Button компоненті

Слайд 2

BUTTON (нұсқаулық батырма)-пайдаланушы қосымшадағы нұсқауларды орындау үшін қажетті батырмаларды құруға қолданылады.

BUTTON (нұсқаулық батырма)-пайдаланушы қосымшадағы нұсқауларды орындау үшін қажетті батырмаларды құруға қолданылады.

Слайд 3

BindingGroup

BindingGroup

Слайд 4