Автоматизована система управління малим торговим підприємством

Содержание

Слайд 2

Мета роботи – здобуття нових теоретичних знань і набуття практичних навиків

Мета роботи – здобуття нових теоретичних знань і набуття практичних навиків

в галузі управління базами даних та дослідження області застосування сучасних автоматизованих систем управління.
Завдання дипломного проекту:
- аналіз проблем постачань то обліку товарів підприємствами;
- провести аналіз систему управління базами даних, як однієї з головних складових системи;
- дослідити проблеми створення автоматизованих систем та можливі шляхи їх вирішення;
- провести аналіз сучасних проблем при організації обліку та постачань товарів;
- розробити структуру інформаційного забезпечення;
- розробити програмне забезпечення для автоматизації процесу управління малим торговим підприємством.
Слайд 3

Стан проблеми обліку та постачань товарів підприємствами Вирішення основних проблем, які

Стан проблеми обліку та постачань товарів підприємствами

Вирішення основних проблем, які

виникають при обробці і зберіганні інформації, пов’язаної з постачаннями товарів:

- своєчасне і правильне оформлення документів і контроль за кожною операцією надходження товарів від постачальників, з переробки і інших джерел, виявлення розбіжності фактичної наявності і кількості, вказаної в супровідних документах;
- контроль за своєчасним, повним і правильним оприбутковуванням товарів, що поступили;
- своєчасне і правильне оформлення документації і контроль за кожною операцією відпустки, відвантаження або реалізації товару;
- контроль за дотриманням нормативів запасу товарів.

Слайд 4

Розвиток інформаційних технологій супроводжується двома вельми цікавими тенденціями в тому, що

Розвиток інформаційних технологій супроводжується двома вельми цікавими тенденціями в тому, що

стосується термінології. З одного боку, ми спостерігаємо, постійне оновлення назв для одних і тих же речей. З іншої – ми використовуємо старі терміни для понять, сенс яких вже зовсім не той, що раніше. Саме другий випадок має місце стосовно систем управління базами даних.
У останнє десятиліття ми спостерігаємо ситуацію, коли системи управління базами даних перетворилися з суто внутрішнього технологічного доповнення до прикладних програм в самостійний продукт, навколо якого будуються додатки для користувачів; інакше кажучи, з одного з компонентів інформаційної системи – в платформу для побудови таких систем.
Історично системи управління базами даних орієнтувалися на вирішення завдань, пов'язаних насамперед з транзакційною обробкою структурованої інформації. Проте останніми роками сфера застосування баз даних незмінно розширювалася. З одного боку, потрібно управляти ширшим набором форматів даних, з іншого – саме системи управління беруть на себе основні функції інтеграції даних і додатків корпоративних систем.

Сучасні системи управління базами даних

Слайд 5

Основні переваги програмного середовища розробки Delphi, як засобу для побудови сучасної

Основні переваги програмного середовища розробки Delphi, як засобу для побудови сучасної

системи управління базами даних:
- швидкість розробки додатків;
- потужність і гнучкість Delphi при роботі з базами даних;
- використання низькорівневого ядра процесора баз даних BDE;
- використанням set-орієнтованого підходу, використовуваного в SQL-серверах баз даних.
- використання Delphi як засіб створення додатків, що взаємодіють з базами даних;
- невеликий розмір виконуваного файлу.
За своїми показниками Delphi багато в чому переважає своїх конкурентів, і з точки зору розробника є найбільш оптимальним засобом розробки.

Доцільність вибору програмного середовища розробки

Слайд 6

Діаграма прецедентів системи

Діаграма прецедентів системи

Слайд 7

Діаграма класів системи

Діаграма класів системи

Слайд 8

Блок-схема алгоритму роботи автоматизованої системи

Блок-схема алгоритму роботи автоматизованої системи

Слайд 9

Основна форма програмного засобу

Основна форма програмного засобу

Слайд 10

Панелі введення даних та управління

Панелі введення даних та управління

Слайд 11

Форми сортування даних

Форми сортування даних

Слайд 12

Форми даних звітності

Форми даних звітності

Слайд 13

Формування звіту

Формування звіту

Слайд 14

Термін окупності програмного засобу “Автоматизована система управління малим торговим підприємством” складає

Термін окупності програмного засобу
“Автоматизована система управління малим торговим підприємством”
складає

– 1,25 років.
Оскільки термін окупності системи знаходиться в межах нормативного значення галузі, розробка системи є економічно ефективною і доцільною.

Економічний ефект

Слайд 15

Висновки В даному дипломному проекті проаналізовано методи проектування баз даних і

Висновки
В даному дипломному проекті проаналізовано методи проектування баз даних і

робота з ними, досліджена методологія проектування по наочній області «Склад», область застосування сучасних автоматизованих систем та проблеми автоматизації.
В дипломному проекті були виконано наступні завдання:
- проведено аналіз систему управління базами даних, як однієї з головних складових системи;
- досліджено проблеми створення автоматизованих систем та можливі шляхи їх вирішення;
- проведено аналіз сучасних проблем при організації обліку та постачань товарів;
Розроблено структуру програмного забезпечення для автоматизації процесу управління торговим підприємством. В середовищі DELPHI розроблено відповідне програмне забезпечення.