Годівля лактуючих корів

Содержание

Слайд 2

Годівля дійних корів Годівля дійних корів за науково обґрунтованими нормами є

Годівля дійних корів

Годівля дійних корів за науково обґрунтованими нормами є одним

з основних чинників, які забезпечують високу ефективність виробництва молока за рахунок повноти реалізації генетично зумовленої продуктивності худоби.
Визначено, що речовини, необхідні для утворення 1 кг молока, надходять у молочну залозу з 400-600 кг крові, що через неї протікає. Досліджуючи різницю між складом артеріальної і венозної крові у молочній залозі або користуючись методикою ізотопів можна виявити, що на утворення молока, в залозу з крові надходять білки, амінокислоти, інші азотовмісні речовини 4 і продукти обміну білків, глюкоза, ліпіди, жирні кислоти та їхні солі, вітаміни, пігменти тощо. Молозиво починає утворюватися у молочній залозі корів у кінці періоду тільності. В цей час під впливом гормональної перебудови організму, зумовленої насамперед зміною біосинтезу статевих гормонів (естрогени й прогестерон), а також гормонів передньої частки гіпофізу (соматотропний гормон (СТТ), пролактин) і наднирників (адреналін і кортикостероїди), спостерігаються значні функціональні і структурні зміни молочної залози, які характеризуються розвитком альвеолярно-часточкового апарату, поліферацією і деференціацією клітин.
Слайд 3

Диференціація клітин молочної залози пов'язана з утворенням на їх поверхні специфічних

Диференціація клітин молочної залози пов'язана з утворенням на їх поверхні специфічних

рецепторів до різних гормонів, які забезпечують можливість синтезу молекул відповідних інформаційних РНК, необхідних для біосинтезу молозивних білків, насамперед імуноглобулінів. Поряд з індукцією локального синтезу білків та інших біологічно активних речовин у результаті гормональної перебудови (головним чином у зв'язку з різким підвищенням біосинтезу естрогенів) суттєво зростає проникна здатність альвеол та інших видів ємкісної системи вим'я. Це сприяє селективному переходу з крові у секрет молочної залози багатьох біологічно активних речовин, насамперед імуноглобулінів, деяких білків сироватки, мікроелементів. Молозиво характеризується високим вмістом цих сполук. Вміст сухої речовини у ньому досягає 20-25%.
Процеси синтезу і селективного переходу в молозиво найбільш важливих компонентів посилюються у міру наближення отелення. Особливо інтенсивно у секреті молочної залози змінюється концентрація імуноглобулінів. Найбільша їх дифузія у молозиво спостерігається за 3-9 днів до отелення. У цей період у секреті молочної залози виявлені всі основні класи імуноглобулінів великої рогатої худоби.
Слайд 4

Наростання інтенсивності процесів синтезу на кінець періоду тільності супроводжується різким збільшенням

Наростання інтенсивності процесів синтезу на кінець періоду тільності супроводжується різким збільшенням

інтенсивності метаболізму в органах, тканинах і молочній залозі. Молочна залоза корови при надої 20 кг утилізує за добу 2200 г глюкози, близько 1300 г амінокислот, 1100 г ацетату і 600 г жирних кислот. У період отелення з крові в молочну залозу переходить 50-60% ацетату, 20-25% глюкози і 40-70% амінокислот.
Клітини залозистої тканини вим'я мають властивість ; синтезувати багато, але не всі, речовини - складники молока. З трьох основних білків молока - казеїну, альбуміну і глобуліну - казеїн специфічний відносно того, що в природі більше ніде не зустрічається, а альбумін молока відрізняється від альбуміну крові. Ці два білки синтезуються у залозі. Глобулін молока подібний до глобуліну крові.
Слайд 5

Молочний цукор — лактоза також зустрічається тільки в молоці. Він синтезується

Молочний цукор — лактоза також зустрічається тільки в молоці. Він синтезується

із глюкози та галактози.
Молочний жир являє собою змішаний жир, що складається з гліцеридів більше десяти жирних кислот з низькою та високою молекулярною масою. Більшість наведених кислот знаходяться тільки в молоці.
Мінеральні солі й вітаміни надходять у вим'я безпосередньо з крові.
Виділення ( віддавання ) молока з альвеол викликається дією гормону окситоцину, який виробляє задня частка гіпофізу у відповідь на нервове збудження, наприклад, на обмивання вим'я теплою водою. Гормон надходить з кров'ю у вим'я і зумовлює скорочення м'язів, що оточують альвеоли і малі вивідні протоки, в результаті чого молоко стікає в цистерну. Віддавання молока ; можуть стимулювати також ссання, масажування вим'я, а і також самі дії при приготуванні до доїння.
Слайд 6

