Екологічний податок

Содержание

Слайд 2

План 1. Суть екологічного податку. 2. Елементи податку.

План

1. Суть екологічного податку.
2. Елементи податку.

Слайд 3

1. Суть екологічного податку

1. Суть екологічного податку

Слайд 4

1. Суть екологічного податку Крім важливої регулюючої функції, екологічний податок є

1. Суть екологічного податку

Крім важливої регулюючої функції, екологічний податок є вагомим

джерелом бюджетних доходів.

Екологічним податком в Україні замінено збір за забруднення навколишнього природного середовища.

Слайд 5

1. Суть екологічного податку Екологічний податок – це загальнодержавний обов’язковий платіж,

1. Суть екологічного податку

Екологічний податок –
це загальнодержавний обов’язковий платіж, що

сплачується з фактичних обсягів викидів в атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин та розміщення відходів, у томі числі радіоактивних.
Слайд 6

2. Елементи податку

2. Елементи податку

Слайд 7

2. Елементи податку Не є платниками податку за утворення радіоактивних відходів

2. Елементи податку

Не є платниками податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи

вже накопичені) суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії, які:

до останнього календарного дня (включно) звітного кварталу, у якому придбано джерело іонізуючого випромінювання, уклали договір щодо повернення відпрацьованого закритого джерела іонізуючого випромінювання за межі України до підприємства - виробника такого джерела;

здійснюють поводження з радіоактивними відходами, що утворилися внаслідок Чорнобильської катастрофи, в частині діяльності, пов'язаної з такими відходами.

Слайд 8

2. Елементи податку Не є платниками податку, що справляється за утворення

2. Елементи податку

Не є платниками податку, що справляється за утворення радіоактивних

відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, державні спеціалізовані підприємства з поводження з радіоактивними відходами, основною діяльністю яких є зберігання, переробка та захоронення тих радіоактивних відходів, що знаходяться у власності держави, а також дезактивація радіаційно-забруднених об'єктів.

Не є платниками податку за розміщення відходів суб'єкти господарювання, які розміщують на власних територіях (об'єктах) виключно відходи як вторинну сировину.

Слайд 9

Слайд 10

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними

джерелами забруднення:
Слайд 11

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих

Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих

речовин (сполук), та на які встановлено клас небезпечності:
Слайд 12

Для забруднюючих речовин (сполук) та на які не встановлено клас небезпечності

Для забруднюючих речовин (сполук) та на які не встановлено клас небезпечності

(крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів:
Слайд 13

Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,26 гривні за 1 тонну.

Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,26 гривні за 1

тонну.
Слайд 14

Для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності та

Для забруднюючих речовин (сполук), на які не встановлено клас небезпечності

та

орієнтовнобезпечний рівень впливу (крім двоокису вуглецю),

ставки податку встановлюються як за викиди забруднюючих речовин I класу небезпечності згідно з пунктом 243.2 цієї статті.

Слайд 15

Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти:

Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об'єкти:

Слайд 16

Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин та на

Ставки податку за скиди у водні об'єкти забруднюючих речовин та на

які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу:
Слайд 17

2. Елементи податку За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено

2. Елементи податку

За скиди забруднюючих речовин, на які не встановлено гранично

допустиму концентрацію або орієнтовнобезпечний рівень впливу, застосовуються ставки податку за найменшою величиною гранично допустимої концентрації.
За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки податку збільшуються у 1,5 раза.
Слайд 18

Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів: обладнання та

Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:

обладнання та приладів,

що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, - 548,47 гривня за одиницю;

люмінесцентних ламп - 9,54 гривні за одиницю.

Слайд 19

Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:

Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки

та рівня небезпечності відходів:
Слайд 20

За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, застосовується ставка

За розміщення відходів, на які не встановлено клас небезпеки, застосовується ставка

податку, встановлена за розміщення відходів I класу небезпеки.

За розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об'єктів, ставки податку збільшуються у 3 рази.

