Навчальний тренінг у процесі вивчення спецдисциплін

Содержание

Слайд 2

ЛІТЕРАТУРА Інноваційні технології навчання у діяльності інженера-педагога: навчальний посібник для інженерів-педагогів

ЛІТЕРАТУРА

Інноваційні технології навчання у діяльності інженера-педагога: навчальний посібник для інженерів-педагогів :

у 2 ч. / [Коваленко О.Е., Штефан Л.В., Лисенко С.А., та ін.] ; за ред. О.Е. Коваленко, Л.В. Штефан. – Харків: Вид-во ТОВ «Цифрова друкарня №1», 2013. – Ч.1 : Теоретичні основи. – 195 с.
Інноваційні технології навчання у діяльності інженера-педагога: навчальний посібник для інженерів-педагогів : у 2 ч. / [Коваленко О.Е., Штефан Л.В., Бєлова О.К. та ін.] ; за ред. О.Е. Коваленко, Л.В. Штефан. – Харків: Вид-во ТОВ «Цифрова друкарня №1», 2013. – Ч.2 : Практичні рекомендації. – 156 с.
П’ятакова Г.П. Сучасні педагогічні технології та методика їх застосування у вищій школі: навч.-метод. посібник / Г.П. П’ятакова, Н.М. Заячківська. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2003. – 55с.
Слайд 3

ЛІТЕРАТУРА Шевченко О.А. Тренінги професійного становлення молодих педагогів / О.А. Шевченко,

ЛІТЕРАТУРА

Шевченко О.А. Тренінги професійного становлення молодих педагогів / О.А. Шевченко, І.А. Хозраткулова.

– Харків: Вид. група «Основа», 2010. – 112 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою»).
Шматков Є. В. Інноваційні технології навчання [Текст] : навч. Посібник для магістрів спец. 8.00000.5 «Педагогіка вищої школи» та 8.00000.9 «Управління навч. Закладом» / Є. В. Шматков, О. Е. Коваленко ; Укр. Інж. – пед. Академія. – Х. : [б. в.], 2008. – 166 с.
Штефан Л. В. Інноваційні технології в освіті: навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. інж.-пед. спец. / Л. В. Штефан. – Х. : Точка, 2012. – 174 с.
Слайд 4

ПЛАН ЛЕКЦІЇ 1. Навчальний тренінг: поняття та принципи проведення 2. Особливості

ПЛАН ЛЕКЦІЇ

1. Навчальний тренінг: поняття та принципи проведення
2. Особливості розробки тренінгових

занять для спецдисциплін
3. Проектування навчального тренінгу для спецдисципліни
Слайд 5

1. НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ: ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ

1. НАВЧАЛЬНИЙ ТРЕНІНГ: ПОНЯТТЯ ТА ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ

Слайд 6

інтенсивна форма групової роботи, в якій акцент робиться не стільки на

інтенсивна форма
групової роботи, в якій акцент робиться не стільки на

передачу інформації, скільки на отримання особистісного досвіду професійної діяльності як однієї з умов формування не тільки знань та умінь, а й особистісних якостей

Навчальний тренінг

Слайд 7

ПЕРЕВАГИ НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ дають можливість підвищити упевненість у своїх професійних можливостях;

ПЕРЕВАГИ НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ

дають можливість підвищити упевненість у своїх професійних можливостях;
навчають

виходу з критичних ситуацій у професійній діяльності із найменшими втратами;
покращують комунікативні якості;
дозволяють вирішувати професійні проблеми в активному режимі;
дають змогу отримати нові знання шляхом активної участі у розв’язанні найважливіших професійних життєвих ситуацій;
розширюють межі уявлень про себе і про світ, дають розуміння своїх дійсних цінностей і цілей, свого місця у професії;
розвивають інноваційний потенціал особистості.
Слайд 8

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

Слайд 9

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

Слайд 10

2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СПЕЦДИСЦИПЛІН

2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СПЕЦДИСЦИПЛІН

Слайд 11

Слайд 12

СПЕЦИФІКА НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ Тренінгова група є вже сформованою і визначеною списком

СПЕЦИФІКА НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

Тренінгова група є вже сформованою і визначеною

списком навчальної групи.
Як показує практика проведення навчальних тренінгів, оптимальна кількість учасників повинна не перевищувати 20 чоловік

Учасникіи тренінгу розміщуються по колу. Рівнозначність позицій у розташуванні забезпечує комфортну психологічну атмосферу, де спілкування йде «очі-в-очі» оскільки всі бачать один одного, швидко реагують на мімічні та пантомімічні прояви, що у подальшому забезпечує атмосферу довіри та відкритості.
На початку тренінгу необхідно визначитись з правилами його проведення

Слайд 13

набір певних обмежень, які обов’язково повинні виконуватись усіма учасниками тренінгу

набір певних обмежень, які обов’язково повинні виконуватись усіма учасниками тренінгу

Слайд 14

СУТНІСТЬ ПРАВИЛ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ

СУТНІСТЬ ПРАВИЛ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ

Слайд 15

СУТНІСТЬ ПРАВИЛ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ

СУТНІСТЬ ПРАВИЛ ТРЕНІНГОВОЇ РОБОТИ

Слайд 16

Слайд 17

Ввічливість Позитивність Цінування часу Активність

Ввічливість

Позитивність

Цінування часу

Активність

Слайд 18

ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНІНГОВИХ ПРАВИЛ по формі текст правил необхідно надавати у якомога

ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНІНГОВИХ ПРАВИЛ

по формі текст правил необхідно надавати у якомога коротшому

формулюванні;
кожне з правил обов’язково пояснюється перед початком заняття;
у разі регулярного їх використання у навчальній групі правила просто нагадуються аудиторії;
добре, коли до розробки правил залучаються самі учасники і додають свої варіанти
Слайд 19

Слайд 20

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ПЛАНУ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ ДЛЯ СПЕЦДИСЦИПЛІН

ОРІЄНТОВНА СТРУКТУРА ПЛАНУ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ ДЛЯ СПЕЦДИСЦИПЛІН

Слайд 21

Слайд 22

осмислення людиною власних дій та їх закономірностей; діяльність самопізнання, що розкриває специфіку духовного світу людини; самоаналіз

осмислення людиною власних дій та їх закономірностей;
діяльність самопізнання, що розкриває

специфіку духовного світу людини;
самоаналіз
Слайд 23

ВПРАВИ НА РЕФЛЕКСІЮ ЗАКЛАДАЮТЬСЯ: 1 на основному етапі тренінгу – підчас

ВПРАВИ НА РЕФЛЕКСІЮ ЗАКЛАДАЮТЬСЯ:

1

на основному етапі тренінгу – підчас відповіді на

питання: «Ваше відношення до проведеної вправи?»

2

3

на вступному етапі тренінгу, коли до учасників звертаються з питанням: «Що Ви очікуюте від сьогодняшнього тренінгу?»

на заключному етапі тренінгу, коли дається відповідь на питання:«Чи справились очікування від тренінгу?»

Слайд 24

АТРИБУТИВНІ КОМПОНЕНТИ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

АТРИБУТИВНІ КОМПОНЕНТИ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

Слайд 25

Слайд 26

3. ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ ДЛЯ СПЕЦДИСЦИПЛІНИ


3. ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ ДЛЯ СПЕЦДИСЦИПЛІНИ

Слайд 27

Слайд 28

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ Необхідно визначитись з індивідуальними характеристиками учасників тренінгу,

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

Необхідно визначитись з індивідуальними характеристиками учасників тренінгу,

скориставшись такими методами дослідження як спостереження, бесіда, психологічні тести. Результати роботи рекомендується систематизувати.

1.

Слайд 29

ІНДИВІДУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСНИКІВ ТРЕНІНГУ

ІНДИВІДУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСНИКІВ ТРЕНІНГУ  

Слайд 30

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ Необхідно визначитись з принципами побудови та реалізації

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

Необхідно визначитись з принципами побудови та реалізації тренінгового

заняття як такими, що визначають ідеологічні основи його побудови.

2.

Слайд 31

ПРИНЦИПИ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ

ПРИНЦИПИ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ

Слайд 32

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ Для визначення форми та змісту тренінгових вправ

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

Для визначення форми та змісту тренінгових вправ

рекомендується провести аналіз ОКХ фахівців, підготовкою яких займається майбутній інженер-педагог.
Визначившись із необхідними для даної професії знаннями уміннями та особистісними якостями, він починає конструювати зміст тренінгових вправ.
Результати цієї роботи бажано систематизувати

3.

Слайд 33

ВИБІР ТРЕНІНГОВИХ ВПРАВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ОКХ ФАХІВЦЯ

ВИБІР ТРЕНІНГОВИХ ВПРАВ НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ОКХ ФАХІВЦЯ

Слайд 34

Слайд 35

РОЗРОБКА СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ ДЛЯ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ

РОЗРОБКА СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ ДЛЯ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ

Слайд 36

Слайд 37

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ Визначається форма організації тренінгових вправ (індивідуальна, парна,

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

Визначається форма організації тренінгових вправ (індивідуальна, парна,

групова тощо) та проводиться підбір учасників для їх виконання

4.

Слайд 38

ФОРМА ТРЕНІНГОВИХ ВПРАВ ТА ПІДБІР УЧАСНИКІВ ДЛЯ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

ФОРМА ТРЕНІНГОВИХ ВПРАВ ТА ПІДБІР УЧАСНИКІВ ДЛЯ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ

Слайд 39

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ Розробляється сценарій навчального тренінгу, який включає три етапи 5.

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

Розробляється сценарій навчального тренінгу, який включає три

етапи

5.

Слайд 40

ЕТАПИ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

ЕТАПИ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

Слайд 41

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ У подальшому визначаються критерії оцінки тренінгового заняття 6.

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

У подальшому визначаються критерії оцінки тренінгового заняття

6.
Слайд 42

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ

Слайд 43

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ Розробляється карта оцінки роботи кожного учасника тренінгу 7.

ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ТРЕНІНГУ

Розробляється карта оцінки роботи кожного учасника тренінгу

7.
Слайд 44

КАРТА ОЦІНКИ РОБОТИ КОЖНОГО УЧАСНИКА ТРЕНІНГУ

КАРТА ОЦІНКИ РОБОТИ КОЖНОГО УЧАСНИКА ТРЕНІНГУ