Фізичні характеристики і хімічний склад молозива перших трьох надоїв та молока корів

Фізичні характеристики і хімічний склад молозива перших трьох надоїв та молока

корів
Слайд 7

Слайд 8

Сама секреція молока зумовлюється лактогенним гормоном передньої частини гіпофізу. У другу

Сама секреція молока зумовлюється лактогенним гормоном передньої частини гіпофізу. У другу

половину " нової тільності секреція молока хоча й триває, але значно загальмовується до отелення. Після нього гальмування припиняється і гормон знову проявляє повністю свою дію.
Після отелення добові надої упродовж певного часу збільшуються. Надалі спочатку поступово, а потім швидше зменшуються до початку сухостійного періоду.
Найвищої молочної продуктивності корови досягають орієнтовно у 8-річному віці.
Травлення у дійних корів відбувається значно інтенсивніше, ніж у худоби, що росте чи відгодовується. Тому вимоги до рівня й повноцінності годівлі молочних корів вищі.
При нормуванні годівлі дійних корів насамперед зважають на ріст у їхніх раціонах сухої речовини і концентрації у ній енергії, поживних і біологічно активних речовин. Від рівня споживання сухої речовини залежить стан травлення, виділення слини і моторика травного апарату, перебіг певних фізіологічних і мікробіологічних процесів, а також споживання кормів.
Слайд 9

За низької концентрації енергії у раціонах надмірно збільшується об'єм раціону, а

За низької концентрації енергії у раціонах надмірно збільшується об'єм раціону, а

за високої у тварин може спостерігатися "штучний" голод. Із розрахунку на 100 кг живої маси кількість сухої речовини, у раціоні корів не повинна перевищувати 4,0- і 4,5 кг за великої даванки соковитих кормів і 3,0-3,5 кг - за обмеженої. Нестача протеїну в раціонах може . викликати зниження рівня білків у молоці. Оптимальний рівень перетравного протеїну у раціонах дійних корів -.95-100 г із розрахунку на 1 корм.од. Жир кормів (за складом) впливає на склад жиру молока, якість вершкового масла. Він є джерелом енергії, але його надлишок у раціонах може викликати розлади травлення у тварин. Низький вміст жиру-може бути причиною порушення обміну жиророзчинних вітамінів, зниження. молочної продуктивності худоби. Мінімальний вміст жиру у раціоні - 40% кількості молочного жиру, оптимальний -65%. Оптимальний вміст сирого жиру у. раціонах дійних корів - 35г на 1 корм.од. і може перебувати в: межах від 2 до 4% до сухої речовини.
Слайд 10

Важливе значення має забезпеченість корів вуглеводами, за рахунок яких задовольняється до

Важливе значення має забезпеченість корів вуглеводами, за рахунок яких задовольняється до

70% потреби в енергій За нестачі вуглеводів (і жиру) джерелом енергії може бути протеїн, призначення якого інше. Клітковина в рубці завдяки діяльності мікроорганізмів перетворюється в леткі жирні кислоти -попередники складників молока (насамперед оцтова кислота). Клітковина (в оптимальних кількостях) є фактором підтримання нормального стану травлення, забезпечує наповнення травного каналу і перестальтику кишечнику. Оптимальним вважається вміст клітковини, у сухій речовині раціонів дійних корів від 16 (високопродуктивних) до 24 (з невеликим надоєм) відсотків. Цукрів на 1 кг молока повинно припадати 62-135 г. Цукропротеїнове відношення літніх і зимових раціонів відповідно 0,8-1,1 і 1,3:1 (орієнтовно 100 г цукру на 1 корм.од.).
За причини нестачі мінеральних речовин у раціонах, особливо у першу половину лактації в організмі тварин спостерігається від'ємний баланс окремих елементів (передусім кальцію і фосфору), чим спонукається використання резервів тіла. У цьому випадку виникає демінералізація кісткової тканини, погіршення апатиту (інколи - ознаки його спотворення), знижуються надої, жирність молока та вміст у ньому золи. Нестача таких мікроелементів, як кобальт, йод, магній, залізо, мідь (а також їх надлишок) може бути причиною значних порушень обміну речовин у лактуючих тварин.
Слайд 11