Слайд 21

Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення відходів у навколишньому природному середовищі:

Коефіцієнт до ставок податку, який встановлюється залежно від місця (зони) розміщення

відходів у навколишньому природному середовищі:
Слайд 22

Ставка податку за утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії - експлуатуючими

Ставка податку за утворення радіоактивних відходів виробниками електричної енергії - експлуатуючими

організаціями ядерних установок (атомних електростанцій), включаючи вже накопичені, становить 0,008 гривні у розрахунку на 1 кВт-год виробленої електричної енергії.
Слайд 23

Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих організацій ядерних установок (атомних електростанцій) залежно від активності радіоактивних відходів:

Коригуючий коефіцієнт, який встановлюється для експлуатуючих організацій ядерних установок (атомних електростанцій)

залежно від активності радіоактивних відходів:
Слайд 24

Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:

Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений

особливими умовами ліцензії строк:
Слайд 25

Суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку, податковими агентами.

Суми податку обчислюються за податковий (звітний) квартал платниками податку, податковими агентами.


Податкові агенти обчислюють суми податку на дату подання митної декларації для митного оформлення.

Слайд 26

У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються

У разі якщо під час провадження господарської діяльності платником податку здійснюються

різні види забруднення навколишнього природного середовища

та/або забруднення різними видами забруднюючих речовин,

такий платник зобов'язаний визначати суму податку окремо за кожним видом забруднення

та/або за кожним видом забруднюючої речовини.

Слайд 27

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин

стаціонарними джерелами забруднення (Пвс), обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів викидів, ставок податку за формулою:
п
Пвс = ∑ (Мі х Нпі),
і = 1,
де Мі − фактичний обсяг викиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);
Нпі − ставки податку в поточному році за тонну і-тої забруднюючої речовини у гривнях з копійками.
Слайд 28

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин

пересувними джерелами забруднення (Пвп), обчислюються податковими агентами самостійно щокварталу виходячи з кількості фактично реалізованого палива та ставок податку за формулою:
п
Пвп = ∑ Мі х Нпі,
і = 1,
де Мі - кількість фактично реалізованого палива і-того виду в тоннах (т);
Нпі − ставки податку в поточному році за тонну і-того виду палива у гривнях з копійками.
Слайд 29

Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти

Суми податку, який справляється за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти

(Пс), обчислюються платниками самостійно щокварталу виходячи з фактичних обсягів скидів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:
п
Пс = ∑ (Млі х Нпі х Кос),
i = 1,
де Млі − обсяг скиду і-тої забруднюючої речовини в тоннах (т);
Нпі − ставки податку в поточному році за тонну і-того виду забруднюючої речовини у гривнях з копійками;
Кос − коефіцієнт, що дорівнює 1,5 і застосовується у разі скидання забруднюючих речовин у ставки і озера (в іншому випадку коефіцієнт дорівнює 1).
Слайд 30

Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються платниками самостійно

Суми податку, який справляється за розміщення відходів (Прв), обчислюються платниками самостійно

щокварталу виходячи з фактичних обсягів розміщення відходів, ставок податку та коригуючих коефіцієнтів за формулою:
п
Прв = ∑ (Нпі х Млі х Кт х Ко),
і = 1,
де Нпі − ставки податку в поточному році за тонну і-того виду відходів у гривнях з копійками;
Млі − обсяг відходів і-того виду в тоннах (т);
Кт − коригуючий коефіцієнт, який враховує розташування місця розміщення відходів;
Ко − коригуючий коефіцієнт, що дорівнює 3 і застосовується у разі розміщення відходів на звалищах, які не забезпечують повного виключення забруднення атмосферного повітря або водних об’єктів.
Слайд 31

Суми податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені),

Суми податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені),

обчислюються платниками податку − експлуатуючими організаціями (операторів) атомних електростанцій,

включаючи експлуатуючі організації (оператори) дослідницьких реакторів, самостійно щокварталу на основі показників виробництва електричної енергії, ставки податку,

а також пропорційно обсягу та активності радіоактивних відходів виходячи з фактичного об’єму радіоактивних відходів,

утворених за базовий податковий (звітний) період, і з фактичного об’єму радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року, та коригуючого коефіцієнта за формулою:

Слайд 32

АЕС = On х Н + (рнс х С1нс х V1нс

АЕС = On х Н + (рнс х С1нс х V1нс

+ рв х С1в х V1в) +1/32 (рнс х С2нс х V2нс + рв х С2в х V2в),
де АЕС − сума податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, обчислена за базовий податковий (звітний) період, у гривнях з копійками;
On − фактичний обсяг електричної енергії, виробленої за базовий податковий (звітний) період експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, кВт-год (для дослідницьких реакторів дорівнює 0);
Н − ставка податку, який справляється за електричну енергію, вироблену експлуатуючими організаціями (операторами) атомних електростанцій, що переглядається у разі потреби один раз на рік, визначена у гривнях за 1 кВт-год;
Слайд 33

