Використання вуглеводнів

Содержание

Слайд 2

Вуглево́дні — органічні речовини, аліфатичні, аліциклічні та ароматичні сполуки, до складу

Вуглево́дні — органічні речовини, аліфатичні, аліциклічні та ароматичні сполуки, до складу

молекул яких входять лише атоми вуглецю і водню. Вуглеводні, схожі за будовою, складом і властивостями, об’єднуються в гомологічні ряди.
Слайд 3

Насичені вуглеводні (алкани) Використовують як паливо Природний газ (CH4) – пальне

Насичені вуглеводні (алкани)

Використовують як паливо

Природний газ (CH4) – пальне на

електростанціях

Рідкі алкани - бензин

C3H8 та C4H10 – паливо в газових плитах та моторне паливо

Слайд 4

Насичені вуглеводні. Метан Найпростіша органічна речовина — ме­тан — має молекулярну

Насичені вуглеводні. Метан

Найпростіша органічна речовина — ме­тан — має молекулярну формулу .
Застосування

метану. Метан у великих кількостях витрачається як паливо. Із нього одержують водень, ацетилен, сажу. Він використовується в органічних синтезах, зокрема для одержання формальдегіду, метанолу, мурашиної кислоти й інших синтетичних продуктів.
Слайд 5

Ненасичені вуглеводні Алкіни Ще один гомологічний ряд ненасичених вуглеводнів — алкіни,

Ненасичені вуглеводні

Алкіни
Ще один гомологічний ряд ненасичених вуглеводнів — алкіни, що мають

потрійні зв’язки. Назви алкінів походять від назв алканів, при цьому суфікс -ан заміщається на суфікс -ін.
Слайд 6

Ненасичені вуглеводні Алкени Вуглеводні, що належать до гомологічного ряду алкенів (ненасичених

Ненасичені вуглеводні

Алкени
Вуглеводні, що належать до гомологічного ряду алкенів (ненасичених вуглеводнів

ряду етилену), мають один подвійний карбон-карбонний зв’язок. У їхній назві суфікс -ан замінюється на –ен.
Слайд 7

Етен (етилен) C2H4 Виробництво етилового спирту Виробництво поліетилену Виробництво оцтової кислоти

Етен (етилен)

C2H4

Виробництво етилового спирту

Виробництво поліетилену

Виробництво оцтової кислоти

Для прискорення достигання плодів

Хлоретан –

анастезійна речовина

Дихлоретан – розчинник, препарат для боротьби з філоксерою винограду

Слайд 8

Ацитилен C2H2 Виробництво клею Синтез оцтової кислоти Використовується в ацитиленових пальниках

Ацитилен

C2H2

Виробництво клею

Синтез оцтової кислоти

Використовується в ацитиленових пальниках для зварювання і різання

металів

Виробництво розчинників

Слайд 9

Ароматичні вуглеводні (арени) Ароматичними вуглеводнями (аренами) називаються сполуки, молекула яких має

Ароматичні вуглеводні (арени)

Ароматичними вуглеводнями (аренами) називаються сполуки, молекула яких має одне

або кілька бензенових кілець — циклічних груп атомів Карбону з особливим характером сполучення.
Слайд 10

Бензен Хімічна сировина для виробництва ліків, пластмас, барвників, отрутохімікатів і багатьох

Бензен

Хімічна сировина для виробництва ліків, пластмас, барвників, отрутохімікатів і багатьох інших

органічних речовин. Часто застосовується як розчинник. Додавання бензену поліпшує якість моторного пального.