При А-гіповітамінозах знижується молочна продуктивність і погіршується репродуктивна здатність .тварин. Нестачі

При А-гіповітамінозах знижується молочна продуктивність і погіршується репродуктивна здатність .тварин. Нестачі

вітаміну В можна запобігти якщо в зимовий період тваринам згодовувати достатню кількість високоякісного сіна й силосу. Забезпеченню високих надоїв сприяє застосування препаратів зазначених вітамінів.
Норми годівлі. дійних корів визначають на основі інформації про живу масу, тварин, надій (з урахуванням жирності молока), фазу (місяць) лактації, вік та вгодованість.
Через годину після отелення коровам дають по 8-10 кг води або пійла (0,4-0,5 кг пшеничних висівок чи вівсянки) і 100-150 г кухонної солі на 10 кг води. Протягом перших – двох-трьох днів після отелення вода і пійло повинні бути теплими. Корів годують сіном (краще високоякісним злаковим) досхочу і сумішшю з пшеничних висівок, вівсянки та соняшникової чи лляної макухи у вигляді пійла. За нормального стану здоров'я корів їм з четвертого-п'ятого днів після отелення згодовують ті . ж самі корми, що і тваринам упродовж усієї лактації, доводячи раціон у відповідність з новою нормою на 10-12-й день після отелення (високопродуктивних тварин переводять на новий раціон дещо пізніше — на 20-й день). При запаленні, набряках, затвердіннях вим'я обмежуються (або зовсім вилучають з складу^раціону) даванки концентрованих і соковитих кормів. Тварин з такими ознаками захворювання переводять на повний раціон після видужування.
Слайд 12

Роздоювання корів - являє собою систему заходів, спрямованих на підвищення молочної

Роздоювання корів - являє собою систему заходів, спрямованих на підвищення молочної

продуктивності корів: посиленою годівлею у поєднані з масажем вим'я збільшенням частоти доїнь.
Роздоювання починають після переведення корів на повний раціон, який за поживністю відповідає фактичній продуктивності. Воно ґрунтується на природній здатності високопродуктивних корів значно підвищувати надої протягом періоду лактації, що припадає на першу її третину у відповідь на посилену годівлю. Оскільки при задовільній годівлі надої тварин поступово збільшуються до кінця другого — третього (інколи четвертого) місяців лактації, у цей період і здійснюють роздоювання корів. Найвищі надої одержують у дев'яту-десяту декади лактації.
Роздоювання - це спосіб виявлення максимальної здатності новотільних корів до утворення молока через повноцінну годівлю із застосуванням її авансування. Авансування годівлі полягає в тому, що раціон складають: не за фактичним надоєм (за нормою, що відповідає живій масі тварини і теперішньому надою), а з додаванням (авансом) спочатку 2-3, а потім 1,0-1,5 корм.од. з відповідним (пропорційним) збільшенням кількості окремих поживних і біологічно активних речовин. У разі, коли корова реагує на це збільшення рівня годівлі підвищенням надою, його знову збільшують. Так діють доти, поки надій зростає.
Слайд 13

Ефективність авансування перевіряють на шостий-десятий день з моменту початку роздоювання, а

Ефективність авансування перевіряють на шостий-десятий день з моменту початку роздоювання, а

потім систематично один раз за декаду. Авансують годівлю переважно концентрованими кормами. Не можна допускати перегодовування тварин. Його наслідком є погіршення апетиту і ожиріння тварин. Найефективніше роздоювання може бути після третього-четвертого отелень. Корів після восьмого отелення роздоювати недоцільно.
Режим і техніка годівлі суттєво впливають на рубцеве травлення і засвоєння поживних речовин раціону. На молочних фермах застосовують переважно триразову годівлю корів. Вранці й увечері, їм дають по половині добової норми концкормів і коренеплоди і солому, в середині дня - сіно. При дворазовій годівлі добову кількість грубих і концентрованих кормів згодовують однаковими порціями вранці і увечері, а соковиті — за один або два прийоми. Черговість роздавання кормів: концентровані, соковиті, грубі. Роздавати корми слід після доїння. Доведено, що коренеплоди згодовувати худобі слід за 2 рази перед даванкою силосу чи грубого корму, оскільки поїдання їх після силосу не сприяє розвитку і життєдіяльності мікроорганізмів у передшлунках.
Коренеплоди, солому, концентровані корми краще подрібнювати, згодовуючи у вигляді суміші. У літній період траву згодовують із годівниць, випасанням і комбіновано.
Із розрахунку на 100 кг живої маси дійним коровам дають у середньому 1-2 кг грубих та 8-10 кг соковитих кормів. Даванка зеленого корму 8-15 кг на 100 кг живої маси. Високопродуктивних корів не слід перегодовувати, їхній раціон має бути збалансований за деталізованими нормами. Новотільних корів доять 4—5 разів на добу.
Слайд 14

