Теоретико-методичні засади формування сучасних світових економічних стратегій

Содержание

Слайд 2

Теоретичні основи розробки стратегій економічного розвитку меркантилізм класична теорія саморегулювання економіки

Теоретичні основи розробки стратегій економічного розвитку
меркантилізм
класична теорія саморегулювання економіки
теорія фритрейдерства
критичний

напрям політичної економії
німецька національна політекономія
німецька нової історична школа
марксистська політекономія
маржиналізм
кейнсіанська теорія
неокейнсіанська теорія
неоліберальний напрям (англ.. школа, фрейбурзька школа, французька школа, монетаризм Фрідмена)
неокласичний синтез
інституціоналізм
теорія сталого розвиту Дейлі
Слайд 3

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИНУТИХ КРАЇН: підсилення контролю над фінансами й

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИНУТИХ КРАЇН:

підсилення контролю над фінансами й поглиблення

перерозподілу національного доходу
основний тягар з охорони довкілля
технологічний і соціальний розвиток
узгодження ринкових і неринкових механізмів
інноваційна політика
система стратегічного структурного програмування й індикативного планування
Слайд 4

ОСНОВНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ кредитні й бюджетні фіскальна політика антиінфляційна політика (в

ОСНОВНІ МЕТОДИ РЕГУЛЮВАННЯ

кредитні й бюджетні
фіскальна політика
антиінфляційна політика (в

т.ч. заморожування цін, заробітної плати)
державна промислова політика (ліберальна або дирижистська; загальносистемна чи селективна )
Слайд 5

Головні критерії виділення підсистем світового господарства та стратегій їх розвитку •

Головні критерії виділення підсистем світового господарства та стратегій їх розвитку

• панівна

форма власності та способи координації економічної діяльності ;
• характер розвитку
• рівень економічного розвитку;
• тип економічного зростання;
• ресурсне забезпечення процесів виробництва;
• рівень зовнішньої заборгованості;
• рівень конкурентоспроможності економіки;
• рівень економічної свободи;
• пріоритети соціально-економічного розвитку;
• роль держави в регулюванні економічних процесів;
• визначальний механізм розвитку;
• характеристика і місце підсистем у світовому господарстві
• ступінь відкритості економіки
• рівень і характер зовнішньоекономічних зв'язків;
• економічний потенціал.
Слайд 6

Класифікація моделей національних економік за різними класифікаційними ознаками

Класифікація моделей національних економік за різними класифікаційними ознаками

Слайд 7

Класифікація моделей національних економік за різними класифікаційними ознаками

Класифікація моделей національних економік за різними класифікаційними ознаками

Слайд 8

Класифікація моделей національних економік за різними класифікаційними ознаками

Класифікація моделей національних економік за різними класифікаційними ознаками

Слайд 9

Класифікація моделей національних економік за різними класифікаційними ознаками

Класифікація моделей національних економік за різними класифікаційними ознаками

Слайд 10

Класифікація моделей національних економік за різними класифікаційними ознаками

Класифікація моделей національних економік за різними класифікаційними ознаками

Слайд 11

Класифікація моделей національних економік за різними класифікаційними ознаками

Класифікація моделей національних економік за різними класифікаційними ознаками

Слайд 12

Уточнюючі критерії виділення підсистем світового господарства та стратегій їх розвитку співвідношення

Уточнюючі критерії виділення підсистем світового господарства та стратегій їх розвитку

співвідношення міського

і сільського населення;
співвідношення джерел ВВП;
частка військових витрат у ВВП (ступінь мілітаризації економічної системи);
ступінь самодостатності в економічному розвитку (частка власного капіталу у структурі джерел фінансування).
Слайд 13

Економічний потенціал національної економіки: структура та особливості природо-ресурний потенціал трудовий потенціал

Економічний потенціал національної економіки: структура та особливості

природо-ресурний потенціал
трудовий потенціал
інвестиційний потенціал

("інвестиційний ризик", "інвестиційна привабливість", "інвестиційний клімат")
науково-технічний потенціал
інформаційний потенціал
виробничо-технологічний потенціал
потенціал упраління
національне багатство як складова економічного потенціалу країни
Слайд 14

Інтегральні показники оцінки макроекономічних результатів функціонування національних економік показники оцінювання результатів

Інтегральні показники оцінки макроекономічних результатів функціонування національних економік

показники оцінювання результатів функціонування

національної економіки.
система національних рахунків та принципи и побудови.
методологія міжнародних зіставлень показників системи національного рахівництва у контексті порівняння рівня розвитку національних економік.
Слайд 15

Показники оцінювання результатів функціонування національної економіки

Показники оцінювання результатів функціонування національної економіки

Слайд 16

Розрахунок виробленого ВВП через галузеві розрахунки валової доданої вартості (ВДВ)

Розрахунок виробленого ВВП  через галузеві розрахунки валової доданої вартості (ВДВ)

Слайд 17

Розрахунок виробленого ВВП на основі індексу фізичного обсягу та індексу-дефлятора ВВП

Розрахунок виробленого ВВП  на основі індексу фізичного обсягу та індексу-дефлятора ВВП

Індекс фізичного

обсягу (Iфo)
Індекс-дефлятор ВВП (Ір)
Слайд 18

Розрахунок ВВП за категоріями доходів

Розрахунок ВВП за категоріями доходів 

Слайд 19

Розрахунок ВВП за категоріями його використання

Розрахунок ВВП за категоріями його використання 

Слайд 20

Групи показників-індикаторів для визначення рівня соціально-економічного розвитку країни в міжнародних зіставленнях.

Групи показників-індикаторів для визначення рівня соціально-економічного розвитку країни в міжнародних зіставленнях.

Слайд 21

Групи показників-індикаторів для визначення рівня соціально-економічного розвитку країни в міжнародних зіставленнях.

Групи показників-індикаторів для визначення рівня соціально-економічного розвитку країни в міжнародних зіставленнях.