Холодильні агрегати

Содержание

Слайд 2

1. Агрегатування холодильних машин Заводи - виробники відповідно до вимог промисловості

1. Агрегатування холодильних машин

Заводи - виробники відповідно до вимог промисловості і

зручності монтажу випускають холодильні машини у вигляді агрегатів.
Агрегатом називається конструктивне об'єднання декілька або всіх елементів холодильної машини.
Основною умовою агрегатування є уніфікація устаткування: компресорів і електродвигунів, основної теплообмінної і допоміжної апаратури.
До конструкції агрегатів пред'являються наступні вимоги:
компактність;
зручність демонтажу і ремонту змінних елементів;
одностороннє обслуговування компресора (бажано і всій комунікації): вентилі, оглядові стекла і основні люки повинні бути розташовані на одній стороні;
відсутність виступаючих за габарити агрегату деталей, що незручні для упаковки і можуть бути пошкодженими при перевезеннях;
доцільне виконання комунікацій при максимальному скороченні кількості запірної апаратури, застосування приладів автоматики і захисту і тому подібне
Слайд 3

2. Класифікація агрегатів Компресорні агрегати (тип К) - компресор агрегатується з

2. Класифікація агрегатів

Компресорні агрегати (тип К) - компресор агрегатується з електродвигуном;

електропусковою апаратурою і приладами автоматики
Компресорно-конденсаторні агрегати (тип АК) - компресор, конденсатор, електродвигун і прилади автоматики монтуються на одній станині;
Апаратні агрегати: випарно-регулюючі (тип АИР), до складу яких входять випарник, ресівер, регулююча станція і прилади автоматики;
Випарно-конденсаторні (тип АИК) об'єднують випарник, конденсатор, а також регулюючу станцію з приладами автоматики;
Комплексні агрегати  - об'єднують всі елементи машини: компресор, конденсатор, випарник і весь комплекс автоматичних регулюючих приладів і електроприводу.
Холодильні агрегати розділяють за типом компресора:
відкриті, до складу яких входить компресор із зовнішнім приводом і сальниковим ущільненням валу;
герметичні, в яких компресор і електродвигун поміщені в загальний герметичний кожух.
За типом конденсатора розрізняють агрегати з конденсатором повітряного і водяного охолоджування.
Слайд 4

3. Компресорні агрегати Компресорні агрегати застосовують зазвичай для компресорів потужністю більше

3. Компресорні агрегати

Компресорні агрегати застосовують зазвичай для компресорів потужністю більше 20 кВт.

Привід виконують безпосередньо за допомогою еластичної муфти. Доцільні області застосування безпосереднього приводу залежать від числа оборотів компресора і потужності (табл. 1).
За знижених числах обертів компресорів та меншої потужності двигуна використовують клинопасовий привід .

Компресорні агрегати малої потужності застосовують тільки на транспортних установках: автомобілях-рефрижераторах, в залізничних і суднових холодильних установках.

Слайд 5

Устойчивая рама - Устойчива к скручиванию - Низкий уровень вибраций -

Устойчивая рама
- Устойчива к скручиванию
- Низкий уровень вибраций
- Отсутствие деформаций

от тепла

Вертикальный маслоотделитель
Поддерживает оптимальный реальный объемный расход
Низкий уровень выноса масла

Многофункциональный блок
- Удобство в обслуживании
- Централизованные операционные области

Элементы крепления
- Удобство в обслуживании

Контролер

Гвинтовий одноступеневий компресорний агрегат Grasso

Слайд 6

3. Компресорно-конденсаторні агрегати (АК) При холодопродуктивності до 5 кВт зазвичай застосовують

3. Компресорно-конденсаторні агрегати (АК)

При холодопродуктивності до 5 кВт зазвичай застосовують

ребристі конденсатори з повітряним охолоджуванням. При холодопродуктивності до 0,2 кВт ‑ з природною конвекцією повітря, а більше з примусовою подачею.
У агрегатах, призначених для транспортних установок і спеціальних цілей, використовують конденсатори повітряного охолоджування до продуктивності 30 кВт.
У сальникових компресорах зазвичай застосовують клинопасовий привід і насаджений на вал електродвигуна осьовий вентилятор. Під конденсатором або поряд з ним розташовують ресівер. У безсальникових або герметичних компресорах при потужностях до 5 кВт, примусову циркуляцію повітря через конденсатор здійснює осьовий вентилятор. Весь агрегат монтують на рамі або ресівері.