Годівля високопродуктивних корів у перший період (фазу) лактації Годівля новотільних корів.

Годівля високопродуктивних корів у перший період (фазу) лактації

Годівля новотільних корів. Через

1-1,5 години після отелення корові доцільно дати те­пле пійло (на відро теплої 35-38 °С води 0,5-1 кг пшеничних висівок і 100-120 г цукру або ку­хонної солі). Холодної води давати не можна, бо це може викликати передчасне закриття мат­ки і затримати відділення посліду. Найкращими кормами в перші дні після отелення є доброякі­сне сіно, висівки, вівсяна дерть, макуха. З 3-4-го дня, контролюючи стан вим'я, вводять до раці­ону сінаж, а згодом - доброякісний силос, щоденно збільшуючи даванку кормів. На повний ра­ціон переводять корів на 8-14 день після отелення і розпочинають їх поступове роздоювання.
Годівля корів першого періоду лактації. Перший період лактації для високопродук­тивних корів є дуже відповідальним, адже він супроводжується різким підвищенням рівня мо­лочної продуктивності і водночас відновленням відтворної функції на фоні незадовільного за­безпечення елементами живлення через недостатнє споживання корму. Внаслідок цього біль­шість корів має негативний енергетичний баланс. Організм корови покриває дефіцит енергії із жирових відкладень, обмежену кількість протеїну - із м'язової тканини, кальцій і фосфор - із тканин кісток. Такий фізіологічний механізм підтримання продуктивності зумовлює знижен­ня живої маси і вгодованості тварин. Проте, у перший період лактації втрати живої маси у ви­сокопродуктивних корів не повинні бути більшими 0,5 кг за добу.
Встановлено, що стан балансу енергії впродовж перших трьох місяців після отелення є важливим у визначенні початку статевої активності високопродуктивних корів. Тварини, які різко знижують живу масу після отелення, мають значно нижчу запліднюваність, ніж ті, що по­ступово використовують резерви тіла.
Слайд 15

Принципова схема годівлі корів у перший період лактації. Через 8 днів

Принципова схема годівлі корів у перший період лактації.

Через 8 днів після

отелення раціони корів поступово доводять до норми відпові­дно до надою та стану здоров'я.
Упродовж 3-4 місяців лактації раціони розробляють з «авансом» для роздоюван­ня.
Підвищують споживання кормів раціону шляхом застосування різних прийомів підготовки їх до згодовування, особливо таких, що призводить до зростання концентрації енергії в 1 кг сухої речовини.
Використовують у раціонах корів не подрібнене сіно високої якості, що сприяє збільшенню часу жуйки і виробництву слини.
Перші шість тижнів після отелення концентровані корми згодовують не менше шести разів на добу.
Високопродуктивним коровам, які швидко втрачають живу масу, згодовують до­бавки жиру та постійно контролюють вміст мінеральних речовин і вітамінів.
Проводять оцінку раціону корів за вмістом і співвідношенням кислих і лужних елементів.
До нових кормів високопродуктивних корів привчають поступово.
Постійно запобігають стресовим ситуаціям.
Слайд 16

Свідченням правильної годівлі і догляду за високопродуктивними коровами в перший період

Свідченням правильної годівлі і догляду за високопродуктивними коровами в перший період

лактації є стійкість лактаційної кривої, плідне осіменіння та оптимальний стан вгодо­ваності.

