Еңбек құқыығы

Слайд 2

Слайд 3

Еңбек құқығының негізгі мақсаты - жұмыс беруші мен жалданушы қызметкер арасында

Еңбек құқығының негізгі мақсаты - жұмыс беруші мен жалданушы қызметкер арасында

қатынастарды құқық арқылы реттеу және заңсыздыққа жол бермеу
Слайд 4

Еңбек құқығының әдісі - еңбек құқығының пәні болып табылатын еңбектік құқықтық

Еңбек құқығының әдісі - еңбек құқығының пәні болып табылатын еңбектік құқықтық қатынастар

және сонымен тығыз байланысты басқа да қатынастарды құкықтық реттеудің өзіндік ерекшеліктерінің барынша жалпы-лама көрінісі

Еңбек құқығының әдісі құқықтық реттеу қандай тәсілмен іске асырылады деген сауалға жауап береді

Слайд 5

еңбектік құқықтык қатынастар және солардың негізінде туындайтын басқа да қаты­настарды реттейтін

еңбектік құқықтык қатынастар және солардың негізінде туындайтын басқа да қаты­настарды реттейтін

императивтік және диспозитивтік нормалардың қосындысымен

еңбек құқығы пәнін реттейтін орталықтанған, жергілікті және шартты әдістердің қосындысымен

әлеуметтік әріптестіктің тараптарының өкілдерін қатыстыра отырып қоғамдық қатынастарды реттеуде әлеуметтік-әріптестік келісімдерді барынша кең пайдаланумен

еңбек дауларын шешудің ерекше тәртібін бекітуімен сипатталады

жалдамалы еңбекті пайдалануды реттеудің даралығы мен саралап жіктелінуі