При повітряному охолоджуванні конденсатора обов'язкова установка лінійних ресіверів, що забезпечують нормальну роботу основних апаратів при змінних навантаженнях (різне заповнення холодильним агентом).

Слайд 7

Компресорно-конденсаторні агрегати з водяним охолоджуванням конденсаторів У конденсаторах для торгових і

Компресорно-конденсаторні агрегати з водяним охолоджуванням конденсаторів

У конденсаторах для торгових і

промислових установок враховують витрату води з підігрівом на 7…12° С і швидкість її в теплообмінних трубках 1,2...1,5 м/сек. Для зменшення габаритів і маси хладонових конденсаторів застосовують оребрені теплообмінні трубки з коефіцієнтом оребрення 3...3,6.

Агрегати з двигунами від 2 до 40 кВт. У агрегатах до 30 кВт для економії витрати води, окрім реле тиску, встановлюють водоре-гулюючі або соленоїдні вентилі.
У аміачних компресорно-конденсаторних агрегатах, крім того, на нагнітальній лінії між компресором і конденсатором встановлюють мастиловіддільники (з автоматичним поверненням масла в картер компресора поплавцем високого тиску).

Слайд 8

5. Апаратні агрегати Випарниково-регулюючі агрегати (АИР) випускають продуктивністю до 63 кВт.

5. Апаратні агрегати

Випарниково-регулюючі агрегати (АИР) випускають продуктивністю до 63 кВт.
Агрегат

типу АИР складається з кожухотрубного випарника, теплообмінника, регулюючої станції з приладами автоматики (ТРВ, соленоїдні вентилі СВ, термореле ТРД) і контролю (мановакууметри і манометри), запірної арматури, фільтрів, осушувачів і лінійного ресивера.
Лінійні ресівери необхідні в агрегатах, призначених для роботи при змінних температурах кипіння і конденсації, особливо в хладонових установках, де спостерігається бурхливіше кипіння холодильного агента, розчиненого в маслі.
Випарно-конденсаторні агрегати (АИК) випускають на 60...3000 кВт. Агрегати АИК складаються з випарника, конденсатора, запірної арматури, фільтрів осушувачів, теплообмінника, приладів автоматики (ТРВ, СВ і ТРД) і контролю (манометри).
Апаратні агрегати зазвичай виконують безрамними. Несучою частиною є обичайки основних апаратів.
В АИР випарник розташовують вгорі, а ресивер внизу, в АИК — конденсатор вгорі, а випарник внизу (найбільш заповнений агентом апарат розташовують внизу).
При конструюванні хладонових апаратних агрегатів основною вимогою є забезпечення повернення масла з випарника в картер компресора. Для чого застосовуються теплообмінники.
При роботі декілька агрегатів на одну систему слід проводити зрівнювання тиску в картері компресорів як по парі, так і по маслу.
Слайд 9

6. Комплексні агрегати Комплексні агрегати широко використовують для холодильних шаф, транспортних

6. Комплексні агрегати

Комплексні агрегати широко використовують для холодильних шаф, транспортних установок

і кондиціонування повітря. Ці агрегати виконують з повітреохолоджувачами безпосереднього охолоджування і з випарниками на розсолах. Вони повністю автоматизовані, переважно в них застосовують герметичні або безсальникові компресори.
Малі холодильні фреонові машини з герметичними компресорами виконують потужністю до 1 кВт. У таких агрегатах зазвичай відсутня запірна арматура, всі з'єднання апаратів нероз'ємними.
Як регулюючий орган служить капілярна трубка. Регулювання проводиться пуском і зупинкою компресора від термостата, що підтримує температуру охолоджуваного середовища. Захист компресора здійснюється тепловим струмовим реле.
Для введення в дію комплексні агрегати тільки встановлюють на місці і підключають до джерела живлення енергією і водою. Серійні комплексні агрегати виготовляють зазвичай холодопродуктивністю до 20 кВт.
Слайд 10

7. Низькотемпературні агрегати Низькотемпературні агрегати малої продуктивності виконують у вигляді компресорно-конденсаторних

7. Низькотемпературні агрегати

Низькотемпературні агрегати малої продуктивності виконують у вигляді компресорно-конденсаторних агрегатів.

