Теоретичні основи роботи відцентрових насосів

Содержание

Слайд 2

1. Класифікація відцентрових насосів По числу ступенів підвищення тиску: одноступінчаті (а);

1. Класифікація відцентрових насосів

По числу ступенів підвищення тиску:
одноступінчаті (а);
багатоступінчасті (б).

а

) б )
Слайд 3

По способу підвода рідини до робочого колеса з одностороннім підводом (а)

По способу підвода рідини до робочого колеса
з одностороннім підводом (а)
з двостороннім

підводом (б)

а) б)

Слайд 4

По способу відводу рідини від робочого колеса: спіральні (однозаходні, багатозаходні) (а);

По способу відводу рідини від робочого колеса:
спіральні (однозаходні, багатозаходні) (а);
турбінні (з

направляючим апаратом) (б).

а) б)

Слайд 5

По розташуванню валу: горизонтальні (а); вертикальні (б). а) б)

По розташуванню валу:
горизонтальні (а);
вертикальні (б).

а) б)

Слайд 6

По створюваному напору: низьконапірні (до 20 м. вод. ст.); середньонапірні (20-100

По створюваному напору:
низьконапірні (до 20 м. вод. ст.);
середньонапірні (20-100 м. вод.

ст.);
високонапірні (більш 100 м. вод. ст.)
Слайд 7

2. Головні елементи відцентрового насосу

2. Головні елементи відцентрового насосу

Слайд 8

Слайд 9

Всмоктувальний патрубок служить для формування потоку рідини при вході в робоче

Всмоктувальний патрубок служить для формування потоку рідини при вході в робоче

колесо з швидкістю потоку 2-3 м/с.
Корпус насоса з кришкою служить для розміщення основних елементів насоса та закріплення його на рамі пожежного автомобіля.
Слайд 10

Робоче колесо призначено для передачі енергії від вала до потоку рідини,

Робоче колесо призначено для передачі енергії від вала до потоку рідини,

що перекачується.
Вал робочого колеса з підшипниками призначений для передачі обертаючого моменту від двигуна до робочого колеса. Вал кріпиться консольно й обертається нa двох підшипниках.
Слайд 11

Сальникове ущільнення вала служить для запобігання підсосу повітря в усмоктувальну порожнину,

Сальникове ущільнення вала служить для запобігання підсосу повітря в усмоктувальну порожнину,

а також запобігання витоку рідини між валом і корпусом насоса.
Слайд 12

Напірний колектор призначений для збору і подачі рідини під напором у

Напірний колектор призначений для збору і подачі рідини під напором у

рукавну лінію.
Контрольно-вимірювальні прилади призначені для контролю параметрів роботи насоса (вакуумметр, манометр, тахометр
Слайд 13

Слайд 14

3. Принцип роботи ВН. Принцип роботи ВН заснований на дії відцентрової

3. Принцип роботи ВН.

Принцип роботи ВН заснований на дії відцентрової

сили, що виникає при обертанні робочого колеса. Під дією цієї сили рідина відкидається від центру робочого колеса до периферії, збирається і направляється в напірний колектор, а відтіля в напірні рукава.
Слайд 15

При цьому в центральній частині робочого колеса створюється розрідження, куди під

При цьому в центральній частині робочого колеса створюється розрідження, куди під

дією атмосферного тиску надходить нова порція води тобто установлюється безупинний потік.
Всмоктування і нагнітання відбувається за рахунок дії відцентрової сили. Величина відцентрової сили складає:
 Fц = m⋅ a;
де: a - нормальне прискорення,
a = ω2⋅ r
де: ω - кутова швидкість.
Підставивши в перше рівняння, отримаємо:
 Fц = m ⋅ ω2⋅ r
Слайд 16

Величина відцентрової сили залежить від радіуса робочого колеса, квадрата кутової швидкості

Величина відцентрової сили залежить від радіуса робочого колеса, квадрата кутової швидкості

(або частоти обертання) і маси води, що знаходиться між лопатями колеса.
Основна умова роботи відцентрового насосу - всмоктування і нагнітання води у відцентровому насосі відбувається тільки в тому випадку, якщо він заповнений водою
Слайд 17

4. Сили, що діють на робоче колесо і засоби розвантаження від

4. Сили, що діють на робоче колесо і засоби розвантаження від

них.

Осьове навантаження на робоче колесо.

Слайд 18

Осьове навантаження, що виникає при роботі насоса, можна визначити за формулою

Осьове навантаження, що виникає при роботі насоса, можна визначити за формулою
Fo

= 0,6 ⋅ P⋅π ⋅ (R21 -Rв2)
де: Fо- осьова сила, Н
P - тиск на насосі, Па
R1 - радіус входу до робочого колеса, м
Rв - радіус робочого валу насоса, м.
Слайд 19

Способи врівноваження осьової сили Застосування робочого колеса з двостороннім підводом рідини;

Способи врівноваження осьової сили
Застосування робочого колеса з двостороннім підводом рідини;

Слайд 20

Виконання ущільнення на задньому диску робочого колеса та розвантажувальних отворів При


Виконання ущільнення на задньому диску робочого колеса та розвантажувальних отворів
При цьому

площа отворів повинна бути в 4 рази більше за площу ущільнення
Слайд 21

Розташування радіальних ребер на задньому диску робочого колеса;


Розташування радіальних ребер на задньому диску робочого колеса;

Слайд 22

Способи врівноваження осьової сили в багатоступінчатих насосах: Розташування робочих коліс усмоктуючими

Способи врівноваження осьової сили в багатоступінчатих насосах:
Розташування робочих коліс усмоктуючими отворами

в різні сторони;
Застосування автоматичного розвантажувального пристрою – гідравлічного диску.
Слайд 23

Радіальні сили, що діють на робоче колесо. Р2

Радіальні сили, що діють на робоче колесо.

Р2

Слайд 24

Розподіл тиску в спіральному відводі 1 – оптимальна подача Qопт 2

Розподіл тиску в спіральному відводі

1 – оптимальна подача Qопт
2 – подача

0,19Qопт
3 – подача 1,42Qопт
Слайд 25

Величина радіальної сили може бути визначена за формулою Fp = P2⋅

Величина радіальної сили може бути визначена за формулою
Fp = P2⋅ D2⋅

B ⋅ k,
де: D2 - зовнішній діаметр робочого колеса, м
Р2 - тиск на насосі, Па
B - ширина робочого колеса,м
k - коефіцієнт режиму роботи.
Слайд 26

Коефіцієнт режиму роботи залежить від подачі:

Коефіцієнт режиму роботи залежить від подачі:

Слайд 27

Способи врівноваження радіальних сил Використання подвійного спірального відводу;

Способи врівноваження радіальних сил
Використання подвійного спірального відводу;

Слайд 28

Симетричне розташування спіральних відводів (для );


Симетричне розташування спіральних відводів (для );

Слайд 29

в) Використання направляючого апарату;

в)

Використання направляючого апарату;