Yapilarda isi-nem ve su yalitimi

Содержание

Слайд 2

Günümüzde; Teknolojik gelişmeler, Estetik anlayışın değişmesi, Ekonomik zorlamalar yapılarda YALITIM problemini de beraberinde getirdi.

Günümüzde;

  Teknolojik gelişmeler,
 Estetik anlayışın değişmesi,
  Ekonomik zorlamalar
yapılarda YALITIM problemini de beraberinde

getirdi.
Слайд 3

Bir yapının; - Fonksiyonel, - Dayanımlı (yatay ve düşey yüklere karşı),

Bir yapının;  - Fonksiyonel, - Dayanımlı (yatay ve düşey yüklere karşı),

- Dayanıklı (dürabilite: atmosfer etkileri, kimyasal reaksiyonlar, yangın), - İç konfor koşullarını sağlayan,  - Estetik ve  - Ekonomik olması istenir.
Слайд 4

Bu koşulları sağlayabilmesi için o yapının; Mimari ve Statik Projesi yanında, Yapı Fiziği Projesi de gereklidir.

Bu koşulları sağlayabilmesi için o yapının;

Mimari ve Statik Projesi yanında,
Yapı Fiziği

Projesi de gereklidir.
Слайд 5

Слайд 6

Bir yapıda;  ISI  NEM  SU etkileri birarada ele alınmalı.

Bir yapıda;  ISI  NEM  SU etkileri birarada ele alınmalı.

Слайд 7

Bir yapıyı etkileyen sular: 1.Yeraltı Suları: Zemin suyu seviyesine göre basınçlı

Bir yapıyı etkileyen sular:
1.Yeraltı Suları: Zemin suyu seviyesine göre basınçlı veya

basınçsız etki
2.Yüzeyde biriken su: Metrolar, üzerinde gezilen teraslar, köprüler ve mutfak-banyo gibi hacimlerde
3.Yapının fonksiyonu gereği olan su: Su deposu, baraj gibi yapılarda
Слайд 8

4.Yağışlar nedeniyle yapı bünyesine giren su: Yağışlar nedeniyle zemin suyunun yükselmesi,

4.Yağışlar nedeniyle yapı bünyesine giren su: Yağışlar nedeniyle zemin suyunun yükselmesi,

meteorolojik verilere göre detaylandırma 5.Sızıntı suları: Yanlış detaylandırma veya uygulama ile bakım ve onarım eksikliği nedeniyle
Слайд 9

Слайд 10

Bir yapı elemanının geçirimli olması sonucunda; i) Yapının görünümü önemli ölçüde

Bir yapı elemanının geçirimli olması sonucunda; i) Yapının görünümü önemli ölçüde bozulur

(eriyerek yüzeye çıkan madensel tuzların neden olduğu çiçeklenme ve terleme sonucu oluşan küflenme). ii) Yapı rutubetli olur, konfor koşulları kötü yönde etkilenir. iii) Isı iletkenliği artar, daha çok ısı kaybı olur.
Слайд 11

iv) Yapının fonksiyonu nedeniyle geçirimsiz olması gerekiyorsa amaca ulaşılmamış olur. (Su

iv) Yapının fonksiyonu nedeniyle geçirimsiz olması gerekiyorsa amaca ulaşılmamış olur. (Su

deposu, baraj gibi yapılarda suyun çevreye sızmaması, çevredeki kirli suların iç hacimdeki suya karışmaması gerekir.)
Слайд 12

v)Malzeme bünyesine giren su; - bazı maddelerin eriyerek yıkanmasına ve dolayısıyla

v)Malzeme bünyesine giren su; - bazı maddelerin eriyerek yıkanmasına ve dolayısıyla

boşluklu bir yapı oluşmasına, - Suyun kimyasal maddeler içermesi halinde malzeme bünyesinde reaksiyona girerek kristalleşmeye ve hacim artışına, - düşük sıcaklıklarda donan su ise çatlaklara neden olur. Böylece yapı dayanımını yitirir.
Слайд 13

