Теоретичні основи визначення фільтраційних парамертрів за даними дфв

Содержание

Слайд 2

ЗВОРОТНІ (ОБЕРНЕНІ) ЗАДАЧІ З позицій теорії фільтрації визначення параметрів являє собою

ЗВОРОТНІ (ОБЕРНЕНІ) ЗАДАЧІ

З позицій теорії фільтрації визначення параметрів являє собою вирішення

зворотних задач.
В основу визначень покладене використання наявних аналітичних і чисельних рішень диференціальних або інтегральних рівнянь планово-радіальної фільтрації, отриманих для типових розрахункових схем водопритоку до свердловин.
Це означає необхідність схематизувати гідрогеологічні умови ділянки випробувань до відомих розрахункових схем, що завжди вносить погрішність у розрахункові значення параметрів.
Слайд 3

Схема постановки зворотної задачі Результати розвідувальних робіт та ДФВ Гідродинамічні умови

Схема постановки зворотної задачі

Результати
розвідувальних робіт
та ДФВ

Гідродинамічні умови ділянки

Відповідні диференційні

рівняння

Способи визначення
геофільтраційних
параметрів

Графічні побудови
та розрахунки

Оцінка інженерної вірогідності
розрахункових значень

Визначається

правильністю
виконаної
схематизації

гідродинамічною
інтерпретацією
даних досліду

погрішністю
виміру
показників

Слайд 4

ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ДФВ (дослідних відкачувань) Розрахункова схема відкачки

ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ДФВ (дослідних відкачувань)
Розрахункова схема відкачки
Побудова індикаторних графіків
Діагностика
Інтерпретація


Ідентифікація
Слайд 5

ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ДФВ (дослідних відкачувань) Розрахункова схема відкачки

ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ДФВ (дослідних відкачувань)

Розрахункова схема відкачки - це

спрощена математична умова ділянки шару, що відбиває його характерні гідрогеологічні й гідродинамічні особливості, які визначають закономірності фільтрації, що утворюється при відкачуванні.
Вибір розрахункової схеми залежить від ряду чинників серед яких переважний вплив мають гідрогеологічні та технологічні умови на дослідній ділянці.
Слайд 6

РОЗРАХУНКОВА СХЕМА ВІДКАЧКИ (чинники впливу) По мінливості фільтраційного процесу в часі

РОЗРАХУНКОВА СХЕМА ВІДКАЧКИ (чинники впливу)

По мінливості фільтраційного процесу в часі виділяють

відкачування в стаціонарному и нестаціонарному режимах.
По будові фільтруючих комплексів в розрізі можлива їх диференціація в трьох різних аспектах:
1) комплекси однорідні (квазіоднорідні), упорядковані шаруваті і неоднорідні;
2) комплекси, по обмежені потужності і необмежені;
3) комплекси з горизонтальним, похилим і підстилаючим водотривким ложем.
Слайд 7

РОЗРАХУНКОВА СХЕМА ВІДКАЧКИ (чинники впливу) За будовою фільтруючої товщі в плані

РОЗРАХУНКОВА СХЕМА ВІДКАЧКИ (чинники впливу)

За будовою фільтруючої товщі в плані розрізняють

(однорідні товщі (квазіоднорідні) і неоднорідні.
За ступенем фільтраційної анізотропії виділяють комплекси ізотропні і анізотропні - в плані і в розрізі.
За характером ємнісних властивостей фільтруючих порід виділяють породи з гомогенною і гетерогенною ємністю
За характером зовнішніх кордонів області фільтрації в плані виділяються необмежені області (найбільш важливий випадок при відкачках), напів обмежені - з однією визначеною (прямолінійною) межею і обмежені.
Слайд 8

Класифікація розрахункових геофільраційних схем (за В.А.Мироненко) Схема І – ізольований напірний

Класифікація розрахункових геофільраційних схем (за В.А.Мироненко)
Схема І – ізольований напірний