1/32 − коефіцієнт реструктуризації податку за накопичені до 1 квітня 2009

1/32 − коефіцієнт реструктуризації податку за накопичені до 1 квітня 2009

року радіоактивні відходи (коефіцієнт діє з 1 квітня 2011 року до 1 квітня 2019 року, протягом іншого періоду дорівнює 0);
рв − коригуючий коефіцієнт для високоактивних відходів;
рнс − коригуючий коефіцієнт для середньоактивних та низькоактивних відходів;
С1нс − собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, у гривнях з копійками;
С1в − собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, утворених їх виробниками за базовий податковий (звітний) період, у гривнях з копійками;
С2нс − собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 року, у гривнях з копійками;
С2в − собівартість зберігання 1 куб. метра (1 куб. сантиметра радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання) високоактивних радіоактивних відходів, накопичених їх виробниками до 1 квітня 2009 року, у гривнях з копійками;
Слайд 34

V1нс − фактичний об’єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до

V1нс − фактичний об’єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до

сховища експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, куб. метрів (куб. сантиметрів − для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);
V1в − фактичний об’єм високоактивних радіоактивних відходів, прийнятих до сховища експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій за базовий податковий (звітний) період, куб. метрів (куб. сантиметрів − для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);
V2нс − фактичний об’єм низькоактивних і середньоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 року, куб. метрів (куб. сантиметрів − для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);
V2в − фактичний об’єм високоактивних радіоактивних відходів, накопичених у сховищах експлуатуючих організацій (операторів) атомних електростанцій до 1 квітня 2009 року, куб. метрів (куб. сантиметрів − для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання).
Слайд 35

Інші платники податку − суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії

Інші платники податку − суб’єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії

обчислюють суми податку, що справляється за утворення радіоактивних відходів їх виробниками, пропорційно обсягу та активності радіоактивних матеріалів щокварталу, що сплачується у загальному розмірі 10 відсотків вартості (без урахування податку на додану вартість) кожного джерела іонізуючого випромінювання, яка визначається з дати придбання (купівлі-продажу) цього джерела.

Вартість здавання накопичених до 1 квітня 2009 року радіоактивних відходів для таких суб’єктів визначається за договорами між виробниками радіоактивних відходів і спеціалізованими підприємствами з поводження з радіоактивними відходами.

Слайд 36

Суми податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками

Суми податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками

понад установлений особливими умовами ліцензії строк, обчислюються платниками податку − виробниками радіоактивних відходів самостійно щокварталу на підставі ставок податку та пропорційно строку зберігання таких відходів понад установлений строк за формулою:
Слайд 37

S зберігання = N х V х T зберігання, де S

S зберігання = N х V х T зберігання,
де S зберігання

− сума податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, обчислена за базовий податковий (звітний) період, календарний квартал, у гривнях з копійками;
N − ставка податку, який справляється за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк;
V − фактичний об’єм радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, куб. метрів (куб. сантиметрів − для радіоактивних відходів, представлених у вигляді джерел іонізуючого випромінювання);
T зберігання − кількість повних календарних кварталів, протягом яких радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особливими умовами ліцензії строк.
Слайд 38

Порядок обчислення податку Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу. Платники

Порядок обчислення податку

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному кварталу.

Платники податку складають

податкові декларації за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 цього Кодексу, подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації:
Слайд 39

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди

за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, скиди

забруднюючих речовин у водні об'єкти, розміщення протягом звітного кварталу відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об'єктах - за місцем розміщення стаціонарних джерел, спеціально відведених для цього місць чи об'єктів;
Слайд 40

за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений

за утворення радіоактивних відходів та тимчасове зберігання радіоактивних відходів понад установлений

особливими умовами ліцензії строк - за місцем перебування платника на податковому обліку у контролюючих органах.
Слайд 41