Geçirimsiz bir yapının dürabilitesinden sözedilebilir. Betonarme yapılarda donatı korozyonu ile sismik

Geçirimsiz bir yapının dürabilitesinden sözedilebilir. Betonarme yapılarda donatı korozyonu ile sismik

yükler arasında sıkı bir ilişki vardır.
Слайд 14

Yaşam için gerekli olan su, yapılardan uzak tutulmalı

Yaşam için gerekli olan su, yapılardan uzak tutulmalı

Слайд 15

Yalıtımda temel ilkeler: Su yalıtımı; Suyun geldiği yöne, Isı yalıtımı; Yapı

Yalıtımda temel ilkeler: Su yalıtımı; Suyun geldiği yöne, Isı yalıtımı; Yapı elemanının soğuk tarafına, Buhar kesici; Yapı

elemanının sıcak tarafına uygulanmalı.
Слайд 16

Bir yapıda Yapı Fiziği konuları; Yapı- kullanıcı ilişkisi:Yaşamsal konforun sağlanması, Fonksiyonellik,

Bir yapıda Yapı Fiziği konuları;

Yapı- kullanıcı ilişkisi:Yaşamsal konforun sağlanması, Fonksiyonellik,


Yapı-çevre ilişkisi: İklimsel veriler, ekoloji, enerji tasarrufu
Yapı ömrü:Yapının kalıcılığı, bakım- onarım masraflarının en aza indirilmesi
yönleriyle incelenmeli ve optimum çözüm aranmalıdır.
Слайд 17

Bir yapının yapı fiziği kurallarına uygun olarak yapılması ek parasal yük

Bir yapının yapı fiziği kurallarına uygun olarak yapılması ek parasal yük

gerektirir, buna karşın; yaşam konforu ve yapı ömrü artar, işletme masrafları minimuma iner, çevre korunur ve enerji tasarrufu sağlanır.
Слайд 18

İklimsel Konfor: Kapalı bir mekanda konforda olma hissi psikolojik etkenlerin yanında fiziksel etkenlerle de ilgilidir.

İklimsel Konfor:

Kapalı bir mekanda konforda olma hissi psikolojik etkenlerin yanında fiziksel

etkenlerle de ilgilidir.
Слайд 19

İç iklimi belirleyen unsurlar: - İç hava sıcaklığı - Mekanı çevreleyen

İç iklimi belirleyen unsurlar:
-      İç hava sıcaklığı
-      Mekanı çevreleyen duvar ve döşemelerin

sıcaklık dereceleri
-      İç havanın bağıl nem oranı
-      İç havanın hareketleri
Слайд 20

Слайд 21

Слайд 22

Ortamın bağıl nem oranı > %30 ise yaşanabilir ortam Ortamın bağıl

Ortamın bağıl nem oranı > %30 ise yaşanabilir ortam Ortamın bağıl nem

oranı < %30 ise buharlaşma nedeniyle solunum yollarında nem azaldığından nefes almak zorlaşır Ortamın bağıl nem oranı = %100 ve ortam sıcaklığı=37 oC ise çok sıkıntı verici Ortamın bağıl nem oranı = %100 ve ortam sıcaklığı>37 oC ise yaşanamaz

Konfor açısından iç hacimlerde hava akımının sınırlı olması gerekir (hava hızı<0,1 m/sn).

Слайд 23

Yaşanan kapalı mekanlarda iklimsel konforu sağlayabilmek için öyle bir yapı dış

Yaşanan kapalı mekanlarda iklimsel konforu sağlayabilmek için öyle bir yapı dış

kabuğu oluşturulmalıdır ki yapı en sıcak dönemde en az ısı kazanırken, en soğuk dönemde en az ısı kaybetsin.
Слайд 24

Слайд 25

Слайд 26

YALITIMLI VE YALITIMSIZ DIŞ DUVAR

YALITIMLI VE YALITIMSIZ DIŞ DUVAR

Слайд 27

İç mekanda iklimsel konforu sağlayacak yapı dış kabuğunun oluşturulmasında sadece en

