Види недержавних пенсійних фондів

Содержание

Слайд 2

Що таке недержавний пенсійний фонд (НПФ)? Недержавні пенсійні фонди (НПФ) є

Що таке недержавний пенсійний фонд (НПФ)?

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) є новими

фінансовими інституціями для переважної більшості населення.
Проте, в світі вони є одними з найбільш популярних засобів здіснення заощаджень, в тому числі на старість, на противагу банківським депозитам та іноземній валюті. 
Слайд 3

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) є елементом третього рівня нової пенсійної системи,

Недержавні пенсійні фонди (НПФ) є елементом третього рівня нової пенсійної системи,

що створюється в Україні. 
Такі інституції надаватимуть послуги з недержавного пенсійного забезпечення, головною метою якого є забезпечення одержання людьми додаткових до загальнообов’язкового державного пенсійного страхування пенсійних виплат. 
Слайд 4

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) є по суті об’єднанням коштів, що надходять

Недержавний пенсійний фонд (НПФ) є по суті об’єднанням коштів, що надходять

до нього на користь майбутніх отримувачів пенсійних виплат – учасників такого фонду. 
НПФ є юридичною особою (непідприємницьким товариством), яка має статус неприбуткової організації (тобто прибуток не розподіляється на користь засновників НПФ, а спрямовується на формування пенсійних активів). 
Слайд 5

Учасником НПФ може бути будь-яка фізична особа як громадяни України, так

Учасником НПФ може бути будь-яка фізична особа як громадяни України, так

іноземці та особи без громадянства. 
Особа, що сплачує кошти (що називаються пенсійними внесками) на користь учасника НПФ, є вкладником фонду. 
Слайд 6

Вкладниками будь-якого НПФ можуть бути: сам учасник особисто (тобто на свою

Вкладниками будь-якого НПФ можуть бути: 

сам учасник особисто (тобто на свою користь), 
родичі

учасника фонду, а саме подружжя, батьки, діти,  
роботодавець, у якого працює учасник фонду,  
професійне об’єднання, членом якого є учасник фонду.
Слайд 7

Види НПФ Відкриті Корпоративні Професійні

Види НПФ

Відкриті
Корпоративні
Професійні

Слайд 8

Відкриті НПФ Учасниками відкритого НПФ можуть бути будь-які фізичні особи незалежно

Відкриті НПФ

Учасниками відкритого НПФ можуть бути будь-які фізичні особи незалежно від

місця та характеру їх роботи. Засновниками такого фонду можуть бути одна чи декілька юридичних осіб з урахуванням обмежень, встановлених для бюджетних організацій. Такий НПФ дозволяє отримати максимально широке коло вкладників та учасників.  
Слайд 9

Корпоративні НПФ Корпоративний пенсійний фонд може бути заснований тільки юридичною особою,

Корпоративні НПФ

Корпоративний пенсійний фонд може бути заснований тільки юридичною особою, що

є роботодавцем (або декількома такими юридичними особами) для участі в ньому своїх працівників. До такого фонду можуть приєднуватися роботодавці-платники.
Слайд 10

Роботодавець-платник не є засновником корпоративного пенсійного фонду, але користується багатьма правами

Роботодавець-платник не є засновником корпоративного пенсійного фонду, але користується багатьма правами

і обов’язками по відношенню до обслуговування своїх працівників у такому НПФ. Такий роботодавець має укласти договір про участь у корпоративному пенсійному фонді з радою цього фонду. 
Слайд 11

Учасниками корпоративного НПФ можуть бути виключно фізичні особи, які перебувають (перебували)

Учасниками корпоративного НПФ можуть бути виключно фізичні особи, які перебувають (перебували)

у трудових відносинах з роботодавцями-засновниками та роботодавцями-платниками цього фонду.
Слайд 12

Професійні НПФ Професійний НПФ може бути заснований об’єднанням юридичних осіб-роботодавців, об’єднанням

Професійні НПФ

Професійний НПФ може бути заснований об’єднанням юридичних осіб-роботодавців, об’єднанням фізичних

осіб, включаючи професійні спілки (об’єднання професійних спілок), або фізичними особами, пов’язаними за родом їх професійної діяльності (занять). Учасниками такого фонду можуть бути виключно фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності (занять), визначеної у статуті НПФ.
Слайд 13

Класифікації НПФ згідно із зарубіжною практикою

Класифікації НПФ згідно із зарубіжною практикою

Слайд 14

Автономні НПФ визначаються як незалежні юридичні особи або як відокремлена сукупність

Автономні НПФ визначаються як незалежні юридичні особи або як відокремлена сукупність

активів без статусу юридичної особи, які використовуються для пенсійного забезпечення і здійснення відповідних виплат.
Неавтономні НПФ складаються з резервів чи інших активів, які юридично не відокремлені від вкладника чи адміністратора.
Слайд 15

інституційні, у яких фонд є незалежною юридичною особою з правоздатністю і

інституційні, у яких фонд є незалежною юридичною особою з правоздатністю і

дієздатністю;
контрактні, в яких пенсійний фонд складається з юридично відокремленої сукупності активів без право- та дієздатності.
Слайд 16

Інституційні фонди поділяються на створені у: корпоративній формі, в яких пенсійні

Інституційні фонди поділяються на створені у:
корпоративній формі, в яких пенсійні активи

належать учасникам на певному титулі. Орган управління є внутрішнім, як правило, — це рада директорів.
засновницькій формі, у яких учасники не мають правового титулу стосовно активів пенсійного фонду, за винятком випадків банкрутства вкладника. Учасники отримують прибуток від інвестування таких активів, і можуть володіти правами щодо прибутку, який одержує пенсійний фонд. Орган управління є також внутрішнім.
Слайд 17

трастовій формі, у яких права на пенсійні активи передаються на праві

трастовій формі, у яких права на пенсійні активи передаються на праві

довірчої власності довіреним, які управляють фондом. Довірені мають управляти трастовими активами лише в інтересах учасників фонду, які отримують прибутки від інвестування активів.
Слайд 18

Пенсійні фонди контрактного типу можуть створюватися у двох правових формах: індивідуальній,

Пенсійні фонди контрактного типу можуть створюватися у двох правових формах:
індивідуальній,

відповідно до якої учасники володіють певним правовим титулом стосовно пенсійних активів.
колективній, згідно з котрою учасники є одержувачами прибутку від інвестування пенсійних активів.