однорідний пласт.
Схема ІІ – гетерогенні напірні системи:
Схема ІІ-1 – пласт з перетіканням.
Схема ІІ-2 – ізольований гетерогенний пласт.
Підсхема ІІ-2а – напірний пласт, що складається з кількох однорідних за ємністю та фільтраційними властивостями шарів.
Підсхема ІІ-2б – однорідний пласт гетерогенних порід (складений породами з подвійною ємністю).
Схема ІІІ – безнапірний ізольований знизу пласт.
Схема ІІІ-1 – двошарова товща (основний пласт перекритий зверху відносно слабо проникним)
Схема ІІІ-2 – одношарова товща.
Слайд 9

ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ДФВ (дослідних відкачувань) Індикаторні графіки характеризують

ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ДФВ (дослідних відкачувань)

Індикаторні графіки характеризують головні особливості

процесу зниження рівня води в дослідних і спостережних свердловинах для типових розрахункових схем.
Найважливішим елементом при діагностиці відкачування є індикаторні графіки часового простеження S =f(lgt), при достатній тривалості досkіду і повноті вимірів сама форма цих графіків часто може свідчити про ті чи інші особливості фільтраційного процесу.
За допомогою подібних графіків визначається наявність непроникних або слабо проникних контурів, додаткове харчування з поверхневих водойм або потужних водоносних пластів.
Слайд 10

Приклад індикаторних графіків 1. Ізольований напірний пласт. 2. Гетерогенний пласт. 3.

Приклад індикаторних графіків
1. Ізольований напірний пласт.
2. Гетерогенний пласт.
3. Пласт біля непроникного

контуру.
4. Пласт поблизу контуру живлення, або при наявності перетікання із більш водозбагаченого пласта.
Слайд 11

Індикаторні графіки Разом з тим, індикаторні графіки не дають вичерпних відомостей

Індикаторні графіки

Разом з тим, індикаторні графіки не дають вичерпних відомостей для

діагностики і по ряду причин: 1. Для віддалених спостережних свердловин форма графіків є, як правило, маловиразної. Вони зазвичай мають плавні криволінійні обриси і апроксимувати прямою лінією без достатніх на те підстав. 2. Може виявитися, що початкові ділянки на цих графіках взагалі не представницька в наслідок відсутності вимірів в перші моменти відкачування або через нерівномірність роботи насоса, впливу «скін ефекту» (для центральної свердловини), інерційності свердловин, взаємного накладення ряду факторів. Тому не рекомендується (за рідкісними винятком) використовувати для діагностики відкачування початкові ділянки індикаторних графіків середньою тривалістю 5-10 хв. 3. При відносно короткочасних відкачках може не проявитися, або виявитися не представницькою остання характерний ділянку індикаторного графіка, через дуже малу швидкість знижень (порівняно з точністю вимірів, «фоновими» коливаннями напорів), а також з огляду на накладання впливу меж пласта.
Слайд 12

ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ДФВ (дослідних відкачувань) Діагностика - це

ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ДФВ (дослідних відкачувань)

Діагностика - це порівняльний аналіз

теоретичних і дослідних індикаторних кривих.
Діагностика результатів дослідно-фільтраційних робіт є найбільш відповідальним і складним моментом їх інтерпретації
В результаті діагностики на дослідних індикаторних графіках виділяються розрахункові ділянки для визначення геофільтраційних параметрів.
Якість діагностики визначає найчастіше точність і надійність інтерпретації дослідно-фільтраційних робіт.
Ця обставина ще раз підкреслює визначальну роль вирішення питань схематизації в підвищенні ефективності будь-яких гідрогеологічних досліджень.
Слайд 13

ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ДФВ (дослідних відкачувань) Ідентифікація - це

ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ДФВ (дослідних відкачувань)

Ідентифікація - це візуальна оцінка

ступеня подібності виділених ділянок до теоретичних, що в наступному підтверджується відповідним розрахунковій схемі результатом.
Слайд 14

ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ДФВ (дослідних відкачувань) Інтерпретація - це

ПРИНЦИПИ ДІАГНОСТИКИ Й ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ ДФВ (дослідних відкачувань)

Інтерпретація - це аналіз дослідних

індикаторних графіків для виявлення головних факторів, що визначають реальний процес відкачування, і встановлення типових періодів формування депресійних кривих, що відповідають дії конкретної розрахункової схеми.
Слайд 15

Методи визначення геофільтраційних параметрів Аналітичні; Графоаналітичні; Моделювання. Аналітичні й графоаналітичні методи

Методи визначення геофільтраційних параметрів

Аналітичні;
Графоаналітичні;
Моделювання.
Аналітичні й графоаналітичні методи розглянуті
в роботах В.Н.Щелкачева, Н.Н.Веригина,
Ф.М.Бочевера,

В.М.Шестакова, В.А.Мироненко,
Б.В.Боревського, І.Є.Жернова, М.Хантуша,
Ч.Тейса, Ч. Джейкоба, Д. Хорнера й ін.
При моделюванні слід відтворити на моделі
розрахункову гідродинамічну схему, результати даних
ДФВ і проаналізувати отримані геофільтраційні
параметри.
Слайд 16

Методи визначення геофільтраційних параметрів Сучасні методи визначення розрахункових гідрогеологічних параметрів за

Методи визначення геофільтраційних параметрів

Сучасні методи визначення розрахункових гідрогеологічних параметрів за даними ДФВ

базуються на рівняннях неусталеного руху підземних вод.
В окремих випадках такі параметри, як коефіцієнти фільтрації і водопровідності, а також параметри перетікання та опору руслових відкладів, розраховуються за формулами стаціонарної фільтрації.
В залежності від характеру дослідної інформації, що отримана, всі існуючі методи визначення геофільтраційних параметрів можна умовно поділити на дві групи.
Слайд 17

До методів першої групи відносяться: Метод еталонної кривої Метод підбору Методи

До методів першої групи відносяться:

Метод еталонної кривої
Метод підбору
Методи простеження
Всі вказані

методи базуються на використанні рівняння неусталеного руху підземних вод під впливом відкачування води із свердловини (рівняння Тейса).
Слайд 18

Методи визначення геофільтраційних параметрів До аналітичних методів відносяться: 1) Метод підбору;

Методи визначення геофільтраційних параметрів

До аналітичних методів відносяться:
1) Метод підбору;
2) Метод

еталонної кривої.
Графоаналітичні методи, відомі також як
методи простеження є основними при
визначені геофільтраційних параметрів за
даними ДФВ. Методи простеження діляться на:
Простеження в часі;
Простеження по площі;
3) Комбіноване простеження.
Слайд 19

Умови застосування рівняння Тейса Дебіт відкачування сталий (Q=const). Водоносний пласт напірний,

Умови застосування рівняння Тейса

Дебіт відкачування сталий (Q=const).
Водоносний пласт напірний, ізольований, необмежений.
Водовмісна

порода однорідна та ізотропна (K=const).
Водотривкий шар горизонтальний.
Потужність пласта (m=const).
Досконала дослідна та спостережні свердловини.
Слайд 20

1) Рівняння Тейса За умови, що з похибкою до 5% 2)Рівняння Тейса для квазістаціонарного режиму фільтрації

1) Рівняння Тейса
За умови, що з похибкою до 5%
2)Рівняння Тейса для

квазістаціонарного режиму фільтрації
Слайд 21

Метод підбору Метод заснований на порівняльній характеристиці зниження напору в умовах квазістаціонарного режиму фільтрації.