İç mekanda iklimsel konforu sağlayacak yapı dış kabuğunun oluşturulmasında sadece en

soğuk dönem verileri değil, en sıcak dönem verileri de gözönünde tutulmalı, amaç ısıtma masraflarını minimuma indirmek olmakla birlikte soğutma sistemlerinin ısıtma sistemlerinden daha pahalı olduğu unutulmamalıdır.
Слайд 28

Isı izolasyon malzemesi pahalı buna karşılık yakacak bol ve ucuz ise

Isı izolasyon malzemesi pahalı buna karşılık yakacak bol ve ucuz ise

veya iç mekanın sıcaklığı önemli değilse ısı izolasyonuna gerek olmayabilir. Ancak yoğuşma olasılığını unutmamak gerekir.
Слайд 29

Bir yapıdaki ısı kazanç ve kayıpları birbirine eşittir. Isıtma maliyetini en

Bir yapıdaki ısı kazanç ve kayıpları birbirine eşittir. Isıtma maliyetini en

aza indirmek için ısı kayıplarını en aza indirmek gerekir.
Слайд 30

Isı kazançları: a)Isıtma gereçleri b)Aydınlatma gereçleri ve elektirikli ev aletleri c)

Isı kazançları:
a)Isıtma gereçleri
b)Aydınlatma gereçleri ve
elektirikli ev

aletleri
c) Mekan içinde yaşayanlar
d)Pencerelerden radyasyon yoluyla
e) Duvarlardan radyasyon yoluyla
Isı kayıpları:
a)Vantilasyon yoluyla açık
pencerelerden, kapı deliklerinden,
çatlaklardan v.b.
b) Kondüksiyon yoluyla çatıdan
c) Kondüksiyon yoluyla döşemeden
d) Kondüksiyon yoluyla duvarlardan
e)Kondüksiyon ve radyasyon yoluyla
pencerelerden
f) Sıcak suyun drenajı
g) İç hacimde suyun buharlaşması ve
difüzyon yoluyla dışarıya çıkışı

Toplam ısı kazançları = Toplam ısı kayıpları

Слайд 31

Isı birimi kilokaloridir. 1 kcal = 1 kg suyun sıcaklığını 14,5

Isı birimi kilokaloridir. 1 kcal = 1 kg suyun sıcaklığını 14,5 oC’den

15,5oC’ye çıkarmak için gerekli enerjidir. 1 kcal = 4,186 kJ = 1,163 waat.saat
Слайд 32

Kondüksiyon – Isı İletimi Katı cisimler ile hareket etmeyen sıvı ve

Kondüksiyon – Isı İletimi
Katı cisimler ile hareket etmeyen sıvı ve

gaz ortamlardaki ısı geçiş şeklidir. Fononların dalga hareketi ile olur (Atomdan atoma titreşim ile).
Konveksiyon – Isı Taşınımı
Akış halindeki sıvı ve gaz ortamlarda ısı geçiş şeklidir. Atomların ve moleküllerin kütle halinde hareketi ile olur. 
Radyasyon – Isı Işınımı
Dalga boyları ışığınkinden daha büyük olan elektromanyetik dalgalar halindeki ısı geçiş şeklidir. Işınım fotonlarla olur. Ortama gerek yok (Güneş enerjisinin dünyaya iletimi gibi).

Isı Geçişi: 3 türlü ısı geçişi vardır:

Слайд 33

Isı İletimi Isı iletkenliği; homojen bir cismin denge koşullarında iki yüzeyi

Isı İletimi

Isı iletkenliği; homojen bir cismin denge koşullarında iki yüzeyi

arasında 1oC sıcaklık farkı varken birim zamanda, birim alandan ve birim kalınlıktan geçen ısı miktarı ile ölçülür. Birimi kcal/mhoC veya watt/mK ’ dir. Isıl iletkenlik bir malzeme karakteristiğidir.
Слайд 34

Isıl iletkenliğe etkiyen özelikler: - Yoğunluk: Cismin yoğunluğu boşluk hacmine bağlıdır.

Isıl iletkenliğe etkiyen özelikler:

- Yoğunluk: Cismin yoğunluğu boşluk hacmine bağlıdır.