Годівля корів у другий період (фазу) лактації

Після того як корову роздоїли до максимального, генетично зумовленого рівня продук­тивності, розпочинається другий період (фаза) лактації. У цей період годівлю організовують так, щоб досягнута під час роздоювання продуктивність, утримувалася якомога довше, без по­мітного зниження і так, щоб корови могли відновлювати витрачені, при роздоюванні, запаси поживних речовин у тілі. Тепер корови вже здатні споживати кормів більше, ніж їх необхідно для утворення молока, і тому частина енергії й поживних речовин може відкладатися як резерв. Молоко у цей період необхідно одержувати за рахунок високоякісних об'ємистих кормів, при оптимальній кількості концентрованих. Залежно від якості кормів можна використовувати ра­ціони напівконцентратного (250-300 г концкормів на 1 кг молока) або малоконцентратного (100-230 г/кг) типу. Слід враховувати й той факт, що у цьому періоді корови особливо сильно реагують на зміну структури раціону й умов годівлі. Зміни в годівлі впливають не лише на мо­лочну продуктивність, а й на формування плода, оскільки середина лактації майже завжди співпадає з першою половиною тільності.

Слайд 17

Добрий ефект одержують при згодовуванні кормів у вигляді повнораціонних кормосумішей. Використання

Добрий ефект одержують при згодовуванні кормів у вигляді повнораціонних кормосумішей. Використання

кормосумішей, збалансованих за всіма елементами живлення, сприяє підвищенню енергетичного забезпечення організму й збільшенню - на 8-12 % надоїв. При зго­довуванні повнораціонних кормосумішей загальне використання кормів, порівняно із згодо­вуванням кожного компонента окремо, також збільшується на 3-5 %. При цьому загальна кі­лькість клітковини в складі суміші не повинна перевищувати 25 % сухої речовини раціону.
Годівля корів у третій період (фазу) лактації
У цьому періоді високопродуктивні корови повинні продовжувати відновлювати втра­ти живої маси в період роздоювання, аби бути в добрій кондиції до початку запуску.
Сучасними дослідженнями встановлено, що відновлення живої маси має відбуватися не в останні два місяці перед отеленням, коли використання енергії на синтез тканин менш ефекти­вне, а починаючи з третього періоду лактації. Наприкінці лактації ефективність відновлення ма­си тіла у високопродуктивних корів значно вища, ніж у сухостійний період. Тому рівень під­тримуючої годівлі в сухостійний період має бути дещо меншим, ніж наприкінці лактації. У тре­тьому періоді лактації є можливість звести до мінімуму витрати концентрованих кормів за ра­хунок збільшення в раціоні до 70-75 % частки грубих і соковитих кормів, щоб задовольнити по­требу, пов'язану з надоєм молока і вгодованістю [4, 7, 13, 15].
Слайд 18

В останній період (фазу) лактації в раціоні корів повинні переважати об'ємисті

В останній період (фазу) лактації в раціоні корів повинні переважати об'ємисті

корми - сіно, сінаж, силос і коренеплоди, а влітку пасовище чи скошена зелена маса. Кількість концен­трованих кормів, у кожному конкретному випадку, залежить від якості об'ємистих кормів ра­ціону і вгодованості корови. Найбільш позитивно на обмін речовин у організмі корови цього періоду лактації, і в останні місяці тільності, впливають раціони малоконцентратного й об'ємистого типів. Раціони, насичені влітку пасовищними кормами, а взимку сіном, якісним сінажем і силосом, у поєднанні з коренеплодами, сприяють нагромадженню в організмі вітамінів і міне­ральних речовин, що створює оптимальні умови для закінчення лактації й розвитку плода.
У кінці цього періоду (фази) корів запускають. Під час запуску у раціоні корів змен­шують кількість соковитих і концентрованих кормів, а також скорочують час та інтенсивність підготовки вим'я до доїння, переходять з триразового на дво-, а потім і одноразове доїння. Корів з надоєм 30-35 кг починають запускати за 20-25 днів , а з надоєм 20-25 кг - за 10-15 днів до початку сухостійного періоду. При надоях 8-10 кг корів переводять на одноразове доїння про­тягом 3 днів, при 2-3 кг - корів доять через день (2-3 дні), а потім через два дні (2-3 рази). Ви­м'я перевіряють на наявність маститу і при його відсутності - консервують. На цьому запуск корів закінчується. Після повного припинення секреції молока до раціону високопродуктивних сухостійних корів поступово вводять всі ті корми, якими їх будуть годувати після нового оте­лення.
Слайд 19

Норми годівлі, концентрації енергії, поживних і біологічно активних речовин, оптимізовані раціони