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони

навколишнього природного середовища, орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища, обласні, Київська міська державні адміністрації до 1 грудня року, що передує звітному, подають до контролюючих органів переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - підприємців, яким в установленому порядку видано дозволи на викиди, спеціальне водокористування та розміщення відходів, а також направляють інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися.
Слайд 42

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки до 1 грудня року,

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки до 1 грудня року,

що передує звітному, подає до контролюючого органу переліки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії, у результаті діяльності яких утворилися, утворюються або можуть утворитися радіоактивні відходи та які тимчасово зберігають такі відходи понад установлений особливими умовами ліцензії строк, а також направляє інформацію про внесення змін до переліку до 30 числа місяця, що настає за кварталом, у якому такі зміни відбулися.
Слайд 43

Платники податку перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих

Платники податку перераховують суми податку, що справляється за викиди, скиди забруднюючих

речовин та розміщення відходів, одним платіжним дорученням на рахунки, відкриті в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, які забезпечують розподіл цих коштів у співвідношенні, визначеному законом.
Слайд 44

Платники податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

Платники податку, який справляється за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені)

та/або тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк, перераховують суми податку до державного бюджету, які використовуються відповідно до Закону України "Про поводження з радіоактивними відходами" та Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік.
За рішенням платника податку сума податку може сплачуватися щомісяця в розмірі однієї третьої частини планового обсягу за квартал із перерахунком за результатами базового податкового (звітного) періоду.
Слайд 45

Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний)

Звітність про фактичні обсяги радіоактивних відходів, утворених за базовий податковий (звітний)

період, календарний квартал (включаючи вже накопичені до 1 квітня 2009 року), та фактичні обсяги радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, погоджується органом державної санітарно-епідеміологічної служби та органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки.

Вимоги щодо строків подання та змісту зазначеної звітності встановлюються особливими умовами ліцензії.

Копії звітності подаються платниками податків разом з податковою декларацією.

Слайд 46

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на

Якщо місце подання податкових декларацій не збігається з місцем перебування на

податковому обліку підприємства, установи, організації, громадянина - суб'єкта підприємницької діяльності, яким в установленому порядку видано дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, спеціальне водокористування та розміщення відходів, до контролюючого органу, в якому таке підприємство, установа, організація або громадянин - суб'єкт підприємницької діяльності перебуває на обліку, подаються протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) періоду, копії відповідних податкових декларацій.
Слайд 47

Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів,

Якщо платник податку з початку звітного року не планує здійснення викидів,

скидів забруднюючих речовин, розміщення відходів, утворення радіоактивних відходів протягом звітного року, то такий платник податку повинен повідомити про це відповідний контролюючий орган за місцем розташування джерел забруднення та скласти заяву про відсутність у нього у звітному році об'єкта обчислення екологічного податку.
Слайд 48

У разі якщо: платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або

У разі якщо:

платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально

відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів в межах кількох населених пунктів (сіл, селищ або міст) або за їх межами (коди згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) різні), то такий платник податку зобов'язаний подати до відповідного контролюючого органу за місцем розташування стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведених для розміщення відходів місць чи об'єктів податкову декларацію щодо кожного стаціонарного джерела забруднення або спеціально відведеного для розміщення відходів місця чи об'єкта окремо;
Слайд 49

платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для

платник податку має кілька стаціонарних джерел забруднення або спеціально відведених для

розміщення відходів місць чи об'єктів в межах одного населеного пункту (села, селища або міста) або за його межами (код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ) один і той самий), то такий платник податку може подавати до відповідного контролюючого органу одну податкову декларацію податку за такі джерела забруднення;
Слайд 50

платник податку перебуває на податковому обліку в місті з районним поділом,

платник податку перебуває на податковому обліку в місті з районним поділом,

то такий платник може подавати одну податкову декларацію за викиди, скиди усіма своїми джерелами забруднення та/або розміщення відходів, якщо ці джерела та/або спеціально відведені місця для розміщення відходів розташовані на території такого міста (зазначається код згідно з Класифікатором об'єктів адміністративно-територіального устрою України (КОАТУУ), за місцем перебування платника податку на податковому обліку (міської ради).
Слайд 51

Контроль за тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими

Контроль за тимчасовим зберіганням радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими

умовами ліцензії строк здійснюється органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та органом державної санітарно-епідеміологічної служби.