Boşluklar içinde hapsolmuş hava iyi bir yalıtkanlık sağlar. Aynı cins malzemeden yoğunluğu az olanın ısıl iletkenliği düşüktür.
- Boşluk boyutu ve dağılımı: Aynı cins ve yoğunluktaki malzemeler boşluk boyutu ve dağılımına bağlı olarak değişik ısı yalıtım özeliğine sahip olabilirler. Çok sayıda küçük boşluk içerenler az sayıda büyük boşluk içerenlere göre daha iyi yalıtkandır. Ancak, çok ince kılcal boşluklarda tutulacak su nedeniyle ısıl iletkenlik artar.
Слайд 35

- Minerolojik yapı: Kristal yapılı cisimler amorf yapılı olanlara göre ısıyı

- Minerolojik yapı: Kristal yapılı cisimler amorf yapılı olanlara göre ısıyı

daha iyi iletirler. İç yapı kusuru ve yabancı atom içermeyen metalin ısıl iletkenliği alaşımlarından daha yüksektir. Betonun ısı iletkenliğinde agrega cinsi önemli rol oynar. Örneğin; yüksek fırın curufu ile yapılmış beton, tuğla kırıkları ile yapılmış olana göre daha iyi yalıtkandır.
Слайд 36

- Cismin denge rutubeti: Rutubet içeriği arttıkça cismin ısıl iletkenliği artar.

- Cismin denge rutubeti: Rutubet içeriği arttıkça cismin ısıl iletkenliği artar.

Cismin ısıl iletkenliği (λo) laboratuvarda tamamen kurutulmuş numuneler üzerinde ölçülür. Ancak yapılardaki malzemeler hiçbir zaman tam kuru olamayacaklarından, bunun yerine denge rutubetindeki malzemenin ısıl iletkenliği olan ısıl iletkenlik hesap değeri (λh) esas alınır.
Слайд 37

Suyun katı cisimlere göre daha iletken olması nedeniyle, bünyesinde boşluk veya

Suyun katı cisimlere göre daha iletken olması nedeniyle, bünyesinde boşluk veya

gözenek bulunan yapı malzemelerinin ısı iletkenlik değerleri boşluk veya gözeneklerinde bulunan su miktarına bağlı olarak değişmektedir. Yapı malzemelerinin ısı iletlenlikleri, tam kuru halde en düşük, tüm boşlukları su ile dolmuş durumda ise en yüksek değerdedir.
Слайд 38

Isı yalıtım malzemeleri: Lifli Malzemeler - Mineral yünleri . Taş yünü

Isı yalıtım malzemeleri:

Lifli Malzemeler
- Mineral yünleri
. Taş yünü
. Cam yünü
- Ahşap

yünü
Köpük Malzemeler
- Polistren köpükler
. Genleştirilmiş polistren köpük (EPS)
. Haddeden çekilmiş polistren köpük (XPS)
- Poliüretan köpük
Слайд 39

Слайд 40

Yapı dış kabuğunun ısı ataletinin yüksek olması, dış kabuğu oluşturan yapı

Yapı dış kabuğunun ısı ataletinin yüksek olması, dış kabuğu oluşturan yapı

malzemelerinin ısı depolama ve ısı iletkenlik değerlerinin belli bir uyum içinde olması ile gerçekleşir. Bu tür malzemelere örnek; ahşap başta olmak üzere gazbeton ve hafif betondur.
Слайд 41

Beton, ısı depolama yeteneği yüksek, ancak ısı geçirgenlik direnci çok düşük

Beton, ısı depolama yeteneği yüksek, ancak ısı geçirgenlik direnci çok düşük

olan bir yapı malzemesidir. Bu nedenle gün boyunca depoladığı yüksek ısıyı koruyarak gece boyunca iç ortama dengeli bir şekilde veremez . Bu tür yapılarda yazın gecenin ilk yarısı iç ortam sıcaklığı aşırı yükselir.
Слайд 42

