Інтерференція світла

Слайд 2

Історія відкриття Вперше явище інтерференції було незалежно виявлено Робертом Бойлем (1627—1691)

Історія відкриття Вперше явище інтерференції було незалежно виявлено Робертом Бойлем (1627—1691) і Робертом Гуком (1635—1703).

Вони спостерігали виникнення різнобарвного забарвлення тонких плівок (інтерференційних смуг), подібних до олійних або бензинових плям на поверхні води. У 1801 році Томас Юнг(1773-1829), ввівши «Принцип суперпозиції», першим пояснив явище інтерференції світла, запропонував термін «інтерференція» (1803) і пояснив «барвистість» тонких плівок. Він також виконав перший демонстраційний експеримент зі спостереження інтерференції світла, отримавши інтерференцію від двох щілинних джерел світла (1802). Пізніше цей дослід Юнга став класичним.

Інтерференція в тонкій плівці. Альфа - кут падіння, бета - кут відбиття, жовтий промінь відстане від оранжевого, вони зводяться оком в один і інтерферують.

Слайд 3

Застосування інтерференції дуже важливі й великі. Інтерференція світла має саме широке

Застосування інтерференції дуже важливі й великі. Інтерференція світла має саме широке

застосування для вимірювання довжини хвилі випромінювання, дослідження тонкої структури спектральноїлінії, визначення щільності, показників заломлення і дисперсійних властивостейречовин, для вимірювання кутів, лінійних розмірів деталей в довжині світовоїхвилі, для контролю якості оптичних систем і багато чого іншого.

На використанні інтерференції світла заснована дія інтерферометрів інтерференційних спектроскопії; метод голографії також заснований на інтерференції світла.

Слайд 4

Кільця Ньютона - кольорові кільця, які можна спостерігати за допомогою випуклої

Кільця Ньютона - кольорові кільця, які можна спостерігати за допомогою випуклої скляної

пластинки внаслідок інтерференції світла, відбитого від різних поверхонь.
Вперше це явище описав у 1664 році Роберт Гук, але своєю назвою кільця завдячують Ісааку Ньютону, який детально проаналізував їхню структуру.
Аналогічні кольорові розводи можна часто спостерігати на різного типу поверхнях, вкритих прозорою плівкою, наприклад, на масних плямах в калюжах.
Для монохроматичного світла з довжиною хвилі λ радіус m-го кільця Ньютона  задається формулою
,де R - радіус кривизни поверхні.
Кільця Ньютона використовуються при виготовленні лінз для визначення правильності кривизни, оскільки вони дуже чутливі до щонайменших дефектів.

Схема оптичної системи для спостереження кілець Ньютона

Слайд 5