошей

показник обігу грошей у платіжному обороті

- відношення суми безготівкових коштів, що проходять через банківські поточні рахунки, до середньої величини грошової маси;
швидкість повернення грошей у каси установ банку - відношення суми надходжень грошей у каси банку до середньорічної маси грошей в обігу;
швидкість обігу грошей у готівковому обороті - відношення суми надходжень і видач готівки (у тому числі оборот пошти) до середньорічної маси грошей в обігу.