Isı yalıtım malzemeleri ise, ısı iletkenlik dirençlerinin yüksek olmasına karşın, ısı

Isı yalıtım malzemeleri ise, ısı iletkenlik dirençlerinin yüksek olmasına karşın, ısı

depolama yeteneklerinin çok düşük olması nedeniyle gece yarısından sonra soğuyan iç ortama ısı veremezler.
Слайд 43

Yapının dış kabuğunun yeterli geçirgenlik direncine sahip olması, ısınma kesintisinde depolanan

Yapının dış kabuğunun yeterli geçirgenlik direncine sahip olması, ısınma kesintisinde depolanan

ısıdan uzun süre yararlanılması bakımından önem kazanmaktadır. Devamlı ısıtılan yapılarda ise ısı depolama niteliğinin enerji tasarrufu açısından pratik bir önemi kalmamaktadır.
Слайд 44

Yapı dış kabuğunun yüksek ısı depolama özeliği yanında iletkenliğinin de yüksek

Yapı dış kabuğunun yüksek ısı depolama özeliği yanında iletkenliğinin de yüksek

olması, enerjinin boşa harcanmasına neden olur. Bunu önlemek için, yüksek ısı depolama özeliğine sahip tek tabaka duvarların (tuğla, briket, beton gibi) soğuk yüzlerine yalıtım tabakası uygulanır.
Слайд 45

Bu durumda da, kışın güneş enerjisinden yararlanma kısıtlanmış olur. Ancak ,

Bu durumda da, kışın güneş enerjisinden yararlanma kısıtlanmış olur. Ancak ,

kışın dış kabukta gün boyunca depolanan ısı, gece dış ortam sıcaklığının iç ortam sıcaklığından düşük olması sonucu iç ortama iletilmeyip dış ortama dönmektedir.
Слайд 46

Bir malzemenin ısınabilme ve soğuma yeteneği malzemenin özgül ısısı ile belirlenir.

Bir malzemenin ısınabilme ve soğuma yeteneği malzemenin özgül ısısı ile belirlenir.


Özgül ısı ; bir malzemenin 1 kg’ını 1oC ısıtmak için gerekli ısı miktarıdır (J/kgoC).
En büyük özgül ısı değeri J/kgoC ile suya aittir
Слайд 47

Isı Köprüleri Isı köprüleri; bir yapı bileşeninde ısının soğuk tarafa doğru

Isı Köprüleri

Isı köprüleri; bir yapı bileşeninde ısının soğuk tarafa doğru

akmasında köprü görevi gören, daha düşük ısı geçirgenlik direncine sahip olan bölgelerdir.
ısı köprülerinin ısı geçirgenlik direnci ? bu bölgelerdeki duvar iç yüzeyi sıcaklığı ? yoğuşma tehlikesi?
Слайд 48

Bünyesinde ısı köprüleri bulunduran bir yapı elemanının ortalama ısı geçirgenlik direnci

Bünyesinde ısı köprüleri bulunduran bir yapı elemanının ortalama ısı geçirgenlik direnci

hesaplanmalıdır. Örneğin tuğla ile örülen duvarlarda derzlerin oluşturduğu soğuk köprüleri de göz önünde tutularak tüm duvarın ortalama ısı geçirgenlik direnci bulunur.
Слайд 49

Yapı köşeleri geometrik nedenlerle soğuk köprüleri oluşturmaktadır. Isı alan iç yüzeylerin

Yapı köşeleri geometrik nedenlerle soğuk köprüleri oluşturmaktadır. Isı alan iç yüzeylerin

karşısında, ısı veren dış yüzeyler çok daha geniştir. Bu durumda oluşan ısı akımı olumsuz sonuçlar vermekte ve köşelerde duvarın iç yüzey sıcaklığı, duvarın diğer kısımlardaki iç yüzey sıcaklığından düşük olmaktadır.
Слайд 50

Слайд 51

Слайд 52

Слайд 53

Слайд 54

Слайд 55

Слайд 56

Слайд 57

Слайд 58

Слайд 59

Mutlak nemliliği değiştirilmemek koşuluyla soğutulan havanın bağıl nemliliği yükselir. Bağıl nemliliğin