Метод підбору

Метод заснований на порівняльній характеристиці зниження напору
в умовах

квазістаціонарного режиму
фільтрації.
Слайд 22

Метод підбору Якщо відомі величини зниження напору на два моменти часу,

Метод підбору

Якщо відомі величини зниження напору на два моменти часу,

то при умові Q=const,
використовуються залежності:
та їх співвідношення
Слайд 23

Метод підбору При цьому невідомою залишається величина коефіцієнту п'єзопровідності (аП), що

Метод підбору

При цьому невідомою залишається величина коефіцієнту п'єзопровідності (аП), що

встановлюється методом підбору.
Величина коефіцієнту рівнепровідності (Т=Km) визначається за залежністю:
чи
Недоліком методу підбору є фіксоване в часі визначення геофільтраційних параметрів.
Також випадково може бути підібрана величина коефіцієнта п'єзопровідності, що не відповідає гідродинамічній умовам схематизації ділянки пласта.
Слайд 24

Метод еталонної кривої Даний метод базується на логарифмуванні рівняння Тейса

Метод еталонної кривої

Даний метод базується на логарифмуванні рівняння Тейса

Слайд 25

Метод еталонної кривої Величини та відрізняються на величину . Величини та відрізняються на величину .

Метод еталонної кривої
Величини та
відрізняються на величину .
Величини

та відрізняються
на величину .
Слайд 26

Метод еталонної кривої За результатами досліду будується графік у координатах: та графік “еталонної” кривої у координатах

Метод еталонної кривої

За результатами досліду будується графік у координатах:
та графік

“еталонної” кривої у координатах
Слайд 27

Метод еталонної кривої Графіки еталонної та дослідної кривих суміщаються та на

Метод еталонної кривої

Графіки еталонної та дослідної кривих суміщаються та
на основі отриманих

числових значень визначаються
геофільтраційні параметри.
Слайд 28

Метод еталонної кривої Визначення параметрів ведеться за такими залежностями:

Метод еталонної кривої

Визначення параметрів ведеться за
такими залежностями:

Слайд 29

Метод еталонної кривої Даний метод вперше запропонований Ч.Тейсом. Отримані результати прийнятні

Метод еталонної кривої

Даний метод вперше запропонований Ч.Тейсом. Отримані результати прийнятні

для практичного використання за умови t<100r2/a.
Необхідно також відмітити:
1) Суміщення еталонної та дослідної кривих не завжди здійснюється з
достатньою точністю, що обумовлює значні погрішності у визначенні
параметрів;
2) В методі еталонної кривої використовуються дані по кожній окремій
свердловині, що не дозволяє судити про характер зниження у різних
точках ділянки одночасно;
3) Тривалість першого періоду відкачування, коли зниження напору у
напірному пласті відповідає залежності Тейса, як правило невелика
(від кількох годин до кількох діб).
Всі перераховані недоліки методу обумовлюють його обмежене застосування
Слайд 30

Методи простеження (методи лінійної анаморфози Тейса-Джейкоба) Методи засновані на приведенні залежності

Методи простеження (методи лінійної анаморфози Тейса-Джейкоба)

Методи засновані на приведенні залежності Тейса

для квазістаціонарного режиму фільтрації до вигляду рівняння прямої лінії, коефіцієнти якої, А та С, служать для визначення геофільтраційних параметрів.
S = A + C·ln(r, t)
S = A + C·lg(r, t)
Слайд 31

Методи простеження У зв'язку з належності до відповідного методу коефіцієнти рівняння

Методи простеження

У зв'язку з належності до відповідного методу коефіцієнти рівняння

прямої мають такі позначення:
Простеження за часом – Аt та Сt;
Простеження по площі – Аr та Сr;
Комбіноване простеження – Аkта Сk.
Слайд 32

Методи простеження (простеження за часом)

Методи простеження (простеження за часом)

Слайд 33

Методи простеження (простеження за часом)

Методи простеження (простеження за часом)

Слайд 34

Методи простеження (простеження по площі)

Методи простеження (простеження по площі)

Слайд 35

Методи простеження (комбіноване простеження)

Методи простеження (комбіноване простеження)