Вони призначені в основному для допоміжних і лабораторних термо - і термо-барокамер.
У низькотемпературних агрегатах для температур кипіння від -50 до -110° С. При двохступінчатій схемі з двох компресорів застосовують привід від одного або від двох електродвигунів. На агрегаті розташовують масловіддільники для кожного ступеня з автоматичним поверненням масла в картер компресора за допомогою вентиля поплавця.
Проміжний теплообмінник з ТРВ і допоміжною апаратурою, а також газовий теплообмінник зазвичай поміщають на термокамері поблизу від випарника.
Компресорно-конденсаторні агрегати застосовують для низькотемпературних камер ємкістю від 0,5 до 4 м3. При ємкості більше 4 м3 використовують установки з компресорними агрегатами.
Промисловістю випускаються компресорні агрегати, призначені для роботи в установках холодопродуктивністю 0,4…105 кВт.
Слайд 11

8. Агрегати одноступінчатого стиснення Аміачні одноступінчаті агрегати А110 (А110-1, А110-2 і

8. Агрегати одноступінчатого стиснення

Аміачні одноступінчаті агрегати А110 (А110-1, А110-2 і А110-3)

складаються з вузлів, змонтованих на загальній залізобетонній рамі: чотирициліндрового блок-картерного компресора П110, масловіддільника і щита приладів автоматики і управління.
Аміачний одноступінчатий агрегат А165 випускають двох виконань (А165-1 і А165-2). Його вмонтовують на загальній рамі з тими ж вузлами, що і агрегат А110. У агрегаті використовують шестициліндровий компресор П165.
Аміачні одноступінчаті агрегати А220 випускають двох модифікацій. У агрегатах використовується восьмициліндровий компресор П220.
На базі компресорів П110, П165 і П220 випускають компресорно-конденсаторні агрегати АКПО-2, Ак165-2 і Ак220-2.
Агрегати одноступінчатого стиснення обмежені діапазоном холодопродуктивності за стандартних умов (280 кВт). Для великої продуктивності необхідно підбирати гвинтові компресори типу одноступінчатих гвинтових компресорних агрегатів А350-7-1 і А350-7-3 холодопродуктивністю за стандартних умов 407 кВт.
Слайд 12

Агрегат А110 1- компресор поршневий; 2 – мастиловідокремлювач; 3 –електродвигун.

Агрегат А110
1- компресор поршневий; 2 – мастиловідокремлювач; 3 –електродвигун.

Слайд 13

Компресорні агрегати, призначені для роботи на хладонах у фрукто-овощесховищах і пересувних

Компресорні агрегати, призначені для роботи на хладонах у фрукто-овощесховищах і пересувних

холодильних установках.

Машина ХМФ-32 призначена для автоматичної підтримки в камерах необхідного температурного режиму при температурі навколишнього повітря ‑30.+35 °С.
Машина ХМФ-32 компресійна, одноступінчата, з конденсатором повітряно охолодження. Складається з компресорно-конденсаторного агрегату, двох повітроохолоджувальних агрегатів з электронагрівачами, що розміщуються під стелею камери, станції управління і комплекту монтажних вузлів.
До складу компресорно-конденсаторного агрегату входять два поршневих безсальникових компресора 2ФУУБС18, повітряний конденсатор з вентиляторами, ресівер, фільтри-осушувачі, регенеративні теплообмінники, арматура. На основі цих машин створені типові проекти сховищ місткістю 500 і 1000 т.
Машина ХМФ-16 працює за звичайною схемою одноступінчатого стиснення з регенеративним теплообмінником і з безпосереднім кипінням агента у повітреохолоджувачі при повітряному охолоджуванні конденсатора.
Компресорно-конденсаторний агрегат включає два компресори 2ФУБС9, повітряний конденсатор з двома осьовими вентиляторами, ресівер, регенеративний теплообмінник, фільтр-осушувач. ХМФ-16 застосовується в системах децентрализованого холодопостачання фрукто-овочесховищ ємкістю 300...1200 т, зокрема з регульованим газовим середовищем.

Слайд 14

Холодильно-нагрівальна машина ХМФ-32 1- компресор 2ФУУБС18; 2- фільтр-осушувач; 3- конденсатор повітряний;

Холодильно-нагрівальна машина ХМФ-32
1- компресор 2ФУУБС18; 2- фільтр-осушувач; 3- конденсатор повітряний; 4-

вентилятор-конденсатора; 5- регенеративний теплообмінник; 6- лінійний ресивер