Mutlak nemliliği değiştirilmemek koşuluyla soğutulan havanın bağıl nemliliği yükselir. Bağıl nemliliğin

%100’e ulaştığı andaki sıcaklık derecesi için hava doygun hale gelir. Bu sınırın altındaki herhangi bir sıcaklık derecesinde belirli bir miktar su buharı havadan ayrılır. Çünkü bu durumda su buharı havada buhar halinde kalamaz. Bu olaya “yoğuşma” denir.
Слайд 60

Yapı Fiziği yönünden iki türlü yoğuşma vardır: -Görünür Yoğuşma (Terleme): Yoğuşma,

Yapı Fiziği yönünden iki türlü yoğuşma vardır: -Görünür Yoğuşma (Terleme): Yoğuşma, yapı

elemanlarının yüzeyinde meydana gelirse terleme adını alır. -Gizli Yoğuşma (Kondansasyon): Yoğuşma, yapı elemanlarının içinde ortaya çıkarsa, kondansasyon denir.
Слайд 61

Слайд 62

Su buharı difuzyon yoluyla yayılır. Bir yapı elemanının ayırdığı iki hacim

Su buharı difuzyon yoluyla yayılır. Bir yapı elemanının ayırdığı iki hacim

arasında buhar basınç farkı varsa, yüksek basınçtan alçak basınca doğru su buharı akımı olur.
Слайд 63

Isıtılmış hacimlerde içten dışarıya, soğutulmuş hacimlerde de dıştan içeriye doğru su buharı dizfüzyonu olur.

Isıtılmış hacimlerde içten dışarıya, soğutulmuş hacimlerde de dıştan içeriye doğru su

buharı dizfüzyonu olur.
Слайд 64

Farklı koşullarda olan hacimler sadece bağıl nemlilikleri ile karşılaştırılamazlar. Dış ortamda

Farklı koşullarda olan hacimler sadece bağıl nemlilikleri ile karşılaştırılamazlar. Dış ortamda

bağıl nemlilik %100’e erişse bile, iç hava sıcaklığı daha yüksek ise, iç havanın kısmi buhar basıncı dış havanınkinden daha büyük olur. Difüzyon olayı, bu buhar basıncı farkından doğar.
Слайд 65

Слайд 66

Слайд 67

Слайд 68

1- Çatı Örtüsü 2- Su Yalıtımı Membranı 3- Çatı Tahtası 4-

1- Çatı Örtüsü
2- Su Yalıtımı Membranı
3- Çatı Tahtası
4- Havalandırılan Çatı Arası

Boşluğu
5- Mineral Yünlü Isı Yalıtımı
6- Betonarme Plak veya Asmolen Döşeme
veya Gazbeton Döşeme Paneli
7- Tavan Sıvası
Слайд 69

Слайд 70

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

B

C

D

E

F

G

H

YÜRÜNEN TERAS ÇATILAR

Слайд 71

1 2 3 4 5 6 7 8 A B C D E F G

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

Слайд 72

Terleme kontrolu için önlemler: Yapı elemanının ısıl direncini arttırmak: Ek ısı

Terleme kontrolu için önlemler:

Yapı elemanının ısıl direncini arttırmak:
Ek ısı

yalıtımı ile, yüzey sıcaklığını çiğ noktasının üzerine çıkartmak,
İç havanın bağıl nemliliğini azaltmak,
Terliyen yüzeyleri yapay olarak ısıtmak,
Isı köprülerinden kaçınmak
Слайд 73

Kondansasyon Kontrolu İçin Önlemler Yapı elemanını oluşturan tabakaları difüzyon tekniğine uygun

Kondansasyon Kontrolu İçin Önlemler

Yapı elemanını oluşturan tabakaları difüzyon tekniğine uygun

olarak sıralamak: •Yapı elemanının sıcak tarafında ısı izolasyonu
veya hareketsiz ve hapsedilmiş hava tabakası
yerleştirmekten kaçınmak, •Yapı elemanının soğuk tarafında buhar kesici
tabakalar yerleştirmekten kaçınmak,
İç havanın bağıl nemliliğini azaltmak: İç havanın bağıl nemliliğini difüzyon hesabı sonunda bulunacak kritik değerin altına indirmek.
Слайд 74