Норми годівлі, концентрації енергії, поживних і біологічно активних речовин, оптимізовані раціони

і кормосуміші для корів молочних порід

На основі аналізу експериментальних даних та узагальнення вітчизняного і зарубіжно­го досвіду розроблено і обґрунтовано базові положення, нормативи, настанови з організації біологічно повноцінної годівлі високопродуктивної молочної худоби з використанням збалан­сованих за сучасними деталізованими нормами раціонів, кормосумішей, що забезпечують до­сягнення генетичного потенціалу молочної і м'ясної продуктивності, відтворної здатності, продуктивного довголіття, профілактику імунодефіциту, захворювань кормового характеру та одержання високоякісної продукції згідно вимог сучасних стандартів.

Слайд 20

Добовий раціон для корів за 2 тижні до отелення і новотільних

Добовий раціон для корів за 2 тижні до отелення і новотільних

корів (0-14 днів) в АТЗТ «Агро-Союз»
Слайд 21

Продовження таблиці

Продовження таблиці

Слайд 22

Добовий раціон для корів раннього періоду лактації (14-90дней) живою масою 600

Добовий раціон для корів раннього періоду лактації (14-90дней) живою масою 600

кг на добовий удій 30 кг молока жирністю 3,6% в АТЗТ «Агро-Союз»
Слайд 23

Продовження таблиці

Продовження таблиці

Слайд 24

Добовий раціон для корів середнього періоду лактації (91-210 днів) живою масою

Добовий раціон для корів середнього періоду лактації (91-210 днів) живою масою

600 кг на добовий удій 25 кг молока жирністю 3,7% в АТЗТ «Агро-Союз»
Слайд 25

Добовий раціон для корів пізнього періоду лактації (211-315 днів) живою масою

Добовий раціон для корів пізнього періоду лактації (211-315 днів) живою масою

600 кг на добовий удій 20 кг молока жирністю 3,7% в АТЗТ «Агро-Союз»
Слайд 26

Раціон для дійних корів, жива маса 600 кг, продуктивність - 30 кг, період утримання – літній

Раціон для дійних корів, жива маса 600 кг, продуктивність - 30

кг, період утримання – літній
Слайд 27

Базові раціони для високопродуктивних новотільних корів на 1–10 день лактації

Базові раціони для високопродуктивних новотільних корів на 1–10 день лактації

Слайд 28

Слайд 29

Базові раціони для високопродуктивних корів в період роздоювання від 30 до 100 днів лактації

Базові раціони для високопродуктивних корів в період роздоювання від 30 до 100

днів лактації
Слайд 30

Слайд 31

Оптимізована кормосуміш для корів ранньої фази лактації (14-90 днів) живою масою

Оптимізована кормосуміш для корів ранньої фази лактації (14-90 днів) живою масою 600

кг на добовий удій 30 кг жирністю 3,6% (АТЗТ «Агро-Союз»)
Слайд 32

Склад і поживність експериментальних повнораціонних кормосумішей для корів із молочною продуктивністю

Склад і поживність експериментальних повнораціонних кормосумішей для корів із молочною продуктивністю

до 40 кг молока за добу*
Слайд 33

Склад і поживність повнораціонних кормосумішей для корів з молочною продуктивністю до 30 кг молока за добу*

Склад і поживність повнораціонних кормосумішей для корів з молочною продуктивністю до

30 кг молока за добу*
Слайд 34

Оптимізована кормосуміш для корів середньої фази лактації (101-200 днів) живою масою

Оптимізована кормосуміш для корів середньої фази лактації (101-200 днів) живою масою

600 кг на добовий удій 20 кг жирністю молока 3,7% в ДП ДГ «Кутузівка»
Слайд 35

Рецепти білково-вітамінно-мінеральних добавокдля високопродуктивних корів

Рецепти білково-вітамінно-мінеральних добавокдля високопродуктивних корів

Слайд 36

Кормові фактори впливу на рівень молочної продуктивності корів та досягнення їх

Кормові фактори впливу на рівень молочної продуктивності корів та досягнення їх

генетичного потенціалу продуктивності

Правильний вибір системи нормування годівлі, (за деталізованими нормами)
Якість кормів і технологія їх приготування і згодовування
Диференціація норм годівлі за фізіологічними періодами і фазами лактації
Підготовка кадрів операторів – скотарів і майстрів машинного доїння