Эмпирикалық зерттеу әдістері бақылау салыстыру өлшеу эксперимент сипаттау

Слайд 2

Өлшеу - арнаулы техникалық құрылғылар мен бірлік пайдалана отырып нысан қасиеттерін

Өлшеу - арнаулы техникалық құрылғылар мен бірлік пайдалана отырып нысан қасиеттерін

сандық мәндерін анықтау.
Өлшеудегі негізгі элементтер:

өлшеу объектісі

бірлік, яғни анықтама нысан

өлшеу құрылғысы

өлшеу әдісі

бақылаушы (зерттеуші)

Слайд 3

Өлшеу Тікелей өлшеу Жанама өлшеу Тікелей өлшеу тікелей эмпирикалық рәсім болып

Өлшеу

Тікелей өлшеу

Жанама өлшеу

Тікелей өлшеу тікелей эмпирикалық рәсім болып табылады. Ол стандартқа

өлшенген қасиеттері салыстыру ретінде әрекет етеді. Стандартты - бұл белгілі бір таптың мәндерін өлшенетін, олар белгілі бір таңдалған қасиеттері, сақтау және молықтыру қамтамасыз ететін арнайы нәрсе. өлшеу стандарттарын пайдалану әлеуметтік тәжірибеге және ғылыми зерттеулердің әдістерін жетілдірудің ұзақ тарихи даму нәтижесі болып табылады.

Жанама өлшеу кезінде белгісіз көлем тікелей өлшеу арқылы алынған басқа көлем негізінде математикалық жолмен тікелей өлшемдермен анықталған.
Қоршаған орта туралы нақты,көлемді мәлімет берумен өлшеудің құндылығы көрінеді.Өлшеу нәтижесінде мұндай фактілер ғылыми тұжырымдамаларды түбегейлі өзгертуге әкелетін эмпериялық жаңалықтар ашылуына себеп болады.Өлшеудің сапасы оның нақтылығымен көрінеді.