Bir yapının suya karşı yalıtılmasında önce; yapı elemanının kendisinde ve birleşim

Bir yapının suya karşı yalıtılmasında önce; yapı elemanının kendisinde ve birleşim

yerlerinde geçirimsizliğin sağlanması gerekir. (Beton ve harç üretimi sırasında akışkanlaştırıcı katkı maddeleri ve geçirimsizlik sağlayan kimyasal ve mineral katkılar kullanmak gibi).
Слайд 75

Bu önlemlerin yetersiz kalması halinde ek olarak yüzeysel su yalıtım malzemeleri kullanılır.

Bu önlemlerin yetersiz kalması halinde ek olarak yüzeysel su yalıtım malzemeleri

kullanılır.
Слайд 76

Su yalıtım örtüleri: - Bitümlü ötüler . Okside bitümlü ötüler .

Su yalıtım örtüleri: - Bitümlü ötüler
. Okside bitümlü ötüler

. Polimer bitümlü ötüler
- Sentetik Örtüler
Sürme esaslı malzemeler:
- Bitüm esaslı malzemeler
. Bitüm emülsiyonları
. Bitüm solüsyonları
. Elostomerik likit bitümler
- Kristalize esaslı malzemeler
- Çimento esaslı malzemeler
- Pöliüretan esaslı malzemeler

Yüzeysel su yalıtım malzemeleri:

Слайд 77

Yapı elemanından suyun geçişi üç şekilde olur. I. Çapı 1 mm

Yapı elemanından suyun geçişi üç şekilde olur. I. Çapı 1 mm –

2.5 mm arasında olan kılcal borulardan suyun dikey veya yatay olarak ilerlemesi II. Yüzeysel birikinti sularının yerçekimi etkisiyle yapı bünyesine girmesi III. Basınç etkisi ile suyun yapı bünyesine girmesi (basınç etkisi su depoları ve barajlarda içten dışa doğru, zemin suyunun etkisi ise dıştan içe doğru)
Слайд 78

Kılcallık Olayı Su yüzeyindeki bir molekül adhezyon (fa) ve kohezyon (fk)

Kılcallık Olayı Su yüzeyindeki bir molekül adhezyon (fa) ve kohezyon (fk)

kuvvetlerinin etkisindedir. Denge durumu sıvıya etkiyen f bileşke kuvvetinin sıvı yüzeyine dik olması durumunda söz konusu olur. Sıvılar f kuvvetine dik aynı zamanda sıvı yüzeyine teğetsel olan kuvvet tarafından harekete geçerler. Bu yüzden sıvı katı yüzeyi cidarında yatay durumdan ayrılırlar.
Слайд 79

Kılcal borunun çapı ne kadar küçük ise yükselme o kadar çok

Kılcal borunun çapı ne kadar küçük ise yükselme o kadar çok

olur. Büyük boyutlu boşluklar oluşturmak çekim kuvvetini azaltacağından suyun yükselmesi önlenir (Betona hava sürükleyici katkı ilave etmek). Kılcal boru çapının 1 mm’den az olması durumunda ise adsorbsiyon olayı söz konusudur. Borunun yüzeyinde bir yada iki sıra su molekülü oluşur, bu katı sıvı nedeniyle akım zorlaşır.
Слайд 80

Слайд 81

Basınçlı Su Geçirimliliği (P) basıncı altında bulunan suyun cismin içinden geçerek

Basınçlı Su Geçirimliliği (P) basıncı altında bulunan suyun cismin içinden geçerek

karşı yüzeye ulaşması özeliğine geçirimlilik denir. Su ile temasa geçtikten bir süre sonra bir rejim meydana gelerek cisim belirli bir zaman aralığında belirli miktarda suyu geçirmeğe başlar.
Слайд 82

Слайд 83

Слайд 84